Archive | 2017/09/01

78 lat temu podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow

78 lat temu podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow

mjs/ mlu/


Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow. Moskwa, 23 sierpnia 1939 r. Fot. NAC

23 sierpnia 1939 r. Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw – III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego, podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, którego konsekwencją był IV rozbiór Polski.

Podpisany 78 lat temu przez Joachima von Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych III Rzeszy oraz Wiaczesława Mołotowa, ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRS i zarazem przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, tajny protokół dodatkowy, stanowiący integralną część zawartego wówczas paktu o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i ZSRS, składał się z czterech punktów.

W pierwszym z nich zapisano: “W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa) północna granica Litwy stanowić będzie jednocześnie granicę stref interesów Niemiec i ZSRS. W związku z tym obie strony uznają zainteresowanie Litwy w stosunku do rejonu Wilna”.

Drugi punkt, bezpośrednio dotyczący Polski, brzmiał następująco: “W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do Państwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRS przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia”.

Kolejny z punktów odnosił się do obszaru Europy Południowo-Wschodniej. Strona sowiecka podkreśliła w nim swoje zainteresowanie Besarabią (należącą do Rumunii), natomiast strona niemiecka wyraziła całkowity brak zainteresowania, co do tych terenów.

W ostatnim punkcie dokumentu stwierdzano: “Niniejszy protokół będzie traktowany przez obie strony, jako najściślej tajny”.

Przedstawiając okoliczności zawarcia układu prof. Paweł Wieczorkiewicz zwracał uwagę, że dobry grunt do porozumienia sowiecko-niemieckiego stworzyły podtrzymywane od kwietnia nieoficjalne kontakty polityczne. Przykrywkę dla nich stanowiły rozpoczęte nieco później rokowania na temat traktatu handlowego.

Prof. Andrzej Garlicki: Obaj partnerzy podpisujący pakt na Kremlu traktowali go jako rozwiązanie doraźne. Obaj mieli cele o wiele bardziej ambitne niż rozbiór Polski czy podporządkowanie republik nadbałtyckich. Były to cele sprzeczne, dlatego wojna pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Radzieckim była nieunikniona.

“21 sierpnia Stalin zaaprobował przyjazd do Moskwy Ribbentropa, warunkując wszakże zgodę na podpisanie traktatu o nieagresji zawarciem dodatkowego porozumienia regulującego interesy obu stron w kwestiach polityki zagranicznej. Niemiecki minister przyleciał do stolicy ZSRS w południe 23 sierpnia. Niebywały w takich razach pośpiech wynikał z faktu, iż Hitler postanowił uderzyć na Polskę w przeciągu trzech dni” – pisał prof. Wieczorkiewicz. (P. Wieczorkiewicz „Historia polityczna Polski 1935-1945”)

Prof. Andrzej Garlicki oceniając porozumienie dwóch totalitarnych mocarstw podkreślał: “Pakt Ribbentrop-Mołotow przyniósł Hitlerowi pozornie mniejsze korzyści niż Stalinowi: terytorium polskie na zachód od linii Wisły oraz uznanie Litwy za niemiecką strefę wpływów. Ale Hitler otrzymywał równocześnie – i to było bezcenne – gwarancje neutralności Moskwy w jego konflikcie z Zachodem. Groźba wojny na dwa fronty, przynajmniej w najbliższym czasie, przestawała istnieć dla Niemiec. Obaj partnerzy podpisujący pakt na Kremlu traktowali go jako rozwiązanie doraźne. Obaj mieli cele o wiele bardziej ambitne niż rozbiór Polski czy podporządkowanie republik nadbałtyckich. Były to cele sprzeczne, dlatego wojna pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Radzieckim była nieunikniona” (A. Garlicki „Historia 1815-1939”).

Zdaniem niemieckiego historyka prof. Klausa Zernacka, autora książki “Polska i Rosja”, po podpisaniu porozumienia z ZSRS “Hitler mógł się cieszyć, że oto ma w kieszeni wszystkich swoich przeciwników, obecnych i przyszłych, na Zachodzie i Wschodzie. Zawdzięczał to sprzyjającej postawie Stalina, któremu (…) bliższy chyba był pokój z Niemcami, na dodatek związany z kuszącymi zdobyczami w Polsce, niż bezpieczeństwo europejskie”.

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i USA prawie od początku dysponowali wiedzą na temat tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. Informacji tej nie przekazali jednak przedstawicielom władz polskich.

„Sowiecka polityka zagraniczna drugiej połowy lat trzydziestych – pisał prof. Zernack – ponosi jednoznaczną współwinę za podminowanie tego bezpieczeństwa, a w końcu – za katastrofę. Stalin zamierzał rzeczywiście wykorzystać dla Rosji Sowieckiej przyznaną mu przez Hitlera strefę interesów w Europie Środkowo-Wschodniej i przejąć te obszary. Tym samym Związek Sowiecki, zawarłszy pakt z Hitlerem, ma swój istotny udział w II wojnie światowej od jej pierwszego dnia”.

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i USA prawie od początku dysponowali wiedzą na temat tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. Informacji tej nie przekazali jednak przedstawicielom władz polskich.

23 sierpnia jest Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, ustanowionym w 2008 r. przez Parlament Europejski.(PAP)


twoje uwagi, linki, wlasne artykuly, lub wiadomosci przeslij do: webmaster@reunion68.com

 


Druga Wojna Światowa – Pierwszy Dzień FILM DOKUMENTALNY PL

Druga Wojna Światowa – Pierwszy Dzień FILM DOKUMENTALNY PL

   FilmyTwórcy dokumentu wspominają okoliczności rozpoczęcia II wojny światowej i przybliżają wydarzenia, które poprzedziły wybuch największego konfliktu zbrojnego w historii świata. Eksperci omawiają przygotowania Adolfa Hitlera do inwazji i agresywne zapędy III Rzeszy w drugiej połowie lat trzydziestych

 


twoje uwagi, linki, wlasne artykuly, lub wiadomosci przeslij do: webmaster@reunion68.com

 


Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz.

Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone>

ANDRZEJ KRAŚNICKI JR


Zdjęcie numer 1 w galerii - Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]Zniwelowany były cmentarz żydowski w Maszewie (Goleniowskie Stowarzyszenie Eksploracji Historycznej ‘Biały Grosz’)

Goleniowskie Stowarzyszenie Eksploracji Historycznej ‘Biały Grosz’

Zdjęcie numer 1 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Zdjęcie numer 2 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Zdjęcie numer 3 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Zdjęcie numer 4 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Policja i konserwator zabytków sprawdzają, jak to się stało, że na wpisany do ewidencji zabytków stary cmentarz żydowski w Maszewie w Zachodniopomorskiem wjechał we wtorek spychacz, niszcząc resztki nagrobków i wywlekając na powierzchnię ludzkie szczątki.

Członkowie Goleniowskiego Stowarzyszenie Eksploracji Historycznej „Biały Grosz” zamieścili na swojej stronie na Facebooku wstrząsające zdjęcia. Na zniwelowanym przez spychacz terenie rozrzucone są ludzkie kości. Obok nich leżą nagrobne płyty. Część z nich jest połamana, ale są też zachowane w całości.

– To stało się we wtorek, od razu powiadomiliśmy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – mówi Wojciech Janda, prezes stowarzyszenia.

Zdjęcie numer 6 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Zdjęcie numer 7 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Zdjęcie numer 8 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Zdjęcie numer 9 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Zdjęcie numer 10 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Zdjęcie numer 11 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Zdjęcie numer 12 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Zdjęcie numer 13 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

Zdjęcie numer 5 w galerii Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz. Kości na powierzchni, nagrobki rozrzucone [ZDJĘCIA]

 

 

 

czytaj dalej tu: Spychacz rozjechał stary żydowski cmentarz.


twoje uwagi, linki, wlasne artykuly, lub wiadomosci przeslij do: webmaster@reunion68.com