Archive | 2019/04/14

Palestyńczycy: Nie dla pokoju i pojednania z „niewiernymi”

Palestyńczycy: Nie dla pokoju i pojednania z „niewiernymi”

Khaled Abu Toameh
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Coraz częstsze słowa o możliwości, że niektóre kraje arabskie normalizują swoje stosunki z Izraelem, skłoniły Palestyńczyków do rozpoczęcia kampanii nacisków na arabskich przywódców, by powstrzymali się przed takim krokiem. Najnowsza taka kampania nosi tytuł „Normalizacja jest zbrodnią”. Na zdjęciu: prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud Abbas. (Zdjęcie: Stephanie Keith/Getty Images)

Palestyńczycy zaczęli odwoływać się do islamu, by uzasadnić swój zaciekły sprzeciw wobec normalizacji stosunków z Izraelem. Palestyńscy przywódcy i aktywiści od dawna przytaczali polityczne i nacjonalistyczne powody sprzeciwu wobec jakiejkolwiek normalizacji stosunków z Izraelem – ale islam jest nowym czynnikiem w tej mieszance.

Coraz częstsze słowa o możliwości, że niektóre kraje arabskie znormalizują swoje stosunki z Izraelem, skłoniły Palestyńczyków do rozpoczęcia kampanii nacisków na arabskich przywódców, by powstrzymali się przed takim krokiem. Najnowsza taka kampania nosi tytuł „Normalizacja jest zbrodnią”.

Przedstawiciele Autonomii Palestyńskiej, którzy nie są znani z jakiejś szczególnej religijności, ostrzegają państwa arabskie, że normalizacja stosunków z Izraelem jest równoznaczna ze zdradą. Mahmoud al-Aloul, wiceprzewodniczący rządzącej Autonomią Palestyńską frakcji Fatah (na czele której stoi Mahmoud Abbas) posunął się do określenia arabskiej normalizacji stosunków z Izraelem jako „ciosu nożem w plecy Palestyńczyków”.

Aloul i inni palestyńscy przedstawiciele mówią, że sprzeciwiają się normalizacji stosunków z Izraelem, bo Palestyńczycy obawiają się, że ich arabscy bracia ich porzucą. Ich głównym argumentem jest, że normalizacja stosunków z Izraelem powinna mieć miejsce tylko po, a nie przed, rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Sekretarz generalny OWP Saeb Erekat wzywał państwa arabskie do przestrzegania arabskiej inicjatywy pokojowej z 2002 roku, która stanowi, że kraje arabskie nawiążą normalne stosunki z Izraelem po zakończeniu wycofania się Izraela do linii sprzed 1967 roku, włącznie ze Wzgórzami Golan i po założeniu niepodległego i suwerennego państwa palestyńskiego.

Najwyraźniej jednak Palestyńczycy uważają, że ich wezwania do krajów arabskich trafiają w próżnię. Są przekonani, że administracja USA kontynuuje starania o przekonanie niektórych państw arabskich do nawiązania normalnych stosunków z Izraelem przed rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

W zeszłym tygodniu te palestyńskie obawy wzmocniły się, kiedy wysłannicy administracji amerykańskiej, Jason Greenblatt i Jared Kushner odwiedzili Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Arabię Saudyjska i Katar. Palestyńczycy postrzegają ten objazd jako część planu pokojowego na Bliskim Wschodzie administracji USA, który, jak twierdzą, ma głównie na celu promowanie normalizacji między Arabami a Izraelem „kosztem Palestyńczyków”.

Jako część starań o udaremnienie tego przyszłego planu, znanego jako ”Umowa stulecia”, którego jeszcze nikt nie widział, oraz by zapobiec ustanowieniu normalnych stosunków między Arabami a Izraelem, grupa palestyńskich uczonych w islamie wydała 3 marca kolejną fatwę (islamską opinie religijną), przestrzegającą przed jakimkolwiek rodzajem normalizacji stosunków z „tworem syjonistycznym”. 

Uczeni mają nadzieję, że ich fatwa zjednoczy muzułmanów na całym świecie wokół palestyńskiej kampanii przeciwko normalizacji stosunków z Izraelem. Przez wydawanie takich fatw Palestyńczycy najwyraźniej mają nadzieję na podkreślenie religijnego charakteru konfliktu z Izraelem.

Grupa z Gazy o nazwie Palestyńskie Stowarzyszenie Uczonych powiedziała w swojej fatwie, że według orzeczeń islamu ”normalizacja [stosunków] z syjonistycznym wrogiem i zaakceptowanie go w regionie jest jedną z najgroźniejszych infiltracji muzułmańskiej społeczności i zagrożeniem jej bezpieczeństwa, jak również wypaczeniem doktryny i utratą młodzieży”.  

Uczeni wyjaśniają następnie, że “normalizacja i pojednanie oznaczają wzmocnienie Żydów w ziemi muzułmanów, poddanie się niewiernym i utratę religii i ziemi islamskiej”. 

Nie ma tu nic nowego: ci palestyńscy uczeni przypominają tylko arabskim przywódcom i rządom to, co Hamas jasno wykłada w swojej Karcie:

“Ziemia Palestyny jest islamskim Wakf, poświęconym dla przyszłych pokoleń muzułmanów aż do Dnia Sądu Ostatecznego.  Ona ani żadna jej część nie może zostać zaprzepaszczona: nie można zrezygnować z niej ani z żadnej jej części. Ani żaden kraj arabski, ani wszystkie kraje arabskie, ani żaden król lub prezydent, ani wszyscy królowie i prezydenci, ani żadna organizacja, ani one wszystkie, czy to palestyńskie, czy arabskie, nie mają do tego prawa. Palestyna jest ziemią islamskiego Wakf, poświęcona muzułmańskim pokoleniom do Dnia Sądu Ostatecznego”

Palestyńscy uczeni przestrzegają także Arabów, że pojednanie i normalizacja stosunków z Żydami jest sprzeczna z Koranem, szczególnie z Surą An-Nisa (4:75), która mówi:

“Dlaczego nie walczycie na drodze Allaha, jak również za słabych mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy mówią: ‘Panie nasz! Wyprowadź nas z tej ziemi, której mieszkańcy są niesprawiedliwi?!'”

Zwracając się do arabskich przywódców i rządów, uczeni pytają następnie:

“Jeśli Bóg czyni obowiązkiem walkę o uratowanie słabych, to jak możemy zawrzeć pokój z syjonistycznym okupantem i pozwolić mu być powyżej muzułmanów w Palestynie?”

Uczeni wysyłają także ostrzeżenie do Arabów, którzy już podpisali porozumienia z Izraelem, włącznie z OWP, Jordanią i Egiptem.  W ostrzeżeniu uczeni powiedzieli, że Arabowie, którzy podpisali porozumienia z Izraelem, „otrzymali tylko rozczarowanie i upokorzenie i nie wyzwolili islamskich miejsc świętych”.  

Obecny pokój i normalizacja stosunków z Izraelem ”stanowi niesprawiedliwość i agresję wobec ludu palestyńskiego” – dodali uczeni.“Odmawia prawa ludu palestyńskiego do swojej ziemi i fałszywie uznaje prawo Żydów do niej. Pojednanie i normalizacja stosunków z syjonistycznym wrogiem są uważane za niebyłe i za jawne pogwałcenie zasad szariatu [islamskiego prawa religijnego]”.

Orzeczenie Stowarzyszenia Islamskich Uczonych ma także na celu poinformowanie administracji USA, że Palestyńczycy i muzułmanie nie będą mieć nic wspólnego z „Umową Stulecia”.  Służy ponadto jako przypomnienie, że nawet jeśli pewni Arabowie podpiszą traktaty pokojowe z Izraelem, zawsze będą muzułmanie, którzy potępią ich jako „zdrajców” i oskarżą o działanie przeciwko Koranowi i orzeczeniom islamu. Wobec tej groźby trudno  zobaczyć, w jaki sposób Abbas lub jakikolwiek przywódca palestyński będzie w stanie zgodzić się na jakiś rodzaj pojednania i normalizacji stosunków z „syjonistycznym wrogiem”.

Abbas tymczasem doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że muzułmanie potępią go – i może wydadzą fatwę wzywającą do zabicia go – jeśli kiedykolwiek ośmieli się zawrzeć pokój z Żydami. To może wyjaśnić jego niedawną uwagę podczas wizyty w Egipcie, kiedy powiedział, że nie zamierza zakończyć życia jako zdrajca, który uczynił ustępstwa wobec Żydów. Czas pokaże, czy Arabowie i świat islamski poprze stanowisko Abbasa i pozwoli dać się zastraszyć przez palestyńskich duchownych islamskich


Khaled Abu Toameh – urodzony w 1963 r. w Tulkarem na Zachodnim Brzegu, palestyński dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Publikował między innymi w “The Jerusalem Post”, “Wall Street Journal”, “Sunday Times”, “U.S. News”, “World Report”, “World Tribune”, “Daily Express” i palestyńskim dzienniku “Al-Fajr”. Od 1989 roku jest współpracownikiem i konsultantem NBC News.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Beresheet reaches moon, crashes on arrival

Israel21cBeresheet reaches moon, crashes on arrival

Abigail Klein Leichman


In true Israeli spirit, a disappointing end to a spectacular space mission is seen as a temporary setback on a sure trajectory to success.

President Reuven Rivlin with children at a moon landing pajama party at his official Jerusalem residence. Photo by Mark Neiman/GPO

Wild cheers turned to stunned silence Thursday night as Israel’s Beresheet unmanned spacecraft suddenly lost contact with the control center. Only minutes before, it had sent a spectacular selfie as it neared the surface of the moon.

It was a little after 10pm. I was at the Jerusalem Cinemateque watching a live feed of the historic event at a design-and-tech evening hosted by Start-Up Nation Central.

Sitting around me were Alex Padua, the lead industrial designer of the craft; former NASA director Dan Goldin; representatives of the X Prize Foundation; Israeli venture capitalists; and lots of local families.

Several minutes away at the President’s Residence, President Reuven Rivlin was hosting a pajama party for dozens of 9- to 12-year-old Israeli kids, all watching history unfold via the IAI-SpaceIL control center in Yehud.

Israel’s lunar spacecraft, Beresheet, sent this selfie very close to the moon’s surface before losing contact with the control room. Photo courtesy of SpaceIL/IAI

Our mood was euphoric as at first the complicated landing maneuver seemed to be proceeding like clockwork, actually a few minutes ahead of the estimated 10:25 touchdown.

We applauded madly when the little craft successfully passed the point of no return and sent that selfie from a breathtaking altitude of 22 kilometers from the moon.

One of the last images sent by Beresheet on its descent to the moon. Photo courtesy of SpaceIL/IAI

That’s when things started going wrong.

Telemetry from Beresheet was momentarily lost and regained. A problem in the main engine was quickly repaired. Then communication with Beresheet was lost and the engine problem returned.

“Our situation is unclear,” IAI Space Division General Manager Opher Doron told thousands of astonished viewers across the world.

“Uh oh, uh oh, something’s not working,” the man sitting next to me whispered to his teenage daughter. “It’s going to crash. It’s going too fast. Look how quickly the altitude went from 20,000 to 149! It must be crashing.”

There were several groans from the audience but mainly just tense silence until finally we heard from the control room: “All the signs are that we will not be the fourth country in the world that lands on the moon, but we recorded a huge achievement. We reached the moon, but apparently not in the way we wanted.”

Doron said, with surprising poise, “We had a failure in the spacecraft; we unfortunately have not managed to land successfully. We are the seventh country to orbit the moon and the fourth to reach the moon’s surface. It’s been a tremendous achievement up to now.”

SpaceIL Chairman Morris Kahn, 89, who contributed $42 million to the privately funded effort, took the microphone from Doron.

SpaceIL Chairman Morris Kahn, left, with SpaceIL systems engineering manager Alex Friedman, head of the control room team at IAI in Yehud. Photo by Eliran Avital

“Well, we didn’t make it,” said Kahn. “But we definitely tried. And I think that the achievement of getting to where we got is really tremendous. I think we can be proud.”

Prime Minister Benjamin Netanyahu said to Kahn, “If at first you don’t succeed, you try again. We will try again. We reached the moon but we want to land more softly and this will be on the next attempt. In another three years a spacecraft will land on the moon – whole.”

‘We will succeed in the end’

Across town, Rivlin soothed the pajama-clad children.

“Yes, we are disappointed, but there is no doubt that our achievements and abilities – of our scientists and our country – are wonderful,” the president said. “When we were children your age, we never even dreamed we would go to the moon. I hope that you will be the scientists who get to the moon and achieve even greater things. We will succeed in the end.”

The kids then joined the president in singing “Hatikva” (The Hope), Israel’s national anthem.

And among the adults at the Jerusalem Cinemateque that night, applause rang out again, our distress already morphing into hope for the next time around.

Our mood was further lifted by presentations from two young scientists designing the next generation of Israeli space exploration.

Architect and PhD student Helen Wexler told how her project, BubbleBase, is developing technology to 3D-print Mars habitats. Moshe Zagai talked about the D-MARS (Desert Mars Analog Ramon Station) simulation habitat project in Mitzpeh Ramon working to prepare Israelis for the exploration of Mars and other planets.

Photo courtesy of D-MARS, a planetary exploration simulation in Israel’s Negev Desert.

Crazy dreams? Maybe not. In Israel, nothing is seen as impossible.

As Start-Up Nation Central Executive Director Wendy Singer said, “Tonight is a tribute to all the entrepreneurs in Israel and around the world for whom ‘No, it can’t be done’ is their starting point.”

Perhaps prophetically, former NASA Director Dan Goldin had told our audience earlier about how failure often precedes success – a notion Israelis embrace wholeheartedly.

One example is the 1987 abandonment of the massive Lavi fighter jet development project, a disappointment which ended up spawning many successful Israeli aerospace endeavors and even the 1990s high-tech boom due to the 5,000 scientists and engineers who gained expertise working on the Lavi.

In that spirit, Goldin tipped his hat to the SpaceIL program.

“To the whole Beresheet team: You’ve inspired me and you’ve inspired the world,” said Goldin. “Whether it lands successfully or not, the fact that it has inspired young people to dream — I believe that’s the most important aspect of the world space program.”

This morning – coincidentally, April 12 is International Human Space Flight Day — IAI sent out a statement saying it will “continue to lead Israel to unbelievable achievements” and that it is confident that the “Beresheet effect will continue to lead the children of Israel to dream about Beresheet 2.0!”

There was also good news from Lunar XPRIZE: “They may have not had a successful landing this time, but SpaceIL has still made history. We are happy to announce they will still be the recipients of our first ever $1M Moonshot Award, in honor of their achievements and their milestone as the first privately-funded entity to orbit the Moon.”

Below you can watch the full broadcast of the Beresheet landing.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Let’s get the Tamimi facts right

The Good, The Bad, The Ugly

Let’s get the Tamimi facts right

Frimet Roth


Frimet Roth writes from Jerusalem

The Jerusalem Post is currently circulating a news item whose sub-title correctly asks “How does a terrorist who killed two Americans have an active Twitter account?

That terrorist murdered my child.
The photo accompanying the piece is of my child and me.
The source of the revelation of that account is my husband’s research.
Thus I feel compelled and justified in critiquing that Jerusalem Post item.

Just as most Arab language news services do, the Jerusalem Post has diminished Tamimi’s role in the 2001 Sbarro Pizzeria bombing to just barely this side of criminal.

Tamimi is described as the one who “drove the suicide attacker to the restaurant” and adding that the “perpetrator himself was killed in the explosion”.

In fact, Tamimi, was the mastermind of that attack. She was the perpetrator.

According to her own account, she scoured the center of Jerusalem for a venue offering the highest number of women and children as potential victims. She coached her human weapon, the suicide bomber. She accompanied him on their journey from Ramallah and as he carried the 10 kg. explosive-filled guitar case from East Jerusalem to West Jerusalem. She escorted the human bomb to the target she had selected. She instructed him to wait fifteen minutes before detonating to enable her to escape unharmed.

At no time did she drive. They came by bus and cab.

This evil mass murderer of fifteen men, women and children lives under the protection of Jordan’s King Abdullah II. She is free to incite admiring fellow Muslims to follow in her footsteps by hosting TV programs, guest appearances on talk shows and her Twitteraccount which my husband and I have requested be shut down immediately.

Tamimi was indicted in 2017 and her extradition from Jordan requested by the US Department of Justice. Her name was added at the same time to the FBI’s Most Wanted Terrorists list.

Despite Jordan flatly refusing the US extradition request, the White House persists in hosting King Abdullah and hailing him as a loyal partner in the fight against terrorism.

When covering this travesty of justice, I urge reporters to stick to the facts. Let’s leave the misrepresenting to our enemies.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com