Archive | 2019/10/02

Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim

Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim

Vic Rosenthal
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Studiowanie Tory jest dobre w połączeniu z pracą w zawodzie, ponieważ praca powoduje, że zapomina się o grzechu. Tylko Tora, która nie jest połączona z pracą, w końcu traci moc, prowadząc do grzechu. — Rabban Gamliel, syn rabina Jehudy Hanasiego (Babiloński Talmud, Avot 2:2)

Bez Herut i bez Maki – David Ben Gurion*

Lubię czytać żydowską historię, a szczególnie nowoczesną historię państwa Izrael. Dowiedziałem się bardzo wiele o niemal niepojętych poświęceniach, jakich dokonali niektórzy ludzie, żeby dotrzeć tutaj, żeby stworzyć rzeczywiste państwo żydowskie w naszej ojczyźnie po tysiącleciach często ciężkiego wygnania i żeby obronić je w wojnie trwającej praktycznie 71 lat. Może dłużej. Ziemia jest przesiąknięta naszą krwią, krwią narodu żydowskiego.

Świat jest pełen ludzi nienawidzących Żydów. Wydaje się, że zawsze tak było, od dni, kiedy wyszliśmy z Egiptu. Kiedy nas nie nienawidzili, tolerowali jako ludzi drugiej kategorii. Czasami nawet jako nie-ludzi.

W większości miejsc ludzie otrzymali to, o czym zawsze mówili, że tego chcą. Znaczna część świata jest dziś wolna od Żydów. Hitler i Stalin zlikwidowali Żydów w Europie, a świat muzułmański wyrzygał ich w reakcji na „obrazę” ponownego ustanowienia naszego państwa. Państwo żydowskie stało się centrum żydowskiego wszechświata na przestrzeni jednego życia ludzkiego. Warunki, które pozwalały narodowi żydowskiemu przeżyć jako naród, już nie istnieją. Jeśli państwo żydowskie nie będzie nadal istnieć, nie będzie też istniał naród żydowski.

Niestety, państwo Izrael znajduje się obecnie w poważnym niebezpieczeństwie. I to nie tylko ze strony irańskiego reżimu i palestyńskich Arabów (chociaż to także są poważne zagrożenia).

W artykule opublikowanym kilka tygodni temu demograf, Dan Ben-David pisze, że akademickie osiągnięcia izraelskich dzieci należą do najgorszych w rozwiniętym świecie. Bez dobrze wykształconej populacji nie będziemy w stanie zachować naszej gospodarki pierwszego świata ani zresztą, naszej armii pierwszego świata. Po części jest tak z powodu braku programów szkolnych obejmujących „świeckie” przedmioty, takie jak matematyka i angielski w szkołach charedim oraz astronomicznej stopy narodzin w rodzinach charedim „7,1 dzieci w odróżnieniu od 4,0 wśród religijnych [nie-charedim] Żydów, 3,4 wśród muzułmańskich Arabów izraelskich i 2,2 wśród świeckich Żydów”.

Tutaj jest wykres pokazujący prawdopodobne wielkości tych grup w 2065 roku:

Uspokaja świadomość, że przepowiednia Meira Kahane, że Arabowie przytłoczą nas rozrodczością, nie spełni się, ale gwałtowny wzrost populacji charedim, która nie jest gotowa do dawania wkładu w gospodarkę opartą na nowoczesnej technologii i informatyce, jest nie do utrzymania. W 2014 tylko 13% chłopców charedim, którzy ukończyli 12 klasę szkoły, przystąpiło do egzaminów maturalnych wymaganych do przyjęcia na uniwersytet w porównaniu do 78% chłopców nie-charedim (dane dla dziewcząt są wyższe 32% vs. 87%). Chociaż wymagania przy przyjmowaniu na uniwersytety są nieco dla nich obniżone, wielu nie kończy studiów. W 2014 roku tylko 2,4% mężczyzn charedim i 8,3% kobiet charedim w wieku 25-35 miało dyplom uniwersytecki w porównaniu do, odpowiednio, 28% i 45% w populacji nie-charedim.
“High-tech” jest rozwiązaniem jedynie dla tych, którzy potrafią czytać dokumentację po angielsku i znają matematykę. Może Gemara ma, a może nie ma wartości duchowej, ale nie jest pomocna w, na przykład, projektowaniu mikroprocesorów.
Chociaż nie-charedim są rozgniewani odmową partii charedim na pozwolenie rozsądnemu odsetkowi ich młodzieży na odbywanie służby wojskowej (lub innej służby narodowej), gorszym problemem jest to, że nie nadają się ani do tego, ani do wielu innych rodzajów zatrudnienia – intelektualnie, fizycznie, lub charakterologicznie.
To jest problem stworzony politycznie. Prawa, które wymagałyby nauczania świeckich przedmiotów w każdej szkole, która otrzymuje finansowanie od państwa, albo są rozmyte, albo nie są egzekwowane. Rząd wspiera jesziwy, w których młodzi mężczyźni studiują Torę, a szczodre zasiłki społeczne umożliwiają nisko zatrudnionym rodzinom (utrzymywanym głównie przez kobiety, które  na ogół pracują w edukacji lub opiece nad dziećmi za niską płacę) rozrastać się spokojnie, bez ekonomicznych ograniczeń.
Fakt, że niemal każdy rząd izraelski zawierał partie charedim i byli oni często języczkiem u wagi, powodował, że zrobiono niewiele, by zmienić sytuację.
Nie jestem anty religijny i nie jestem anty-charedim. Istnienie jednak tak dużej warstwy Żydów, których jedynym zadaniem jest studiowanie Tory, jest czymś nowym w historii. Może jest 100 lub nawet 1000 uczonych w Torze, tak ważnych, że powinni być utrzymywani przez państwo – ale dziesiątki lub setki tysięcy?
Jestem świadomy tego, że lewica używa tych faktów jako amunicji przeciwko prawicy, która ostatnio zaczęła zależeć od poparcia partii charedim dla tworzenia swoich koalicji. Niemniej, takie są fakty i musimy przyznać prawdę, że prawica (na którą głosuję), zachowywała się nieodpowiedzialnie ulegając wygórowanym żądaniom charedim.
Sądzę, że wojna z Iranem i/lub jego marionetkami jest nieunikniona, a analitycy zgadzają się, że będzie to jedna z najtrudniejszych dla Izraela wojen, zarówno dla IDF, jak dla tyłów, które będą narażone na masowe ataki z wykorzystaniem olbrzymiego arsenału rakietowego, jaki zgromadził Hamas, a szczególnie Hezbollah. W tym momencie napięcie jest szczególnie wysokie i wydaje się jasne, że potrzebujemy silnego rządu jedności narodowe, zdolnego zarówno do prowadzenia wojny, jak zjednoczenia populacji.
Niestety, Benny Gantz jest miernotą z marnymi dokonaniami i nie powinien być premierem, a jego sojusznicy są jeszcze gorsi. Nad Benjaminem Netanjahu wisi prawna chmura i prawdopodobnie zostanie postawiony w stan oskarżenia. Mimo swoich znakomitych kompetencji Netanjahu wydaje się być zdolny do funkcjonowania tylko jako swego rodzaju dyktator, taki, który wierzy, że jest zarówno wszechmocny i nieśmiertelny i nie musi delegować władzy ani pozwolić na wyłonienie się następcy.
Kiedy piszę to, antysyjonistyczne partie arabskie rozważają zarekomendowanie Gantza prezydentowi, by stworzył rząd. Nie rekomendowali syjonistycznej partii od 1992 roku, kiedy rekomendowali Partię Pracy Rabina. Jeśli zrobią to, znaczy to, że otrzymali w zamian jakieś znaczące obietnice. Jeśli Gantz miałby zawrzeć a nimi układ, byłoby to mniej niż zdrada stanu, ale nadal byłaby to zdrada.
Najlepszym praktycznym rozwiązaniem wydaje się być rząd jedności bez Arabów (ani zgody na ich żądania) i bez charedim, z Likudem pod przewodnictwem kogoś innego niż Netanjahu. I tak, musiałaby być rotacja na stanowisku premiera między Likudem a Niebieskimi i Białymi.
Czy coś takiego jest możliwe? Nie wiem. Z pewnością dzisiaj wygląda to na mało prawdopodobne.
Jedna rzecz jednak jest pewna: nie będzie kolejnych wyborów. Tylko politycy i agencje reklamowe lubią wybory, ale ludzie mają już tego dość. Potrzebujemy rządu i potrzebujemy go teraz – zanim będziemy w stanie wojny.

Vic RosenthalUrodzony w Stanach Zjednoczonych, studiował informatykę i filozofię na University of Pittsburgh. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Mieszka obecnie w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


MY HERO, SHIMON PERES

MY HERO, SHIMON PERES

MIKE EVANS


Despite all of the happy memories, the story of Peres being brought to the hospital will always be imprinted as one of the saddest days of my life.

THE LATE Shimon Peres at his desk in 1994. . (photo credit: REUTERS)

Many a time, I have been asked how an Evangelical Christian could feel so strongly about Israel’s late president Shimon Peres. Earnestly, it is because I had a privileged close bond with this great man. I have been honored to have Peres serve as the International Chairman of the Friends of Zion Heritage Center (FOZHC) and I traveled the world advocating peace with him. The vision and purpose of the center is to share the stories of non-Jews who have contributed to the protection and development of the Jewish people and the State of Israel – in many cases even risking their own lives to do so.

 Who Shimon Peres was, and all that he stood for, exemplified him as a perfect delegate and representative of the FOZHC dream. Having had him as a partner was a once-in-a-lifetime experience that has left me with unlimited inspiration and determination. The stories that I could share about my hero are countless and each incrementally raise my respect for him and the friendship I had with him.

I remember the first time we presented the “Friends of Zion Award” – the highest honor bestowed by FOZHC that is only given to those who have gone “above and beyond” for the State of Israel and the Jewish people. It was in 2015 and Shimon Peres and I had flown to Dallas, Texas, to give the award to the 43rd president of the United States, George W. Bush.

Looking back at the account, it was a very humorous start for such a grand award presentation. The moment that the elevator opened, we saw President Bush waiting to greet us with a huge Texas grin on his face. The first words that came out of his mouth were to Shimon Peres: “Wow, you are really old. I bet you are older than my father.”

Peres, with his smiling and twinkling eyes, responded with: “Yes, I am one year older than your father.”
 Bush continued with the banter and said, “I bet all of your friends are dead.”
 Not missing a beat, Peres humbly replied “No, I have many friends.”

 In that very room, two great leaders, who were raised thousands of miles apart met and became instantaneously friends. This was just one of the magical qualities of Shimon Peres.

 After the award was presented, Peres and I proceeded to have dinner. At the table he turned and asked me with his glowing smile: “What were your last two dreams?”

This was a common question for Peres to ask. He loved it when people dreamed big; to hear the goals that others were inspired to accomplish.

I told him the truth. My grandest dreams at the time were to have him as my international chairman and to be with him when the first “Friends of Zion Award” was bestowed unto president George W. Bush.

 Peres laughed and said, “It seems to me that you need to dream some more now.”

THE STORY of this tremendous and instantaneous bond between Peres and Bush was not just a one-time event. Peres had a magnetic personality that compared to none. The very same friendship happened when we met with Prince Albert II of Monaco and presented to him the “Friends of Zion Award.”

The night in Monaco is one of my fondest memories. There was a bar mitzvah, the coming of age for the son of philanthropist Aaron G. Frenkel, and the celebrations were grand. Peres spoke with Frenkel as he did with the prince and the president: with respect, kindness and a warm smile. Like an ancient sage, Peres told Frenkel the story of Joseph from the Bible and added his own amazing perspective to the story. It was clear to me that Frenkel knew that he experienced something rare from the conversation with Peres and that it would stay with him forever. Peres always knew how to make others comfortable by knowing exactly what to say.

Another milestone with Peres was when we met with Pope Francis. From the moment we began the audience with the pope, it was very clear that he had a shining admiration for Peres.

 One of the first things that Peres did was introduce me to the pope by saying, “Michael was named after his great-grandfather, Rabbi Michael Katznelson. Rabbi Katznelson was burnt to death in his synagogue along with 2,000 other Jews.” The Pope in turn asked me in English how a Jewish man came to the following of Jesus Christ and Christianity. Shimon Peres urged me to tell my story.

 I told the pope that my mother did not like Christians. From a very young age, she would tell me that Christians hated Jews and persecuted them. She would make statements grouping Billy Graham, Adolf Hitler and the Pope together – as if to say that all were untrustworthy by association. And at the time, I could understand from where her opinion originated. It was from my professing Christian father who raised me as a Christian, but was also an antisemite of the lowest form.

 On Friday nights my father would come home drunk and beat my mother. He would shout at her: “You are a Jewish whore and that boy upstairs is not my son – he is a bastard.” He would baselessly accuse her of having an affair with a Jewish man. My mother would fear such nights and would assume that all Christians were as my father was.

At 11, I gathered enough courage to stand up to my father and to try to defend my mother. On one of the Friday nights, I screamed at him to stop attacking her. He ran up the stairs and began to strangle me – lifting me up above his head by my neck. I passed out and when I regained consciousness, I was in the fetal position on the floor. I was lucky to be alive.

 From that horrible day I had learned two things. One, my father did not represent the proper path of Christianity. And two, that at the age of 11, I could not protect even one Jew, my very own mother – but in the future I would defend all of the Jewish people.

 When I finished my account to the pope, I had tears streaming down my face. I looked up and noticed that both Peres and the Pope were also crying. These great men of peace had the power to sympathize with my story that would leave others in silent shock.

 Over dinner that evening, I had the opportunity to hear of Peres’s life story and he told me about a connection that I did not make before. He started by telling me that there is a God and I asked him why he would say that suddenly. He said to me “Michael, I researched you and your great-grandfather who was burnt to death. My own grandfather was the cantor-rabbi in the synagogue and also died in that fire. Only God could have brought us together.”

 I professed to Peres that we needed to have a book memorializing our ancestry of the two rabbis and the wooden synagogue.

ASIDE FROM sharing a personal connection in history, Peres trusted me with facts and stories of today. At that dinner in Rome, he asked me what I wanted to talk about tonight.

 “You can’t tell me,” I said, “I want to talk about Dimona.”

 For the next hour and a half, Peres told me how he had pioneered Israel’s nuclear program, despite several times having his adviser interrupt with “Mr. President, these are state secrets.” Peres would just continue by saying “Don’t worry, Michael can keep a secret.”

 Despite all of the happy memories, the story of Peres being brought to the hospital will always be imprinted as one of the saddest days of my life. It was on that day we were to meet in person about compiling that book on our joint history.

 I went to the hospital to grieve and pray for my dear friend and beloved hero. Yona Bartal, executive director of the Peres Circle at The Peres Center for Peace and Innovation, was always by his side. He told me that Prime Minister Benjamin Netanyahu had called three times to update him about the top doctors from around the world he had called to assist. Tragically, none would make it in time.

I lost a dear friend and mentor on that day. Peres believed in me and my vision. He was gracious, kind and considerate. What he accomplished for the State of Israel and the Jewish people is absolutely astonishing and will be remembered throughout history.
I will conclude with this. Shimon Peres was a beloved man and all who knew him loved him. I am one of those who had the privilege and honor of knowing him.

The writer is a #1 New York Times bestselling author with 96 published books. He is the founder of Friends of Zion Museum in Jerusalem; the late Shimon Peres, Israel’s ninth president, was its chairman. He also serves on the Trump Evangelical Faith Initiative.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Iran’s Revolutionary Guards Reveals Plan To Annihilate Israel – TV7 Israel News 01.10.19

Iran’s Revolutionary Guards Reveals Plan To Annihilate Israel – TV7 Israel News 01.10.19

  TV7 Israel NewsToday’s top stories 01.10.19;

1) Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps commander Major General Hossein Salami declared that the elimination of Israel from the world map is an achievable goal, which will be attainable as part of the second step of the Islamic Revolution.
2) The Syrian and Iraqi governments announced the reopening of the Al-Qa’im border-crossing, a major Mideast supply route that has been subject to repeated bombardments that were attributed to Israel.
3) Iraqi Prime Minister Adel Abdul-Mahdi revealed, with regard to five-separate mysterious attacks against installations belonging to the Iranian-backed Popular Mobilization Forces in Iraq, that “Some of the investigations carried out by Iraqi authorities provided important indications that Israel was behind some of these attacks.”


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com