Archive | 2020/06/20

Czy szkoły żydowskie i chrześcijańskie będą nauczać prawdy o Ameryce i rasizmie?

Czy szkoły żydowskie i chrześcijańskie będą nauczać prawdy o Ameryce i rasizmie?

Dennis Prager


„Nie przyłączaj się do większości, aby czynić zło”. – Ks. Wyjścia 23: 2.

…….

Kiedy chodziłem do jesziwy, doceniano Amerykę. Amerykę uważano, zgodnie ze słowami Menachema Schneersona (Lubavitcher Rebbe), najbardziej wpływowego rabina XX wieku, za „medina szel chesed” – „kraj życzliwości”.

Rabin wiedział, podobnie jak wszyscy amerykańscy Żydzi, że w Ameryce jest wielu antysemitów, że Ameryka powinna była zrobić więcej dla Żydów w Europie, że uniwersytety takie jak Harvard ograniczają liczbę żydowskich studentów, że prestiżowe kancelarie prawne i ekskluzywne kluby są zakazane dla Żydów. Zatem dlaczego opisał Amerykę jako kraj życzliwości? Dlaczego moja jesziwa na Brooklynie wystawiała sztuki ku czci George’a Washingtona? Dlaczego w mojej ortodoksyjnej żydowskiej szkole dziennej wykorzystywano teksty nie tylko świętujące Amerykę, ale także uznające Amerykę za „wieloetniczny tygiel”? Dlaczego Żyd, Irving Berlin, napisał pieśń „Boże, błogosław Amerykę”?

Głównym powodem było to, że ci Żydzi wiedzieli, jaka jest reszta świata. Mieli mądrość porównywania Ameryki z innymi krajami, a nie – jak robi to głupia, nihilistyczna lewica – z utopią. W porównaniu z resztą świata Ameryka była – i pozostaje – medina szel chesed.

Czy była takim krajem dla każdego obywatela? Oczywiście nie. W tym czasie, gdy rabin Schneerson opisał Amerykę jako „kraj życzliwości”, południowa połowa Ameryki wprowadziła niemoralne i poniżające prawa Jima Crowa, a rasizm był powszechny również na Północy. Zauważyłem wówczas antysemityzm w amerykańskim życiu. A geje często byli społęcznie napiętnowani i poniżani.

Ale Tora uczy nas, że nie możemy porównywać przeszłości z teraźniejszością. Właśnie dlatego Noe, człowiek, którego Bóg ratuje przed potopem, jest opisany w Księdze Rodzaju jako sprawiedliwy „w swoich pokoleniach”. Gdyby porównać Noego z ludźmi w późniejszych pokoleniach, okazałoby się, że wiele mu brakuje. Abraham, człowiek wybrany przez Boga na ojca swego ludu, miał konkubinę i kłamał o swojej żonie, aby uratować własne życie. Ale tylko głupcy – jak wszyscy ci, którzy chcą zburzyć pomniki George’a Washingtona i Thomasa Jeffersona – odrzuciliby wielkość Abrahama. Jakub, człowiek, którego Bóg przemianował na „Izrael”, był właścicielem niewolników. Czy Żydzi powinni przestać nazywać siebie „dziećmi Izraela”? Czy państwo Izrael powinno zmienić nazwę?

Tego właśnie powinny nauczać szkoły żydowskie – i wszystkie inne religijne szkoły – rozmawiając o Waszyngtonie lub Jeffersonie jako właścicielach niewolników. Jeśli mamy odrzucić wielkość dwóch założycieli najbardziej wolnego kraju w historii ludzkości – nie wspominając już o najlepszym kraju nieżydowskim, w którym żyli Żydzi – to powinniśmy zrobić podobnie z żydowskimi patriarchami. Mojżesz poddał egzekucji rodaka-Izraelitę za publiczne naruszenie Szabatu. Czy jego posąg należy usunąć z Sądu Najwyższego? Czy żydowskie szkoły dzienne zaczną lekceważyć wielkość wszystkich naszych przodków? Jeśli zaczną to robić a Waszyngtonem i Jeffersonem, powinny być konsekwentne.

A może raczej powinny robić to, co czyni Tora? Nie ignorując nigdy wad gigantów, pamiętać, dlaczego byli gigantami.

Czy szkoły żydowskie i chrześcijańskie – w szkołach świeckich nie ma nadziei na mądrość – będą uczyć, że każde społeczeństwo w historii świata, w tym społeczeństwa afrykańskie, indiańskie i arabskie, wszyscy uprawiali niewolnictwo? Jeśli nie, dlaczego nie? Czy nauczanie o niewolnictwie wyłącznie w Ameryce nie jest moralnie i historycznie nieuczciwe?

Należy nauczać, że wyjątkowość Ameryki i świata zachodniego nie polegała na posiadaniu niewolników. Niewolnictwo było powszechne. Dlatego moralnie poważna osoba pyta, kto zniósł niewolnictwo, a nie kto je praktykował. Ale lewica – w przeciwieństwie do liberałów i konserwatystów – nie jest teraz, ani nigdy nie była, poważna pod względem moralnym.

Gdy zadajesz jedyne moralnie istotne pytanie – kto zlikwidował niewolnictwo? – odpowiedź brzmi: Ameryka i niektóre inne kraje zachodnie. A potem powinieneś nauczyć o przyczynie: z powodu zachodnich wartości zakorzenionych w Biblii. Można by pomyśleć, że fakt ten miałby zasadnicze znaczenie w programie nauczania każdej szkoły żydowskiej i chrześcijańskiej, która poważnie traktuje swoją religię. Ale na większość współczesnego chrześcijaństwa i judaizmu – w tym szkół żydowskich i chrześcijańskich – wpłynęła bardziej lewica niż chrześcijaństwo czy judaizm.

Jeśli Twoja szkoła dba o prawdę, powinna próbować uczyć wszystkich faktów, uznając jednocześnie historię rasizmu, w tym historię rasizmu w policji. Jednym z takich faktów jest to, że w sierpniu 2019 r. w raporcie z National Academy of Sciences stwierdzono, że „nie ma znaczących dowodów na różnice wobec czarnych w zakresie prawdopodobieństwa śmiertelnego zastrzelenia przez policję”.

Szkoła żydowska może również chcieć zauważyć, że według ankiety przeprowadzonej w 2016 r. przez ADL (Lidze Przeciw Zniesławieniu) „antysemickie poglądy wśród czarnych respondentów były znacznie bardziej powszechne niż wśród białych”. Washington Post doniósł dwa lata wcześniej: „zakorzenione antysemickie poglądy są o wiele bardziej powszechne wśród Afroamerykanów i Latynosów niż u innych”.

Rzeczywiście w 1991 r. ataki ze strony Afroamerykanów na Żydów w Crown Heights w Nowym Jorku były tak gwałtowne, że były burmistrz Ed Koch Koch, redaktor naczelny New York Times A.M. Rosenthal i inni nazwali je „pogromem”. Historyk Uniwersytetu Brandeis Edward S. Shapiro napisał, że był to „najpoważniejszy incydent antysemicki w historii Ameryki”. Czy szkoły żydowskie oczernią społeczeństwo amerykańskie jako „systemowo” rasistowskie, jednocześnie każąc wierzyć, że czarni są jedynymi ofiarami?

Jednym z powodów, dla których to takie ważne, jest, aby uczniowie zrozumieli, że stwierdzenie „wszyscy biali są rasistami” jest równie nikczemnym zarzutem, jak „wszyscy czarni są antysemitami”.

Wreszcie, czy szkoły żydowskie i chrześcijańskie będą nauczać głównego przesłania obu tych wyznań – że Adam nie miał rasy? Jak mówią mędrcy: „Dlaczego najpierw stworzono tylko jednego człowieka? Aby nauczyć nas, że żadna rasa ani klasa nie może twierdzić, że ma szlachetniejsze pochodzenie, mówiąc: „Nasz ojciec urodził się pierwszy”. Innymi słowy, Biblia wymaga, abyśmy byli ślepi na kolory.

„Są tylko dwie rasy”, napisał Viktor Frankl, „rasa dobrych, przyzwoitych ludzi i rasa złych”.

Żaden żydowski lub chrześcijański rodzic nie powinien wysyłać swojego dziecka do szkoły żydowskiej lub chrześcijańskiej, która naucza inaczej.

Dennis Prager


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


UNHRC arms embargo call against Israel passes by only slim margin

UNHRC arms embargo call against Israel passes by only slim margin

TOVAH LAZAROFF


On Friday afternoon, the 47-member body will vote on five pro-Palestinian and anti-Israeli resolutions, as it wraps up its 43rd session.

Overview of the Human Rights Council one day after the U.S. announced their withdraw at the United Nations in Geneva, /  (photo credit: DENIS BALIBOUSE/REUTERS)

A United Nations Human Rights Council (UNHRC) resolution that sought to exact harsh penalties against Israel for its settlement activity and alleged human rights violations, including a call for an arms embargo, passed by a slim margin in Geneva on Friday.

It also called on the UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet to present a report next year on how Israel can be better forced to comply with UN resolutions that call on it to halt settlement activity and withdraw to the pre-1967 lines.

The 47-member body approved the text by a 22-8 vote, with 17 abstentions as it wrapped up its 43rd sessions.

Those who opposed to the measure were: Australia, Austria, Brazil, Bangladesh, the Czech Republic, Fiji, Togo and the Ukraine.

Those who abstained were: Bahamas, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Germany, India, Marshal Islands, Italy, Japan, Nepal, Netherlands, Philippines, Poland, Republic of Korea, Slovakia, Spain and Uruguay.

The relocation of the controversial text from Agenda Item 7 to Agenda Item 2 failed to garner more support. The Palestinian Authority had highlighted the importance of this particular text given the pending Israeli annexation of portions of the West Bank.

The resolution called “upon all States to promote compliance with international law and all High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention … including by ensuring that they do not become involved in internationally unlawful conduct, and to assess the potential that arms could be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian or human rights law.”

Israel traditionally boycotts all Agenda Item 7 debates to protest the mandate that the UNHRC must debate alleged Israeli human rights abuses at every session. Such a mandate exists only for Israel and is not leveled at any other country.

The placement of the accountability resolution under Agenda Item 7 allowed Israel’s Ambassador to the UN in Geneva Aviv Raz Shechter to take the floor.

She reminded the council that Israel and the Palestinian Authority had worked in partnership to prevent the spread of COVID-19 in the past months.
“The Palestinian representatives here, however, choose to ignore the facts, keep up with their narrative of the victim – as they have for the past 72 years,” she said.

Since Israel’s creation in 1948, Shechter said, “The Arab effort to deny and destroy the Jewish State started immediately – and for some, has never ceased.” Since then, she said, “Israel’s hope for peace was only met twice, by Egypt and Jordan.”

She charged that the council is biased for attacking only Israel when dealing with the conflict.

“This Council has one agenda item designed to condemn only one state. This item 7 is nothing but a systematic mechanism of discrimination against Israel and Israelis, one deeply rooted in the culture of this Council and of some of its member states,” Shechter said.

“Let’s call Item 7 by its proper name, the item of institutionalized antisemitism,” Shechter said. “Spreading false narratives and avoiding taking responsibility is not the path the Palestinians should be taking to promote their cause,” she added.

Shechter told the Council, “you are dealing with a conflict involving the rights of two peoples, not one. A conflict involving the suffering of two peoples, not one. These kind of conflicts need a direct negotiation process that brings peoples together rather than more recriminations of this Council that only serve to pull our peoples farther apart. We have enough of that!”

PLO Ambassador to the UN Ibrahim Khraishi recalled that the International Criminal Court was in the midst of deciding whether it had the jurisdiction to hear war crimes suits against Israelis for their actions against the Palestinians.

“States that abstain from voting for this resolution are sending a message to Israel inviting it to continue with its annexation project over the coming days. Speeches along can not stop this action. If they fail to dod so, then those who obstruct Justice must be held accountable,” Kharishi said.

The Council ended Friday without finalizing the passage of all the resolutions. On Monday when the session is resumed, it is expected to pass four pro-Palestinian and anti-Israel resolutions.

Two of those resolutions will continue to take Israel to task for its military and civilian hold over the West Bank, one of the resolutions affirms the Palestinian right to self-determination and one calls on Israel to return the Golan Heights to Syria.

With Israeli annexation pending, the thrust of the pro-Palestinian resolutions was to affirm Palestinian statehood, a two-state solution, the pre-1967 lines, to declare Israeli settlement activity to be illegal and to call the international community to talk for failing to hold Israel accountable.

The resolution on settlements “condemns the declaration made by Israeli officials calling for the annexation of Palestinian land and reaffirms the prohibition of acquisition of territory resulting from the use of force.”
The resolution on self-determination calls on the international community not to recognize Israeli annexation. It “calls upon all States to ensure their obligations of non-recognition, non-aid or assistance with regard to the serious breaches of peremptory norms of international law by Israel.”


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Israel-Greece to bolster security cooperation in Eastern-Mediterranean

Israel-Greece to bolster security cooperation in Eastern-Mediterranean

TV7 Israel News


1) Greece and Israel are significantly bolstering bilateral relations in numerous sectors, including in the fields of energy and maritime security.

2) Turkey has managed to secure the survival of the Libyan government of national accord in Tripoli as the Eastern-based Libyan National Army is seeking alternative route.

3) The Israeli Navy successfully thwarted a naval smuggling attempt of weapons into the Gaza Strip from the coast of the northern Sinai Peninsula.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com