Archive | 2021/01/02

Monika Krawczyk powołana na dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego

Warszawa, 12.06.2019. Monika Krawczyk odbierająca nagrodę przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP podczas gali Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fot. PAP/P. Nowak


Monika Krawczyk powołana na dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego

Daria Porycka, Olga Łozińska


Monika Krawczyk odebrała w środę w Warszawie z rąk wiceministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosława Sellina dokument powołujący na stanowisko dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Pięcioletnia kadencja nowej dyrektor rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

Uroczystość wręczenia powołania – podpisanego w środę przez wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego – odbyła się w stołecznym kinie Kultura.

Wręczając dokument, wiceszef MKiDN Jarosław Sellin wyraził radość z tej nominacji. “Z panią Moniką Krawczyk współpracujemy od lat, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę materialnego dziedzictwa Żydów polskich. Pani Monika była przez kilka lat szefową Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce” – powiedział. “Byłem świadkiem wielu działań podejmowanych przez tę fundację i panią Monikę osobiście, jeśli chodzi o ochronę istniejących po II wojnie światowej w Polsce synagog cmentarzy czy śladów po nich” – dodał.

Sellin zwrócił uwagę, że Krawczyk “pełniła funkcje w Zarządzie Związku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej – była szefową tego zarządu, a teraz jest członkiem – więc zna problematykę historii i dziedzictwa polskich Żydów znakomicie”. “Jest populatyzatorką wiedzy i autorką istotnych publikacji na ten temat. Zadania tak ważnej instytucji jak ŻIH – który istnieje od 1947 r. i jest najstarszą instytucją kulturalną i naukową jednocześnie zajmującą się tą problematyką – będą pod kierunkiem pani Moniki Krawczyk kontynuowane i rozwijane” – dodał. Zapewnił również, że jest pod wrażeniem programu przedstawionego przez Krawczyk.

Wiceszef MKiDN wspomniał, że powołanie Krawczyk poparły m.in. związki zawodowe ŻIH-u, Forum Żydów Polskich, Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft z Wrocławia, Fundacja Chasydów Leżajsk – Polska, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, które w uzasadnieniu podkreślało, że atutem Krawczyk jest znajomość języka hebrajskiego.

Nowo powołana dyrektor ŻIH wyraziła wdzięczność za powierzenie jej tak ważnego stanowiska. Jak podkreśliła, program dla instytucji przygotowała we współpracy “z wybitnymi naukowcami zajmującymi się historią Żydów polskich”. “Będziemy realizować bardzo ambitny program, który stawia na dialog jak najbardziej, na poznanie wielu wątków historii Żydów polskich, które nie były może dogłębnie badane – oczywiście nie zapominając o problematyce, która interesuje wszystkich najbardziej, tj. historii odnoszącej się do II wojny światowej” – mówiła.

Dodała, że ŻIH skupi się na przekrojowym podejściu do dorobku Żydów polskich nie tylko w sferze polityczno-kulturalnej i takiej, która jest badana tradycyjnie, ale też będzie chciał badać rolę duchowości polskich Żydów. “Będziemy chcieli poznać wątki, które do tej pory nie były powszechnie badane. Mamy projekt przybliżenia polskiej publiczności ksiąg pamięci, które powstawały i były tworzone przez polskich Żydów” – poinformowała.

Krawczyk zaznaczyła, że jej zadaniem będzie “takie ukształtowanie warunków pracy, aby w jak najlepszy sposób można było stworzyć warunki korzystne” dla pracowników i prowadzących badania, a także “umiędzynarodowienie placówki, aby stała się wiodącą instytucją historyczną na świecie”. Wyraziła również nadzieję, że pogłębiane będzie partnerstwo z Yad Vashem, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i innymi ważnymi ośrodkami.

“Będziemy starali się w najlepszej atmosferze kształtować dialog polsko-żydowski, wpływać też na inne wątki, które przedstawiłam w swoim programie, nie zapominając o tak mi drogiej materialnej spuściźnie polskich Żydów. To, co jeszcze jest do uratowania, będziemy chcieli wyeksponować, przynajmniej udokumentować, ale tak, żeby też te wątki historyczne stały się powszechnie dostępne w społeczeństwie” – wyjaśniła. Zapewniła jednocześnie, że chciałaby rozwijać “bogaty program edukacyjny” tej placówki.

Monika Krawczyk jest adwokatem, autorką prac naukowych i publicystką zajmującą się tematem Zagłady Żydów polskich. Od 2004 r. do 2019 r. była dyrektorem zarządzającym Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, od stycznia do września 2019 r. – przewodniczącą Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich, a obecnie – członkiem Zarządu ZWGŻ. Od 2015 r. do 2017 r. była członkiem Rady Konsultacyjnej przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków, a od 2014 r. do 2018 r. uczestniczyła w pracach Rady Społecznej przy dyrektorze Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Za zasługi w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w 2010 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 r. otrzymała doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (PAP)


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Sweet-toothed Canaanites imported exotic food to Israel 3,600-years ago

Sweet-toothed Canaanites imported exotic food to Israel 3,600-years ago

PHILIPPE BOHSTRÖM


Analysis of teeth of individuals who lived in Megiddo then show that the Canaanites imported exotic food from India and Southeast Asia.

Excavations in Megiddo (Area K, where some of the investigated graves were discovered) /  (photo credit: MEGIDDO EXPEDITION)

Bronze Age cuisine in Israel included exotic foodstuffs, such as bananas, soybeans and turmeric, according to a new study published in the journal PNAS. It pushes back the evidence for these foods by centuries.

The conclusion is based on analysis of micro-remains and proteins preserved in the tooth tartar of individuals who lived in Megiddo and Tel Erani during the Bronze Age and the Iron Age.

“Human dental calculus is wonderful material, full of information about past food habits,” Prof. Philipp W. Stockhammer said. “By studying calculus from Bronze and Iron Age [remains] at the Levant, we are able to trace otherwise often invisible food and can get insights into individual nutrition.”

Fig. 1: Excavation of the burial ground at Tel Erani (IAA)

The study was carried out by an international team of experts from LMU Munich, Harvard University and the Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena, Germany.

The authors show that in addition to Levantine plants, such as chickpeas, lentils, barley, wheat, grapes, figs and dates, the Canaanite inhabitants also ate bananas, soybeans, sesame, turmeric and other exotic spices – typical ingredients of Middle Eastern cuisine today (except for soybeans and bananas).

The research proves that Mediterranean cuisine was diverse and that exotic foods from Asia had arrived several centuries, and sometimes millennia, earlier than had been previously thought.

The origin of the fruits and plants was proven by detailed analysis of the remains of 18 individuals found in Megiddo and Tel Erani excavations, including plant remains and proteins that have remained preserved in human dental calculus over thousands of years.

The human mouth is full of bacteria that continually petrify and form calculus. Tiny food particles become entrapped and preserved in the growing calculus, and these remnants can be accessed for scientific research.

“This enables us to find traces of what a person ate,” Stockhammer said. “Anyone who does not practice good dental hygiene will still be telling us archaeologists what they have been eating thousands of years from now.”

Turmeric in Megiddo
Previously, researchers thought the Middle Eastern diet contained mostly bread. In fact, archaeologists excavating in Jericho found that the most abundant item in the destruction apart from pottery was grain. As a result, they concluded that Canaanites ate a lot of grain.

Bread was such an important part of the diet that in Hebrew, the expression to “eat a meal” literally meant to “eat bread.” Cereals used to make bread, such as wheat, barley, oats, spelt and millet, made up a large portion of the Bronze Age Canaanite diet. Researchers estimate that a person would consume some 200 kg. of cereals a year, providing about half of their needed calories.

The international team of archaeologists and experts was surprised to find that sesame had become a staple food in the Levant by the second millennium BCE.

Two additional protein findings were particularly remarkable. Turmeric and soy proteins were found in the dental calculus of one individual from Megiddo in the 16th-15th century BCE, while banana proteins were identified in another individual from Tel Erani 500 years later.

“The Megiddo individual who revealed evidence for soybeans and turmeric was buried in an elaborate family burial, stone built, meaning that he was probably a member of the city’s elite,” said Prof. Israel Finkelstein, who is co-director of the Megiddo excavation along with Dr. Mario M. Martin of Tel Aviv University.

In another recent study from Megiddo, evidence of vanilla was discovered in the elite tomb there.

“These foods were clearly something special and priced as such,” Martin said. “The evidence for far-distance trade is not altogether unexpected. It is certainly exciting to be able to prove the actual existence of these foodstuffs in the southern Levant.”

While the elites of Megiddo could afford luxury goods, such as turmeric, the individual from Tel Erani, where the banana proteins were identified, seemed to have belonged to the rural population.

“The Erani individual was only buried in one flask, a standard vessel, nothing special with regard to the archaeological context and no indication for elevated status,” Stockhammer said.

Other evidence, such as cinnamon, was verified several years ago and is found considerably later during the Iron Age, he said.

Nonetheless, all three foods are likely to have reached the Levant via South Asia. Bananas were originally domesticated in Southeast Asia, where they had been used since the fifth millennium BCE, arriving in West Africa 4,000 years later. But little is known about their intervening trade or use.

“Our analyses thus provide crucial information on the spread of the banana around the world,” Stockhammer said. “No archaeological or written evidence had previously suggested such an early spread into the Mediterranean region.”

The sudden appearance of bananas in West Africa just a few centuries later indicated that such a trade might have existed, he added.
“I find it spectacular that food was exchanged over long distances at such an early point in history,” Stockhammer said.

Milk, honey and bananas

Until now, there has been little evidence regarding these culinary descriptions painted in ancient sources. The variety of foods, such as grapes, pistachios, almonds, pomegranates and figs, found in Canaan during the Bronze Age is highlighted in the Bible (Genesis 43:11, Numbers 13:23) and in second-millennium textual sources from the Near East.

For instance, Assyrian cuneiform tablets record donkey caravans between the Mesopotamian city of Aššur and the Anatolian trade post of Kaneš in the 19th century BCE and in the 15th century BCE during the reign of Amenhotep IV, commonly referred to as Akhenaten.

The flow of exotic goods, such as ivory, ostrich eggshells, ebony and frankincense, flourished, as indicated by clay tablets from el-Amarna, Egypt, priceless letters that contain correspondence from the city kings of Canaan to the foreign office of the Pharaoh, which throw light on the conditions in Canaan in the 14th century BCE.

Among the most well-known of these accounts is an expedition initiated by Egypt’s Queen Hatshepsut to the land of Punt (probably located in the Horn of Africa region) in the 15th century BCE. In addition, seals, stone weights, lapis lazuli and carnelian jewelry weights provide evidence for long-distance trade between the Near East and the Indian subcontinent.

“In fact, we can now grasp the impact of globalization during the second millennium BCE on East Mediterranean cuisine,” Stockhammer said. “Mediterranean cuisine was characterized by intercultural exchange from an early stage,”

The extent to which spices, oils and fruits were imported is not yet known. But there is much to indicate that trade was taking place.
There is other evidence of exotic spices in the Eastern Mediterranean. For example, Pharaoh Ramses II was buried with peppercorns from India in 1213 BCE. They were found in his nose.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


News From Israel- Dec 31, 2020

News From Israel- Dec 31, 2020

ILTV Israel News


Israel health minister says the Moderna vaccine will arrive in the country by march, at the latest

Victoria’s Secret Bath and Body Works

ILTV bids farewell to 2020 with our favorite and most popular stories of the last 12 months


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com