Archive | 2021/01/12

Wielki krok naprzód dla światowego pokoju – i ci, którzy wolą go ignorować

Flagi Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Izraela na lotnisku w Abu Zabi 31 sierpnia 2020 roku. Photo by JACK GUEZ)Wielki krok naprzód dla światowego pokoju – i ci, którzy wolą go ignorować

Richard Kemp
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


W tym tygodniu byliśmy świadkami największego chyba kroku w kierunku pokoju światowego od dziesięcioleci. Pierwszy w historii bezpośredni pasażerski lot z Izraela do Zjednoczonych Emiratów Arabskich przez niemal całą długość przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej. Po Egipcie w 1979 i Jordanii w 1994 roku ZEA stały się trzecim państwem arabskim, który normalizuje stosunki z Izraelem według nowego Abrahamowego Porozumienia.

W przyszłym miesiącu w Oslo zostanie ogłoszony laureat lub laureaci Nagrody Pokojowej Nobla za rok 2020. Czy otrzymają ją architekci Abrahamowego Porozumienia, które jest samo w sobie doniosłym osiągnięciem, a także wielką zmianą w regionalnym przeszeregowaniu geopolitycznym, która jest dobra nie tylko dla pokoju i dobrobytu na Bliskim Wschodzie, ale i na świecie? Znaliśmy odpowiedź na to pytanie, zanim zostało ono sformułowane. (Ci, którzy wskazują, że ostateczny termin na nominację na rok 2020 już minął, nie powinni spodziewać się, że zobaczą to w roku 2021.)

Mohammed bin Zajed Al Nahjan, następca tronu Abu Zabi, mógłby zainteresować Komitet Noblowski, ale niestety, jego partnerami w tym przedsięwzięciu są prezydent USA, Donald J. Trump i izraelski premier Benjamin Netanjahu. Obaj są znienawidzonymi postaciami dla “przebudzeńców” w Oslo i dla wszelkich poputczików, którym rozpaczliwie chcą imponować. Według postrzegania tych przywódców przez twardą lewicę, która dominuje wszelki dyskurs o “pokoju”, ich osiągnięcia na arenie świata nie mogą się liczyć.

Odciski ich palców na Abrahamowym Porozumieniu zapewniły także jego chłodne przyjęcie przez większość amerykańskich i międzynarodowych mediów oraz w rządowych gabinetach w Europie – ściślej stowarzyszonych z wrogimi i reakcyjnymi reżimami Iranu, Turcji i Kataru niż z tymi, którzy autentycznie dążą do pokoju i postępu oraz przestrzegania praw człowieka na Bliskim Wschodzie; „ludzi na arenie”, by pożyczyć zwrot byłego prezydenta USA, Theodore Roosevelta.

A przecież nawiązanie stosunków między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jest przynajmniej równie ważne, jak traktat pokojowy między Izraelem i Egiptem, który zasłużenie doprowadził do Pokojowej Nagrody Nobla dla Menachema Begina i Anwara Sadata. Toruje drogę dla dalszych skoków do przodu z potencjałem dla podobnej normalizacji stosunków między Izraelem a innymi krajami w regionie, takimi jak Bahrajn, Oman, Sudan, Maroko, a nawet Arabia Saudyjska. ZEA nie działałyby bez błogosławieństwa Arabii Saudyjskiej. Chociaż publicznie powściągliwa, opinia w Rijadzie jest jasna. Kilka miesięcy temu, podczas rozmów prowadzonych tam z przywódcami w ramach delegacji Friends of Israel Initiative byłego kanadyjskiego premiera, Stephena Harpera, razem z ich dyrektorem wykonawczym i byłym hiszpańskim doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, Rafaelem Bardajim, słyszałem osobiście, jak otwarci byli Saudyjczycy na perspektywę zbliżenia z Izraelem w przyszłości.

Za zmieniającymi się geopolitycznymi piaskami na Bliskim Wschodzie leżą korzyści ekonomiczne, bowiem zarówno okazje do handlu i zdobycia nowych technologii stały się wyraźniejsze, jak też pilniej potrzebne państwom Zatoki. Znacznie większe znaczenie ma jednak zagrożenie regionu przez Iran i – w nieco mniejszym stopniu – przez Turcję. Większość krajów arabskich widzi, że ma wspólne interesy z Izraelem w sytuacji, kiedy mułłowie w Teheranie kontynuują swoją imperialną agresję w Libanie, Syrii, Iraku, Jemenie i innych krajach, co łączy się w dodatku z ich nienasyconymi ambicjami nuklearnymi.

Były prezydent USA, Barack Obama, nieświadomie pomógł doprowadzić do zbliżenia między Izraelem i Arabami przez próby przekazania hegemonii na Bliskim Wschodzie Iranowi, z najbardziej przerażającym spektaklem zawarcia głęboko wadliwej umowy nuklearnej – JCPOA – która otwarła szeroko drzwi do uzbrojonej w broń nuklearną, teokratycznej dyktatury. W ramach tych działań uwolnił olbrzymie fundusze dla Teheranu, które pomogły finansować jego terroryzm przez zastępców w całym regionie. Jest bardziej niż prawdopodobne, że nieszczęsny Komitet Noblowski przyznałby prezydentowi Obamie Nagrodę Nobla za JCPOA, gdyby nie to, że już przyznali mu ją spiesząc się na łeb na szyję, gdy tylko został prezydentem w 2009 roku, w politycznym komunikacie, w którym chodziło w równym stopniu o uwłaczenie poprzedniemu prezydentowi, George’owi W Bushowi, jak i o uhonorowanie laureata.

Niezależnie od imperatywów ekonomicznych, technologicznych i bezpieczeństwa, które leżą u podstaw ewolucji stosunków na Bliskim Wschodzie, trzeba przyznać olbrzymią zasługę ludziom, którzy doprowadzili do Abrahamowego Porozumienia. Skuteczne zaprowadzanie pokoju, szczególnie w kontekście tak długotrwałej wrogości, wymaga wizji, śmiałości, a nade wszystko odwagi. Nie zapominajmy o krwawym końcu dwóch bliskowschodnich przywódców, którzy zaryzykowali wszystko dla pokoju – Anwara Sadata i również laureata Nagrody Pokojowej, premiera Rabina. Mohammed bin Zajed jest w innej sytuacji niż Sadat, jak też Benjamin Netanjahu jest w innej sytuacji niż Rabin, niemniej obaj wiedzą aż nazbyt dobrze, że takie działania obarczone są poważnym ryzykiem dla nich osobiście i dla ich krajów.

Premier Netanjahu od dawna prowadził śmiałą strategię nacelowaną na osiągnięcie bliższych stosunków w całym regionie. Wśród wielu innych cichych starań jego współpracowników i jego samego, Netanjahu i Jossi Cohen, szef Mosadu, spotkali się podobno w tajemnicy z bin Zajedem w Abu Zabi w 2018 roku. Jednym z głównych założeń Abrahamowego Porozumienia jest zgoda Izraela na odłożenie swoich planów rozciągnięcia izraelskiej suwerenności na 30% Judei i Samarii. Bez wysunięcia planu suwerenności, co samo wymagało odwagi i stanowiło historyczną zmianę dla państwa Izraela, jest mało prawdopodobne, by osiągnięto obecne porozumienie. Dla Netanjahu zgodzenie się na jego zawieszenie wymagało odwagi, bowiem stanowi to zagrożenie znaczącego politycznego kapitału w bardzo niepewnym momencie.

Sam plan suwerenności wyrósł z inicjatywy prezydenta Trumpa “Pokój dla dobrobytu”, którą starał się on przełamać stuletni konflikt na Bliskim Wschodzie. Dziesięciolecia procesu pokojowego według od dawna wyznawanej obiegowej mądrości nie doprowadziły donikąd. Dyskutowałem o propozycji Pokój dla dobrobytu z kilkoma jego architektami od samego początku, kiedy było jasne, że mieli nadzieję na stworzenie właśnie takiej sytuacji, jaka się obecnie rozwija.

Wiedzieli, że niepowodzenia poprzednich planów pokojowych były spowodowane przede wszystkim wręczeniem palestyńskim przywódcom prawa weta wobec każdego postępu. Niezależnie od tego, co mówili publicznie lub do negocjatorów, palestyńscy przywódcy nie mieli najmniejszego zamiaru zatwierdzać propozycji, które obejmowały istnienie suwerennego państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie. Nie chcieli rozwiązania w postaci dwóch państw, jeśli jedno z tych państw miało być rządzone przez Żydów; dlatego też odmawiali pójścia na jakikolwiek kompromis i wyłącznie wszystko odrzucali. Inicjatywa Trumpa przewidywała Izrael ściślej zjednoczony ze światem arabskim w celu zmuszenia Palestyńczyków do przyszłych ustępstw. Ta wizja może ostatecznie nie zostać zrealizowana, ale ma większe szanse powodzenia niż wielokrotne powtarzanie tego samego i spodziewanie się innego wyniku.

Oczywiście, wysunięcie takiego planu pociąga za sobą wielkie ryzyko dla prezydenta Trumpa i dla USA, jak również dla Izraela i innych krajów, których dotyczy, ale zawiera także perspektywę wielkich nagród tak w postaci pokoju, jak i dobrobytu. Reakcja europejskich przywódców i wielu ludzi w USA był ledwo letnia: po prostu nie rozumieli tego, co rozumiał Trump i jego zespół – wewnętrznego paradoksu międzynarodowej strategii. Jak napisał w swym mistrzowskim dziele Strategy, The Logic of War and Peace historyk Edward N Luttwak: “Cała dziedzina strategii jest przesiąknięta przez własną, paradoksalną logikę, sprzeczną ze zwykłą, liniową logiką, według której żyjemy we wszystkich innych dziedzinach życia”. Europejczycy i inni przeciwnicy planu Trumpa w większości nie potrafili zrozumieć, że liniowa logika, z którą tak dobrze się czują, mogła dać w wyniku jedynie niekończący się konflikt; a wielu tych, którzy to rozumieli, brakowało odwagi, by przyjąć ten strategiczny paradoks z całym jego nieodłącznym ryzykiem

Oczywiście, ciężko upolityczniony Komitet Pokojowej Nagrody Nobla nie ma o tym wszystkim pojęcia i najwyraźniej nie chce mieć. Od lat już ich decyzje opierały się nie na obiektywnym wkładzie w sprawę pokoju, ale na lewicowym, globalistycznym światopoglądzie. W innym razie dlaczego mieliby przyznać Nagrodę Unii Europejskiej za zachowanie pokoju w Europie, skoro wiedzą doskonale, że pokój utrzymywany w Europie od 1945 roku jest zasługą NATO, nie zaś UE? Dlaczego mieliby przyznać Nagrodę arcyterroryście, Jaserowi Arafatowi i poważnie rozważać przyznanie jej przywódcy IRA, Gerry’emu Adamsowi? Lub dlaczego przyznali Nagrodę północnowietnamskiemu komuniście, Le Duc Tho? Ta lista jest długa.

Mamy szczęście, że dzisiejsi przywódcy rozumieją, jak oszałamiająco bez znaczenia są zarówno Komitet Noblowski, jak UE. Mimo wysokiego mniemania o sobie, obie te grupy, niestety, zhańbiły się i pracują przeciwko pokojowi, dobrobytowi i prawom człowieka.


Richard Justin Kemp – Były dowódca sił brytyjskich w Afganistanie, pracował w Joint Intelligence Committee oraz COBR. Po przejściu na emeryturę napisał książkę o wojnie w Afganistanie Attack State Red, która stała się bestsellerem.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Israel to be soon hit by a destructive and deadly earthquake, study shows

Israel to be soon hit by a destructive and deadly earthquake, study shows

SARAH CHEMLA


“It could be in ten years or in several decades, but it could also be next week, and we need to constantly be prepared for that,” the researchers said.

Drilling barge in the Dead Sea, 2010. / (photo credit: TEL AVIV UNIVERSITY)

A destructive earthquake measuring 6.5 on the Richter scale is expected to hit Israel and its surrounding neighbors in the coming years, causing hundreds of deaths, a new study led by researchers from Tel Aviv University has found.

For the study, carried out under the auspices of the International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) and published in the Science Advances journal, a rig was placed in 2010 in the center of the Dead Sea, which began drilling to a depth of hundreds of meters, enabling an analysis of some 220,000 years of Dead-Sea geology by studying the seabed.

The researchers revealed a cyclical pattern, since such devastating earthquakes seem to be hitting the region every 130 to 150 years – but there have been cases in history where the period of time between one earthquake and another was only a few decades long.

According to Prof. Shmuel Marco, head of the Porter School of Environmental and Earth Sciences at Tel Aviv University, because the Dead Sea is the lowest place on earth, the flood waters that flow into the Dead Sea every winter carry with them sediment that stratifies at the bottom of the lake into different layers, with every two layers representing a different year.

Prof. Shmuel Marco. (Credit: Tel Aviv University)

As soon as an earthquake occurs, the sediments swirl together, with the layers that had previously settled in perfect sequence blending into one another and resettling in a different arrangement.

The researchers developed specific equations and computational models to analyze these findings and were then able to both understand the physics of the process and to reconstruct from the geological record the history of earthquakes over time, highlighting that their frequency in the Dead Sea valley is not fixed over time.

Earthquake-induced disruption of Dead Sea sediments observed in the drill core. (Credit: Tel Aviv University)

In the wake of these findings – and given that the last one that hit the region was 93 years ago – the researchers predict that another earthquake should hit the region in the near future: in the coming years or decades, they said.

The last earthquake of such magnitude was felt in the Dead Sea valley in 1927, causing injuries to hundreds of people and damage to several main cities, including Jordan’s capital Amman, Jerusalem, Bethlehem and Jaffa.
“According to the latest earthquake, which is the best indicator we have, about 250 people were killed in Jerusalem, Bethlehem, Amman and Jericho,” Marco said.

“So if we compare it to the number of people inhabiting these cities today, 100 years later, the population has grown by about two to three times,” he said. “This means the number of casualties will be two to three times as much, not to mention the massive damages to infrastructure and property.
“I don’t want to cause alarm,” concluded Marco, “but we are living in a tectonically active period. The geological record does not lie – and a major earthquake in Israel will come. Of course, we have no way of predicting exactly when the earth will shake under our feet – this is a statistical projection – but unfortunately, I can say that an earthquake that will cause hundreds of casualties will hit in the coming years.

“It could be in ten years or in several decades – but it could also be next week,” he warned, “and we need to constantly be prepared for that.”
The research was carried out by an international team of researchers, including Marco and his fellow researchers Dr. Yin Lu (postdoc at TAU), Prof. Amotz Agnon (Hebrew University), Dr. Nicolas Waldmann (Haifa University), Dr. Nadav Wetzler (Israel Geological Survey) and Dr. Glenn Biasi (US Geological Survey).


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com

IDF reveals it attacked 50 targets in Syria throughout 2020

IDF reveals it attacked 50 targets in Syria throughout 2020

UDI SHAHAM


176 rockets were launched from Gaza, IDF yearly report find

An Israeli Air Force F-15 fighter jet flies during an aerial demonstration at a graduation ceremony for Israeli airforce pilots at the Hatzerim air base in southern Israel June 30, 2016. /  (photo credit: AMIR COHEN/REUTERS)

The Israel Air Force carried out 50 strikes against targets in Syria throughout 2020, the IDF revealed in its annual statistics report released on Thursday.

The latest attack that was attributed to Israel in Syria took place on Tuesday, in which one Syrian soldier died and three others were wounded.

Also on the Syrian front, the report revealed, two IED (improvised explosive device) attacks were thwarted.

On the Lebanese border, the report mentioned, there were two attempts by Hezbollah to carry out attacks into Israel, and both were prevented by the IDF.

On the Gaza front, 176 rockets were launched by terrorist organizations toward Israel during 2020. Ninety of the rockets landed in open fields, and 80 were intercepted.

One terrorist tunnel along the Gaza border was exposed this year. The tunnel was dug by Hamas and crossed into Israel. During that time, some 300 targets in Gaza were hit by the IAF.

Also, according to the report, there were some 1,500 rock hurling incidents in the West Bank during the past year. This is a small increase in comparison to 2019, during which 1,469 incidents were reported

There were 31 cases of live-fire incidents in the West Bank during the year – 12 more than in 2019. Nine stabbing attacks were reported, three fewer than in 2019.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com