Archive | 2022/10/18

Henryk Grynberg – Zygmunt Bauman i cienie wielkiego sukcesu. Wokół „Wygnańca” Artura Domosławskiego [część II]

Zdjęcie: Zygmunt Bauman, MEET Digital Culture Center. Fot. Massimo Demelas. Źródło: Flickr (CC BY-SA 2.0).


Zygmunt Bauman i cienie wielkiego sukcesu. Wokół „Wygnańca” Artura Domosławskiego [część II]

Henryk Grynberg


Henryk Grynberg – Zygmunt Bauman i cienie wielkiego sukcesu. Wokół „Wygnańca” Artura Domosławskiego [część I]

Bauman nawet po latach upierał się, że „syjonizm to nacjonalizm jak każdy inny”, jakby nie znał historii Żydów. I że „Żydzi są nierozłączną częścią narodów, z którymi żyją”, choć Holokaust wykazał coś wprost przeciwnego – pisze w drugiej odsłonie tekstu o bohaterze „Wygnańca” Henryk Grynberg.

.

W Izraelu, azylu żydowskich wygnańców i uchodźców, Bauman „odmówił identyfikacji z państwem narodowym” [wszystkie cytaty pochodzą z „Wygnańca” Artura Domosławskiego – przyp. HG]. Czyste rezonerstwo, bo różne bywają państwa narodowe. Wierzę, że „polskość i żydowskość pozostały w nim i zawsze miały boleć”, ale druga część tego zdania: „zwłaszcza wtedy, gdy w imieniu jednej lub drugiej ze wspólnot dopuszczano się niegodziwości”, wymaga jakichś dowodów. Polscy Żydzi, których znałem, a zwłaszcza ocaleńcy, kochali Izrael. Nawet znani komuniści jak Hersz Smolar (ojciec Aleksandra i Eugeniusza) czy Dawid Sfard, którego syn został Baumana zięciem. U żadnego innego Żyda nie czytałem, że „syjonizm, który zawsze był agenturą burżuazyjną, przekształcił się w zwykłą bandę amerykańskich szpiegów i dywersantów”, a tak pisał Bauman w oświadczeniu, że zrywa z ojcem z powodu jego syjonistycznych poglądów, choć było to długo przed Marcem, gdy nikt nikogo do takich oświadczeń nie zmuszał. Nawet po latach upierał się, że „syjonizm to nacjonalizm jak każdy inny”, jakby nie znał historii Żydów. I że „Żydzi są nierozłączną częścią narodów, z którymi żyją” [s. 210], choć Holokaust wykazał coś wprost przeciwnego.

„Patrzył na dokonywane przez przywódców Izraela czystki etniczne, na okupację ziem palestyńskich, rozbudowywanie nielegalnych osiedli na cudzej ziemi, dyskryminację Palestyńczyków w Izraelu” – wylicza Domosławski [s. 62] gołosłownie i arbitralnie, bo żaden sąd jeszcze spornych kwestii tych ziem nie rozstrzygnął, a dawno by to uczynił, gdyby to rzeczywiście były „nielegalne osiedla na cudzej ziemi”, nielegalna „okupacja” i „czystki etniczne”. Poza tym nie ma „Palestyńczyków w Izraelu”, jest tylko mniejszość arabska na prawach obywatelskich. Dyskryminacja pewno się zdarza jak wszędzie, ale nikt i nic nie zmusza ich do emigracji i nie emigrują. „Krytykuje okupację ziem arabskich zajętych przez Izrael podczas wojny sześciodniowej” [s. 468]. Znów błąd historyczny, bo Izrael nie zajął ziem należących do jakiegoś państwa, lecz nielegalnie okupowane od 1948 roku przez Jordanię i Syrię oraz Synaj, który wkrótce zwrócił Egiptowi.

„W Izraelu politycy i środki masowego przekazu nakręcają histerię. Głoszą, że państwa arabskie szykują się do inwazji, wymazania Izraela z mapy […], przeprowadzenia drugiego Holokaustu”. Tak Domosławski szkicuje tło wojny sześciodniowej, pomijając blokadę Zatoki Akaba przez Egipt, usunięcie oddziałów rozjemczych z Synaju i mobilizację wojsk arabskich na granicach kraju, który w newralgicznej środkowej części miał tylko kilkanaście kilometrów szerokości, oraz entuzjazm w Kairze i Damaszku, gdzie nie kryto zamiarów utopienia Żydów w morzu.

Ja dobrze pamiętam te dni i przerażenie Żydów na całym świecie. „Izrael poszedł na wojnę, mimo że do rozładowania napięcia wystarczyłaby dobra dyplomacja” – pisze Domosławski, powołując się na Toma Segeva, który po fakcie orzekł, że „groźba «eksterminacji» nie była zatem rzeczywista”. Ja bym wolał dowiedzieć się z tej biografii opinii Baumana, wojskowego i filozofa, czy groźba nowego Holokaustu nie była „rzeczywista” i czy wolno było ryzykować. Nieprawdą jest, że 32 rodziny ortodoksyjnych Żydów, które wiosną 1968 roku osiedlają się w Hebronie, „zakładają pierwszą żydowską kolonię na Zachodnim Brzegu” i że to „początek bezprawnego tworzenia żydowskich osiedli na terytoriach okupowanych” [s. 473]. Żydzi mieszkali w Hebronie dużo dawniej, lecz w 1929 roku zostali wymordowani przez sąsiadów, a w 1968 roku wrócili do pożydowskich nieruchomości. Nie było i nie ma żadnego bezprawia w osiedlaniu się Żydów „na terytoriach okupowanych” kolejno przez Turcję, Wielką Brytanię, Jordanię, a od 1967 roku przez Izrael – nie ma takiej antyżydowskiej ustawy. Jestem pewny, że komunistów z Polski poddawano w Izraelu „zabiegom operacyjnego rozpoznania […] badano ich poglądy, kontakty […] drogę przekazywanych […] wiadomości […] sieć personalnych powiązań”, ale czy bez powodu? Byłem lojalnym studentem komunistycznego dziennikarstwa, gdy wywiad polski złożył mi „ofertę nie do odrzucenia”, bo moja najbliższa rodzina złożyła papiery na wyjazd do Izraela. Po Październiku udało mi się z tego wywinąć, lecz gdy się zwróciłem o paszport, żeby pojechać tam w odwiedziny, chcieli, żebym „tylko” zabrał ze sobą list i przesłał na wskazany adres [patrz „Ciąg dalszy”, rozdz. „Interludium”].

Drażnili go ci, co chcą być Żydami 

W Izraelu Bauman stał się pacyfistą jak nigdy przedtem. Niepokoiła go „militaryzacja Izraelczyków”, ostrzegał, że „w cywilnym życiu nie odniosą korzyści ze swej wojennej chwały”, niepokoił się o „hasła narzucające społeczeństwu cywilnemu wartości militarne” i orzekł, że „Izrael nie chce pokoju” [s. 494–497] – bez badań socjologicznych, a nawet bez zapytania, czy strona przeciwna chce pokoju. Chciał „walczyć z nacjonalistycznym obłędem” – ale nie arabskim. „Zguba Izraela nie w Arabach, lecz Żydach”; „ten naród nie ma większych wrogów niż on sam”. Na pytanie, dlaczego opuścił Izrael, odpowie po latach, że woli być „ofiarą nacjonalizmu niż jego nosicielem i praktykantem” [s. 500–501]. W prywatnym liście pisał, że „nie należy się dziwić samobójcom z Hamasu wzorującym się na żydowskich bojownikach z getta warszawskiego i białostockiego” i retorycznie pytał, „czymże jest mur wznoszony dziś wokół terenów okupowanych, jeśli nie próbą prześcignięcia zleceniodawców muru wokół warszawskiego getta?” – jakby nie miał pojęcia o Holokauście. „Oby słowa tego wybitnego człowieka zostały wysłuchane. Fakt, że powiedział to Żyd, ma dla nas podwójne znaczenie” – przyklasnął mu palestyński terrorysta Mustafa Barghouti, dodając, że „Baumana w Izraelu nazywają już Żydem nienawidzącym własnego narodu” [s. 509].

Ja bym powiedział, że nie chciał być Żydem (dlatego uciekał w komunizm) i drażnili go ci, co chcą być Żydami – można się czegoś takiego nabawić od antysemitów. Sam się poniekąd do tego przyznał, mówiąc, że aby „poświęcić życie zawracaniu syjonistycznego tworu z drogi, jaką z własnego wyboru podążał, trzeba by mi chyba być bardziej Żydem niż jestem…” [s. 510]. Domosławski też bezdyskusyjnie potępia politykę Izraela „wobec okupowanych i prześladowanych Palestyńczyków”. Zakłada, że Bauman „czuł, że niegodziwości są popełniane także w jego imieniu” [s. 514], jakby te „niegodziwości” były udowodnione. Sprzeczne z faktami jest również twierdzenie, że „nie on wybierał koleje swego życia” [s. 516]. Do ucieczki z Polski rzeczywiście został zmuszony (w 1939 i 1968 roku), ale nie do antysyjonizmu. KBW nie wybierał, Informacji Wojskowej też nie, ale komunizm, marksizm, neokomunizm i neomarksizm owszem. Kołakowski odżegnał się od marksizmu, a Bauman nie – to był wolny wybór. Twierdził, że w warunkach globalizacji „przyczyny naszego położenia wymykają się ludzkiej obserwacji” i tworzą „niespotykaną w dziejach przestrzeń dla wielkiego kłamstwa i manipulacji” [s. 686], ale nie dostrzegł tylko, że niektóre z jego wypowiedzi są tego dowodem.

Niezrozumienie Holokaustu 

Holokaust według Baumana „nie jest anomalią, lecz konsekwencją nowoczesności”, cywilizacji, która umożliwiła taką zbrodnię [s. 621]. Odpowiedzialność za nią przypisuje nowoczesnemu państwu. Argumentuje, że „nauka i rozum nie stanęły na przeszkodzie ludobójstwu”, że nie zabezpieczyły przed nim również „mechanizmy moralne społeczeństwa, kodeksy etyczne ani przykazania religijne” [s. 622], że takiej zbrodni dokonać mogło tylko państwo „z jego monopolem na środki przemocy”, nowoczesną machiną administracyjną, inżynierią społeczną i tłumieniem „podstawowych odruchów moralnych” za pomocą propagandy, która przeobrażała Żyda w „istotę odczłowieczoną”, a „nie było to trudne w chrześcijańskim społeczeństwie”, w którym od wieków przedstawiano Żyda „jako nosiciela zła”. Innymi słowy, antysemityzm był od tego nieodłączny, lecz nowoczesność była warunkiem sine qua non. Bauman twierdzi, że Holokaust może się powtórzyć, że jego ofiarami mogą być nie tylko Żydzi i że zło nie wymaga współudziału, że wystarczy – jak to ujął Domosławski – „stanie na uboczu” [s. 621–624]. Ja się zgadzam z jego twierdzeniem, że „Zagłada nie jest jedynie problemem Żydów”, tak jak antysemityzm, ale nie, że „nie należy wyłącznie do narodu żydowskiego”, bo stanowczo za późno, żeby się nią dzielić.

W „Zagładzie i nowoczesności” Bauman dowodzi, że była ona produktem nowoczesności, a nie „błędem w jej funkcjonowaniu”, po czym, że była „w takim samym stopniu produktem co pomyłką nowoczesnej cywilizacji”. Twierdzi, że można ją uznać za „dowód kruchości naszej cywilizacji lub przeciwnie, za dowód siły i skuteczności jej działań” i opowiada się raczej za tym drugim poglądem, gdyż umożliwiła „nieludzkie i destrukcyjne działania na skalę niewyobrażalną. Zatem nie wiadomo, czy siła, czy słabość, a może jedno i drugie. Sam sobie zaprzecza, gdy pisze, że „w żadnym momencie […] holocaust nie popadł w konflikt z zasadami racjonalnego działania”, a parę rozdziałów później wspomina o zabijaniu „rzemieślników żydowskich bardzo potrzebnych do realizacji wojskowych zadań” i zarzuca prezesowi łódzkiego getta, Rumkowskiemu, że „nie doceniał morderczego irracjonalizmu Niemców”. Wykazuje nieznajomość przedmiotu, rozważając, „czy aryjscy sąsiedzi nie zdołali zapobiec wywiezieniu Żydów do obozów dlatego, że Żydzi byli tacy bierni i ulegli [czy może dlatego] rzadko uciekali swoim strażnikom, ponieważ nie mieli dokąd uciekać”, gdy dokumenty dowodzą, że czynili wszystko, aby uniknąć deportacji i uciekali. Niezrozumienie zdradza także jego sarkastyczna uwaga: „Pojawili się nawet samozwańczy rzecznicy nieżyjących ofiar, którzy posunęli się aż do ostrzegania przed świętokradczymi zakusami zmierzającymi do pozbawienia Żydów holokaustu, jego «chrystianizacji», czy posiania zwątpienia w jego czysto żydowski charakter przez powiązanie z ogólną niedolą nieokreślonej «ludzkości»”. Samozwańczy rzecznicy nieżyjących? We wspomnieniach i zeznaniach niezliczonych świadków powtarzają się zaklęcia ginących, żeby w ich imieniu opowiedzieli światu. O pozostałych błędach zagęszczonych w tym niefortunnym zdaniu – i dawno już skorygowanych – pisałem bardziej szczegółowo w eseju „Nowoczesne wielkie zło” [patrz „Prawda nieartystyczna”, PIW 1994 i Czarne 2002].

Antykapitalizm i antyamerykanizm

Domosławski podkreśla, że światową sławę przyniosła Baumanowi krytyka kapitalizmu. Zwłaszcza wśród młodzieży. Uczył, że „komunizm narzucił reszcie świata podjęcie […] takich zadań, jak walka z niedolą, upokorzeniem i upośledzeniem, jak właściwa rekompensata […] prawa do edukacji […] opieki zdrowotnej, ubezpieczenia społecznego…” [s. 673]. A nieprawda, bo robili to socjaliści. Komuniści uważali, że im gorzej, tym lepiej i woleli obalać niż naprawiać. Roosevelt wprowadził ubezpieczenia społeczne i inne reformy, „kradnąc piorun” socjalistom, a nie komunistom. Owszem, „wiele tych postulatów przyjmowano w świecie kapitalistycznym ze strachu przed rewolucją komunistyczną” [s. 673], ale zapobiegały jej socjalistyczne reformy, a nie komunistyczna krecia robota. Bauman twierdził, że socjaliści poddawali kapitalizm „słusznej krytyce – za nieudolność i marnotrawstwo” [s. 625], a ja pamiętam, jak w okresie odwilży na Uniwersytecie Warszawskim poddawano takiej krytyce nasz socjalizm.

Podejrzewam, że popularności przysparzał mu także modny na uczelniach antyamerykanizm. W wypowiedzi o zamachu na Amerykę dokonanym 11 września 2001 roku krytykował ją, że produkuje czterdzieści procent zanieczyszczeń i przeszkadza „w powołaniu światowego trybunału dla okiełznania ludobójstwa i poskromienia jego sprawców z obawy, żeby jej obywatele nie musieli się spowiadać z zadawanych przez siebie innym ludom cierpień i za nie odpowiadać”, oraz ostrzega, że „dla milionów ludzi zagrożonych utratą środków do życia […] Ameryka stać się może symbolem wszystkiego, co […] odczuwają jako niecne, nikczemne, niegodne i nieludzkie” [s. 687]. Taka mowa na pogrzebie trzech tysięcy amerykańskich ofiar ludobójstwa. Kapitalistyczna Ameryka produkuje obecnie piętnaście procent zanieczyszczeń, a socjalistyczne Chiny trzydzieści. Zanieczyszczając naturalne środowisko, Ameryka wytwarzała i wytwarza więcej żywności niż reszta świata, ratując go od śmierci głodowej. Ameryka rzeczywiście nie zgadza się, by wrogowie wymierzali jej obywatelom swoją niesprawiedliwość. Nikt nie uczynił więcej przeciw ludobójstwom niż Ameryka i nie udziela tyle darmowej pomocy niż Ameryka. Skłonność do winienia Ameryki zaraz po ludobójczej zbrodni, której padła ofiarą, zauważyłem również u paru innych polskich intelektualistów komunistycznego pochodzenia.

Eklektyczna ideologia Baumana

„Człowiek postępujący moralnie czuje się odpowiedzialny za drugiego człowieka i nie oczekuje rewanżu. Postępuje moralnie, ponieważ tak należy” [s. 630]. To prosto z Talmudu, a dokładniej z wyboru sentencji pt. „Pirkej Awot”, na który Bauman się nie powołuje. Jego własna sentencja, że „można być wyposażonym w najszlachetniejsze zasady, mieć najlepsze intencje – i popełniać zbrodnie”, brzmi jak próba obrony komunizmu, w którym jedni może mieli dobre intencje, gdy inni pod takim pozorem mordowali i rabowali. Zauważył, że „w komunizmie – inaczej niż w faszyzmie – doszło do rozejścia się praktyki z ideą” [s. 633], ale nie dodał, że to świadczy o fałszu i hipokryzji. Nie chciał uchodzić za relatywistę, a równocześnie twierdził, że „«prawda obiektywna» jest wręcz dążeniem do monopolu” – bez zaznaczenia, że do takiego monopolu dążyli i dążą marksiści, komuniści i neomarksiści. I wątpię, czy ustrój, któremu obiektywna prawda wydaje się „niebezpieczna”, może być demokratyczny. Nie rozumiem, na jakiej podstawie Domosławski w tym miejscu dodaje, że prawda obiektywna „bywa dla demokratycznego ładu śmiertelnie niebezpieczna” [s. 661], ale wątpię, by taki ład mógł być demokratyczny. „Dyscyplinie nowego ładu podporządkowuje się całe społeczeństwo – dyskretnie, stopniowo, niezauważalnie. Rynek już oderwał się od demokratycznej kontroli. Teraz oddziela się od niej władza polityczna. Tę faktycznie sprawują biurokraci i eksperci […] Pomagają im nowe technologie. Sprzyjają ulegające presji media […]”. Tak biograf za swoim bohaterem charakteryzuje „ekspansję nowego kapitalizmu”, ale jest to dosłowny opis nowego socjalizmu, który dziś, na naszym oczach, neomarksistowska koalicja usiłuje wepchnąć w gardło Ameryce.

Według Domosławskiego Bauman „wysyła niejednoznaczne sygnały”, że odchodzi od „marksistowskiej ortodoksji”, a jednak „nieustająco inspiruje się fragmentami myśli Marksa” [s. 561] i sam przyznaje, że jest „eklektyczny, że jedynie miesza, przetwarza, łączy rozmaite odkrycia innych” [s. 564], że czerpie z Kafki, Mrożka, Kundery. Mrożek i Kundera byli antykomunistami, a Kafka niemal syjonistą. Najważniejszym z pisarzy był dla niego  – według Domosławskiego – Camus. Też antykomunista. Bauman wymyślił sobie własną ideologię: socjalistyczne ideały jako „zadanie, które nigdy się nie kończy” [s. 585]. Czyli nigdy niespełniona obietnica. Jak w Związku Młodzieży Polskiej, gdzie nas uczono, że budujemy raj dla przyszłych pokoleń. W „Solidarności” widział nie ruch przeciwko systemowi, lecz dojrzewanie socjalizmu (esej „O dojrzewaniu socjalizmu”), a dojrzewał on – na naszym oczach – do upadku. Mówił, że „inspiruje się myślą zarówno liberalną, jak i socjalistyczną” [s. 700], a kiedy indziej: „Umrę socjalistą” [tamże]. Twierdził, że dzięki Gramsciemu przestał być „ortodoksyjnym marksistą, nie stając się antymarksistą” [s. 708]. Brzmiał jak komunista, mówiąc, że socjalizm jest „ostrzem noża przyłożonym do panujących w obecnie istniejącym społeczeństwie rażących niesprawiedliwości” [s. 713] i jak socjalista wybierał „państwo socjalne” [s. 719]. Na pytanie, czy chce zmienić świat, odpowiedział, że chce „tylko by ludzkość się zmieniła” [s. 721] – co na jedno wychodzi – a parę stronic dalej czytam, że „nie ukrywał, że marzy o zmianie świata”. Ma się wrażenie, że nie pamiętał, co mówi.

Czym zastąpić Zachód?

Nie dokończył zamówionej we Włoszech wypowiedzi na temat „schyłku Zachodu”. Zrobiła to po jego śmierci jego druga żona Aleksandra Jasińska-Kania i tekst ukazał się jako dwugłos. Ja znalazłem go we wrocławskiej „Odrze” pod tytułem „Zachód chyli się ku upadkowi” i zainteresowałem się, bo mnie już w połowie zeszłego wieku o tym chyleniu się uczono. Profesor pewno ma rację, że „ludzie mogą być wolni tylko pod warunkiem, że potrafią korzystać ze swej wolności” – najlepszym dowodem Polska. Równie pouczające jest przytoczone spostrzeżenie Umberto Eco, że dla „populistycznej” władzy niezbędne jest „posiadanie wroga” i „dlatego gdy wroga nie ma, koniecznie trzeba go stworzyć”. Trzeba tylko dodać, że wróg taki jest niezbędny zarówno faszyzmowi, jak i komunizmowi i że wrogiem najczęściej „stwarzanym” byli i są Żydzi – o czym tu się nie wspomina.

W tym kontekście wybranym wrogiem jest „establishment” jako „zbiór ludzi przestarzałych, należących do minionej epoki, tak zacofanych, że muszą zostać wypchnięci z teraźniejszości […] podczas gdy ludzie silni, gotowi wysłać [ów establishment] na śmietnik, gdzie jego miejsce, jawią się jako wodzowie nowego początku – po czym ci, którzy do tej pory byli niczym, będą wszystkim”. Jak „dziś niczym, jutro wszystkim my” w „Międzynarodówce”? „Taki jest właśnie Zachód będący – jak niektórzy z nas podejrzewają z przerażeniem, a inni myślą o tym z nadzieją i radością – w zaawansowanym stadium upadku […]. I niech tak będzie. Krzyżyk na drogę” – konkludują współautorzy bez wyjaśnienia, co będzie, jeśli „tak będzie”. Czy zastąpi go Wschód? Z Chinami na czele? Pewne jest tylko, że komunizm – który przyszedł z uniwersytetu, naszkodził, namordował i nigdy nie poniósł kary – wciąż tam jest i, jak widać, nie traci nadziei. Niektóre z powyższych uwag zapisałem w „Pamiętniku 4” pod datą 18 stycznia 2018, ignorując końcowe zdanie prof. Jasińskiej-Kani o budowie „statków, które pozwolą ludzkości przeżyć po zniknięciu Zachodu”. Dzisiaj wydaje mi się ono bardziej aktualne.

***

Zygmunt Bauman opublikował 57 książek, tłumaczonych na 33 języki. Otrzymał między innymi prestiżowe nagrody Theodora Adorna i Księcia Asturii, oraz doktoraty honorowe dziewięciu uczelni między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Danii i Norwegii, lecz nasz Uniwersytet Warszawski odmówił mu honorowego odnowienia doktoratu przez tamten młodzieńczy epizod z KBW i Informacją Wojskową, pomimo że – jak pisze jego biograf – „brak przykładu choćby jednego konkretnego czynu zasługującego na wieczne potępienie” [s. 785]. Wśród niewinnych, którzy go utrącili, nie zabrakło wieloletnich członków partii, a najzajadlejszy, który określił KBW jako „formację porównywalną z SS”, okazał się gorliwym tajnym donosicielem SB [s. 799]. Odmówiono mu również doktoratu honoris causa na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i honorowego obywatelstwa miasta, w którym się urodził.


Książka:

Artur Domosławski, „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana”, wyd. Wielka Litera, Warszawa 2021.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com

 


Should Israel Lead the Fight Against Antisemitism?

Should Israel Lead the Fight Against Antisemitism?

Ben Cohen / JNS.org


Supporters of the Boycott, Divestment, and Sanctions campaign. Photo: Alex Chis.

The just-published Annual Assessment of the Jerusalem-based Jewish People Policy Institute (JPPI) makes for sobering reading when it comes to the section on antisemitism.

It’s not that the report contains any new information or fresh insights. Largely culled from the reporting of other institutions, the analysis in the JPPI publication notes that during the last two years, two events—the war in Gaza between Israel and Hamas in May 2021 as well as the persistence of the COVID-19 pandemic—have profoundly shaped antisemitic discourse and our perception of it. Further, it observes that the “fight against anti-Semitism has attained increasing awareness and support. It is the focus of more conferences and seminars than ever before, and legislative initiatives against anti-Semitism have multiplied.” Yet despite “the proliferation of initiatives, some reports have declared the effort to eradicate anti-Semitism a ‘failure,’” it adds.

Given that there is a question mark over whether antisemitism can ever be entirely eradicated, as opposed to controlled and marginalized, such judgements on existing efforts are perhaps unfair. Nevertheless, it is certainly true that in recent years, an unprecedented infrastructure for countering antisemitism has crystallized in place at just the same time that the problem has worsened on a scale not witnessed since World War II.

Many democratic countries have appointed government officials to deal with fight against antisemitism and the preservation of Jewish life more broadly. This global infrastructure is almost 20 years old, with the first steps towards its creation emerging in 2003 in the wake of a major inter-governmental conference on antisemitism hosted by the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). During that time, these officials have stressed similar themes to counter antisemitism on both sides of the Atlantic Ocean: more Holocaust education in schools, more training for police officers, emergency responders and other frontline personnel in recognizing and responding to antisemitism, and the active promotion of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) working definition of anti-Semitism, which includes instances of anti-Zionism among its examples.

A particularly grim account of what the resurgence of antisemitism has meant for Jewish communities was provided last week by Eddo Verdoner, the government-appointed national coordinator to counter antisemitism in the Netherlands. In an extensive interview with the Dutch newspaper Trouw, Verdoner revealed that his office is inundated with reports from Jewish students and Jewish employees that complain of antisemitic harassment—for example, Jews being told they have to first criticize Israel’s policies towards the Palestinians before they are permitted to participate in a campus debate.

“The result is that Jews hide their identity or apologize for it,” Verdoner remarked. “Children say: ‘Why am I even here?’ Or they don’t even want to be a Jew at all… A child should be able to express his identity at school, a student should feel safe at university, and in the workplace people should be able to say that they are Jewish to colleagues without any worries.”

This disarmingly simple statement is more revealing than the dry statistics that document the rise of antisemitic agitation in both Europe and North America. Essentially, Verdoner is saying that the climate of fear among Jews in the Netherlands—where the size of the community is estimated between 30,000 and 50,000—has become so great that it is a factor in their day-to-day routines. Will my Jewish identity, many Dutch Jews are evidently asking themselves, create a fresh problem for me today?

As the JPPI report makes clear, these issues are not confined to the Netherlands. In France too, it notes, Jewish students are equally prone to hiding their identities in the face of hostility, while the discernible movement of Jews from neighborhoods that are less Jewish into those that are more so—dubbed by some an “internal Aliyah”—continues apace. And hiding Jewish identity is even a factor in the U.S. The JPPI report cited an American Jewish Committee study which discovered that “four out of ten American Jews say they have avoided posting content online that would reveal their Jewishness or their views on Jewish issues, and 22 percent refrained from publicly displaying Jewish items.”

While the JPPI report doesn’t really tell us anything about antisemitism that we didn’t already know, it is nevertheless a useful overview of its global dimensions. Striking, too, is its conclusion.

“The return of anti-Semitism could become a long-term fixture of global discourse, while the ability of Jewish communities and Israel to influence it is limited,” it states. “Under these circumstances, Israel, as the world’s strongest Jewish organizing force, cannot confine itself to attempts to ‘fight anti-Semitism.’ Israelis must understand what it will mean to live in an era when anti-Semitism is a persistent factor in Jewish life, and prepare for that era accordingly, while formulating plans for appropriate explanatory, diplomatic, and security activity.”

Hence, the report went on to say, the response to antisemitism should be entrusted to “a single integrative body with powers and implementation capabilities” created by the Israeli government. For anyone familiar with the troughs and peaks of antisemitism over the last 20 years, such a proposal should give pause.

The Israeli government has been an important partner in the fight against antisemitism, for example running a vocal social media campaign to counter the anti-Zionist Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement through its Ministry of Strategic Affairs. But it doesn’t follow logically that the Israeli government should be the main address for those who want to step up the fight against antisemitism.

There are several reasons for this. To begin with, antisemitism impacts Jews who are citizens of other countries, not Israel; it is their governments that need to be mobilized and it is local Jewish organizations, not Israeli diplomats, that are best placed to secure that response. Additionally, Israel is not just a Jewish state but an active member of the international community; in recent years and months, Israel has encountered diplomatic tensions with Poland, France and Russia among other countries over domestic antisemitism. Will making antisemitism a confirmed priority lead to more or less clear thinking when it comes to formulating Israeli foreign policy? The jury is out on that question.

Finally, and depressingly, Israel taking the reins in this particular fight will simply reinforce the antisemitic meme that all Jews are closet Israelis who are more loyal to Israel than their countries of citizenship. Better, then, for Israel to remain what it has always been—a beacon of hope and a refuge for those who need one, but absolutely not a substitute government for Jews in the Diaspora.


Ben Cohen is a New York City-based journalist and author who writes a weekly column on Jewish and international affairs for JNS.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Cache of 44 Byzantine-era solid gold coins uncovered in Israeli nature reserve

Cache of 44 Byzantine-era solid gold coins uncovered in Israeli nature reserve

JERUSALEM POST STAFF


The coins are thought to have been buried around the time of the Muslim Conquest of the Levantine Byzantine Empire in 635 AD.

.
A cache of 44 solid gold coins from the Byzantine-era was discovered in Banias Nature Reserve, October 3, 2022 / (photo credit: DAFNA GAZIT/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)

A cache of 44 pure gold coins from the Byzantine era was recently discovered during an archeological excavation at the Banius site within the Hermon River Nature Reserve, the Israel Antiquities Authority (IAA) announced on Monday morning.

Upon the discovery of the coins, they were passed on to IAA numismatic expert Dr. Gabriela Bijovsky for examination. Bijovsky was able to identify several coins minted during the reign of Emperor Phocas (602–610 AD), as well as others minted during the reign of Emperor Heraclius between 610-641 AD.

The presence of coins minted by Heraclius towards the end of his reign help to place the cache of coins as being from around the time of the Muslim Conquest of the Levantine Byzantine Empire in 635 AD.

“What is particularly interesting is that in [Heraclius’] early years as emperor, only his portrait was depicted on the coin, whereas after a short time, the images of his sons also appear,” explained Bijovsky. “One can actually follow his sons growing up – from childhood until their image appears the same size as their father, who is depicted with a long beard.”

Gabriela Bijovsky examines the coins from Banias. (credit: YANIV BERMAN/ISRAELI ANTIQUITIES AUTHORITY)

A glimpse into days gone by

The collection of coins, weighing around 170g total, was concealed within the base of an ashlar stone wall during the time of the Muslim conquest, according to IAA excavation director Dr. Yoav Lerer. 

The discovery reflects a specific moment in time, when we can imagine the owner concealing his fortune in the threat of war, hoping to return one day to retrieve his property. In retrospect, we know that he was less fortunate,” he continued, painting a picture of the long-gone Byzantine Empire. “The discovery of the coin hoard may also shed light on the economy of the city of Banias during the last 40 years of Byzantine rule.”

Finding the coins in the Banias National Park

The excavations, funded by the Israel Electric Corporation, were carried out prior to connecting the adjacent Druze holy site Maqam Nabi Khadr to the national electricity grid. They took place in the northwestern residential quarter of the ancient city of Banias, and uncovered the remains of buildings, water channels and pipes, a pottery kiln, bronze coins, and fragments of many pottery, glass, and metal artifacts, as well as the solid gold coins.

The artifacts uncovered date back to the end of the Byzantine period in the early seventh century and all the way to the early Middle Ages (11th-13th century).

Gold coin depicting Emperor Heraclius (credit: DAFNA GAZIT/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)

“The coin hoard is an extremely significant archaeological find as it dates to an important transitional period in the history of the city of Banias and the entire region of the Levant,” said IAA Director Eli Escusido. “The Israel Antiquities Authority, together with the National Parks Authority, will work together to exhibit the treasure to the public.”

The history of Banias

Banias was first settled during the Hellenistic period as a worship site for the god Pan in the third century BCE. The Greek name for the site, Paneas, was taken from the name of the god worshipped there.  The settlement reached its peak in the Early Roman period, when Herod the Great, and his son Philip II, entirely rebuilt the city and named it Caesarea Philippi, in honor of the Roman emperor Augustus.

According to Christian lore, Banias is the place where Peter the Apostle proclaimed Jesus to be the Christ, and where Jesus gave Peter the keys to the kingdom of heaven, and during the Byzantine era, a church was built next to the spring.

During the time of the Crusaders, they undertook the fortification of the city, turning it into a military base from which to attack and conquer Damascus. However, this was a short lived fortification, as the city was conquered by Muslim forces in 1132 AD.

“The Banias Nature Reserve, endowed with its unique nature and landscape, does not cease to surprise us from a historical-cultural point of view,” said Nature and Parks Authority Director Raya Shurky of the discovery. “The gold coin hoard is on a par with the Byzantine Church, possibly the Church of St. Peter, that was recently discovered. 

“The finds include the remains of a mosaic floor and a stone engraved with many crosses, indicating that Banias became a Christian pilgrim site. The church, that was damaged in an earthquake that struck the north of the country, will soon be exhibited to the public visiting the nature reserve.”


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com