Archive | 2022/12/21

Za nami Akademia Zimowa ŻIH 2022


Za nami Akademia Zimowa ŻIH 2022

Dział Edukacji ŻIH


Grudniowe seminarium dla nauczycieli Akademia Zimowa zakończyło cykl szkoleń edukacyjnych organizowanych przez Żydowski Instytut Historyczny w 2022 roku. Od czerwca wzięło w nich udział około stu przewodników, edukatorów, archiwistów i nauczycieli z Izraela, Niemiec i Polski. Tematem przewodnim tegorocznej Akademii Zimowej była wystawa czasowa „Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918”.

*

Fot. P. Skwierczyńska

W sobotę 10 grudnia przyjechali do nas pedagodzy i lokalni edukatorzy z całego kraju – od Zgorzelca i Zbąszynia przez Radomsko, Piotrków i Radom aż po Brześć Kujawski, od Niepołomic i Tarnobrzega, przez Lublin, Włodawę i Radzyń Podlaski do Ełku. Na co dzień pracują w szkołach i uczą przedmiotów humanistycznych, ale zainteresowanie historią polskich Żydów i poczucie obowiązku ochrony lokalnego dziedzictwa sprawia, że ich praca nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem. Angażują młodzież w porządkowanie cmentarzy żydowskich, przekonują władze samorządowe do upamiętniania miejsc i postaci związanych z historią społeczności żydowskiej. W czasie pandemii przenieśli swoje działania do mediów społecznościowych, dzięki czemu merytoryczne informacje i aktualne projekty docierają do coraz większego grona odbiorców.

Sobotnia część seminarium Akademia Zimowa 2022 rozpoczęła się przywitaniem uczestników przez kierownika Działu Edukacji, dra Bartosza Borysa, który przedstawił prelegentów i omówił program szkolenia. Następnie jego zastępczyni, Olga Szymańska-Snopek przeprowadziła zajęcia warsztatowe, podczas których nauczyciele mieli okazję zapoznać się ze sobą oraz dowiedzieć o swoich zainteresowaniach i dokonaniach. Okazało się, że byli wśród nich dawno niewidziani znajomi z innych seminariów oraz osoby realizujące te same projekty w odległych zakątkach Polski.

Pierwszy wykład tego dnia był wystąpieniem pracownika Działu Naukowego dra Pawła Fijałkowskiego, który opowiedział o historii społeczności żydowskiej w I Rzeczpospolitej. Dr Fijałkowski przedstawił początki osadnictwa Żydów miastach na ziemiach polskich od średniowiecza, opowiedział o ich relacjach z chrześcijanami oraz decyzjach królów i książąt, które regulowały kwestie jurysdykcji i gospodarki. Następnie zaprosiliśmy nauczycieli do odwiedzenia Archiwum i wystawy „Mała Synagoga na Tłomackiem”, uczestnicy podzieleni na dwie grupy mieli możliwość lepiej doświadczyć wizyty w obu miejscach. Kierowniczka Archiwum ŻIH Agnieszka Reszka pokazała nauczycielom samo centrum działu – miejsce przechowywania cennych dokumentów, wśród których są relacje ocalałych z Holokaustu. Spotkanie w Archiwum było dla pedagogów okazją do zadawania pytań o zbiory związane z lokalnymi społecznościami oraz o możliwość pozyskania ich do szkolnych projektów. Edukatorka Olga Szymańska-Snopek przedstawiła kolekcję judaików oraz opowiedziała o możliwościach wykorzystania wiedzy dotyczącej religii i kultury Żydów jako części dziedzictwa większości miast na ziemiach polskich.

W drugiej części dnia uczestnicy zwiedzili wystawę czasową „Ramię przy ramieniu?” z jej kuratorem, Jakubem Bendkowskim z Działu Sztuki. Punktem centralnym wystawy jest wypożyczony z Muzeum Narodowego w Krakowie obraz Pogrzeb pięciu poległych autorstwa Aleksandra Lessera z 1861. Malarz przedstawił na nim pogrzeb ofiar manifestacji przeciwko władzom rosyjskim, która miała miejsce 27 lutego 1861 roku oraz sportretował uczestników pogrzebu na cmentarzu powązkowskim – warszawską elitę i duchowieństwo, w tym rabinów. Następnie zastępczyni kierownika Działu Edukacji, Olga Szymańska-Snopek omówiła zagadnienie wykorzystania dokumentów z Podziemnego Archiwum Getta Warszawy w edukacji formalnej. Przedstawiła rolę dokumentów osobistych przygotowanych i zebranych przez członków konspiracyjnej grupy Oneg Szabat, możliwości interdyscyplinarnego badania ich oraz zaproponowała warianty korzystania z nich na lekcjach języka polskiego i historii. Ostatnim punktem programu był wykład dr Alicji Mroczkowskiej z Działu Dokumentacji zatytułowany „Społeczny wymiar cmentarzy żydowskich w Polsce”. Dr Mroczkowska opowiedziała o losach cmentarzy żydowskich po drugiej wojnie światowej – ich statusie prawnym i miejscu w pamięci lokalnych mieszkańców. Cmentarze żydowskie, jak relacjonowała dr Mroczkowska, nadal pozostają przestrzenią sporów i wyzwań dla władz samorządowych, nie przestają jednak być miejscami ważnymi dla edukacji o dziedzictwie polskich Żydów.

Kontynuując temat dziedzictwa materialnego Żydów w przestrzeni polskich miast, w niedzielę uczestnicy Akademii Zimowej 2022 rozpoczęli spacerem na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej. Edukatorka Olga Szymańska-Snopek zabrała nauczycieli w podróż po ponad dwustuletniej historii nekropolii warszawskich Żydów, odwołując się do tematyki wystawy czasowej o udziale Żydów w polskich dążeniach niepodległościowych. Zobaczyli między innymi nagrobek Bera Sonnenberga (syna Szmula Zbytkowera, który wspierał polskie wojsko w czasie rzezi Pragi dokonanej przez Rosjan, a ludność cywilną wykupował z niewoli), malarza Aleksandra Lessera i Michała Landego – ofiary manifestacji patriotycznej z 8 kwietnia 1861 roku. Na specjalne życzenie kilkorga nauczycieli zachwyconych twórczością Tamary Łempickiej, wspólnie odnaleźliśmy grób jej babci i dziadka – Klementyny i Bernarda Deklerów.

Po powrocie do sali wykładowej uczestnicy wysłuchali kolejnej pracowniczki Działu Naukowego – dr Agnieszki Żółkiewskiej i jej wykładu zatytułowanego „Życie teatralne w getcie warszawskim”. Ten wątek z codzienności getta warszawskiego dr Żółkiewska bada nie tylko jako literaturoznawczyni, ale również tłumaczka języka jidysz, co poszerza spektrum dokumentów, które analizuje. Zwróciła uczestnikom uwagę na dobór repertuaru w teatrach w getcie warszawskim, omówiła pojęcie szund i przestawiła sylwetki znanych (jak Jerzy Jurandot i Stefania Grodzieńska) i mniej znanych (jak Edward Minowicz i Ada Połomska) artystów. Ostatnim wykładem było wystąpienie dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, pani Moniki Krawczyk, która przedstawiła genezę powstania państwa Izrael, omawiając debatę ONZ z listopada 1947 roku. W jaki sposób schyłek epoki kolonializmu, problemy rządu brytyjskiego w pozostałych regionach, niepodległość Indii i Pakistanu stały się przyczynami formującymi stanowisko delegatów na sesji ONZ sprzed 75 lat? O tych zagadnieniach, które doprowadziły do ogłoszenia deklaracji niepodległości 14 maja 1948 roku, dowiedzieli się uczestnicy Akademii Zimowej.

Finałowym punktem programu seminarium było wręczenie dyplomów, wspólne zdjęcie i podziękowania złożone organizatorom szkolenia. Było nam niezwykle miło gościć zaangażowanych w swoją pracę, świadomych wyzwań współczesnej edukacji i wciąż zainteresowanych doskonaleniem zawodowym i zdobywaniem wiedzy nauczycieli.

Nie żegnamy się, ale mówimy: Do zobaczenia na Tłomackiem 3/5!

Dział Edukacji

02 Dyskusja prowadzona przez Olgę Szymańską, zastępczynię kierownika Działu Edukacji (fot. P. Skwierczyńska).jpg
03 Kierownik Działu Edukacji dr Bartosz Borys opowiada o ofercie edukacyjnej Instytutu (fot. P. Skwierczyńska).jpg
04 Uczestnicy Akademii Zimowej ŻIH 2022 (fot. P. Skwierczyńska).jpg
05 Wykład dra Pawła Fijałkowskiego (fot. P. Skwierczyńska).jpg
06 Olga Szymańska oprowadza po wystawie Mała Synagoga na Tłomackiem (fot. P. Skwierczyńska).jpg
07 Agnieszka Reszka, kierowniczka Archiwum, pokazuje zbiory znajdujące się w archiwum ŻIH (fot. P. Skwierczyńska).jpg
08 Uczestnicy Akademii w Archiwum ŻIH (fot. P. Skwierczyńska).jpg
09 Olga Szymańska opowiada o możliwościach wykorzystania dokumentów ze zbiorów ŻIH w edukacji szkolnej (fot. P. Skwierczyńska).jpg
10 Kurator Jakub Bendkowski oprowadza po wystawie czasowej  Ramię w ramię w ŻIH (fot. P. Skwierczyńska).jpg
11 Uczestnicy Akademii na wystawie czasowej Ramię w ramię w ŻIH (fot. P. Skwierczyńska).jpg
12 Wykład dr Alicji Mroczkowskiej o społecznym wymiarze cmentarzy żydowskich w Polsce (fot. B. Borys).jpeg
13 Olga Szymańska oprowadza uczestników po cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie (fot. P. Skwierczyńska).jpg
14 Olga Szymańska oprowadza uczestników po cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie (fot. P. Skwierczyńska).jpg
15 Wykład dr Agnieszki Żółkiewskiej o teatrach w getcie warszawskim (fot. P. Skwierczyńska).jpg
16 Wykład Moniki Krawczyk, Dyrektor ŻIH o konferencji ONZ w sprawie powstania Państwa Izrael (fot. P. Skwierczyńska).jpg
17 Wykład Moniki Krawczyk, Dyrektor ŻIH o konferencji ONZ w sprawie powstania Państwa Izrael (fot. P. Skwierczyńska).jpg
18 Uroczystość rozdania dyplomów dla uczestników Akademii (fot. P. Skwierczyńska.jpg
19 Uroczystość rozdania dyplomów dla uczestników Akademii (fot. P. Skwierczyńska.jpg
20 Uroczystość rozdania dyplomów dla uczestników Akademii (fot. P. Skwierczyńska.jpg
21 Małgorzata Smreczak z Działu Edukacji oprowadza uczestników Akademii po wystawie stałej w ŻIH (fot. P. Skwierczyńska).jpg

Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


‘Israel Is Part of Who I Am’: College Student and Activist Emily Austin Discusses Antisemitism, the NBA, and Jewish Identity

‘Israel Is Part of Who I Am’: College Student and Activist Emily Austin Discusses Antisemitism, the NBA, and Jewish Identity

Dion J. Pierre


Emily Austin. Photo: Richie Demel.

Rising antisemitism is raising the consciousness of an up and coming Jewish sports journalist and college senior from Long Island, New York.

Born a few months before the 9/11 terrorist attacks, Hofstra University student Emily Austin skyrocketed to social media fame during the generational event of her lifetime, the Covid-19 pandemic. Stuck on the couch and in a rut of binge watching her favorite shows, Austin decided to hit the cellular waves and launch a live-stream broadcast, titled “Daily Vibes with Emily,” on Instagram.

“Daily Vibes” featured interviews with the world’s top professional athletes, many of whom doubted they would have a season in 2020, providing them alternative forms of exposure and a direct link to fans desperate for a connection to the outside world in a time when most Americans were quarantined at home.

Thousands of viewers tuned in, and the bigger the show became, the bigger the stars — Enes Kanter Freedom, Jalen Brunson, and Mitchell Robinson, to name few — who agreed to appear on it. Soon enough, she had befriended celebrities and companies like Puma and BoxyCharm were clamoring for her to model their products. It was a heady time, and working with athletes brought to fruition her childhood dream of being involved with the NBA. Austin attended her first New York Knicks game with her father at age 12. The players, towering over her five foot five frame, became heroes.

This summer, Austin landed interviews with NBA players including 2022’s second overall pick in the draft Chet Holmgren, Scotty Pippen Jr, and Shareef O’Neal, when she hosted NBA Summer League in Las Vegas. The gig, which was followed by another in which she hosted a celebrity boxing match between Le’Veon Bell and Adrian Peterson, raised her profile and ambition in tandem.

Recent events have focused her attention elsewhere, however. In 2021, antisemitic hate crimes occurred across the world at the highest levels record in decades, peaking during Israel’s conflict with Hamas. Anti-Jewish hatred was especially palpable on social media, forcing her to speak out.

“I felt obligated to be someone who educated others about the conflict. Call it ego, call it pride — I don’t care,” Austin told The Algemeiner on Monday.” But I eased my way into it. My followers follow me because I love sports. I don’t want to inundate them with content about Israel, but they also need to understand that Israel is a part of who I am.”

Austin explained that she “posted blue and white cupcakes with the Star of David on them and immediately I noticed that a lot of people unfollowed me.”

“I got a lot of hateful DM’s [direct messages] over it. People called me ‘Zionist pig,’ ‘children murderer’ — I don’t even have to say how nasty it got. But at the same time so many also reached out to thank me for being a voice for the Jewish people,” she continued.

Over the last several weeks, controversy has emerged in the league Austin has followed closely since childhood, drawing her into the fray of contemporary politics and further into Jewish rights advocacy. On October 27, Brooklyn Nets point guard Kyrie Irving promoted a documentary that promoted Holocaust denial and accused Jews of stealing their religion from the Black community. The incident trailed a series of antisemitic tirades by Kanye West, the most invective targeting Jews ever uttered by an American celebrity.

“I make sure to at least once a week post something like a statistic on antisemitism, and during the Kyrie Irving episode, I tweeted out that he has more followers than there are Jews in the world, and I don’t know why people hated that, but they did,” Austin said. “People said I’m racist because of it. And I don’t even know how to combat that allegation. I try not to let it hurt my feelings, but it does. I never would want all of my Black friends to read a comment like that and doubt my integrity or care for them.”

“I care about and love the Black community so much,” she added. “You know, during the pandemic, after George Floyd was killed, I protested, I put signs on my window. I made videos and posted on Instagram. I made sure I was a voice, because I believe that everyone deserves to be treated like a human being. If the Black community is being targeted, I will stand up for them. When the Asian community was being targeted, I stood up for them too.”

Austin said that Irving’s actions were hurtful and that his refusal to apologize was “disgusting.” She wrote him a letter on November 2 and posted it to social media. The note caught the attention of i24 News, an Israeli outlet based in Tel Aviv, which invited her to participate in a segment on the issue. It was her second appearance on the broadcast. A week earlier, i24 interviewed her about Kanye West.

“The truth is that he [Irving] hurt the Jewish people and spread disinformation,” she said. “So, he has to be a man, own his faults, own his mistakes, and just like he publicly, maybe accidentally, promoted a book that spewed hate and propaganda, he can publicly apologize. The fact that he wouldn’t really bothered me.”

These days, Austin splits her time between school, a new online show called “Debate Series,” and an internship at the United Nations, where she reports to Israeli Ambassador Gilad Erdan. On Saturday, she spoke at the Jewish National Fund’s annual conference, discussing the importance of showing Zionist pride on campus. She hopes her love for Israel and the Jewish people won’t close doors she worked hard to open.

“I have actually been worried about this recently, because in light of the Kyrie situation I’ve been branded as a racist merely for standing up as a Zionist and standing against Jew hatred,” she said. “I hope I can continue sports journalism and advocate for the Jewish community and Israel for as long as possible, and I don’t see a reason why I shouldn’t, unless the sports community gets sick of my activism.”

“I love sports, I’m obsessed with it,” she added. “I love being a bridge between the fans and the athletes. I have so much respect for them because I used to be one, but I’m also very proud of my Jewish identity and who I am.”


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Israel Daily News – December 20, 2022

Israel Daily News – December 20, 2022

ILTV Israel News


Incoming Prime Minister’s Benjamin Netanyahu deadline approaching, with the new coalition meanwhile passing its first bill

With a government not yet formed, President Isaac Herzog already welcoming World Jewry, answering some tough questions…

And, looking for the most special Hanukkah gift? We have a great suggestion for you …


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com