Archive | 2023/05/05

Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem

Opisując Żydów jako “kolonizatorów”, premier Autonomii Palestyńskiej Mohammad Sztajeh stara się wysłać komunikat, że Żydzi nie mają żadnego religijnego ani historycznego związku z ich ojczyzną, Izraelem. W oczach Sztajeha i wielu Palestyńczyków wszyscy Żydzi mieszkający między rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym są “kolonizatorami” i “osadnikami”. Na zdjęciu: Sztajeh przemawia na spotkaniu Unii Afrykańskiej w Addis Abebie, Etiopia, 18 lutego 2023 r. (Zdjęcie: Tony Karumba/AFP via Getty Images)


Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem

Bassam Tawil
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Podczas gdy administracja Bidena nadal deklaruje swoje zaangażowanie na rzecz “wynegocjowanego rozwiązania w postaci dwóch państw” między Palestyńczykami a Izraelem, przywódcy palestyńscy prowadzą kampanię oczerniania Izraela i demonizowania Żydów. Ta kampania, która przejawia się głównie w retoryce przywódców i palestyńskich mediów, meczetów i szkół, uniemożliwiła – nie wspominając o osobistym niebezpieczeństwie – jakiemukolwiek przywódcy palestyńskiemu dążenie do wynegocjowanego i pokojowego porozumienia z Izraelem.

Palestyński przywódca, który wielokrotnie potępiał wizytę Żydów na Wzgórzu Świątynnym, najświętszym miejscu judaizmu w Jerozolimie, jako “brutalny szturm na meczet al-Aksa”, nigdy nie może zgodzić się na to, by widziano go siedzącego przy stole negocjacyjnym z Żydami. Kiedy palestyński przywódca stawia tak poważne (i nieodmiennie fałszywe) zarzuty wobec Żydów, mówi Arabom i muzułmanom, że Żydzi naruszają świętość islamskich miejsc świętych i dlatego należy z nimi walczyć, a nie traktować ich jako partnerów pokojowych. Jeśli Palestyńczycy zobaczą tego przywódcę siedzącego z Żydami, zaatakują go za kontakty z tymi, którzy “bezczeszczą” islamskie święte miejsca.

Przywódcy zradykalizowali swój naród przeciwko Izraelowi – i Żydom – do tego stopnia, że nawet przebywanie w obecności Izraelczyków stało się niebezpieczne. Jeśli powiesz swoim ludziom (znowu fałszywie), że Izraelczycy popełniają “zbrodnie wojenne“, “bezczeszczą meczety” i “kradną ziemię“, co pomyślą o tobie Palestyńczycy, kiedy zobaczą, jak siedzisz z Izraelczykiem? Potępią cię jako “zdrajcę” i wezwą do zabicia cię.

Palestyński przywódca, który rzuca tak niebezpieczne oskarżenie, nie może sobie pozwolić na to, by go widziano w towarzystwie jakiegokolwiek Żyda, choćby podczas wspólnego obiadu.

Niedawno grupa palestyńskich przywódców klanów i biznesmenów, którzy zostali zaproszeni na iftar (posiłek w ramach ramadanu) z Żydami, otrzymała groźby i została oskarżona przez wielu Palestyńczyków o zdradę.

Palestyński przywódca, który nazywa każdego Żyda odwiedzającego żydowskie święte miejsce “osadnikiem” i “kolonizatorem”, nigdy nie może zgodzić się na to, by widziano go w trakcie rozmów pokojowych z takimi Żydami.

Weźmy na przykład ostatnie wypowiedzi premiera Autonomii Palestyńskiej (AP), Mohammada Sztajeha, który od dawna pluje jadem przeciwko Izraelowi i Żydom.

Trzeciego kwietnia Sztajeh ponownie potępił Żydów za to, że odważyli się odwiedzić Wzgórze Świątynne. Nazywając tych Żydów “kolonizatorami”, palestyński premier fałszywie oskarżył ich o brutalny szturm na meczet al-Aksa, znajdujący się na Wzgórzu Świątynnym. Opisując Żydów jako “kolonizatorów”, Sztajeh stara się wysłać komunikat, że Żydzi nie mają religijnego ani historycznego związku z ich ojczyzną, Izraelem.

W oczach Sztajeha i wielu Palestyńczyków wszyscy Żydzi mieszkający między rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym są “kolonizatorami” i “osadnikami”. Ci Palestyńczycy nie widzą różnicy między Żydem mieszkającym w społeczności żydowskiej na Zachodnim Brzegu a Żydem mieszkającym w Tel Awiwie czy Jerozolimie. Dla nich wszyscy Żydzi są obcokrajowcami, którzy nie mają żadnego związku z Izraelem i żydowskimi miejscami świętymi i nie mają prawa tam mieszkać. I koniec.

Nazywając wszystkich Żydów “kolonizatorami” i “osadnikami”, przywódcy palestyńscy, tacy jak Sztajeh, mówią wprost, że postrzegają Izrael jako jedno wielkie nielegalne osiedle, które należy zlikwidować. Takie słowa przywódców palestyńskich pokazują również, że Palestyńczycy nadal nie pogodzili się z prawem Izraela do istnienia jako ojczyzny narodu żydowskiego lub jako miejsca dla kogokolwiek poza muzułmanami.

Warto zauważyć, że prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud Abbas, wielokrotnie dawał jasno do zrozumienia, że Palestyńczycy w żadnych okolicznościach nie uznają Izraela za państwo żydowskie. Palestyński przywódca, który mówi, że nie zaakceptuje Izraela jako państwa żydowskiego, w rzeczywistości oświadcza, że chce, aby Izrael został usunięty z powierzchni ziemi lub zastąpiony przez inne państwo z muzułmańską lub państwo z arabską większością, w którym Żydzi mogliby żyć tylko, jako “tolerowana” mniejszość.

Fałszywy zarzut, że Żydzi dokonują brutalnych najazdów na meczet al-Aksa, jest starym oszczerstwem, którego celem jest przedstawienie Żydów jako uzbrojonych gangsterów, którzy nie mają szacunku dla świętych miejsc. To właśnie ten rodzaj zniesławienia promuje antysemityzm i zagraża życiu Żydów na całym świecie.

Należy również zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat Żydzi odbywali spokojne spacery po Wzgórzu Świątynnym; jedyna przemoc i nękanie pochodzą od Arabów, którzy atakują ich fizycznie i słownie. Jeszcze ważniejsze jest zauważenie, że w przeciwieństwie do fałszywego twierdzenia Sztajeha i innych przywódców palestyńskich, Żydzi, którzy odwiedzają święte miejsce, nigdy nie postawili stopy w meczecie al-Aksa.

Jednak przywódcy palestyńscy ignorują fakty. Nadal rozpowszechniają kłamstwa i oszczerstwa o Izraelu i Żydach z pełną świadomością, że wielu ludzi na całym świecie wierzy we wszystko, co słyszą od Palestyńczyków. Ci, którzy milczą lub nie potrafią skonfrontować Palestyńczyków z ich kłamstwami i ich antysemityzmem, są współwinni trującej kampanii propagandowej mającej na celu delegitymizację Izraela i demonizację Żydów.

Jednym z tych, którzy nawet nie próbowali wytknąć Palestyńczykom ich antysemityzmu i kłamstw, jest sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Podczas wizyty na początku tego roku w Ramallah, de facto stolicy Autonomii Palestyńskiej, Blinken stał obok prezydenta Autonomii Mahmouda Abbasa, gdy palestyński przywódca ponownie wysuwał fałszywe oskarżenia i szerzył kłamstwa o Izraelu. Kłamstwa obejmowały zarzuty, że Izrael dokonywał “czystki etnicznej, apartheidu i innych zbrodni” przeciwko Palestyńczykom. Abbas potępił także Izrael za rozpoczęcie operacji antyterrorystycznych na Zachodnim Brzegu i zażądał w obecności Blinkena, aby Stany Zjednoczone poparły jego żądanie zapewnienia narodowi palestyńskiemu, w tym terrorystom przeprowadzającym ataki na Izrael, “międzynarodowej ochrony”.

Zamiast potępienia Abbasa za jego oszczerstwa i kłamstwa przeciwko Izraelowi, Blinken wygłosił politycznie poprawne przemówienie, które zrównało terroryzm palestyński z izraelskimi środkami antyterrorystycznymi. “Palestyńczycy i Izraelczycy doświadczają rosnącej niepewności, rosnącego strachu w swoich domach, społecznościach, miejscach kultu” – perorował Blinken.

Jeśli Palestyńczycy “doświadczają rosnącej niepewności”, to dlatego, że umożliwiają terrorystom swobodne działanie przeciwko Izraelowi w ich własnych społecznościach. Jeśli Palestyńczycy chcą żyć bezpiecznie i bez strachu w swoich domach, mogą powstrzymać terrorystów przed planowaniem i przeprowadzaniem ataków terrorystycznych na Izrael. Jeśli Palestyńczycy chcą czuć się bezpiecznie w swoich miejscach kultu, mogą przestać atakować i nękać Żydów, którzy odwiedzają żydowskie święte miejsca, takie jak Wzgórze Świątynne w Jerozolimie i Grób Józefa w kontrolowanym przez Palestyńczyków mieście Nablus.

Armia izraelska nie wysyła swoich żołnierzy do palestyńskich miast dla zabawy. Jedynym powodem, dla którego wojska izraelskie wkraczają do palestyńskich miast i miasteczek, jest aresztowanie terrorystów lub udaremnienie planowanych ataków terrorystycznych.

Izraelskie siły bezpieczeństwa są w rzeczywistości zmuszone do tych operacji antyterrorystycznych, ponieważ Autonomia Palestyńska i jej prezydent Mahmoud Abbas nie wypełniają swoich zobowiązań wynikających z warunków umów z Izraelem dotyczących zapobiegania i zwalczania terroryzmu.

Zamiast tego Abbas i przywódcy palestyńscy nadal gloryfikują terrorystów i wynagradzają ich i ich rodziny finansowo poprzez niesławny program “Płaca za mordowanie”. Są to płace za zabijanie Żydów.

W miejscu takim jak Zachodni Brzeg, które utrzymuje się z jałmużny z Europy, USA, Kataru i Iranu i gdzie Autonomia Palestyńska nigdy nie zadała sobie trudu zbudowania jakiejkolwiek gospodarczej samowystarczalności, płacenie ludziom za mordowanie Żydów w biednym regionie stało się dynamicznie rozwijającym się programem zatrudnienia.

Każdego dnia każdy Żyd w Izraelu dosłownie chodzi z wyznaczoną nagrodą za swoją głowę. Jeśli jesteś Żydem w Izraelu, każdy dzień jest “sezonem polowań”.

Abbasowi nie tylko nie udało się rozbroić bojówek, które pojawiły się na kontrolowanych przez niego obszarach. Jest dokładnie odwrotnie: on i inni palestyńscy oficjele pracowicie podsycają płomienie terroryzmu, wychwalając terrorystów jako “męczenników” i oskarżając Izrael o dokonywanie “pozasądowych zabójstw“.

W świecie przywódców palestyńskich terrorysta ma prawo mordować lub ranić Żydów, ale kiedy Żydom udaje się udaremnić atak lub zabić terrorystę, Żydzi powinni zostać potępieni za popełnienie “zbrodni” i “pogwałcenie prawa międzynarodowego”.

Jeszcze dziwniejsze jest to, że Blinken, który nie powiedział ani jednego słowa, by obalić kłamstwa publicznie wygłaszane przez Abbasa, zamiast tego postanowił pochwalić palestyńskiego przywódcę: “Doceniam również, panie prezydencie, pańskie konsekwentne i zdecydowane stanowisko wobec terroryzmu”.

Według administracji Bidena, palestyński przywódca, który gloryfikuje terrorystów jako “bohaterów i męczenników” i wypłaca miesięczne pensje ich rodzinom, zasługuje na pochwałę za “postawę w walce z terroryzmem”. Gdyby to stanowisko USA nie było tak niebezpieczne, byłby to tylko ponury żart.

Jeśli administracja Bidena chce zrozumieć, dlaczego przywódcy palestyńscy nie mogą wznowić żadnego “procesu pokojowego” z Izraelem, Blinken i Departament Stanu powinni usłyszeć antyizraelskie oświadczenia i kłamstwa Abbasa i Sztajeha. Kłamstwa te obejmują zarzuty, że Izrael popełnia “zbrodnie wojenne“, “pozasądowe zabójstwa” , “czystki etniczne” i “apartheid“.

Tak długo, jak długo palestyńscy przywódcy będą podżegać do przemocy wobec Izraela i Żydów, nigdy nie wrócą do żadnego stołu negocjacyjnego z Izraelem.

Co więcej, przywódcy palestyńscy nigdy nie zgodzą się na “wynegocjowane rozwiązanie w postaci dwóch państw” z Izraelem, dopóki przesłanie, które wysyłają do Palestyńczyków, mówi, że Żydzi nie mają prawa do własnej ojczyzny. Przekonanie, że przywódcy palestyńscy mogą wkrótce wznowić “proces pokojowy” z Izraelem, wskazuje na samooszukiwanie się i pełne urojeń pobożne życzenia tych Amerykanów i Europejczyków, którzy nadal pokładają wiarę w nieudanych przywódcach palestyńskich, takich jak Abbas i Sztajeh. Naiwni Amerykanie i łatwowierni Europejczycy wciąż dają tym przywódcom wszelkie zachęty do kontynuowania ich programu “Murder, Inc.” nagradzając ich “darmowymi” pieniędzmi na terroryzm – bez żadnych zobowiązań. W tych warunkach, kto nie kontynuowałby zabijania Żydów – lub kogokolwiek innego? To kopalnia złota.

Wreszcie, ci przywódcy mogą po prostu uznać za wygodniejsze utrwalanie konfliktu zamiast, mniej niż heroicznej nudy rządzenia państwem.


Bassam Tawil jest muzułmańskim badaczem i publicystą mieszkającym na Bliskim Wschodzie.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Investigators Exploring Credit Suisse Ties to Nazis Should Be Reinstated, World Jewish Congress Says

Investigators Exploring Credit Suisse Ties to Nazis Should Be Reinstated, World Jewish Congress Says

Dion J. Pierre


The logo of Swiss bank Credit Suisse. Photo: Reuters/Arnd Wiegmann

The World Jewish Congress on Monday called on the Credit Suisse to reinstate two independent investigators — Neil Barofsky and Ira Forman — who were leading an investigation into assistance the Swiss bank allegedly provided to Nazi officials who settled in Latin America, before they were abruptly fired by the bank last November

“Given the Swiss bank’s repeated assurances over the past several decades that it was committed to full transparency in regard to its activities during and after World War II and the Holocaust, we are deeply disappointed that Credit Suisse abruptly fired these two highly respected individuals, who had worked to create a comprehensive report detailing the bank’s shortcomings,” WJC executive vice president Maram Stern said on Monday. “We call on Credit Suisse to immediately reinstate Mr. Barofsky and Mr. Forman and to give them its full cooperation in completing their assigned task. Anything less will put the bank’s good faith into question.”

Credit Suisse, which paid a $1.24 billion settlement to Holocaust victims in 1998, commissioned a new investigation of its ties to Nazis in 2020 after the Simon Wiesenthal Center (SWC), a Jewish rights organization based in Los Angeles, identified 12,000 Nazis who lived in Argentina in the 1930s and deposited money stolen from Jewish victims of the Holocaust into accounts administered by Schweizerische Kreditanstalt, which was later renamed Credit Suisse.

In June 2021, the bank commissioned Barofsky, a former prosecutor, and Forman, a former US Special Envoy for Monitoring and Combating Antisemitism, to investigate the findings. The bank, however, fired both men in Nov. 2022, leaving key questions in the inquiry unanswered, according to an interview Barofsky gave the The New York Times last week. These included “questions about the thoroughness of its prior investigative efforts, the extent to which it served Nazi interests and the banks role in servicing Nazis fleeing justice after the war.”

WJC’s statement on the matter comes on the heels of a scathing report from the US Senate Banking Committee which charged that Credit Suisse did not faithfully examine SWC’s claims and fired Barofsky and Norman to obstruct efforts to assess their veracity.

“When it comes to investigating Nazi matters, righteous justice demands that we must leave no stone unturned,” Sen. Chuck Grassley (R-IA) said last Tuesday. “Credit Suisse has thus far failed to meet that standard.”

Grassley had earlier written in a letter to Sen. Sheldon Whitehouse (D-RI), chairman of the banking committee, that Credit Suisse’s firing Barofsky and Forman was “beyond suspect.”

Credit Suisse has argued in its own report submitted to the US Banking Committee that findings put forward by Barofsky and SWC contain “numerous factual errors, misleading and gratuitous statements and unsupported allegations that are based on an incomplete understanding of the facts.” It has pledged, however, to investigate any role it had in financing ratlines, which were escape routes Nazi officials used in absconding to Latin America.

Menachem Rosensaft, WJC general counsel and associate executive vice president, told The Algemeiner on Tuesday during an interview that “a rule of thumb among lawyers and investigators is that it is usually a very bad sign if someone fires an independent investigator,” explaining that the action “raises all kinds of question and concerns.”

There could be more damaging findings in the bank’s archives, Rosensaft continued, asking, “Otherwise, why fire them?”

The current controversy comes less than a month after Credit Suisse was saved from collapse when it was purchased for $3.25 billion by fellow Swiss investment bank UBS.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Israel Daily News – 04 May 2023

Israel Daily News – 04 May 2023

ILTV Israel News


The IDF and Israel security forces kill three Palestinian terrorists responsible for the brutal murders of lucy dee and her two daughters Rina and Maia..

Right wing Otzma Yehudit party leader Itamar Ben Gvir threatens to quit the coalition over its response to the rocket attacks.

And join us for ILTV’s wine of the week…featuring wine from the Jezreel winery.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com