Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?

Jak dotąd nikt nie zarzucił Autonomii Palestyńskiej poważnych naruszeń międzynarodowych zobowiązań podpisanych z Izraelem, zapewniających swobodny dostęp i ochronę wszystkich świętych miejsc. Na zdjęciu: nocne odwiedziny pod osłoną IDF. Listopad 2009. (Źródło zdjęcia: Wikipedia)


Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?

Bassam Tawil
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Żydzi odwiedzający święte miejsce Grobowca Józefa w mieście Nablus na Zachodnim Brzegu byli w ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie celem ataków palestyńskiego rozjuszonego tłumu i terrorystów.

Ostatni atak miał miejsce 21 grudnia 2022, kiedy żydowscy wyznawcy i pilnujący ich żołnierze izraelscy dostali się pod ostrzał broni palnej.

Według źródeł palestyńskich, podczas próby Palestyńczyków uniemożliwienia Żydom wejścia do świętego miejsca, jeden uzbrojony bandyta, Ahmed Atef Daraghmeh, został zabity, a czterech innych zostało rannych.

Porozumienia z Oslo, podpisane w latach 1993 i 1995 między Izraelem a Palestyńczykami, umieszczały Nablus i Grobowiec Józefa pod jurysdykcją Autonomii Palestyńskiej.

Na początku drugiej intifady (powstania), która wybuchła w 2000 r., miejsce to zostało splądrowane i spalone przez Palestyńczyków podczas krwawych rozruchów. Dwa lata później, po tym, jak armia izraelska rozpoczęła wielką operację wojskową przeciwko palestyńskim terrorystom w Nablusie i innych palestyńskich miastach, żydowscy wyznawcy zaczęli sporadycznie wracać, by odwiedzić grobowiec.

W latach 2009-2010 Grobowiec Józefa został odnowiony, umożliwiając żydowskim wiernym wznowienie wizyt.

Od tego czasu miejsce to było wielokrotnie niszczone przez palestyńskich uczestników zamieszek, co stanowi wyraźne naruszenie artykułu 32 porozumienia z Oslo II z 1995 r., który stanowi:

„2. Obie strony [Izrael i Palestyńczycy] będą szanować i chronić wymienione poniżej prawa religijne Żydów, chrześcijan, muzułmanów i Samarytan:
a. ochrona miejsc świętych;
b. swobodny dostęp do miejsc świętych; oraz
c. wolność kultu i praktyk religijnych”.

Według tego samego Artykułu:

„3. a. Strona palestyńska zapewni swobodny dostęp do żydowskich miejsc świętych, będzie szanować praktyki religijne i nie będzie dokonywać w nich żadnych zmian…”

Autonomia Palestyńska, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo w Nablusie, odmówiła jednak wypełnienia swojego zobowiązania do ochrony i zapewnienia swobodnego dostępu do Grobowca Józefa.

W 2015 roku setki Palestyńczyków zaatakowały to miejsce i podpaliły je. Na początku tego roku Palestyńczycy ponownie wdarli się do Grobowca Józefa, niszcząc nagrobek i uszkadzając żyrandol. Następnego dnia dwóch żydowskich wiernych podczas próby wejścia na to miejsce odniosło rany od kul wystrzelonych przez Palestyńczyków.

Powtarzające się ataki na Grobowiec Józefa i próby zabicia żydowskich wiernych wydają się być częścią palestyńskich wysiłków, by zaprzeczyć jakimkolwiek żydowskim powiązaniom z żydowskimi miejscami świętymi.

„Grobowiec Józefa jest miejscem islamskim i Żydzi nie mają do niego prawa” – twierdzi Muhannad Sayel, wysoki urzędnik w Ministerstwie Turystyki i Starożytności Autonomii Palestyńskiej. „Oni [Żydzi] próbują fałszować historię”.

W październiku Jaskinia Lwów, grupa terrorystyczna działająca w Nablusie pod nosem Autonomii Palestyńskiej, zagroziła śmiercią każdemu Żydowi, który wejdzie do Grobowca Józefa. „[Żydowscy] osadnicy mają zakaz wstępu do Grobowca Józefa – ostrzegła grupa. – Będą celem naszych karabinów i bomb”.

W maju zeszłego roku inna grupa terrorystyczna, Brygady Męczenników Al-Aksa, milicja powiązana z rządzącą frakcją Fatah, na czele której stoi prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas, przyznała się do strzelania do żydowskich wiernych i izraelskich żołnierzy pilnujących ich przy Grobowcu Józefa.

Nie trzeba dodawać, że Autonomia Palestyńska nigdy nie aresztowała żadnego z terrorystów z Jaskini Lwów lub Brygad Męczenników Al-Aksa.

Co więcej, ataki i groźby wobec żydowskich wiernych zostały zignorowane przez administrację USA i większość społeczności międzynarodowej.

Jak dotąd nikt nie zarzucił Autonomii Palestyńskiej poważnych naruszeń międzynarodowych zobowiązań podpisanych z Izraelem, zapewniających swobodny dostęp i ochronę wszystkich świętych miejsc.

Ośmielona milczeniem społeczności międzynarodowej Autonomia Palestyńska próbuje uniemożliwić Żydom odwiedzanie innego świętego miejsca, najświętszego miejsca w judaizmie, Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie.

Podobnie jak w przypadku Grobowca Józefa, Palestyńczycy zaprzeczają jakimkolwiek powiązaniom Żydów z Wzgórzem Świątynnym, do którego przylega Ściana Zachodnia – mur oporowy, wszystko, co pozostało z Drugiej Świątyni (znanej również jako Świątynia Heroda), zniszczonej przez Rzymian w roku 70 n.e., podobnie jak Pierwsza Świątynia (zbudowana przez króla Salomona) zburzona przez Nabuchodonozora z Babilonu w roku 586 p.n.e. Ściana ta jest najświętszym z miejsc w judaizmie, gdzie Żydom wolno się modlić.

W ostatnich latach Palestyńczycy próbują uniemożliwić Żydom odwiedzanie Wzgórza Świątynnego. Palestyńscy uczestnicy zamieszek atakowali odwiedzających i policję kamieniami, fajerwerkami, żelaznymi prętami, urządzeniami wybuchowymi i koktajlami Mołotowa.

Autonomia Palestyńska i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas odegrali główną rolę w podżeganiu do przemocy i rozpowszechnianiu kłamstw o Żydach odwiedzających Wzgórze Świątynne.

W 2015 roku Abbas oświadczył:

„Meczet Al-Aqsa i Bazylika Grobu Świętego są nasze. Wszystkie są nasze i oni [Żydzi] nie mają prawa kalać się ich swoimi brudnymi stopami. Oddajemy cześć każdej kropli przelanej krwi na rzecz Jerozolimy. Ta krew jest czysta, czysta krew, przelana na rzecz Allaha. Każdy męczennik zostanie umieszczony w Raju, a wszyscy ranni zostaną nagrodzeni przez Allaha”.

Zamiast potępić Abbasa za jego podżeganie i Palestyńczyków za zaprzeczanie żydowskim powiązaniom z świętym miejscem, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2021 roku zatwierdziło rezolucję, która zaprzeczała żydowskim powiązaniom z Wzgórzem Świątynnym.

Takie rezolucje ośmielają Palestyńczyków do kontynuowania kampanii terroryzmu przeciwko żydowskim wyznawcom.

W 2010 roku Autonomia Palestyńska stwierdziła w oficjalnym dokumencie, że Ściana Zachodnia – mur oporowy, wszystko, co pozostało z Drugiej Świątyni – należy wyłącznie do muzułmanów:

„Okupacja syjonistyczna fałszywie i niesprawiedliwie twierdzi, że jest właścicielem tego muru, który nazywa Ścianą Zachodnią lub Kotel… Ten mur nigdy nie był częścią tak zwanego Wzgórza Świątynnego, ale tolerancja muzułmańska pozwoliła Żydom stać przed nim i płakać nad jego zniszczeniem. Żaden muzułmanin, Arab czy Palestyńczyk nie ma prawa oddać jednego kamienia z [Zachodniej] Ściany Al-Buraka lub innych miejsc kultu religijnego”.

Na szczęście dla żydowskich wyznawców Jerozolima, w tym Wzgórze Świątynne i Ściana Zachodnia, znajdują się pod izraelską suwerennością i pod kontrolą bezpieczeństwa, gwarantując Żydom, muzułmanom i chrześcijanom swobodny dostęp do ich świętych miejsc.

Bez obecności izraelskich sił bezpieczeństwa w Jerozolimie Żydzi byliby codziennie atakowani i mordowani w drodze na Wzgórze Świątynne i Ścianę Zachodnią.

Gdyby miasto lub te miejsca zostały kiedykolwiek przekazane Autonomii Palestyńskiej, żydowscy wyznawcy musieliby odwiedzać ich święte miejsca w kuloodpornych pojazdach w towarzystwie plutonów żołnierzy i funkcjonariuszy policji, co jest obecnie konieczne przy Grobowcu Józefa w Nablusie .

Administracja Bidena i reszta społeczności międzynarodowej dobrze by zrobiła, gdyby obudziła się i zrozumiała, że państwo palestyńskie, którego domagają się, oznacza ciągłą rzeź Żydów i odmawianie im bezpiecznego dostępu do żydowskich miejsc świętych.

Tolerancja i wolność wyznania nie są terminami, które można znaleźć w leksykonie palestyńskim. Palestyńczycy będą usatysfakcjonowani tylko wtedy, gdy zastąpią Izrael państwem terrorystycznym wspieranym przez Iran i wymażą wszelkie ślady żydowskiej historii i wiary.


*Bassam Tawil – muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie. 


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com