B’nai Brith Polin: Obrońmy współpracę naukową Polski i Izraela przed radykalizmem politycznym

B’nai Brith Polin: Obrońmy współpracę naukową Polski i Izraela przed radykalizmem politycznym

B’nai Brith Polin


Anty-nazistowska kontrmanifestacja wobec skrajnego prawicowca Piotra Rybaka, który z kolegami wykrzykiwał antysemickie hasła pod bramą muzeum Auschwitz-Birkenau. Oświęcim, 27 stycznia 2018 (Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl)

Zdużym niepokojem obserwujemy wyrazy gotowości do antysemickich zachowań na polskich uniwersytetach oraz skierowane do Rektorów listy nawołujące do bojkotu izraelskich uczelni


List otwarty Zarządu Stowarzyszenia B’nai Brith Polin do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w rocznicę utworzenia Państwa Izrael

14 maja 1948 roku proklamowano niepodległość Państwa Izrael. Moment ten był spełnieniem marzeń pokoleń Żydów, którzy w ten sposób zrealizowali swoje prawo do narodowego samostanowienia. Wśród ojców założycieli i znaczących polityków Państwa Izrael wielu to dawni studenci polskich uczelni – absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego był premier Menachem Begin (laureat pokojowej Nagrody Nobla). Na Uniwersytecie Warszawskim studiowali też twórca Państwa Izrael i jego późniejszy premier Dawid Ben Gurion oraz premier Icchak Szamir. Z kolei twórcą izraelskiego systemu wyborczego był inny wybitny izraelski polityk, Jochanan Bader, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziś, po 76 latach od proklamowania niepodległości Izraela, polskie uczelnie podtrzymują bliskie więzi z uczelniami w Izraelu. Liczne wspólne projekty badawcze oraz wymiany kadry akademickiej i studentów przynoszą ogromne korzyści zarówno dla polskiego, jak i izraelskiego środowiska naukowego.

W ostatnich miesiącach na wielu uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej odbywały się protesty związane z wojną w Gazie. W trakcie tych protestów pojawiały się postulaty bojkotu izraelskich instytucji akademickich, a nawet wyrazy poparcia dla ugrupowań terrorystycznych.

Jak wskazują badania Anti-Defamation League, ponad 70 proc. studentów pochodzenia żydowskiego na uczelniach amerykańskich w okresie po atakach 7 października 2023 roku doświadczyło antysemickich zachowań na swoich kampusach.

Z dużym niepokojem obserwujemy wyrazy gotowości do podobnych działań na polskich uniwersytetach oraz skierowane do Rektorów listy nawołujące do bojkotu izraelskich uczelni.

Wierzymy, że doskonałe stosunki polskiego i izraelskiego środowiska naukowego zostaną podtrzymane, niezależnie od aktualnej sytuacji politycznej w obu państwach. Mamy nadzieję, że polskie uczelnie będą nadal wolne od antysemickich incydentów, z którymi coraz częściej muszą się mierzyć studenci żydowscy w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. W Polsce dobrze pamiętamy, że to w ramach rzekomo “antysyjonistycznej” kampanii w 1968 roku wielu wybitnych polskich uczonych pochodzenia żydowskiego było usuniętych z pracy i zmuszonych do emigracji.

Liczymy na to, że Państwo, Rektorzy polskich uczelni, będziecie stać na straży wartości tolerancji, szacunku i otwartości w tych trudnych czasach, a uczelnie pozostaną miejscem krytycznego myślenia i merytorycznej dyskusji, a nie areną radykalizmu politycznego wymierzonego we współpracę naukową Polski i Izraela.

Zarząd Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rith w Rzeczpospolitej Polskiej


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com