Torby ze Zjednoczenia, ortaliony z Optimy – Żydowska Warszawa

Torby ze Zjednoczenia, ortaliony z Optimy – Żydowska Warszawa

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN


Żydowska Warszawa to multimedialny przewodnik on-line, pokazujący polską stolicę przez pryzmat historii jej żydowskich mieszkańców. Można ją odkrywać na wiele sposobów – podążyć tropem bohaterów komiksów, przespacerować się po mieście z Januszem Korczakiem lub pozwolić, by przedstawiona w formie bloga wędrówka po współczesnej Warszawie zmieniła się w prawdziwą podróż w czasie.

http://warsze.polin.pl/

Torby ze Zjednoczenia, ortaliony z Optimy – Leopold Sobel

Założyciel magazynu „Plotkies” odtwarza przebieg swoich wędrówek z dzieciństwa po żydowskim Grochowie lat 50. ubiegłego wieku. Wydobywa dla nas z pamięci rozsiane po całej Warszawie adresy żydowskich spółdzielni krawieckich, dla których jego mama szyła modne wówczas płaszcze przeciwdeszczowe z ortalionu. Przypomina adres pierwszej siedziby Teatru Żydowskiego i odtwarza smaki gechakte leber, jołych myt lokszn i czulentu z jedynej prawdziwie żydowskiej restauracji w mieście – Amiki z ulicy Kredytowej.

—————————————-­—————————————-­–

Jewish Warsaw is an online multimedia guide to the Polish capital as seen through the history of its Jewish residents. Warsaw may be toured according to various scenarios: following in the footsteps of strip cartoons’ protagonists, wandering through the city in the company of Janusz Korczak or turning a walk in contemporary Warsaw – presented in the form of a blog – into a true time travel.

—————————————-­—————————————-­–

Purses from Zjednoczenie, nylon jackets from Optima – Leopold Sobel

The founder of Plotkies magazine recreates the his wanderings through the Grochów district of the 1950s. He recalls the addresses of Jewish tailors’ cooperatives dispersed in Warsaw in which his mother worked as a seamstress sewing the then fashionable polyamide raincoats. He recalls the address of the first seat of the Jewish Theatre and recalls the tastes of gekakhte leber, jołych mit lakszn and cholent served at the only truly Jewish restaurant in the city, Amika, on Kredytowa Street.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com