I’m Not a German; I’m a Jew

I’m Not a German; I’m a Jew: A Passover Video

Rabbi Ari Bensoussan
and NesProductions


Why do we celebrate that in every generation enemies will try to eradicate the Jews?


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com