Charlie Harary on Tisha B’Av: A Day of Yearning, Not Sadness

Charlie Harary on Tisha B’Av: A Day of Yearning, Not Sadness

  AishVideoThe point of Tisha B’Av is to focus on what life would be like with the presence of God in it.

By Charlie Harary


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com