News From Israel- October 11, 2021

News From Israel- October 11, 2021

ILTV Israel News


ILTV heads to Judea and Samaria for an exclusive with former secretary of state Mike Pompeo

American reform Jews question the necessity of Judaism’s oldest and most widely practiced tradition

Israeli Antiquities Authorities getting drunk on history. Archeologists in central Israel unveiling an enormous, and ancient winery.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com