News From Israel- November 21, 2021

News From Israel- November 21, 2021

Israel News


Terror in Jerusalem – a Hamas gunman opening fire on civilians in the old city

In Iran, anti-regime protests picking up momentum

A long-since-decided debate reopened by the Religious Affairs Minister Matan Kahana

 


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com