News From Israel- November 24, 2021

News From Israel- November 24, 2021

ILTV Israel News


Australia joins the list of nations joining together against Iranian proxy terror groups

The Covid cabinet reconvening amidst a mini-spike in infections

An 11-year-old Israeli finds an ancient and incredibly rare discovery in Jerusalem


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com