News From Israel- August 23, 2022

News From Israel- August 23, 2022

LTV Israel News


Washington rejecting claims that the U.S is holding up nuclear agreements with Tehran

A major blow to both the Israeli service industry – as well as to the tens of thousands of asylum seekers who work within it

An incredible mansion in the Negev resurfacing for the first time in 1200 years


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com