Archive | 2019/08/02

ŻYDZI W POWSTANIU WARSZAWSKIM

ŻYDZI W POWSTANIU WARSZAWSKIM

Żydowski Instytut Historyczny


Wchodzący w skład Armii Ludowej samodzielny pluton ŻOB był jedyną w powstańczych szeregach formacją bojową stricte żydowską.

Więźniowie uwolnieni z tzw. Gęsiówki / Źródło: Archiwum ŻIH

1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 wybuchło w Warszawie powstanie. Wśród walczących byli także Żydzi. Część z nich uczestniczyła wcześniej w krwawo stłumionym powstaniu w getcie warszawskim, a następnie w leśnej partyzantce. Nie trzeba być psychologiem – pisał o swoich towarzyszach Antek Cukierman – żeby zrozumieć, co czuli ci ludzie. Przypuszczam, że cały czas marzyli o chwili, kiedy będą mogli stanąć do walki przeciwko Niemcom. I przyszedł 1 sierpnia 1944 i dał im szansę spełnienia tego marzenia.

Cukierman został komendantem Żydowskiej Organizacji Bojowej po śmierci Mordechaja Anielewicza w bunkrze przy ul. Miłej 18. Wraz z Cywią Lubetkin, Markiem Edelmanem i kilkudziesięciu innymi bojowcami, którym w maju 1943 roku udało się wydostać z płonącego getta, niezwłocznie przystąpił do kolejnego powstania.

Odezwa Żydowskiej Organizacji Bojowej

Wchodzący w skład Armii Ludowej samodzielny pluton ŻOB był jedyną w powstańczych szeregach formacją bojową stricte żydowską. Wśród powstańców było jednak znacznie więcej Żydów. W momencie wybuchu powstania wielu z nich zgłaszało się na ochotnika do pierwszego napotkanego oddziału, nie zwracając uwagi na konotacje polityczne danej grupy. Inni zaangażowani byli w działania polskiego podziemia na długo przed wybuchem powstania.

Trudno oszacować, ilu Żydów chwyciło w sierpniu 1944 roku za broń. Większość z nich walczyła i ginęła pod przybranymi w czasie wojny polskimi nazwiskami. Ich pochodzenie było często tajemnicą także przed kolegami z oddziału. Obawiali się – nie bezpodstawnie – że gdyby wyszło ono na jaw, towarzysze broni mogliby zacząć traktować ich pogardliwie albo w ogóle nie dopuścić do walki. Realna okazała się też groźba, że w pewnej chwili żydowskiego powstańca może dosięgnąć „zbłąkana kula”, wystrzelona przez któregoś z kolegów.

Postawy przyjmowane przez żołnierzy wobec walczących w ich szeregach Żydów były jednak bardzo różne. W niektórych oddziałach panowała pełna akceptacja, umacniana jeszcze przez fakt walki ze wspólnym wrogiem. Różne były też strategie żydowskich powstańców. Samuel Willenberg, żołnierz Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej i uczestnik buntu w Treblince, przystępując do batalionu AK „Ruczaj”, podał swoje prawdziwe nazwisko. Nie chciał ginąć – jak mówił po latach – jako fikcyjny Ignacy Popow, którego nazwisko widniało wówczas w jego dokumentach.

Samuel Willenberg, Godzina „W”, 1.08.2013 / Źródło: ŻIH

Udział w Powstaniu Warszawskim brali nie tylko liczni Żydzi, ale też Żydówki. O godzinie siedemnastej usłyszałam strzały – pisała Adina Blady-Szwajger, lekarka i łączniczka ŻOB – Wybiegłam na schody. Tego wrażenia nie zapomnę. Po schodach zbiegał – oficer polski! W mundurze Brygady Karpackiej! Wszyscy płakali i ja z nimi. W suterenie urządzał się szpital polowy. Podeszłam do komendanta. Był to major »Pobóg«, przedstawiłam się, powiedziałam kim jestem i natychmiast zostałam zaliczona w poczet personelu szpitala.

W szeregi powstańcze, podobnie jak ich polscy rówieśnicy, wstępowały także dzieci i młodzież żydowska. Znani ze swojej brawury byli bracia: Zalman „Miki” i Perec „Cwaniak” Hochmanowie. Po likwidacji getta walczyli o przetrwanie handlując papierosami na pl. Trzech Krzyży. Po wybuchu powstania natychmiast włączyli się w walkę z Niemcami. Służyli jako łącznicy w działającym na terenie Śródmieścia batalionie „Sokół” i nie odstępowali na krok legendy oddziału, Antoniego Godlewskiego, czyli „Antka Rozpylacza”.

Powstańcy / Źródło: ŻIH

Na ulicach powstańczej Warszawy usłyszeć można było języki wielu państw okupowanej przez Niemców Europy – węgierski, grecki czy francuski. Posługiwali się nimi Żydzi wywiezieni ze swoich ojczyzn do Oświęcimia, a następnie przeniesieni do Obozu Koncentracyjnego Warszawa, tzw. Gęsiówki. Przetrzymywani tam więźniowie zatrudnieni byli przy pracach porządkowych w ruinach dawnego getta. 5 sierpnia Harcerski Batalion Szturmowy „Zośka” zaatakował Gęsiówkę i wyzwolił 348 uwięzionych tam Żydów. Zdecydowana większość z nich dołączyła do powstańców, także do oddziałów liniowych. 

Dla Polaków Powstanie Warszawskie było patriotycznym zrywem, który przyniósł miastu unicestwienie. Ostatnim żyjącym w Warszawie Żydom wybuch powstania umożliwił wyjście z ukrycia i odzyskanie własnej tożsamości. Ci, którym udało się przeżyć zagładę własnego narodu, chwycili za broń, aby walcząc w polskich oddziałach szukać odwetu na Niemcach. Wiem, że dla większości ludzi powstanie to był okres najokropniejszych męczarń. Ale dla mnie to był okres cudownie odzyskanej wolności – pisała w rok po wojnie uwolniona z Gęsiówki Zofia Samsztejn. 


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com

MIDDLE ISRAEL: BRITAIN’S NEXT FINEST HOUR

MIDDLE ISRAEL: BRITAIN’S NEXT FINEST HOUR

AMOTZ ASA-EL


Johnson has earned honestly the common revulsion with his impulsiveness, oafishness and buffoonery, and the analogies to Donald Trump that they inspired.

BRITAIN’S PRIME Minister Boris Johnson – he might ignite a post-Brexit Britain prosperity and instill in Britain a new spirit of confidence.. (photo credit: HANNAH MCKAY/ REUTERS)

Having collected the tales that would become The Wit and Wisdom of Boris Johnson (2013), author Harry Mount called one of Johnson’s classics tutors at Oxford and asked him what he thought of his former student’s prime ministerial prospects.

“He was up to the job of emperor until he became emperor,” quipped the instructor, quoting Roman historian Tacitus’s take on Emperor Galba’s short-lived reign (seven months).

It was the kind of tone with which Johnson’s emergence as Britain’s 77th premier would be greeted universally, with fastidious remarks ranging from “How far can Britain fall?” (Irish Times editorial) and “Boris Johnson is how Britain ends” (James Butler, New York Times) to “The clown is crowned while the country burns in hell” (Hannah Jane Parkinson, The Guardian).

Johnson has earned honestly the common revulsion with his impulsiveness, oafishness and buffoonery, and the analogies to Donald Trump that they inspired.

Yes, the two indeed are part of one epoch, but Johnson carries assets that Trump will never possess, and which might finally produce something good from an era of growing chaos, insecurity and despair.

JOHNSON DOES, no doubt, remind one of Trump in several ways: the breezy flock of yellowish hair; the willingness to nonchalantly lie; and of course the unique love life which just landed in 10 Downing Street a tenant whose girlfriend is awaiting her boyfriend’s divorce of his second wife, unlike a comparatively nerdy Trump’s arrival in the White House with a fully official first lady and third wife.

The similarities, however, end there

Unlike Trump, whose first hour in the White House was also his first in public office – Johnson has been foreign secretary for two years, mayor of London for eight years, and a lawmaker for 11 years that began 18 years ago. In short, he has been around and understands government.

In terms of education, Johnson is the opposite of the ignoramus that Trump’s tweets routinely unveil. A classics graduate of Oxford’s Balliol College, he speaks fluently French and Italian and has working knowledge of German and Spanish, in addition to having foundations in Latin and Greek.

Having published a biography of Churchill and presented one TV series on the history of Rome and another on early Islam, Johnson is broad-minded and eloquent. There is reason to believe that the new British prime minister’s light-headedness is actually an act, behind which hides a thinking man.

These differences of experience and baggage between Johnson and Trump are, of course, besides their inverted relationships with the media. Johnson can’t attack the press, because he has been part of it; and he can’t decry fake news, because he has been part of that, too, and in fact was once fired for inventing a quote.

Still, when Johnson invented a story about Italy asking the EU to change its condom standards so as to accommodate smaller penises, he put off many people (and at the same time made even them laugh), but his point – that Brussels had become a monstrosity of regulation – was very valid.

In fact, the eulogies – of Britain, Europe and Western civilization – that animated Johnson’s appointment say less about him and more about the eulogizers, who prefer to change the subject rather than discuss what his success is really about – namely, the collapse of Europeanism as both an idea and a plan.

THE HARSH fact is that most Brits have grown fearful, scornful and resentful of an increasingly overbearing European Union’s intrusions.

The harsh fact is also that Boris Johnson is charismatic, articulate and focused, and might indeed extract the Brits from the association which they joined reluctantly in the first place, and then watched helplessly as it unleashed financial mayhem, constitutional usurpation and migratory catastrophe.

Worse, from his detractors’ viewpoint, Johnson might not only pull Britain away from the EU politically; economically, he might ignite a post-Brexit British prosperity, and emotionally he might instill in Britain a new spirit of confidence.

Worst of all, ideationally, the leader of such a newly resilient Britain might use his erudition, eloquence and disparagement of conventional wisdom in order to tell all Europeans the heresy that the bishops of Europeanism suppress – namely, that nationalism is not bad, but good; that it is not passé, but very relevant; and that it is not part of the problem, but part of the solution.

What has unsettled Europe in recent years is the delusion that a supranational state can be artificially cobbled, in disregard of national history, geography and natural instinct. The Greek currency crisis exposed the truth, which is that international solidarity exists mainly in the minds of Brussels’ bureaucrats, but not in the hearts of the average German, Brit or Pole.

This is besides the absurdity of the European implication that nationalism is fascism’s parent.

Nationalism is what defeated fascism. Nationalism is what drove the British pilots who fought the Luftwaffe; nationalism is what drove the French, Norwegian, and Polish undergrounds; and nationalism is what the Soviets turned to, in the face of fascism’s invasion, when they replaced “The Internationale” with a patriotic anthem.

In peacetime, nationalism is a better driver of social solidarity, equality and compassion than any international structure will ever be, least of all one run by unelected mandarins.

Intellectually, recent decades’ conventional wisdom that nationalism is a modern invention has been challenged by Tel Aviv University historian Azar Gat in his internationally acclaimed Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism (Cambridge, 2013), where he argued that nationalism is a deeply rooted element in human history, whose origins can be traced back to antiquity.

Boris Johnson’s premiership may provide the sequel to this thesis, demonstrating that nationalism has not only a long past, but also a promising future.


The writer’s best-selling Mitz’ad Ha’ivelet Hayehudi (The Jewish March of Folly, Yediot Sfarim, 2019), is an interpretation of the Jewish people’s political history.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Leading Berlin Rabbi – ‘We Will Not Hide,

‘We Will Not Hide,’ Leading Berlin Rabbi Pledges After Enduring Antisemitic Assault on Walk Home from Synagogue

Algemeiner Staff


Rabbi Yehuda Teichtal giving a media interview in Berlin. Photo: Screenshot.

German police launched an investigation on Wednesday following an incident last week in which one of Berlin’s most prominent rabbis was insulted and spat on.

Returning home with one of his children from Shabbat services last Friday night, Rabbi Yehuda Teichtal was set upon by two men, who insulted him in Arabic and then spat at him. The attack was another reminder of the dangers facing visibly identifiable Jews in the German capital, where well over 1,000 antisemitic incidents — several of them involving violence — were recorded in 2018.

In a statement reflecting on his experience, Teichtal asserted that “the aggression against Jews has developed a life of its own, both in the schoolyards and on the streets of Berlin.” He added that he remained “convinced that most people in Berlin do not want to accept this aggression against Jews as a sad part of everyday Jewish life,” promising that “we will not hide now, but rather continue to build on love, tolerance, dialogue and education.”

Several Berlin politicians expressed solidarity with Teichtal — a well-known Chabad movement rabbi who serves as the chairman of the Jewish Educational Center in Berlin, where he has been based for over 20 years.

Berlin Senator Dirk Behrendt tweeted that the attack was “shameful — we will not cease to fight antisemitism in all its manifestations,” while Raed Saleh, leader of the left-wing SPD Party in Berlin, declared that “the attack on my friend Rabbi Teichtal is an attack on all of us.”

The head of the Berlin Jewish community demanded that the police provide an escort to rabbis traveling to synagogue in a separate statement. Such a measure was necessary in order for them “to make their way to the synagogue and back undisturbed,” Dr. Gideon Joffe said on Wednesday.

Asked to respond to Joffe’s proposal by the Tagesspiegel news outlet, a spokesperson for the Berlin Interior Administration said that “protection of the Jewish community and its members is our top priority.” However, the spokesperson declined to give concrete details of additional security measures being taken, saying only that the Berlin police were monitoring the situation “continuously.”


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com