Archive | 2020/05/12

Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc wesprze terroryzm i zignoruje robotników.

Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników

Sheri Oz
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Mohammad Massad, reprezentujący Organizację Palestyńskich Robotników przedstawił petycję państwu Izrael, by nie pozwolić przywódcom AP na zdefraudowanie tych funduszy. (Facebook)

Izrael miał w niedzielę przekazać Autonomii Palestyńskiej (AP) część pożyczki o wartości 800 milionów szekli, ale powstrzymano przekazanie z powodu dwóch petycji przedstawionych Sądowi Najwyższemu z żądaniem, by nie przesyłać tych funduszy.

Pożyczkę opisano jako formę pomocy AP w nadrobieniu strat spowodowanych zamknięciem społeczeństwa w związku z koronawirusem i pieniądze miały pochodzić ze specjalnego budżetu, odłożonego, by pomóc Izraelowi w walce ze skutkami pandemii.

Premier Benjamin Netanjahu i minister finansów, Mosze Kahlon (Likud) zaaprobowali to specjalne, nagłe wsparcie finansowe; minister obrony, Naftali Bennett (Jamina) sprzeciwiał się.

Mohammad Massad, reprezentujący Organizację Palestyńskich Robotników, przedstawił petycję z prośbą do państwa Izrael, by respektowało podstawowe prawa palestyńskich robotników i nie pozwoliło przywódcom AP na zdefraudowanie tych funduszy.

Składki socjalne i podatki są odciągane z płac palestyńskich zatrudnionych, którzy pracują w Izraelu i na Obszarze C Judei i Samarii. Zwroty są następnie przekazywane do AP, która ma przekazywać je pracownikom. Jednak w petycji czytamy:

“W rzeczywistości, fundusze są przekazywane rządowi, który nawet nie jest z wyboru, który panuje nad społeczeństwem i maltretuje je; który jest skorumpowany, otwarcie popiera terroryzm, robi z tymi funduszami, co chce i nie dba o prawa robotników, farmerów, przedsiębiorców, ich rodziny i innych obywateli zgodnie z porozumieniami, których jest sygnatariuszem”.

W petycji stwierdza się, że Izrael utrzymuje pozory dbania o prawa tych, którzy są zatrudnieni pod jego auspicjami. Massad pisze, że przez świadome przekazywanie funduszy do AP – nielegalnego i skorumpowanego rządu – w rzeczywistości jednak Izrael wymiguje się od odpowiedzialności za tych pracowników, dodając, że palestyńscy zatrudnieni nie są potem w stanie uzyskać emerytury, zasiłku na dzieci, zasiłku w wypadku bezrobocia itd.

W petycji znajduje się stwierdzenie, że w przyszłości obecny „dyktatorski rząd” palestyński zostanie zastąpiony przez rząd wybrany przez ludność. Kiedy to się zdarzy, czytamy dalej w petycji: „wybrany rząd pozwie państwo Izrael o fundusze, które były przekazywane rządowi niepochodzącemu z wyborów i kiedy zostanie dowiedzione, że te fundusze zniknęły z powodu korupcji i że większość z nich nigdy nie dotarła do mieszkańców, wtedy mieszkańcy będą mieli prawo żądania, by Izrael zapłacił im to, co im się należy”.

Massad żąda, by fundusze nadal pozostały w Izraelu do czasu, kiedy ustanowi się system przekazywania pieniędzy bezpośrednio na konta zatrudnionych oraz kiedy zostanie wyznaczona przez sąd komisja, która to będzie nadzorować.

Organizację Palestyńskich Robotników założono zaledwie dwa tygodnie temu, a już ma 40 tysięcy członków.

Massad, urodził się w Dżaninie. Był terrorystą i spędził kilka lat w izraelskim więzieniu, zmienił poglądy i uratował życie żołnierza IDF. Obecnie jest izraelskim obywatelem i mieszka w Hajfie. Jest on publiczną twarzą palestyńskich robotników, którzy boją się otwarcie występować przeciwko AP.

Osierocone rodziny izraelskie i działacze różnych organizacji dołączają się do protestu

Izraelski adwokat, Itzik Bam, przygotował drugą petycję przedstawioną Najwyższemu Sądowi w imieniu dwóch NGO – Forum Wybranie Życia, które składa się z osieroconych rodzin, i organizacji Lavi na rzecz Praw Obywateli i Właściwej Administracji. Według tej petycji pożyczka służy jako sposób, dzięki któremu AP może ominąć wymagane zmniejszenie wypłat o sumę, jaką sama wypłaca terrorystom za zamordowanych Żydów i jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek zostanie spłacona. Ponadto zmiana struktury budżetu, by pozwolić na taką wypłatę, wymaga aprobaty rządowej drogą zaakceptowanych procedur, czego nie było w tym wypadku.

Bam powiedział United with Israel, że sądzi, iż szansa na sukces tej petycji jest niewielka.

“Respondenci argumentowali, że sprawa jest polityczna i że Sąd Najwyższy nie będzie chciał w to ingerować. Ale na swoją obronę respondenci dostarczyli wiele szczegółów o tej umowie, których nie znaliśmy wcześniej. Nawet jeśli petycja nie odniesie sukcesu, uzyskaliśmy przejrzystość”.

Dla Forum Wybranie Życia to nie wystarczy:

“Jest nie do pojęcia, że w sytuacji, kiedy setki tysięcy izraelskich rodzin i przedsiębiorstw jest na skraju upadku, rząd izraelski postanawia przekazać 800 milionów szekli do popierającej terror Autonomii Palestyńskiej… To znaczy, że izraelski podatnik płaci pensje mordercom naszych dzieci”.

NGO Lavi dodała:

“Przekazanie miliarda szekli Autonomii Palestyńskiej w ten pokrętny, oportunistyczny sposób pokazuje pogardę dla niedawno uchwalonego Prawa o Odliczeniu Pensji Terrorystów oraz dla rodzin dotkniętych terroryzmem”.


Sheri Oz – Urodzona w Kanadzie w 1951 roku, w wieku 26 lat wyemigrowała do Izraela, gdzie studiowała rolnictwo, po studiach wróciła do Kanady, studiowała psychologię. W 1986 wróciła do Izraela zajmując się psychoterapia rodzin. Autorka książki Overcoming Childhood Sexual Trauma: A Guide to Breaking Through the Wall of Fear for Practitioners and Survivors


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Mother’s Day: Son beats the odds and serves in the IDF

Mother’s Day: Son beats the odds and serves in the IDF

Arutz Sheva Staff


Daniel Tabarzar was diagnosed with William’s Syndrome as a baby – yet he defied the odds and is now in the IDF’s Special in Uniform program.

Soldiers gather for Special in Uniform event

Some celebrate Mother’s Day with flowers; others honor the family matriarchs with gifts. Yet on this Mother’s Day, one woman seeks to inspire fellow moms worldwide by sharing how she received the greatest gift that any mother could ask for—her child’s happiness and success.

Daniel Tabarzar, 19, was diagnosed with William’s syndrome at the age of one year old, much to his parents’ Rami and Merav’s chagrin. This genetic disorder affects various parts of the body, causes facial features that are often described as elfin, and results in assorted heart problems and intellectual disabilities. After overcoming their initial disappointment, the Tabarzars vowed that they would support their son throughout his challenges and do whatever it took to ensure that Daniel led a happy, fulfilling life.

Daniel is very musical and possesses excellent speech capacities; yet his hand muscles were negatively affected by the disorder, and he has difficulty writing, though he can type well both on the computer and phone. At the age of 18, during his senior year of high school, Daniel received his military exemption from the IDF, an exemption automatically delivered to anyone with physical or mental disabilities. While some are relieved to receive this exemption, Daniel was devastated.

“He was so frustrated that he started crying and begged us to fight for him to get into the army. Rami and I told him that we would do everything in our power to help him get drafted, and then we found Special in Uniform.”

A collaborative effort of Lend A Hand to A Special Child, JNF-USA, and Israel Defense Forces, Special in Uniform offers extensive training to young men and women with physical and/or cognitive disabilities and incorporates them into appropriate positions in the IDF. The focus is on independent functioning, contributing positively to society, and the astonishing range of their abilities, as opposed to their disabilities.

Special in Uniform’s two-year volunteer training program culminates with graduating youths receiving their soldier’s IDs and being placed in military bases across Israel where they cull from the knowledge and skills that they acquired to perform important jobs on base, forget their disabilities and focus instead on their versatile abilities and talents. At Special in Uniform, kids with low self-worth mature into independent, confident young men and women who believe in themselves and their abilities. Throughout their years of military service, they acquire important social and life skills that empower them to meld seamlessly into society and, later, the workforce.

Daniel joined Special in Uniform as a volunteer, but after only one year, received his soldier’s ID and now serves as a full-fledged soldier. “He is so proud to be part of the army,” says Merav, “and we are so proud of him and all his accomplishments.”

Today on Mother’s Day, Merav has a special message for mothers of all children—special and mainstream. “Never give up on your children. Always believe in them, and you’ll see how far they’ll get in life! We were committed that Daniel should have a great life, and since coming to Special in Uniform, his life really has been great. They’ve taught him skills, abilities and responsibilities that make him feel fulfilled and accepted by all his peers, and this is truly the greatest gift that any mom could ask for.”


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Liberators and Survivors: The First Moments

Liberators and Survivors: The First Moments

  Yad Vashem


This Educator Video Toolbox is aligned to Echoes & Reflections,
a comprehensive Holocaust education program that delivers professional development and a rich array of multimedia resources for middle and high school teachers. This video complements the unit called Survivors and Liberators. It addresses key historical context, supports your teaching, and provides a methodological and pedagogical framework to help you teach this subject effectively. Professional development programs for middle and high school educators are taking place around the country; you can find one near you here.

The liberation of concentration camps by the US Army at the end of WWII is an excellent entry point for US history teachers into the study of the Holocaust. This video interweaves liberators’ and Jewish survivors’ testimonies and other primary sources, highlighting the experiences of US soldiers upon entering the Nazi camps. The video helps you present their story to your students, as the witnesses relate to the stark difference between conventional warfare and the Holocaust, an unprecedented genocide. Great care has been taken not to include visually graphic photographs, making the video particularly suitable for middle and high school students.

SPEAKERS
Dr. Robert Rozett is Director of the Yad Vashem Libraries, as well as an author, researcher and senior editor on Holocaust-related subjects.
Sheryl Silver Ochayon is a staff member of the International School for Holocaust Studies, Yad Vashem, and its Program Director for Echoes & Reflections.
For additional information about Echoes & Reflections visit http://echoesandreflections.org/

Produced by: Shira Feliks Content and Production LTD
https://www.shirafeliks.com/


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com