Archive | 2020/11/09

100. ROCZNICA ŚMIERCI SZ. AN-SKIEGO

Sz. An-ski przed śmiercią


100. ROCZNICA ŚMIERCI SZ. AN-SKIEGO

dr Agnieszka Żółkiewska


8 listopada 2020 roku przypada 100. rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych twórców literatury jidysz, Szlojmego Zajnwela Rapoporta, znanego pod pseudonimem literackim Sz. An-ski.

Sz. An-ski jest autorem przetłumaczonego na niemal wszystkie języki dramatu Der Dibek. Cwiszn cwej weltn („Dybuk. Między dwoma światami”). Rozgłos przyniosła mu także pieśń Di szwue („Przysięga”), która stała się hymnem żydowskiej partii socjalistycznej Bund.

Wykonanie Di szwue:

Koleje jego losu były skomplikowane. Urodził się 27 października 1863 roku w Czaśnikach na Białorusi. Początkowo pisał głównie po rosyjsku i w tym języku zadebiutował opowiadaniem na łamach pisma „Woschod”. Zasymilowany za młodu, długo szukał swojej drogi do żydowskości. Odnalazł ją m.in. przez język jidysz, w którym zaczął pisać pod wpływem twórczości Icchoka Lejbusza Pereca.

An-ski w 1914 r.

Zmieniał nie tylko języki, w których pisał, ale również poglądy polityczne. Z rosyjskiego „narodnika” przeobraził się w zagorzałego zwolennika rewolucji i socjalizmu.

Ostatnie kilkanaście lat życia poświęcił badaniom etnograficznym. W latach 1912–1914 zorganizował pierwszą żydowską wyprawę etnograficzną na terenach Wołynia i Podola. Z folkloru żydowskiego, którego był namiętnym kolekcjonerem, czerpał natchnienie do swoich utworów.

8 listopada 1920 roku zmarł niespodziewanie w Otwocku. Wraz z jego śmiercią zakończyła się epoka najwybitniejszych przedstawicieli starszego pokolenia pisarskiego, które przyczyniło się nie tylko do narodzin nowożytnej literatury jidysz, ale także wywołało ferment ideowy w świecie żydowskim, zmieniając go na zawsze. „Okres ten wstrząsnął podstawami życia żydowskiego, zmiótł dawnych przywódców duchowych i wysunął nowe talenty” – twierdzi Nachman Majzel.

An-ski przed śmiercią

An-ski spoczywa na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie obok dwóch innych pisarzy, swoich przyjaciół, Icchoka Lejbusza Pereca i Jankewa Dinezona.

Akcja „Mój An-ski/Mayn An-ski”

Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych pragnie uczcić 100. rocznicę śmierci Sz. An-skiego, ogłaszając akcję czytania utworów tego pisarza.

Zachęcamy do nagrania krótkiego filmu, na którym czytają Państwo wybrany przez siebie utwór An-skiego (fragment, cytat itp.). Nagrania należy przesłać na adres e-mail: ptsj.sekretariat@gmail.com. Filmy zostaną opublikowane na Facebooku Towarzystwa.

Wszystkim zainteresowanym udziałem w akcji polecamy kolekcję dzieł Sz. An-skiego dostępną online w bibliotece cyfrowej Polona.

Zachęcamy Państwa do wspólnego złożenia hołdu Wielkiemu Pisarzowi!


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Palestinians’ most dangerous enemy is … archaeology

Palestinians’ most dangerous enemy is … archaeology

STEPHEN M. FLATOW


STEPHEN M. FLATOW

The mikvah was the latest in a series of discoveries in Israel during the past year, each of which contradicted the Arab propaganda narrative

 Pundits will tell you that the most dangerous enemies of the Palestinian Arab cause are the Gulf kingdoms that have decided to recognize Israel, or the European countries that are moving their embassies to Jerusalem, or the American politicians who refuse to keep underwriting the Palestinian Authority’s debts.

I disagree. I say that the Palestinians’ most formidable foe is … archaeology.

A 2,000-years-old mikvah (ritual bath) was recently uncovered in the Lower Galilee. Most people probably would never have heard about the discovery if not for the dramatic photos of the entire structure being carried by truck to a nearby kibbutz for preservation.

The remarkable sight of a truck-borne mikvah, however, also makes one pause and reflect on the remarkable implications of the archeological find.

It means that 2,000 years ago, the residents of the Lower Galilee were practicing the exact same religious rituals that Orthodox Jews throughout the world practice today. Those Galileans, in other words, were Jews. They weren’t “Palestinians.” The word “Palestine” had not yet been invented. They weren’t Arabs or Muslims—the invasion of the Land of Israel by Muslim fundamentalists from the Arabian Peninsula was still 600 years in the future.

The news of the ancient mikvah must have been quite a disappointment to Palestinian Authority head Mahmoud Abbas. On Sept. 25, he told the U.N. General Assembly: “The Palestinian people have been present in their homeland, Palestine, the land of their ancestors, for over 6,000 years.”

Those meddling archaeologists and their discoveries keep getting in the way of Palestinian propaganda!

To make matters worse for Abbas, the directors of the excavation were Walid Atrash and Abd Elghani Ibrahim. You can tell by their names that they are not exactly Orthodox Jews. The P.A. will have a hard time getting anybody to believe that Atrash and Ibrahim are agents of a Zionist conspiracy.

The mikvah discovery was just the latest in a series of archaeological finds in Israel during the past year, each of which contradicted the Palestinian Arab propaganda narrative.

In the Givati Parking Lot excavation in Jerusalem, archaeologists discovered Hebrew-language inscriptions dating back 2,600 years. One was a stone seal with the words “belonging to Ikkar son of Matanyahu.” The other was a clay seal impression that read “belonging to Nathan-Melech, servant of the king.” They weren’t in Arabic. And the names weren’t Yasser or Mahmoud.

Elsewhere in Jerusalem, archaeologists uncovered a 2,000-year-old paved road that was used by Jews who made the annual pilgrimage to the capital at the time of the festivals of Passover, Shavuot and Sukkot. It wasn’t used by Arabs, or Muslims or “Palestinians”—because there weren’t any of them around in those days.

Meanwhile, excavators from the University of North Carolina discovered two stunning mosaics at the site of a 1,600-year-old synagogue near Huqoq in northern Israel. One depicts a scene from the exodus of the Jews from ancient Egypt. The other shows images based on verses in the Torah’s book of Daniel.

Note that the mosaics do not show scenes from the Koran. There is nothing Arabic of Islamic or “Palestinian” about them. They are Jewish, they are situated in Israel, and they are 1,600 years old.

Every new archaeological discovery about the ancient Jews constitutes another stick in the spokes of the wheels of the Palestinian Arab propaganda machine. Every physical fact in the soil of the country shatters the P.A.’s lies. Every stone or seal or shard of pottery reminds us who are the real indigenous people of the Land of Israel.


Stephen M. Flatow is a vice president of the Religious Zionists of America, an attorney in New Jersey and the father of Alisa Flatow, who was murdered in an Iranian-sponsored Palestinian terrorist attack in 1995. His book, “A Father’s Story: My Fight for Justice Against Iranian Terror,” is now available on Kindle. 


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


11 Things NOT to do in ISRAEL – MUST SEE BEFORE YOU GO!

11 Things NOT to do in ISRAEL – MUST SEE BEFORE YOU GO!


Cal McKinley


Israel is one of the most fascinating countries in the world. The food, the culture, the history… it’s an amazing place. That being said there are a few things to watch out for while you’re there. Here are 11 things not to do in Israel.

 


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com