Archive | 2022/06/10

Dlaczego papież nie potępia Putina?

Dlaczego papież nie potępia Putina?

Krzysztof Serafiński


Fot. Jeffrey Bruno (CC BY-SA 2.0).

Dla wielu ludzi zaskoczeniem jest prorosyjska postawa Kościoła Katolickiego, który stara się bronić Putina. Dziwić się jednak będą tylko ci, którzy uwierzyli w naiwną narrację o Kościele, który broni życia i moralności. Zarówno historia, jak i współczesna praktyka pokazują, dlaczego Kościół jest prorosyjski i dlaczego ludobójstwo nie jest dla niego problemem.

.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, papież unika nazwania Putina agresorem, zrównuje cierpienie rosyjskich żołnierzy z cierpieniami gwałconych i zabijanych cywilów, potępia zbrojenie się Ukrainy i państw Europy Środkowej, oskarża NATO o „szczekanie” pod drzwiami Rosji. Wielu ludzi dziwi się, dlaczego instytucja, która ciągle kogoś potępia za jakieś „grzechy” oraz która nieustannie mówi o potrzebie „obrony życia” – tak wyraźnie ignoruje to, co robią wojska rosyjskie na terenie Ukrainy. Ze strony Kościoła i katolickich mediów – także w Polsce – płyną usprawiedliwienia dla takiej postawy. Są one jednak sprzeczne z tym, co Kościół robi w innych podobnych przypadkach.

Obrońcy Kościoła Katolickiego mówią na przykład, że papież nie musi potępiać Putina, ani wydawać apeli, bo i tak by to nic nie dało. Ale nic nie da też potępianie zgwałconych kobiet, które chcą dokonać aborcji, albo apele do niekatolików – by ci nie wchodzili w związki, bo małżeństwo i rodzinna mają być zarezerwowane tylko dla katolików. Kościół jednak to ciągle robi.

Obrońcy Kościoła Katolickiego mówią, że potępienie Putina mogłoby skutkować jakimś rewanżem, w postaci uprzykrzania życia Kościołowi i katolikom w Rosji. Ale przecież katolicka mowa nienawiści wymierzona w ludzi o poglądach liberalnych, w ateistów, czy w osoby o innej orientacji seksualnej, tak samo, jak i chronienie księży pedofilów – również skutkuje coraz częstszymi i radykalniejszymi atakami na Kościół, jego symbole i jego przedstawicieli. Tutaj jednak Kościół nie boi się konsekwencji i od swoich działań nie odstępuje.

Takie pokrętne usprawiedliwienia to nic nowego. Można spotkać je również w bronieniu Kościoła przed zarzutami o współpracę z Trzecią Rzeszą. Tam też papież niby chciał potępić ludobójstwo, ale się bał. Ale skoro chciał przeciwstawić się nazizmowi, to dlaczego wszystkie państwa katolickie tamtego kresu (np. Chorwacja, Włochy, Słowacja) stały po stronie Trzeciej Rzeszy? Dlaczego po zakończeniu wojny – Kościół pomagał nazistowskim zbrodniarzom uciekać do Ameryki Południowej? Tego rodzaju niekonsekwencja pojawiająca przy obronie Kościoła w kontekście działań Rosji czy innych zbrodni dowodzi, że katolickie usprawiedliwienia są wygłaszane dla pozoru – tylko po to, by uspokoić nastroje i wyciszyć głos społecznej krytyki. Kościoła Katolickiego tak naprawdę nie obchodzi cierpienie i życie ludzkie. Watykan patrzy tylko na swoje interesy, a że Rosja ma tu dużo do zaoferowania, Kościół był i jest prorosyjski.

Widać to było dobrze w czasach zaborów Polski. Sytuację tę opisuje na przykład Norman Davies w książce Boże igrzysko. Historia Polski (Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, strona 695).

Klemens XIV otwarcie wyraził zadowolenie z pierwszego rozbioru, twierdząc, że „apostolska cesarzowa” Maria Teresa będzie mogła od tego czasu skuteczniej bronić interesów Kościoła. W 1792 r. Pius VI pobłogosławił wysiłki konfederacji targowickiej w kierunku „zapewnienia spokoju i szczęścia Rzeczypospolitej”. W 1793 r. odrzucił apele polskiego ambasadora o pomoc przeciwko Rosji, w r. 1795 zaś, przerażony konfiskatą kościelnych sreber i samosądem, jakiego wobec prałatów dopuścił się warszawski tłum, wydał hierarchii kościelnej polecenie pełnej współpracy z mocarstwami rozbiorowymi. W 1832 r. papież Grzegorz XVI potępił powstanie listopadowe słowami, które potem trudno było mu odwołać. „Te straszliwe nieszczęścia”, pisał w encyklice do biskupów polskich, „znajdują swe jedyne źródło w machinacjach siewców fałszu i kłamstwa, którzy używają religii jako pretekstu, aby podnosić głowę przeciwko uświęconej prawem władzy książąt”.

Korzyści z układania się Kościoła z Kremlem są obustronne. Rosyjskie władze lubią posługiwać się radykalnymi ideologiami, do siania zamętu w innych krajach. Katolicyzm tymczasem nie przewiduje pokojowej koegzystencji z innymi ludźmi. Zakłada, że państwo ma być katolickie – a więc nie może być w nim miejsca dla tych, którzy katolikami nie są. Odmawia więc im wolności słowa, wolności wyznania, prawa do pracy, domu, zawierania małżeństw i posiadania rodziny – a ostatecznie i prawa do życia. Z katolicyzmem nie da się pertraktować o wzajemnym poszanowaniu. Nie da się z katolikami podzielić pokojowo wspólną przestrzenią. Sprawa jest tu postawiona jasno – albo my, albo wy. Katolicyzm – jak pokazuje zresztą nowsza historia państw takich jak Hiszpania – zmusza tym samym obydwie strony do walki, prowadząc do wojen domowych. Państwo wewnętrznie skonfliktowane to zaś państwo słabe. Co więcej – to państwo, do którego można wkroczyć z „pokojową interwencją”.

Nie powinna wiec dziwić współpraca Kremla z różnymi katolickimi organizacjami – w tym formacjami politycznymi. Liczne przykłady takich powiązań wykazuje chociażby Tomasz Piątek – którego wystąpienia można zobaczyć za darmo na YouTube (np. wywiad z Tomaszem Sekielskim – Tajemnice Tadeusza Rydzyka). Współpraca polega nie tylko na transferach finansowych, czy wspólnych kontaktach biznesowych, ale i prowadzeniu spójnej co do efektów propagandy. Przykładem może być tu właśnie narracja na temat Ukraińców. Od lat strona katolicka forsuje retorykę, utożsamiającą wszystkich Ukraińców z komunistami lub obciążającą ich kolektywnie za zbrodnie UPA. Obydwie te narracje są nawzajem sprzeczne co do zawartości merytorycznej – bo UPA była antykomunistyczna. Są jednak spójne co celów – czyli negatywnego, kolektywnego napiętnowania. Regularnym nośnikiem takiej propagandy jest choćby kult „żołnierzy wyklętych” – czyli NSZ i NZW, w ramach którego m.in. zbrodnia na ludności ukraińskiego pochodzenia w Wierzchowinach, przedstawiana jest jako „walka z komunizmem”. Taką samą retoryką posługuje się Putin – kolektywnie utożsamiający wszystkich Ukraińców z nazistami.

Liczne podobieństwa w podejściu Watykanu i Kremla wynikają ze wspólnych podstaw kulturowych. Wbrew naukom Kościoła i teoriom ludzi takich jak Feliks Konieczny – nie wynikają one z cywilizacji łacińskiej, a bizantyjskiej. To w tym kręgu kulturowym powstał Kościół – co dokładnie miało miejsce w 325 roku w Nicei, na terenie dzisiejszej Turcji (dziś to miasto nazywa się Iznik). To cechy tej cywilizacji (wyszczególnione zresztą przez Koniecznego) ma katolicyzm – w którym przejawia się silny biurokratyzm, kolektywistyczne podejście do ludzi, czy zamiłowanie do przesadnego przepychu. To stąd również spójny głos Kościoła i Kremla, potępiający „zepsute” państwa zachodnie, czy postulujący podejście wymagające uwielbienia dla władz – niezależnie od tego, jak te władze traktują społeczeństwo.

Watykan więc nie potępi Rosji.

Dla Kościoła najważniejszy jest pieniądz – a Rosja ma do zaoferowania tego pieniądza więcej niż Polska, czy Ukraina. Manipulacją jest wskazywanie przy tym jakichś oddolnych akcji kościelnej „pomocy” dla Ukrainy. Są to akcje mające poprawić wizerunek Kościoła, a nie pomóc Ukrainie. Watykan mógłby zrobić tu znacznie więcej – ale nie chce. Akcje takie organizowane są przy tym za pieniądze zewnętrznych darczyńców, a nie pieniądze Kościoła.

Na dodatek część takich inicjatyw stanowi np. wysyłanie różańców, czy wizerunków katolickich świętych – co ludziom w żaden sposób nie pomaga, a jest wyłącznie promocją produktów kulturowych Kościoła Katolickiego.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


A Jewish-Ukrainian Marriage

A Jewish-Ukrainian Marriage

MAXIM D. SHRAYER


A group of ex-Soviets waits for visas and forms unexpected alliances on an Italian beach.
.

COURTESY THE AUTHOR

June 1987. A crowded public beach in the town of Ladispoli on the Tyrrhenian coast. Volcanic sand, black, like refugee’s melancholia; hot, like exile’s purgatory. This is the ex-Soviets’ stomping ground as they—we—wait in transit for visas to the United States, Canada, Australia, New Zealand …

A tall hefty woman with a double bun of russet hair came up to us and introduced herself. My parents and I had spread our towels by the water’s edge, right next to her family’s beach encampment with its multiple tote bags, assortment of beach toys and flippers, and piles of clothes anchoring the corners of a floral bedsheet. In her right hand the woman held a plastic bottle by the neck, as though preparing to strangle it.

“Soloveitchik’s our name,” she said to my mother, with a Ukrainian accent. “We’re from Lvov. And no, we are not related,” she added cryptically.

And the hefty woman kicked her head back, like a mare shaking a horsefly. She took a long swig of some carbonated nonsense from the plaintively squealing bottle. Her perceptive chocolate-brown eyes finished drilling holes in our foreheads and turned to the water, where three children frolicked together in a way that suggested they were siblings. The eldest, a girl of about 12, supervised the other two, boys of about 8 and 4. The girl and her younger brother looked very much alike, both with kinky black hair and pale skin, bearing a close resemblance to their angular, sluggish father who sat on the floral sheet reading a thick tome. The middle boy was different—bouncy and boisterous.

During that summer my parents and the Soloveitchiks became quite friendly, and I saw them almost daily. Alina did most of the talking in her family, leaving her husband, Leonid, or Lyonya, who had the furry smallish ears and tender protruding face of a giant anteater, to the tasks of carrying their belongings, supervising the children, and being a silent witness to what she called “telling it like it is.”

“I took after my Ukrainian papa,” Alina liked to repeat. “He always told people what he thought of them. Some didn’t like it. But they surely respected him. My Yiddishe moma, now that’s a different story for you …”

Before Alina’s larger-than-life personality entirely occupies the screen of my desktop, I should explain that each time she would introduce herself, Alina would mention that her husband’s family “were not related.” Related to whom? Of course very few understood what she was talking about. I had no idea until my father, at the time my principal source of Jewish spirituality, had explained that Alina was talking about none other than Joseph Soloveitchik, the great American rabbi and philosopher. The word “soloveitchik” means “little nightingale” in Russian, and it’s not an uncommon Jewish last name. “There’s more than one little bird by that name,” was Alina’s aphorism for the occasion. How did this woman from Lvov even know about Rav Soloveitchik, and why did she feel compelled to say this to strangers? There were many puzzles to Alina Soloveitchik.

Alina immediately designated my mother as her beach mate and confidante. It was her mission to rescue my mother from loneliness that fueled the friendship between the Soloveitchiks and our family. She sensed that my mother was out of sorts. Back in Russia, my mother tended to dominate over her female friends in an understated, trend-setting fashion. But she was so emotionally drained during the first few weeks after leaving Moscow that she let Alina take charge of her spirits.

Lyonya and my father would occasionally play a game of chess. A couple of times they went fishing off the jetty, but the bond was really between the women. The Soloveitchiks, Alina, and Lyonya (forgive the accidental dactyl—iambic feet can be too small) were each 40, significantly younger than my parents. They were headed for Cleveland, where Alina’s brother had immigrated eight years earlier with his wife, children, and Alina’s Jewish mother.

“You know, this is how G-d likes to tease us,” Alina explained on the second day of our acquaintance. She was holding a clear plastic bag half-filled with cherries, apricots, and plums, to which she helped herself while also smoking a cigarette out of the left corner of her succulent mouth.

“Now my darling brother practically sleeps at the synagogue, and he had himself circumcised and all that nutty business, but he used to be the greatest assimilationist in all of our beautiful city of Lvov. That’s my mother’s thin blood, her Jewish influence. My Ukrainian father—would you believe it—he used to yell at my brother when he tried to tell nasty Jewish jokes he’d pick up from his street pals. Ah, I tell you, nothing’s fair in this world. My brother didn’t even want to go—and he got out in three months. We got stuck for almost 10 years. And my papa’s lying in the grave outside Lvov.”

Alina spoke with pride and tenderness of her Ukrainian father, a former ace pilot and air force colonel.

“He would have been made a one-star general—he was already in charge of an airbase. But we got it into our stupid heads to leave, and the bastards forced him to retire. You can imagine what they told him upstairs. And through the whole brouhaha he never said so much as one word of reproach to us. Just suffered silently. Didn’t last one year in retirement—a stroke. Not even 65 he was, my papa.”

I wondered about Alina’s friendship with my mother, considering she didn’t have one good thing to say about her own mother, with whom she was to be “reunited” in America. One got the feeling that Alina blamed her Jewish mother for all their family troubles. Was Alina borderline antisemitic, in the domesticated way Jews sometimes allow themselves to be among other Jews? Today I might say she was self-hating, but back in Ladispoli my vocabulary lacked such terms. I simply sensed Alina’s unease about being Jewish. Yet Jewishness, and particularly Yiddish words and phrases and also those jackdaw intonations, were as much a part of Alina as a lining is part of a dress.

Having had a Ukrainian, non-Jewish father gave Alina a feeling of superiority. Torn between Ukrainians and Jews, she was of two minds about emigration, even after 10 years as a refusenik.

“Oh, I tell you, my papa, may he rest in peace instead of flying those crazy loops at their shitty Victory Day parades, my papa did this imitation of my mother’s Aunt Golda who lived in Czernowitz after the war—most of that side of the family were killed in the camps in Transnistria, but Aunt Golda had escaped to the hinterland in ‘41—O my Lord, so you could lose your stomach laughing. My papa was generally very nice to my mother’s meshpocha, but there were times he also couldn’t bear it.”

“You Muscovites wouldn’t understand,” she once told us as we joined with the Soloveitchiks for a picnic of tomatoes and cucumbers and scallions and melting cheeses at the beach. “I love Ukraine. I love the folk songs, their bittersweetness. ‘Nich yakamisyachna, zoryana, yasnaya / Vidno, khoch golki zbiray. / Viydi, kokhanaya, pratseyu zmorena, khoch na khvilinochky v gay’—‘Come out, kokhanaya, but for a minute, but for a minute to the grove,’” she sang out. Kokhanaya in Ukrainian means “beloved,” the feminine form.

Alina was also the first Jew from Ukraine I’d met who was so ardently pro-Ukrainian and so anti-Russian. “Ukrainians and Russians are so different,” she liked to repeat. “You know what my late papa used to say? ‘The Russians are all drunks. Only Ukrainians and Jews can get along.’”

And at times she seemed lukewarm toward her own adoring Jewish husband, who, at first glance, walked the dotted line separating a true mensch from a fictional stereotype of the gentle Jewish husband that Slavic mothers sometimes wish for their daughters to marry, in spite of congenital biases against Jews.

“My Lyonya may seem like a wimp compared to your darling boxer of a husband,” she said to my mother on one occasion, so loudly that not only father and me but half the beach could hear. “But don’t you assume he cannot stand up for me. You should’ve seen him when the KGB came with a search warrant in ‘83. I felt he would’ve ripped their throats out if they’d so much as touched the children or me.” And Alina shouted, “Careful, Lyonya, don’t drop them,” and waved to her husband as he carried both of their boys on straight arms out of the cresting waves.

Ours was, for the most part, a by-day beach friendship. Alina followed ironclad rules of childrearing, according to which children had to be in bed by 8. On rare occasions Alina and Lyonya would go out and join the other sunset flâneurs on the seaside boulevard. Their own home, two tiny rooms in a cottage they shared with two other refugee families, was much too cramped to receive visitors.

Of the two or three times the Soloveitchiks came over for tea on our balcony, I was home only once, and a long evening it turned out to be. At first my father read a new story he’d just written in Ladispoli. It was set in a refugee hostel outside Vienna, and Alina loved it. Afterwards I read a story of my own, called “Long Nose,” about an Austrian innkeeperess and her Jewish lover, a refugee from the western part of Ukraine. Alina didn’t like it at all.

“Young man, you’ve got a long way to go. In your father’s story I could feel those words, those colors, it was exactly how I would have described it,” she said without a shade of embarrassment. Lyonya kept silent, munching on an almond cookie.

“Well,” Alina said, lighting a cigarette, “I’m no writer, but I also have a story to tell you people. It’s about love. And about me. Here you go.” She uncrossed her legs and continued.

“You know how these things start. Lyonya and I went to university together. He became a research chemist at a classified facility, and I—a chemistry teacher. Then came the late 1970s, the wave, my father was still living, Ninochka, our eldest, was only 4. Which means I was almost 30—I didn’t want to have more kids right away, you know, kept thinking I’d go back to school for an advanced degree. So we applied, Lyonya was fired and also told at the Visa Office he would never leave. We became refuseniks. Two years later my brother Senya got out. Papa was already dead, and mother went to America with my brother. Like a wagon in autumnal mud, we got stuck. The year was now ’82, Lyonya worked at a fertilizer factory as foreman, I was still teaching chemistry—they couldn’t get rid of me. Students adored me, and I had the best test scores in the school district.”

“I was about half my present size, and not so bad looking—wasn’t I, Lyonya, wasn’t I?”

“You’re still gorgeous, Alinochka,” Lyonya answered placidly.

“Sure I was, before I had Sashka. I just haven’t dropped all this weight,” Alina said and dashingly slapped herself on the hip.

“In any case, I’m talking about paradoxes of love. I’d known a man for many years … since high school actually. He was my first. Later we got seriously involved at the university. He became a Komsomol leader, quickly rose through the ranks. He had everything going for him: origins, looks, smarts. Your classic Brezhnevite golden boy from the provinces. He’s now sort of trapped as second secretary of the regional party committee … He would’ve gone much, much higher if he weren’t such a dirty dog about women. I’d always known what he was all about, but I was drawn to this man, first in high school, then at the university. And especially drawn to him when we hooked up again, already after Lyonya and I became refuseniks. This man has a wife, also Jewish—he has a thing for Jewish chicks. Some fixation. We used to rendezvous in this Olympic gym, where his buddy was the head gymnastics coach—all three of us had gone to high school together. So he let us use his private locker room with a shower. This poison continued, lingering, until we finally got permission in March. I told Lyonya. He got down on his knees and begged me, begged me for hours, to stay with him. For the children’s sake, he said. And so here we are, going to Cleveland.”

As the wife and husband Soloveitchik were getting up from faded canvas chaise lounges, I looked at Alina as discreetly as I could, out of the corner of my eye. Large ropy veins, like aquamarine lizards, climbed up her heavy legs, bared beneath her hiked-up bright green skirt. But her face, still young and glowing, was startling in its dark, brooding Ukrainian beauty. “How can this be possible?” I remember thinking, “that I feel attracted to this overweight and loud 40-year-old woman from Lvov?”

The Soloveitchiks left Italy before us, and it wasn’t for two years that I saw them again. In 1989 I stopped for the night in Cleveland on my way to Bloomington, Indiana, to teach summer school. Alina was working as a lab tech. Lyonya already had two advanced Soviet degrees but went back to school to get an “American Ph.D.” On the inside, their ranch house in Cleveland Heights had the look of a Soviet apartment, and the wife and husband Soloveitchik both looked very Soviet, especially in contrast to their own Americanized children. The oldest, Ninochka, was already in junior high, and the two boys, Sasha and Vovochka, were going to a Jewish middle school.

Now, over three decades have gone by. Immigrant lives toss people about the country, and they lose touch—for no specific reason. But I also think certain memories and certain persons are most alive and vibrant when left in the past, exactly as we parted with them. I cannot imagine the Ladispoli beach without the Soloveitchiks in the center of the shot. Standing in the middle of a floral sheet under the sand-melting midday sun, Alina is changing out of her black bikini with gold buckles.

“Lyonya, get the bebeches and the children and let’s be going,” she commands, referring in Yiddish to their beach accoutrements.

“Alinochka, hold the towel, they’re staring!” the usually phlegmatic Lyonya loses his nerve.

“What’s the big deal, let them stare all they want. You should be glad your fat wife still has something to offer to the world.”

She turns to my mother, winks, and guffaws so contagiously that my mother cannot help but laugh with Alina Soloveitchik as the rest of us languish on the black sand of Ladispoli. There we’re still waiting for America.


Adapted from Maxim D. Shrayer’s book Waiting for America: A Story of Emigration

Maxim D. Shrayer is an author and a professor at Boston College. His recent books include Voices of Jewish-Russian Literature and A Russian Immigrant: Three Novellas. Shrayer’s newest book is Of Politics and Pandemics. Follow him on Twitter @MaximDShrayer.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


The Spielberg Jewish Film Archive – For a Jew its Home

The Spielberg Jewish Film Archive – For a Jew its Home

Hebrew University of Jerusalem


 


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com