Archive | 2022/05/04

Opowieść snuta przez pokolenia – RABIN JONATHAN SACKS

Opowieść snuta przez pokolenia

RABIN JONATHAN SACKS
Tłumaczenie: Jolanta Różyło 


PARSZA BO 

Jest to jeden z najbardziej zaskakujących ustępów w literaturze religijnej. Mojżesz, na kilka dni przed wyjściem z Egiptu, przemawia do Izraelitów. Wygnanie trwa w tym momencie już dwieście dziesięć lat. Po wstępnym okresie spokoju i beztroski, przyszła era ucisku i zniewolenia, podczas której dochodzi do powolnego ludobójstwa męskich potomków ludu Izraela. Teraz, po wielu znakach i cudach oraz zesłanych na Egipt plagach, udaje się rzucić najpotężniejsze starożytne imperium na kolana i zyskać okazję, by uwolnić się spod jarzma dręczycieli.

Mojżesz nie mówi jednak ani o wolności, ani o krainie płynącej mlekiem i miodem, ani o podróży przez pustynię, która czeka Izraelitów. Zamiast tego wspomina aż trzykrotnie o dalekiej przyszłości, w której tułaczka Izraelitów dobiegnie końca i znajdą się oni – w końcu wolni – na swej własnej ziemi. I znów Mojżesz nie mówi ani o samej ziemi, ani o społeczeństwie, które trzeba będzie stworzyć od nowa, ani nawet o wymaganiach i odpowiedzialności, wiążącymi się z wolnością (o tym, jak wiemy, opowiada księga Dwarim).

Mojżesz mówi o edukacji, szczególnie o obowiązku rodziców wobec dzieci. Zajmuje się pytaniami, które mogą zadać kiedyś żydowskie dzieci, dla których doświadczenie niewoli i tułaczki będą zaledwie odległym wspomnieniem. Mojżesz daje lekcję, do której stosowały się wszystkie pokolenia Żydów od jego czasów do dziś: opowiedz naszą historię swoim dzieciom i zrób to tak dobrze, jak tylko potrafisz. Odgrywaj sceny wygnania i wyjścia z Egiptu, niewoli i wolności. Pozwól dzieciom zadawać pytania. Wskrzeszaj tę opowieść za każdym razem, żeby nie stała się tylko wyschniętym reliktem przeszłości. Tłumacz, że czcisz Boga w rytuałach i podczas świąt nie w podzięce za to, co uczynił dla twoich przodków, ale dla ciebie. Niech twoja opowieść będzie barwna, pełna życia i osobista.

Mojżesz uczy nas tego aż trzykrotnie:

„I będzie, gdy przyjedziecie do ziemi, którą da wam Wiekuisty,
jako przyrzekł, przestrzegać wtedy będziecie tego obrzędu.
A gdy wtedy powiedzą wam dzieci wasze: cóż to za obrzęd u was?
To odpowiecie: ofiara to paschalna Wiekuistemu, który przeszedł
mimo domów synów Israelskich w Micraim, gdy raził Micrejczyków,
a domy nasze uchronił. I ukłonił się lud i ukorzył się” (Szemot 12:25-27).

„I opowiesz synowi twojemu dnia onego, mówiąc: to dla tego,
co uczynił mi Wiekuisty, gdym wychodził z Micraim” (Szemot 13:8).

„I będzie, gdy zapyta się ciebie syn twój w przyszłości mówiąc: ‘Cóż to jest?’ to powiesz mu: ‘Przemożną ręką wywiódł nas Wiekuisty z Micraim, z domu niewolników” (Szemot 13:14).

Dlaczego Mojżesz, w tej podniosłej chwili odkupienia, uznał tę naukę za najistotniejszą? Dlatego, że wolność jest dziełem narodu, naród zaś potrzebuje tożsamości. Nie ma jednak tożsamości bez pamięci, która zakodowana jest w opowiadanych przez nas historiach. Nie ma ważniejszego czynnika w budowania ciągłości międzypokoleniowej niż historia naszych przodków, która następnie, jako święte dziedzictwo, przekazywana jest kolejnym pokoleniom. Ta opowiadana przez nas historia to my sami – tożsamość rodzi się wraz z pierwszą opowieścią przekazaną dzieciom przez ich rodziców.

Kryją się tu odpowiedzi na podstawowe pytania, które na pewnym etapie życia zadaje sobie każda myśląca istota: Kim jestem? Co tutaj robię? Jak powinienem żyć? Istnieje wiele odpowiedzi na te pytania, ale dla każdego Żyda brzmią one następująco: jestem członkiem narodu, który Bóg wyprowadził z niewoli; jestem tu, aby budować społeczeństwo, które darzy szacunkiem nie tylko swoją własną wolność, ale również wolność innych ludzi; powinienem żyć w ciągłym przeświadczeniu, że wolność jest Bożym darem, który czcimy poprzez zawarte przymierze prawa i miłości.

W historii Zachodu dwa razy zignorowano, zapomniano, czy też zbuntowano się przeciwko tożsamości. W XVII i XVIII wieku próbowano stworzyć świat bez niej. Projekt ten nazwano później Oświeceniem. Była to szlachetna idea, a znaczenia i dorobku (który bez wątpienia powinniśmy kultywować) Oświecenia nie sposób kwestionować. Pewien jego aspekt od początku był jednak spisany na straty – próba życia bez tożsamości.

Według myśli oświeceniowej w średniowieczu tożsamość ludzi opierała się na wyznawanej przez nich religii. Religia jednak przez wieki prowadziła do wojen między chrześcijanami a muzułmanami, a później, za sprawą reformacji, do konfliktu między poróżnionymi grupami chrześcijan: protestantami i katolikami. Zatem za jedyne pokojowe rozwiązanie uznano całkowite wyzbycie się religii, a zarazem swojej tożsamości. Tożsamości uznano za zbyt personalne – należało czcić tylko rzeczy uniwersalne jak rozum i obserwację, filozofię i naukę. Historie chciano wymienić na systemy, abyśmy wszyscy mogli stać się częścią jednej społeczności jak budowniczy wieży Babel. Jak powiedział Schiller, a Beethoven ubrał w muzykę w IX symfonii: „Alle Menschen werden Brüder”, „Wszyscy ludzie będą braćmi”.

Niestety jest to idea, której urzeczywistnienie, przynajmniej w świecie, jaki znamy, nie jest możliwe. Okazała się ona w końcu fatalna w skutkach. W XIX wieku nastąpił gwałtowny powrót tego, co tak usilnie próbowaliśmy stłumić. Tożsamość powróciła, aby się zemścić – tym razem nie oparta na religii, ale jej trzech substytutach: państwie narodowym, rasie aryjskiej i klasie robotniczej. W XX wieku idea państwa narodowego doprowadziła do dwóch światowych wojen, segregacja rasowa była bezpośrednią przyczyną Zagłady, a walka klas zrodziła przywództwo Stalina, gułagi i KGB. Miliony ludzi straciły życie w imię trzech fałszywych bożków.

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat Zachód podjął drugą próbę zniesienia tożsamości, tym razem używając skrajnie innych metod. Na Zachodzie czcimy dziś nie uniwersalizm, a indywidualizm – „ja” i „moje” to słowa go definiujące. Moralność – kodeks wartości, który spajał społeczeństwo w imię wspólnego dobra – rozwarstwił się i przekształcił w prawo każdej jednostki do robienia tego, na co tylko ma ochotę, o ile swoim zachowaniem nie krzywdzi bezpośrednio innych.

Nasze tożsamości stały się ledwie maskami, które nakładamy na krótką chwilę i bez większego zaangażowania. Dla większości społeczeństwa małżeństwo jest anachronizmem, rodzicielstwo odłożone zostało na później lub całkowicie odrzucone, a społeczność to tłum bez twarzy. Nadal kultywujemy historie, od „Harry’ego Pottera” po „Władcę pierścieni” i „Gwiezdne wojny”, ale to tylko fikcja, filmy, fantazje. Zaangażowanie zmieniło się w eskapizm. Taki świat wydaje się niezwykle tolerancyjny, jednak tylko do czasu, kiedy spotyka się z przekonaniami, które nie są częścią jego kodeksu. Wtedy ten jakże tolerancyjny świat staje się brutalnie bezwzględny, aż w końcu zdegradowany zostaje do polityki tłumu. Tak rodzi się populizm – preludium despotyzmu.

Czas dzisiejszego hiperindywidualizmu dobiegnie końca. Jako istoty społeczne nie możemy żyć bez tożsamości, rodziny, społeczności i wspólnej odpowiedzialności. Oznacza to, że nie możemy również żyć bez opowieści, które łączą nas z przeszłością, przyszłością i innymi ludźmi, z którymi dzielimy tę samą historię i los. Biblijny przekaz jest wciąż aktualny: aby stworzyć i utrzymać przy życiu wolne społeczeństwo, musimy uczyć nasze dzieci o tym, jak zdobyliśmy wolność i co dzieję się, kiedy jej zabraknie. Musimy opowiadać im o przaśnym chlebie reprezentującym nieszczęście i gorzkich ziołach niewoli. Utrata własnej historii, zapomnienie kim się jest i dlaczego, grozi utratą wolności.

Nie pieniądze czy przedmioty, ale właśnie historie są najcenniejszym prezentem, jaki możemy podarować swoim dzieciom. Ne mogą to być jednak fikcje, ale prawdziwe opowieści, które łączą nasze dzieci z nami i z naszym bogatym dziedzictwem wzniosłych idei. Jesteśmy spadkobiercami historii, która inspirowała setki pokoleń naszych przodków i ostatecznie zmieniła świat Zachodu. Zapomnienie jest równoznaczne z utratą. Zachód już zapomina o swojej historii. Nie pozwólmy, aby i nasza została zapomniana.

Z perspektywy trzydziestu trzech wieków, które minęły od czasów Mojżesza, możemy dostrzec, że miał on rację. Opowieść snuta przez pokolenia jest darem tożsamości – wiedząc, kim i po co jesteśmy, możemy przebrnąć przez pustynię czasu odważnie i śmiało. Oto idea, która może zmienić życie.


twoje uwagi, linki, wlasne artykuly, lub wiadomosci przeslij do: webmaster@reunion68.com


Newly-discovered 1945 letter reveals how Tel Aviv survived a British siege

Newly-discovered 1945 letter reveals how Tel Aviv survived a British siege

SHAI BEN-ARI / NATIONAL LIBRARY OF ISRAEL
[ NOVEMBER 14, 2018 ]


An anonymous letter, recently discovered in the National Library archives, offers a glimpse into a time of crisis when the residents of Tel Aviv were prisoners in their own homes.

British soldiers enforcing a curfew in Tel Aviv during the 1940s (Haim Fein at the Emanuel Harussi Photograph Collection) / (photo credit: NATIONAL LIBRARY OF ISRAEL)

The streets of Tel Aviv are nearly empty but they are not quiet. The unnatural churn of steel on asphalt shatters the stillness of night, as tanks roll through residential neighborhoods. Every few blocks, British soldiers position themselves on street corners, armed with machine guns. A curfew has been set. Those who venture outdoors are, at best, arrested. The inhabitants of the first Hebrew city find themselves under the distrusting glare of their supposed protectors.

The reason for this state of affairs? – Riots, deadly ones. Two men lay dead, and dozens of others wounded, after the city had erupted in fury. On November 14th, fifty thousand people came to protest the British government’s decision to keep in place the strict limitations on Jewish immigration to Mandatory Palestine. The horrors of the Holocaust, the details of which were now becoming clear, were not enough to change that.

There had been high hopes. World War II was now over and ahead of the July 1945 elections in the UK, British Labour Party politicians promised to remove the restrictions on immigration to Palestine. But those promises seemed to evaporate into thin air once the party came to power. Foreign Secretary Ernest Bevin put an end to any lingering optimism on November 13th: He stated in Parliament that the restrictions would continue, adding that the vast majority of Holocaust survivors should instead contribute to “rebuilding the prosperity of Europe”. To add insult to injury, Bevin even declared that Britain had never committed itself to the establishment of a Jewish State, only to a National Home for the Jewish people. True perhaps, but it was not what the citizens of Tel Aviv wanted to hear.

Bevin’s statement was the breaking point, but British intentions were clear even before. The Jewish underground organizations, Haganah, Irgun and Lehi, formed the United Resistance Movement in October as a response. Its first act was a massive sabotage operation on the night of November 1st: Over a hundred mines and bombs were set off simultaneously, paralyzing the British railway system throughout Mandatory Palestine, in what became known as “The Night of the Trains.”

The decision by the Haganah, affiliated with the moderate Jewish establishment, to join the Irgun and Lehi in open rebellion against the British was a bold one, but even the moderates had now had enough.

“Bevin’s treason completes Hitler’s genocide of the Jewish people, which murdered millions of our brothers!” cried the announcer on Haganah radio ahead of the November 14th protest, as he called on Jews around the world to rise up and take action against British policy.

The huge rally was organized quickly, for the day after Bevin’s statement. Tensions were at a climax and public outcry now reached its peak. The speakers raged against the British, condemning the desertion of Europe’s suffering Jews and the appeasement of Arab leaders who were opposed to further immigration. The organizers called to refrain from provocations, but once the rally had ended, bands of young protesters began to channel their anger into violence.

The riots broke out on Levontin Street and spread quickly to surrounding areas including Allenby Street and Rothschild Boulevard. The youths clashed with soldiers, threw stones at military vehicles and set fire to government buildings. The British soldiers eventually responded with gunfire, killing two youths: Aryeh Basdomsky (21) and Yehoshua Friedman (18). Meyer Levin, a Jewish-American correspondent writing for the New York Post, described what he saw as the “battle of His Majesty’s forces versus the children – yes, literally children – of Israel.” By 10:00 p.m. the city-wide curfew had been announced, and by midnight the streets were empty. Those working the late shift at the newspaper bureaus spent the night in their offices, unable to go home.

This was the setting for the letter.

Recently discovered in the archives of the National Library is a mysterious pamphlet, written during the period described above. The identity of the writer is unknown; the letter is signed only “A Citizen of Tel-Aviv.”

The cover of the small pamphlet, discovered in the archives of the National Library, which contains the anonymous letter

It is unclear exactly how it arrived at the library and who donated it. Unusually, it is written in English, and addressed to the British 6th Airborne Division, then stationed in Tel Aviv. The text is a powerful one. It appears below, in full:

To the men of the 6th Airborne Division

I am writing you as a plain citizen of Tel-Aviv to tell you what most of us feel in these days of heartbreak and bitterness. You have been in occupation of our city for nearly a week. You have locked us up in our houses at day and nighttime because a mob of street urchins did things which, when they occur in Liverpool or Glasgow, are handled by the Police within a space of hours, if not minutes. Your tanks are rolling through our streets, your aeroplanes have been droning on our roofs, your rockets have been lighting up our skies. It has been a nice little nerve war against the peaceful citizens of a modern city.

Do you think you have frightened us? There is among the 200,000 Jews of Tel-Aviv not a single family which has not lost some relative in Hitler’s death camps and gas chambers. Do you think that people who have gone through these agonies are going to be frightened by the sight of tanks or the glare of rockets?

I am sure a good many of you hate the whole ugly business. You are not hired soldiers. You are the free citizens of a free country who joined up to fight the worst tyranny on earth. You have done your job and you have done it gallantly. You are now being employed on a very different kind of job. You have been sent to this country, so you have been told, “to fight the Jews”, in other words, to break the resistance of a desperate people against a most horrible betrayal.

It is nearly thirty years since a British Government, with the support of all of the Allied Nations, pledged itself to help the Jews to rebuild their national home in Palestine. To what developments that policy has given rise in this country you can see with your own eyes. It has produced nothing less than a new civilization. A new spirit has revived this ancient land, the evidence of which you see in this town of Tel-Aviv, in the Jewish agricultural settlements, in the new Jerusalem and Haifa, in the Hebrew University and in the innumerable colleges and public institutions, in the new standards of life among both Jews and Arabs. For the first time, after centuries of dispersion and degradation, Jews are again walking erect on the ancient soil of their race. They have only one aim and one desire: to bring over to this country the remnant of the persecuted and tortured Jewries of other lands give them a home among themselves.

The British Government have decided that this shall not be. The Jews, Mr. Bevin says, are to remain in Europe and help “rebuild its civilization”. Never mind that they want to flee as fast as they can from the countries which are covered with the graveyards of their nearest and dearest. Never mind that all Europe is full of their enemies and that six months after the fall of the Nazis Jews are still being killed and persecuted in the countries liberated from the Nazi yoke. Never before have the Jews been so bitterly in need of this National Home and never before have its doors been so effectively bolted in their faces.

No commission of inquiry, such as promised by Mr. Bevin, is needed to establish the fact that the Jewish survivors of the Nazi terror want to shake the dust of blood-stained Europe off their feet and find a refuge and home among their own people in this country. No Commission of Inquiry is needed to prove that Palestine can absorb these survivors better and more speedily than any other country on earth and turn them from wrecks into useful members of society. No man who knows anything about the facts has any doubts that Mr. Bevin’s commission represents nothing but an old bankrupt device to gain time for something to turn up.

We have no illusions of what is in store for us. We know that your aeroplanes and tanks can turn Tel-Aviv, within a few hours, again into the sandy desert which it was before we began to build it thirty years ago. We know that you can turn the whole of Jewish Palestine, our towns and settlements our schools and colleges, into dust. Might is on your side, but yours is no longer a good cause. You are fighting for the Arab Pashas who want to see Palestine reduced again to the condition of desolation and stagnation in which our pioneers found it fifty years ago. You are fighting for the oil magnates who, for the sake of their profits are ready to sacrifice to the Pashas and Effendis all that we have built up in this country with our sweat and tears. What do they care for progress and development? They want you to finish the job that Hitler and Himmler began – to crush the Jews. This prosperous young city which gave refuge to many thousands who would otherwise have died in the Nazi gas chambers – is it to be smashed up by your bombs and tanks? Our agricultural settlements about which so much has been spoken and written and where so many of your comrades found rest and recreation in the darkest hours of the war are they to be turned again into swamps and stony deserts as in the good old days of Arab misrule?

You are armed well enough to carry out that ugly job, though you are likely to meet with the desperate resistance of a people which has no longer anything to lose. But neither your tanks nor your aeroplanes will break our determination to rebuild this country which remains our National Home whatever Mr. Attlee and Mr. Bevin may say. You may smash up all we have built and in the wake of your tanks and batteries the Pasha and the Beduin will re-establish their blighted rule. But that won’t be the end, though it will certainly be the end of British rule and glory in this country. Others will come from the four corners of the earth and will rebuild what you have destroyed. No force on earth can prevent our returning to the land where history has cast our destiny.

Tel-Aviv, November 1945

A Citizen of Tel-Aviv

Three more people were killed in riots which broke out again on November 15th. The curfews continued for six nights in a row. Violent clashes carried on throughout the rest of the month across Palestine. By the end of November, fourteen members of the Jewish Yishuv had been killed. The United Resistance Movement lasted less than a year before being disbanded in August, 1946.


Ariel Viterbo, of the National Library’s ephemera collection, assisted in the preparation of this article.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW

KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW

Żydowski Instytut Historyczny


„Kwartalnik Historii Żydów” stanowi kontynuację „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Czasopismo noszące tytuł „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich” ukazało się po raz pierwszy w listopadzie 1949 roku. Do 1950 r. „Biuletyn” był publikowany w języku polskim i jidysz, miał charakter biuletynu informacyjnego, przeważały w nim krótkie teksty o działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Kwartalnik Historii Żydów” ukazuje się w niewielkim nakładzie, ale cieszy się zainteresowaniem nie tylko w Polsce. Publikuje artykuły autorów polskich i zagranicznych, także w języku angielskim i niemieckim. Elektroniczna wersja „Kwartalnika” dostępna jest w CEEOL (Central and Eastern European Online Library). W 2011 r. „Kwartalnik” został wpisany na listę wyróżniających się czasopism naukowych (Master Journal List), sporządzaną rzez Thompson Institute for Scientific Information w Filadelfii (tzw. lista filadelfijska).

Od 1951 r. „Biuletyn” nie zmieniając tytułu zmienił format i charakter. Był to odtąd pełnowartościowy periodyk naukowy w języku polskim (półrocznik, od 1953 kwartalnik). Zakres tematyczny pisma obejmował dzieje Żydów od starożytności poprzez średniowiecze po lata najnowsze. W praktyce koncentrowano się na historii nowożytnej i najnowszej, a najszerzej były reprezentowane lata II wojny światowej.

Redaktorem naczelnym pisma był przez pierwsze 16 lat dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, Bernard Mark. Następnie pismem kierowali kolejno: Artur Eisenbach, Szymon Datner, Marian Fuks, Maurycy Horn (redaktor naczelny przez 17 lat, w latach 1973–1990), Jerzy Tomaszewski, Szymon Rudnicki, Daniel Grinberg, Alina Cała, wreszcie od 1999 r. redaktorem naczelnym „Biuletynu” jest prof. dr hab. Jan Doktór. Od 2001 r. czasopismo ukazuje się jako „Kwartalnik Historii Żydów”.

Przez znaczną część okresu Polski Ludowej tematyka żydowska była niechętnie dopuszczana na łamy czasopism, w niektórych latach była objęta niemal całkowitym zapisem cenzury. „Biuletyn ŻIH” był jedynym czasopismem, w którym przez wszystkie te lata mogły być publikowane artykuły i dokumenty na tematy żydowskie, w tym, co istotne, także materiały dotyczące zagłady Żydów podczas II wojny światowej.

Bibliografia zawartości „Biuletynu ŻIH” za lata 1949-2000 została opublikowana w numerze 3 (199) we wrześniu 2001 roku. Jej kontynuację stanowi bibliografia zawartości „Kwartalnika” za lata 2001–2010, która znajduje się w numerze 3 (239) z września 2011 roku.

„Kwartalnik Historii Żydów” publikuje artykuły dotyczące historii Żydów w Polsce i innych krajach, kultury i literatury żydowskiej. Przyjmujemy do publikacji wyłącznie teksty oryginalne, nie opublikowane wcześniej w innych miejscach. W załączniku znajdą Państwo wytyczne odnośnie nadsyłanych artykułów. Artykuły prosimy przesyłać na adres: mczajka@jhi.pl.


Rada redakcyjna:

Wolfgang Benz (University of Technology – Berlin)
Dan Diner (Hebrew University – Jerusalem / Leibniz Institute – Leipzig)
Jan Doktór (ŻIH)
David Gershon Hundert (McGill University – Montreal)
Monika Krawczyk (ŻIH)
Gertrud Pickhan (Free University – Berlin)
Antony Polonsky (Brandeis University – Waltham, Mass.)
Szymon Rudnicki (Uniwersytet Warszawski)

Kolegium redakcyjne:

Eleonora Bergman, Michał Czajka (sekretarz redakcji), Helena Datner, Jan Doktór (redaktor naczelny), Małgorzata Domagalska, Monika Krawczyk, Artur Markowski, Anna Michałowska-Mycielska, Alina Molisak, Joanna Nalewajko-Kulikov, Szymon Rudnicki

Zobacz archiwalne numery Kwartalnika Historii Żydów w Centralnej Bibliotece Judaistycznej

Zobacz wydanie rocznicowe Kwartalnika Historii Żydów. Wybór artykułów z lat 1950–2017


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com