11 sierpnia. Katolicy przeciwko zagładzie Żydów [KALENDARIUM]

11 sierpnia. Katolicy przeciwko zagładzie Żydów [KALENDARIUM]

Zofia Kossak-Szczucka, lata 60. Fot. Archiwum muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich

W Warszawie rozkolportowane zostały plakaty z protestem polskich katolików przeciwko zagładzie Żydów dokonywanej przez Niemców. Wydany w nakładzie 5 tys. egzemplarzy dokument sygnował konspiracyjny Front Odrodzenia Polski, organizacja, która była kontynuatorką przedwojennej Akcji Katolickiej. Tekst protestu napisała Zofia Kossak-Szczucka, pisarka i działaczka katolicka: Rzeź milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego, złowrogiego milczenia. Nie zabierają głosu Anglia ani Ameryka, milczy nawet wpływowe międzynarodowe żydostwo. (…) Milczą i Polacy. We wrześniu 1942 r. Kossak-Szczucka założyła Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, który w grudniu przekształcił się w Radę Pomocy Żydom “Żegota”.

Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com