News From Israel- October 26, 2022

News From Israel- October 26, 2022

ILTV Israel News


Israeli President Herzog making a splash in Washington D.C…

Israelis gearing up for the fifth serial election this time next week…

And a new technological innovation providing Israeli researchers with a unique new way to date ancient historical events.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com