Archive | 2023/03/16

Unia Europejska i administracja Bidena akceptują palestyńskie kłamstwa

To odmowa przywódców palestyńskich zaakceptowania prawa Izraela do istnienia jako ojczyzny narodu żydowskiego zaostrza napięcia między Izraelczykami i Żydami. To masowa kampania palestyńskich przywódców podżegania przeciwko Izraelowi i Żydom oraz ciągłe gloryfikowanie terrorystów zaostrza napięcia między Izraelczykami i Palestyńczykami. Na zdjęciu: prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas przemawia na szczycie Ligi Arabskiej w Kairze, 12 lutego 2023 r. (Zdjęcie: Ahmad Hassan/AFP via Getty Images)


Unia Europejska i administracja Bidena akceptują palestyńskie kłamstwa

Bassam Tawil
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Autonomia Palestyńska i jej przywódca, Mahmoud Abbas, nadal przekręca, przeinacza i przepisuje historię Żydów w ramach trwającej kampanii delegitymizacji państwa Izrael i narodu żydowskiego. Kampania ma na celu zanegowanie i odrzucenie związku między Żydami a Ziemią Izraela oraz szerzenie nienawiści do Izraela i Żydów.

Ta kampania – która przynajmniej w Europie trwa od dziesięcioleci – jest całkowicie ignorowana zarówno przez Unię Europejską, jak i administrację Bidena, której przedstawiciele są zbyt zajęci atakowaniem Izraela, by to zauważyć. Przymykając oczy na palestyńskie kłamstwa, fabrykacje i antysemityzm, administracja Bidena i UE wysyłają Palestyńczykom komunikat, że dalsze demonizowanie Izraela i Żydów jest całkowicie w porządku.

12 lutego Abbas wziął udział w konferencji w siedzibie Ligi Arabskiej w stolicy Egiptu Kairze. Konferencja, w której uczestniczyli prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi i król Jordanii Abdullah II, miała na celu omówienie sposobów wspierania Arabów mieszkających w stolicy Izraela, Jerozolimie.

Przemawiając na tej konferencji, Abbas powtórzył swoje fałszywe twierdzenie, że nie ma żadnego związku między Żydami a Jerozolimą, jak również Zachodnią Ścianą Wzgórza Świątynnego, częścią muru oporowego Drugiej Świątyni Salomona, która została zniszczona w 67 roku n.e. – ponad 500 lat przed narodzinami islamskiego proroka Mahometa w 571 roku n.e. – a teraz muzułmanie twierdzą, że jest to część ich Wzgórza Świątynnego/Haram al-Szarif. Abbas ponownie ujawnił swoje antysemickie oblicze, argumentując, że Izrael został stworzony, ponieważ Europejczycy chcieli pozbyć się Żydów mieszkających w ich krajach, podczas gdy w rzeczywistości Żydzi nieprzerwanie mieszkali na obszarze, najpierw znanym jako Kanaan, który obejmował Judeę, od co najmniej 1550 p.n.e., kiedy Jerycho zostało zrównane z ziemią.

Według Abbasa, Palestyńczycy są jedynymi, którzy mają prawa do Jerozolimy i jej świętych miejsc, włącznie ze Ścianą Zachodnią, nazywaną przez muzułmanów Ścianą Al-Buraka:

“Na tej konferencji mamy możliwość przedstawienia prawdziwej, udokumentowanej relacji o błogosławionym meczecie Al-Aksa, w tym o ścianie Al-Buraka [Ściana Zachodnia], relacji, która obala sfabrykowaną relację, na której opiera się okupacja. My [Palestyńczycy] mamy prawo do Palestyny, Jerozolimy i błogosławionego meczetu Al-Aksa. Tylko my mamy religijne, historyczne i legalne prawo do Ściany Al-Buraka, który jest, jak powiedzieliśmy wcześniej, częścią meczetu Al-Aksa i jest ważną własnością islamu”.

Abbas stwierdził następnie, że pomysł ustanowienia państwa Izrael nie miał nic wspólnego z realizacją liczącego dwa tysiące lat marzenia Żydów o swobodnym życiu we własnej ojczyźnie. Zamiast tego, przekonywał Abbas, Izrael został stworzony z dwóch prostych powodów: Europejczycy chcieli pozbyć się Żydów żyjących w ich krajach; oraz mieli służyć interesom “mocarstw kolonialnych” na Bliskim Wschodzie.

Zdaniem Abbasa brytyjska Deklaracja Balfoura z 1917 r., która wspierała ustanowienie “narodowego domu narodu żydowskiego” w Palestynie, była niczym innym jak “spiskiem prowadzonym przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone w celu pozbycia się Żydów z Europy z jednej strony, i założenia tego, co nazywano ich ojczyzną narodową w Palestynie, by służyło jako placówka zabezpieczająca interesy krajów kolonialnych, z drugiej”.

Dwa dni po tej najnowszej próbie Abbasa napisania historii na nowo i zaprzeczenia jakiemukolwiek żydowskiemu związkowi z ziemią Izraela, jego przyjaciele z administracji Bidena i niektórych krajów europejskich wydali wspólne oświadczenie, w którym zaatakowali Izrael za realizację planów budowy nowych domów dla żydowskich rodzin na Zachodnim Brzegu:

“My – ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Włoch, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych – jesteśmy głęboko zaniepokojeni oświadczeniem rządu izraelskiego, że chce budować prawie 10 tysięcy jednostek osadniczych… Stanowczo sprzeciwiamy się tym jednostronnym działaniom, które służą jedynie zaostrzeniu napięć między Izraelczykami a Palestyńczykami i osłabiają wysiłki na rzecz osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania w postaci dwóch państw. Nadal uważnie monitorujemy rozwój sytuacji w terenie, który wpływa na żywotność rozwiązania w postaci dwóch państw i stabilność w całym regionie”.

Nie trzeba dodawać, że oświadczenie Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA całkowicie zignorowało trwającą kampanię Abbasa mającą na celu oczernianie Izraela, demonizowanie Żydów, zaprzeczanie ich historii i prawom do Izraela i Ściany Zachodniej. W rzeczywistości UE współpracuje z Palestyńczykami, aby przejąć jak najwięcej ziemi, aby stworzyć “fakty dokonane w terenie” w dużym regionie “Obszaru C”, który oficjalnie jest pod kontrolą Izraela.

Oświadczenie całkowicie ignoruje także gloryfikację terrorystów przez palestyńskich przywódców i palestyński program “płacy za zabójstwa”, który zachęca Palestyńczyków do mordowania Żydów przez nagradzanie morderców i ich rodzin.

Dla UE i administracji Bidena budowa nowych domów przez rodziny żydowskie stanowi większe niebezpieczeństwo niż antysemickie uwagi i ludobójcza retoryka Abbasa innych Palestyńczyków (na przykład tutajtutaj i tutaj).

Przedstawiciele Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA kłamią wszystkim w żywe oczy, twierdząc, że budowa nowych domów dla Żydów “zaostrzy napięcia między Izraelczykami a Palestyńczykami i podważy wysiłki na rzecz osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania w postaci dwóch państw”.

To odmowa przywódców palestyńskich zaakceptowania prawa Izraela do istnienia jako ojczyzny narodu żydowskiego zaostrza napięcia między Palestyńczykami i Żydami. To masowa kampania palestyńskich przywódców podżegania przeciwko Izraelowi i Żydom oraz ciągłe gloryfikowanie terrorystów zaostrza napięcia między Izraelczykami i Palestyńczykami. To także te nieustanne wysiłki przywódców palestyńskich, by wymazać żydowską historię, są odpowiedzialne za narastające napięcia.

Przedstawiciele Włoch, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i USA wiedzą, że konflikt izraelsko-arabski zaczął się na długo przed budową choćby jednego domu dla Żydów na Zachodnim Brzegu.

Wystarczy, by posłuchali, co sam Abbas powiedział w Kairze, gdzie dał jasno do zrozumienia, że problem Arabów z Izraelem zaczął się już w 1917 r., kiedy Żydom obiecano własną ojczyznę. Kiedy Abbas stwierdza, że Arabowie mają wyłączne prawa do Jerozolimy i Palestyny, w rzeczywistości mówi, że Izrael nie ma prawa istnieć.

W przeciwieństwie do Europejczyków i administracji Bidena, główny sprzeciw Abbasa nie dotyczy budowy kilku tysięcy mieszkań dla rodzin żydowskich. Główny zarzut Abbasa dotyczy Żydów przenoszących się z Europy i innych części świata do własnej ojczyzny. Głównym zarzutem Abbasa jest to, że Żydzi twierdzą, iż mają religijne, historyczne i legalne prawa do Jerozolimy, Ziemi Izraela i Ściany Zachodniej.

Przez ignorowanie słów Abbasa, ci, którzy wydali wspólne oświadczenie potępiające Izrael za zamiar budowy nowych mieszkań dla rodzin żydowskich, są współwinni palestyńskiej kampanii kłamstw i fabrykacji dotyczącej żydowskiej historii i praw.

Przez brak potępienia palestyńskiego przywódcy za jego kłamstwa, wypaczenia i podżeganie, politycy z Włoch, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i administracji Bidena ponownie demonstrują swoje nieugięte uprzedzenia wobec Izraela.

Pozwalają przywódcom palestyńskim na dalsze szerzenie kłamstw i fabrykacji na temat Izraela i narodu żydowskiego. To – nie budowanie domów dla Żydów – jest prawdziwym zagrożeniem dla “rozwiązania wynegocjowanego” między Izraelczykami i Palestyńczykami.

Jak zauważyło centrum wywiadu i informacji o terroryzmie Meir Amit:

“Celem przekłamywania historii przez Palestyńczyków, utrwalania nieścisłości i celowego zniekształcania nazw, podawania błędnych dat i wprowadzania elementów antysemickich jest poddawanie w wątpliwość i zaprzeczanie istnieniu narodu żydowskiego i jego historycznych powiązań z Ziemią Izraela, szerzenie nienawiści do Izraela i Żydów i sabotowanie wszelkiej szansy na znaczący dialog między Izraelem a Palestyńczykami”.

Abbas wygłaszał podobne oświadczenia o Izraelu i Żydach w przeszłości. W 2018 roku powiedział w przemówieniu przed Palestyńską Radą Narodową w Ramallah, faktycznej stolicy Autonomii Palestyńskiej, że Europejczycy nienawidzą Żydów z powodu ich działalności społecznej i bankowej, w tym odsetek od pożyczek. Według Abbasa państwo Izrael jest projektem kolonialnym i obcym ciałem, które zostało osadzone w regionie przez kraje chrześcijańskie, które nienawidziły Żydów i chciały się ich pozbyć.

Czas, aby UE i administracja Bidena obudziły się i zrozumiały, że palestyńscy przywódcy nie są zainteresowani pokojem z Izraelem. Interesuje ich pokój bez Izraela. Palestyńczycy nie rozróżniają Żyda mieszkającego na Zachodnim Brzegu od Żyda mieszkającego w Tel Awiwie lub Jerozolimie.

Przywódcy palestyńscy są częścią problemu, a nie częścią rozwiązania. Częścią problemu są również podwójne standardy stosowane przez UE i administrację Bidena oraz brak postrzegania rzeczywistości takiej, jaka ona jest, a nie takiej, jaką oni sobie tego życzą. Dopiero gdy UE i administracja Bidena to uwzględnią, będzie można zacząć mówić o perspektywach rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego w drodze negocjacji.


Bassam Tawil – muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Israeli-Palestinian relations are deeply affected – opinion

Israeli-Palestinian relations are deeply affected – opinion

JAMAL AMIAR


The status of Israeli Arabs has been improving amid firm and continuous efforts after decades of stagnation.
.

FINANCE MINISTER and Minister in the Defense Ministry Bezalel Smotrich arrives for a cabinet meeting, as Prime Minister Benjamin Netanyahu follows him, at the Prime Minister’s Office in Jerusalem, last month. / (photo credit: ALEX KOLOMOISKY/FLASH90)

The project of the present Israeli governing coalition to overhaul the organization and powers of the High Court will have deep implications on Israeli-Arab relations if it succeeds.

Given the coalition members’ plans to harden legal sanctions on Arab Israelis to the point of stripping them of their citizenship and expel them from Israel, and given the projects to extend the settlers’ presence in the occupied territories, the proposed plans are bound to raise tensions between Jews and Arabs in Israel. This could set off actions of solidarity among Palestinians in the occupied territories and in Arab countries.

Meanwhile, the new coalition’s plans to expand the settlements and give them a better legal cover by exerting control over the High Court – through legislative override or change in the judges nomination process – is also bound to raise Israeli-Palestinian tensions in the West Bank.

One could rightly argue that the establishment of settlements in the West Bank and the harsh treatment of its population has gotten for a half-century did not wait for new rules to be enacted by a rightist government.

Tensions are bound to rise

Palestinian Authority and Israeli flags (illustrative) (credit: Provided by the Lausanne Movement)

But if the proposed legislation succeeds, particularly the override rule and the change in the judicial nomination process, any move would become possible as Prime Minister Netanyahu and his allies crave for total control of the West Bank. With Finance Minister and Minister in the Defense Ministry Bezalel Smotrich in charge of civil affairs in the West Bank and with part of the powers of the Coordinator of Government Activities in the Territories, tensions are bound to raise.

These tensions may be contained for a while but for how long given Smotrich’s political aims in the West Bank, his political alliance with National Security Minister Itamar Ben-Gvir, and the fact that these two men and their allies in the Knesset exert true control on the fate of Netanyahu’s government?

Then, yes, the message from the Israeli government would become clear: there is no Palestinian Authority and there will be no Palestinian state, even a demilitarized state as Palestinian leaders have agreed to as a condition for Israeli-Palestinian and Israeli-Arab peace since the 1990s.

Given their possible consequences on the ground, on Jewish-Arab relations in Israel and in the West Bank, the proposed rules are bound to provoke a deterioration of the relations between Israel and the Arab countries with which it maintains diplomatic relations – no fewer than six.

STOPPING THE projects of the annexation of the West Bank by the previous Netanyahu government was already a condition that made the Abraham Accords possible. The plans of the present Israeli coalition to expand settlements won’t benefit Israeli-Arab relations when progress is expected in Israeli-Palestinian relations.

This point is not only a diplomatic issue, it touches the very fabric of Arab public opinion. Normalization won’t be fully accepted if there is no progress and there is indeed a deterioration in Israeli-Palestinian relations.

The moment is for building on the assets that the Abraham Accords represent for regional cooperation and peace. The present Israeli government needs to show political and diplomatic maturity. The Middle East has changed positively since the Camp David, Oslo and Abraham Accords, except for a majority of the Palestinian people.

It is time an Israeli and Arab leadership emerges that understands these issues and breaks with the politics of conflict and arrogance. The business communities are here and the civil societies, too, and the potential for shared initiatives and prosperity is real.

It may be that today the unlocking of this situation sits on the shoulders of one man: Netanyahu. The possibility that he does not go to court and avoids prison is completely linked to the fate that his governing coalition is preparing for the Israeli High Court. But by changing the legal rules and particularly by putting the override rule into law, Netanyahu might sacrifice the stability of this country and its relations with its neighbors for his singular benefit.

No one knows better than Netanyahu and the members of Knesset what is better for peace and their country, and their regional and international standing. If the United States and the United Kingdom have already expressed strong reservations about dealing with the present Israeli government and certainly with some of its members, what could be the position of Cairo, Amman, Abu Dhabi, Manama or Rabat?

The present legal issues before the Knesset and Israeli public opinion may be a matter of domestic politics but the way they are handled through votes in the Knesset, civil disobedience, the resignation of opposition MKs or an amnesty law will deeply affect the fate of Israeli-Palestinian relations, which are already at a very low point, and the status of Israeli Arabs, which, in fact, has been improving amid firm and continuous efforts after decades of stagnation.

The writer is a Moroccan journalist and writer. He is a guest contributor to  Mitvim Institute for Regional Policies and recently published (in French) Le Maroc, Israël et les Juifs Marocains (Morocco, Israel and Moroccan Jews), Bibliomonde, Paris.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Israel Daily News – March 15, 2023

Israel Daily News – March 15, 2023

ILTV Israel NewsPrime Minister Benjamin Netanyahu departing on a state visit to berlin amid judicial overhaul protests

Meantime; One of the central figures behind the Abraham Accords, having quite the vision for the Middle East…

And later, good news! after a long break – iconic Anglo-Music Festival is making a comeback.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com