Archive | 2023/03/23

Synagoga w Orli – miejsce spotkania

Synagoga w Orli – miejsce spotkania

Krzysztof Renik


Jak przekształcić zapomniane miejsce kultu z podlaskiej wsi w ośrodek, którego artystyczny program przybliża różnorodne tradycje religijne – od judaizmu, przez wschodnie chrześcijaństwo, po buddyzm?

W gruncie rzeczy nie będzie to opowieść o orlańskiej synagodze, ale bardziej o tym, jak aktywność o charakterze obywatelskim może zmieniać miejsce wydawałoby się zapomniane i nikomu niepotrzebne. Bo przez lata synagoga w Orli na Podlasiu niszczała; był to efekt Zagłady, wymordowania przez niemieckich nazistów żydowskiej społeczności Orli. Z kolei w czasach Polski Ludowej budynek przez lata służył za składowisko nawozów oraz środków ochrony roślin. A była to jedna z najpiękniejszych synagog na Podlasiu. Powstała w XVII wieku, była kilkakrotnie przebudowywana, stanowiła ważne miejsce w dziejach wspólnoty żydowskiej zamieszkującej ten region.

Będzie to zatem opowieść o obywatelskim działaniu na rzecz utworzenia z orlańskiej synagogi miejsca spotkań kultur i tradycji – realizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych, a zatem uchronienia tego niezwykłego gmachu od zniszczenia. Pretekstem do tej historii jest zakończony jesienią cykl wydarzeń, które odbywały się w tym wnętrzu przez kilka wiosennych i letnich miesięcy – połączonych wspólną nazwą „Cafe pod Menorą”. Mimo stanu dalekiego od dawnej świetności synagoga zaczyna żyć, a organizowany w niej program zgodny jest z szacowną przeszłością tego gmachu.

Fot. Elżbieta Dziuk

Pomiędzy tradycjami 

Sezon kulturalno-artystyczny otworzył wernisaż wystawy rzeźby Małgorzaty Kręckiej z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Autorka trzech monumentalnych instalacji „Krzew gorejący”, „Sześć miast ucieczki” i „Wilki”, tworząc swe dzieła, nie znała jeszcze niezwykłego wnętrza; podczas wernisażu podkreślała: „Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam orlańską synagogę, zrozumiałam, że moje trzy prace są stworzone do pokazania właśnie w tym miejscu. To jest przestrzeń ogromnie nośna, tutaj czuje się nie tylko wspaniałość tej architektury, lecz także nadal obecne całe dziedzictwo przeszłości – z judaistyczną obrzędowością, rytuałami, modlitwami”.

Kręcka podkreśla, iż nie lubi wystawiania swoich prac w zwykłych galeriach; szuka miejsc szczególnych: „W takich miejscach, wydawałoby się odległych od centrów kultury, bardzo często rozmowa o sztuce z jedną, dwiema osobami bywa znacznie głębsza, aniżeli w wielkich galeriach, w których na wernisażach ludzie pokazują przede wszystkim siebie, wypijają wino, a prace artysty ledwie zauważają”.

W orlańskiej synagodze znalazły również swe miejsce wystawy fotograficzne, nawiązujące do różnorodnych tradycji religijnych. „Portrety chasydów” autorstwa Joanny Sidorowicz, to kilkadziesiąt fotogramów obrazujących niezwykłe twarze współczesnych chasydów odwiedzających ważne dla tradycji judaistycznej miejsca w Polsce. To także reporterskie zdjęcia pielgrzymek do grobów cadyków, sceny modlitwy i chasydzkich tańców. Mówiąc o pracy nad fotografiami, Joanna Sidorowicz zauważa: „Chasydzi wcale nie stronią od ludzi, pozwalają się poznawać, choć kobietom nie wszędzie wolno wejść”.

Z tematyką żydowską związana była również wystawa fotografii autorstwa Grzegorza Pietraszka „Zostały tylko macewy”. Autor, mieszkaniec Hajnówki, problematyką judaistyczną zajmuje się od kilkudziesięciu lat. Na zdjęciach pokazanych w orlańskiej synagodze obejrzeć można było pozostałości po cmentarzach między innymi w Brańsku, Orli, a także w wielu innych miejscach położonych na terenie wschodniej Polski. Były to obszary, na których wspólnota żydowska stanowiła znaczącą część mieszkańców przed drugą wojną światową. Na przykład Bielsk Podlaski, według spisu ludności przeprowadzonego w 1921 roku, zamieszkiwało 4759 osób, z czego 2239 podawało narodowość żydowską.

Odmienny charakter miała wystawa fotografii Elżbiety Dziuk „Uchodźcy z Tybetu”. Była to fotograficzna opowieść wzbogacona cytatami z wypowiedzi XIV Dalajlamy o zachowaniu i podtrzymywaniu tybetańskiej tożsamości wśród uchodźców mieszkających obecnie w Indiach. Autorka podkreślała podczas wernisażu: „Obserwacja uchodźczej wspólnoty tybetańskiej w Indiach utwierdziła mnie w przekonaniu, że nawet na wychodźstwie zintegrowana społeczność może przechować swoją tradycję, język, kulturę i tożsamość. Dotyczy to nawet trzeciego pokolenia, którego przedstawiciele urodzili się już na emigracji. Było to możliwe dzięki akceptacji tybetańskich uchodźców przez władze indyjskie, a także udzielaniu im wsparcia przez wspólnotę międzynarodową”. Tego typu refleksja pozostaje istotna w kontekście współczesnych procesów migracyjnych, których sceną było i jest Podlasie.

Fot. Elżbieta Dziuk

Jeszcze inną tradycję przybliżała prezentacja fotogramów Elżbiety Smoleńskiej wzbogacona ekspozycją artefaktów przywiezionych przez autorkę z Etiopii. Wystawa była okazją do przypomnienia tradycji wschodniego chrześcijaństwa obecnego w Etiopii od połowy IV wieku – korzenie prezentowanej tradycji są znacznie starsze aniżeli obecne na części terytorium Podlasia prawosławie.

W synagodze organizowane były także koncerty – między innymi białoruskiej grupy bluesowej Road Dogs, Witka Radomskiego z Podlaskiej Cyganerii Artystycznej, recital Elizy Sacharczuk z Białegostoku, czy wreszcie na zamknięcie sezonu: występ Beaty Czerneckiej z krakowskiej Piwnicy pod Baranami wraz z muzykami Agatą Półtorak (skrzypce) i Tomaszem Kmiecikiem (fortepian). Zarówno recital Elizy Sacharczuk, jak i występ artystów Piwnicy pod Baranami zanurzone były w melodyce pieśni i piosenek żydowskich.

Ważną częścią wydarzeń w orlańskiej synagodze były te o charakterze edukacyjnym: prezentacja Eugeniusza Siemieniuka – o wartości rodzinnych dokumentów archiwalnych, Marty i Piotra Popławskich – o podróży do Kazachstanu w poszukiwaniu śladów pradziadka deportowanego na kazachskie stepy, czy Beaty i Pawła Pomykalskich – o znaczeniu wielokulturowości w dziejach Sarajewa. Mieszkańcy tego miasta – tak tragicznie doświadczonego podczas ostatniej wojny bałkańskiej – nie zrezygnowali ze swego przywiązania do wielokulturowości manifestującej się między innymi współżyciem odmiennych tradycji religijnych: różnych gałęzi chrześcijaństwa oraz islamu.

Jak ożywić synagogę?

Nowe życie orlańskiej synagogi to niezaprzeczalna zasługa trójki wolontariuszy, których aktywność sprawia, że miejsce to staje się znane nawet poza Podlasiem; przywodzi im Marek Chmielewski, sołtys wsi Orla. W drużynie znalazł się ponadto Dariusz Horodecki, pedagog z orlańskiej szkoły, który przybył przed laty w rodzinne strony swej żony z Podkarpacia, oraz Andrzej Puchalski, mistrz sztuki futrzarskiej, który po latach pracy zawodowej w Białymstoku znalazł w rodzinnych stronach żony kolejną życiową pasję.

Odgruzowywanie wnętrza synagogi zaczęło się kilkanaście lat temu i było zasługą aktywistów Towarzystwa Miłośników Ziemi Orlańskiej. Trzy lata temu odbył się swoisty „okrągły stół”, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Orli, Gminnego Domu Kultury, działacze kilku organizacji pozarządowych, a także reprezentanci właścicieli budynku, czyli Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODŻ). Wolontariusze najmniej zrobić mogli w kwestii remontu, dlatego zajęli się ożywianiem aktywności kulturalno-artystycznej w synagodze. Po trzech latach aktywność orlańskiego Domu Kultury w synagodze zmniejszyła się, podobnie jak i władz samorządowych: samorządowcy utrzymują porządek na zewnątrz obiektu, dbają o koszenie trawy i czystość okolicy. Od roku 2022 udostępnianie zwiedzającym budynku, organizowanie w nim wydarzeń kulturalno-artystycznych, a także dbałość o drobne naprawy spoczywa na barkach wspomnianych trzech zapaleńców – wolontariuszy. Kim są?

Liderem jest Marek Chmielewski, rolnik z zawodu i wykonywanej pracy, który – poza byciem sołtysem wsi Orla – pełni jeszcze wiele innych funkcji. Na spotkania kulturalno-artystyczne w synagodze nosi stoły i krzesła, a wzięcie miotły lub szmaty, by posprzątać te wnętrza, nie stanowi dla niego problemu. Jak sam mówi : „Myśmy byli wychowywani w innych czasach. To było czasy siermiężne, ale wiele zależało od nas. Gdy byłem nastolatkiem, to mieliśmy nawet klucze od Domu Kultury. Gdy chcieliśmy grać, bo byłem w zespole muzycznym, to o dziesiątej rano otwieraliśmy Dom Kultury, rozkładaliśmy graty i graliśmy. Potem trzeba było to wszystko sprzątnąć, żeby był porządek. A wieczorami przygotowywaliśmy dyskoteki, które trwały do dwunastej. To była taka samorządność na poziomie lokalnej młodzieży. Po dyskotece zaczynało się sprzątanie. Wszystko po to, by panie, które następnego dnia prowadziły w Domu Kultury zajęcia, miały wszystko uporządkowane”.

Fot. Elżbieta Dziuk

Darek Horodecki przyjechał tu po studiach geograficznych w Kielcach za żoną – to jej rodzinne strony. Ze współpracy Horodeckiego z Chmielewskim powstała książka-album „Historia zapisana obrazem”. Chodzili po orlańskich domach, gadali z ludźmi, a ci otwierali swe rodzinne archiwa, pokazywali pamiątki. Dwaj wolontariusze brali te rzeczy: Marek opisywał, a Darek skanował; przez dwa lata stworzyli archiwum zawierające 3,5 tysiąca pozycji. Marek Chmielewski tak opowiada o tej współpracy : „Przeszliśmy kurs organizowany przez Ośrodek Karta, mamy już profesjonalne skanery, zdobyliśmy umiejętności”.

Andrzej Puchalski stał się wolontariuszem jesienią 2021 roku. Razem z żoną, której rodzina pochodzi z Orli, parę lat temu kupili tu plac i pobudowali dom. Zaproszony przez Chmielewskiego do współpracy, bardzo mocno zaangażował się w wolontariat, podczas zeszłorocznego pleneru plastyków z ASP w Poznaniu. W międzyczasie przeszedł szkolenie organizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dzięki temu może udostępniać synagogę zwiedzającym i o niej opowiadać.

Wolontariusze nie ukrywają, że ich zaangażowanie wiąże się z kosztem: czasu wolnego, który poświęcają raczej synagodze, nie zaś kontaktom z rodziną i znajomymi. Jak zauważa Marek Chmielewski: „Moja wnuczka mówi często, że chce iść to synagogi. Mama odpowiada: «ale tam nie ma niczego interesującego dla ciebie». «A jest – odpowiada wnuczka – jest dziadek»”.

Jak przyciągnąć publiczność?

Mówiąc o kolejnych inicjatywach tworzenia w orlańskiej synagodze miejsca spotkań, sołtys Chmielewski zauważa: „Budujemy lobby we współpracy z ludźmi nauki, kultury i sztuki. Oni nas odwiedzają, mają też okazję realizować się poprzez swoje działania kulturalno-artystyczne odbywające się w synagodze. To wszystko może prowadzić do zbudowania poparcia dla ratowania tego budynku – takiej adaptacji, by stworzyć tu miejsce dla kultury, sztuki i spotkań ludzi wielu kultur”.

Jak podkreśla Chmielewski: „My przyciągamy ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają do nas nieraz z daleka. Kiedyś chciałem, by nasza propozycja docierała do ludności lokalnej. I tu spotkał mnie zawód. Ludzie miejscowi nie przejawiali żywszego zainteresowania. I wtedy powiedziałem sobie – koniec uszczęśliwiania na siłę. Ludzie muszą sami do pewnych spraw dojrzeć, muszą zdobyć odpowiednie przygotowanie, edukację. Mamy stronę internetową «Synagoga w Orli subiektywnie». Co ciekawe, na stronę reagują przede wszystkim osoby spoza Orli, często ci, którzy stąd wyjechali. Ale obecni mieszkańcy Orli – milczą. Może zaglądają na stronę, ale nie reagują wpisami czy polubieniami”. Sołtys Chmielewski pozostaje mimo wszystko optymistą: „Widzę, że powolutku także i miejscowi przełamują się i zaczynają akceptować nasze propozycje”.

O znaczeniu synagogi rozmawiałem podczas jednego ze spotkań w Orli z profesorem Jarosławem Perszko, artystą-rzeźbiarzem, autorem instalacji i działań performance mieszkającym w Hajnówce: „Synagoga to miejsce, w którym spotykali się Żydzi na czytanie i rozważanie słów Tory. Mury tej synagogi mówią o czasach, które są już przeszłością – o ludziach, których w Orli już nie ma, a którym synagoga służyła. Obecne wydarzenia o charakterze kulturalno-artystycznym wpisują się w nurt dysputy o kulturze, filozofii, o tym, co jest dobre, a co złe, o istocie wydarzeń na świecie, wpisują się zatem w miejsce spotkania, którym była synagoga”.

Fot. Elżbieta Dziuk

Czy zatem orlańska synagoga może stać się ośrodkiem kultury i sztuki, do którego będą przybywać ludzie nawet z daleka? Jarosław Perszko nie ma co do tego wątpliwości: „Polska jest już takim krajem, w którym pokonanie kilkuset kilometrów, by uczestniczyć w istotnym wydarzeniu kulturalnym, nie jest problemem. A poza tym: nawet jeżeli przybędzie jedna osoba, to warto robić takie wydarzenie”.

Nie ulega oczywiście wątpliwości, iż takich miejsc, w których aktywność obywatelska ożywia miasta i miasteczka, osady i wioski, jest jeszcze na Podlasiu – i nie tylko tutaj – wiele. Warto przywołać choćby aktywność Krzysztofa Czyżewskiego i jego „Pogranicza” działającego w Sejnach. Nieopodal, w Puńsku, dzięki aktywności Jolanty Wiaktor-Malinowskiej rozwija swą działalność litewski Teatr Stodolany. W Supraślu na odnotowanie zasługuje działalność Piotra Tomaszuka i kierowanego przez niego Teatru „Wierszalin”. W tymże Supraślu tworzą swój najmniejszy teatr świata Teatr „Łątek” Ewa i Krzysztof Zemło. Z kolei w Hajnówce działa ośrodek Hajnówka Centralna – Stacja Kultury stworzona z inicjatywy Agaty Rychcik-Skibińskiej i Dariusza Skibińskiego. Ich sztandarowym pomysłem jest Festiwal Teatralny „Wertep”. Od kilku lat tworzy w niedalekiej Policznej Adam Walny, lalkarz, reżyser i aktor, twórca Instytutu Teatru Przedmiotu. Nie można zapomnieć o Mateuszu Sacharzewskim, który w Bielsku Podlaskim stworzył Teatr „The MASK”, czy o Magdalenie Stopie, twórczyni ośrodka dokumentującego tradycję lokalną w Boćkach. O każdej z tych osób można napisać osobny tekst, a podobnych działań wymienić można jeszcze wiele.

Fot. Maciej Dziuk

Co łączy te inicjatywy i sprawia, że nie są one efemerydami, ale wpisują się na długo w życie kulturalne i artystyczne Podlasia? Oczywiście można mówić o życzliwości władz czy warunkach lokalowych, które zapewniają one inicjatorom takich przedsięwzięć. Można by też wspomnieć o wsparciu takiego czy innego programu grantowego lub stypendialnego. Ale to byłoby dalece niewystarczające, gdyby zabrakło konkretnych ludzi. Bez ich fascynacji kulturą i sztuką, zapału i swoistego szaleństwa, działalność taka byłaby niemożliwa. Największą wartością wspomnianych działań są bowiem nie uwarunkowania zewnętrzne, ale właśnie ludzie, którzy mają pasję.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Constitutional crisis: Can High Court strike down reform bills? – analysis

Constitutional crisis: Can High Court strike down reform bills? – analysis

MICHAEL STARR


The question of whether the court should be able to review Basic Law amendments has been a gap in Israel’s legal structure that reformists say they are attempting to fill.
.

Judicial reform supporters wave Likud flags and hold signs reading “The leftist minority will not determine Israel” and “Leftist traitors” at a protest on Saturday night, March 18, 2023. / (photo credit: ERIK MARMOR/FLASH90)

Concerns about an impending Israeli constitutional crisis surged on Tuesday as opposition members called for the High Court of Justice to strike down judicial reform laws – and coalition members debated whether they would accept the court’s decision.

Judicial reform negotiation attempts have all but failed with the complete rejection by the coalition of President Isaac Herzog’s “People’s Directive.” The opposition has little recourse against the reform after the coalition decided on Monday to proceed with a unilateral compromise on it – and the final Knesset readings on the amendment to the judge selection committee Basic Law are set to be held before the parliamentary Passover recess.

Opposition leaders have increasingly turned to the possibility that the High Court of Justice would engage in a judicial review of the judicial reform bills as a final hope. Former attorney-general Avichai Mandelblit expressed confidence on March 12 that the court would strike down the legislation; the next day, Yisrael Beytenu head Avigdor Liberman called on the court to cancel the bill.

Justice Minister Yariv Levin on the court’s decision

Justice Minister Yariv Levin said on Monday that he wouldn’t accept the High Court’s judicial review of the Basic Law amendment regarding the composition of the judge selection committee, which will see its final Knesset readings before the Passover break. Economy Minister Nir Barkat said that he would accept the court’s ruling, only out of concern that its rejection could lead to a constitutional crisis.

This is when the government comes into unresolvable conflict with the constitution, often in a way that falls between the gaps in the legal structure. While Israel lacks a formal written constitution, it does have the quasi-constitutional Basic Laws.

JUSTICE MINISTER Yariv Levin addresses the Knesset plenum last week, before voting took place in a first reading on judicial reform legislation. The government has remained inactive in clarifying the reform’s purpose, says the writer. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Bar-Ilan University law professor Avi Bell said that there is no law that authorizes the court to strike down Basic Laws, or even regular legislation.

“When the court declared its ‘constitutional revolution’ in the mid-1990s, giving itself the power to cancel legislation, its justification included the claim that the Knesset acts as a constitutional assembly when it enacts Basic Laws and that Basic Laws are really a constitution, so the court is just enforcing the Knesset’s constitution when it strikes down non-Basic Laws,” explained Bell. “Obviously, this justification cannot possibly excuse a court decision to nullify Basic Laws.”

Given the powers that the court had granted itself, and the desire to protect those abilities, said Bell, it was possible that the court could determine that it could cancel Basic Laws.

Hebrew University law professor Yoav Dotan said that the ability to strike down a Basic Law was complicated, explaining that the idea of judicial review itself leans on the supremacy of the Basic Laws over regular legislation.

In comparison to other states, courts have in extreme cases reviewed constitution amendments, but this has been rare, said Dotan. Where Israel differs is the lack of a special method for creating its constitutional articles.

“It doesn’t differ from regular legislation by the Knesset,” he said, “so it’s very easy for the Knesset by regular political procedure to change them, which makes the option or the possibility of judicial intervention even more relevant.”

There is little precedent for review of Basic Laws, said Dotan. The High Court has intervened a few times on the technical level. When the Knesset attempted to temporarily amend the Basic Law addressing the budget, the court ruled that as a fundamental state article, such a thing wasn’t possible.

“So far, they haven’t gone all the way by saying that the Basic Law is undemocratic or something like that, to strike down a Basic Law,” Dotan said.

The grounding by which the court could make its ruling would be based on just this, the law professor said, claiming that the law must conform to principles of democracy, separation of powers, or the values of the Declaration of Independence. Ultimately, Dotan said much of this was speculative as it was such untrodden territory.

The question of whether the court should be able to review Basic Law amendments has been a gap in Israel’s legal structure that reformists say they are attempting to fill. Versions of the Judge Selection Committee bill have contained provisions to bar the court from interfering in Basic Laws.

“One of the central motivations for the proposed judicial reform is that the Court acts as if it is above the law in striking down legislation of the Knesset,” said Bell. “No law authorizes the court to strike down laws due to insufficient discussion in committee, for example, but the court has nevertheless done so.”

The Likud responded to the discourse on the looming crisis by saying that calls to strike down the law were a reason for the reform, and noted an emerging tradition in every reform outline from Herzog and Rothman to Friedmann, which had accepted that xourt review of Basic Laws should be disallowed.

“The Court’s overreach will be the constitutional crisis,” said Bell. “Obviously, there is a danger that matters will go downhill from there.”

If the court determined that it had the power to strike down Basic Laws, and the government refused to accept the decision, each branch would be mutually rejecting the legitimacy of the other. The court would not be accepting the constitutive authority of the Knesset, and the government would be rejecting the court as an interpreter and protector of the law. This could extend to all other legal and governance matters and relations between the judiciary and the legislative and executive branches, a scenario for which there is no precedent.

What would happen next is unclear, said Dotan.

“Nobody can make clear predictions here, because this is unstudied terrain, certainly for Israel”

The likelihood of the court striking down the judge selection amendment was quite high if the government continued with its current legislative path, Dotan estimated.

Bell said that the high probability was a political issue, not a legal one. He said that it depended on the individual justices, the expected backlash from the media, and whether the opposition would back its activism.

“I can only hope that members of the court’s anti-reformist camp will persuade the justices to take a less reckless course.”


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Antisemitism in Switzerland Continues to ‘Persist and Grow’: New Report

Antisemitism in Switzerland Continues to ‘Persist and Grow’: New Report

Algemeiner Staff


The interior of Geneva’s main synagogue. Photo: Geneva Jewish community

Antisemitism in Switzerland continues to “persist and grow,” a new report from the country’s main antisemitism monitoring body stated on Wednesday.

In a report detailing the increase in antisemitic incidents during 2022, the Intercommunity Coordination against Antisemitism and Defamation (CIDAD) identified 562 cases in the Francophone part of Switzerland.

The group noted a dramatic increase compared with the previous two years — 165 incidents in 2021, 283 in 2022 — but emphasized that the rise was in part due to the inclusion of additional sources of antisemitism, such as the Telegram social media platform.

The group said that the “considerable number of recorded incidents is due to several factors: a broadening of the sources observed, the very prolific activity in Geneva of a Holocaust denier, and an increase in the number of cases of antisemitism.”

The report went on to assert that the “conclusion is clear: in French-speaking Switzerland, antisemitism persists and continues to grow.” It emphasized that 26 of the incidents had been classified as “grave” or “serious,” compared with 13 in the same category last year.

It identified four distinct sources of antisemitic agitation: the extreme right, which expresses “hatred of Jews and other minorities on a daily basis”; Holocaust denial; conspiracy theories emerging from current issues ranging from the COVID-19 pandemic to the Russian war against Ukraine; and local events that have resulted in antisemitic outbursts, for example, a widely distributed video produced last year that attempted to break down stereotypes of the Jewish community.

A separate survey in the German and Italian-speaking parts of Switzerland noted a six percent increase in the number of antisemitic incidents last year.

The survey — conducted by the Swiss Federation of Jewish Communities (FSCI) and the Foundation against Racism and Antisemitism — noted that proponents of conspiracy theories “have in common a belief in a secret power that wants to dominate, enslave or exterminate humanity,” that leads them to focus on Jews.

The survey similarly identified the Telegram channel as a major source of antisemitism, observing that 75 percent of online antisemitic incidents took place on the platform.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com