Archive | 2024/04/20

Czy uda się zreformować naszą edukację?


Czy uda się zreformować naszą edukację?

Andrzej Koraszewski


Mój poprzedni artykuł wywołał sporo reakcji. Pisałem w nim m. in., iż prawdopodobnie kluczowym zadaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zmiana polityki kadrowej, doboru i formuły, w jakiej działają dyrektorzy szkół. Dyrektor szkoły jest odpowiednikiem dowódcy oddziału na linii frontu, to on/ona musi mieć możliwość podejmowania decyzji o dostosowaniu nauczania do potrzeb w konkretnym środowisku, to dyrektor dobiera kadrę nauczycielską i tworzy warunki pracy, które albo sprzyjają faktycznemu nauczaniu, albo zmieniają to miejsce w piekło dla nauczycieli i uczniów.

Wśród osób, które zareagowały na mój tekst był Tomasz Dominik Zbierski, historyk i człowiek, który przez ćwierć wieku był dyrektorem jednego z najlepszych liceów w Gdańsku (osławionej szóstki). Przedstawiam tu jego wpis pod zapowiedzią tego artykułu na moim Facebooku:

„Problemy w systemie obowiązkowego przebywania dzieci w budynkach nazywanych szkołami w Polsce wynikają z niekompetencji wszystkich formacji politycznych rządzących po 1989 roku.

Ustrój i podstawy prawne tego systemu zakładają dominację polityków w ustalaniu wszystkich najdrobniejszych spraw, które w ich mniemaniu są istotne w codziennym funkcjonowaniu szkół.

Po 1989 roku, po bezwzględnym spacyfikowaniu strajku nauczycieli w 1993 roku uznano, że szkoły mają przede wszystkim jak najtaniej przechować nieletnich na czas nieobecności ich rodziców w domu.

Przez 3 dekady nastąpił gigantyczny odpływ najlepszych nauczycieli z zawodu. Wyższe studia pedagogiczne były coraz niższej jakości i nie cieszą się obecnie praktycznie żadnym zainteresowaniem najlepszych absolwentów szkół średnich.

Zarządzanie systemem jest oparte o anachroniczne, państwowe i polityczne struktury rodem z carskiej Rosji – tzw. Kuratoria Oświaty.

Postępująca katastrofa przyspieszyła w momencie wmontowania w niedofinansowany, z kiepskim kapitałem ludzkim, system egzaminów zewnętrznych.

Dzisiaj w praktyce organizacji nauczania w każdej szkole, które stały się ośrodkami tresury do zdawania egzaminów, są jedynie bardzo złe wymagania egzaminacyjne, nieustannie zmieniane przez niekompetentną Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Nowa pani minister zmieniła natychmiast wszystkich kuratorów oświaty. Nie zmieniła kierownictwa CKE. W dodatku oświadczyła, że to CKE będzie opracowywała redukcje o 20% podstaw programowych. Wróży to jedynie dalszą dewastację systemu.

Żadne podwyżki płac (nadal niskie) nie zmienią niczego. 30 lat negatywnej selekcji do zawodu nauczycielskiego jest już nie do odrobienia.

Brak woli likwidacji rosyjskiego systemu zarządzania, a nawet likwidacji ministerstwa i rzeczywistego odcięcia polityków od wpływu na szkoły daje pewność, że w Polsce niemożliwe jest zbudowanie nowoczesnego systemu edukacji.

Żadnych złudzeń.”

Zareagowałem na ten niezwykle pesymistyczny obraz stwierdzeniem, że mamy tu również koszmarny wpływ zachodniej lewicowej pedagogiki, że pewne fatalne trendy, które dziś obserwuję w Polsce, były zauważalne w Szwecji już pół wieku temu. Tomasz Zbierski zgodził się z tym twierdzeniem, dorzucając jeszcze link do wypowiedzi Weroniki Jagielińskiej, która zaczyna swoją obszerną opinię tak: „Wymyślanie polskiej szkoły na nowo, czyli o fajnie brzmiących pomysłach na edukację, które mogą mieć bardzo niefajne konsekwencje” a kończy słowami:

„Za powyższym idzie kompletna zmiana oczekiwań, co do funkcji szkoły, podsycana w Polsce jeszcze polaryzacją polityczną, w wyniku której publiczna szkoła została wykreowana na najgorszego wroga, miejsce przemocy i indoktrynacji, a nauczyciele, z zasady, na roszczeniowych obiboków, wyżywających się na dzieciach. Szkoła, żeby uczyć, musi wymagać, a to w obecnym podejściu przemoc i dyskryminacja. Nauczyciel musi mieć jakiś autorytet i budzić zaufanie, żeby rodzic przy każdej negatywnej ocenie nie krzyczał o wielkiej niesprawiedliwości w stosunku do jego wyjątkowego dziecka. Dzisiaj znacznie częściej niż o funkcji nauczania, mówi się o „miejscu, w którym wszyscy będą czuli się dobrze”, także wydaje się, że dotychczasowa umowa społeczna w tej kwestii, już nie obowiązuje, ze wszystkimi tego konsekwencjami.”

Odmawiam potępienia w czambuł całej kadry nauczycielskiej, W szkołach nadal jest dużo nauczycieli z powołania, próbujących uczyć wbrew wszystkiemu. Wśród moich młodszych i starszych przyjaciół jest wielu nauczycieli, którzy psioczą, ale trwają. Co więcej, zaczynałem swoją naukę  zaraz po wojnie, w najgorszych stalinowskich czasach, kiedy dyrektorami szkół zostawali zaufani towarzysze, a nauczyciele przekazywali wiedzę zakazaną ukradkiem. Mój prywatny test nie jest idealny, ale obserwacja głównego korytarza dowolnej szkoły podczas dużej przerwy pozwala wypatrzeć tych nauczycieli, których nic nie złamało. (Zawsze trudniej im dojść do tych drzwi, do których zmierzają, bo dzieciaki ciągle mają do nich interesy, podczas gdy inni nauczyciele płyną korytarzem jak lodołamacz.)    

Dramatyczny obraz systemu szkolnego nie jest typowo polski. Przeciwnie jedziemy w samym środku rozciągniętego peletonu. Podobne głosy możemy usłyszeć z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Szwecji czy USA. W eseju czarnego amerykańskiego ekonomisty Thomasa Sowella o edukacji dzieci z mniejszości autor pisze:

„Największą tajemnicą jest to, że tajemnic nie ma, chyba że tajemnicą jest praca. Praca wydaje się być jedynym słowem, którego nie można dziś używać publicznie.

Oprócz pracy i dyscypliny różne odnoszące sukcesy szkoły dla dzieci z mniejszości miały ze sobą niewiele wspólnego, a jeszcze mniej z modnymi w naszych czasach teoriami edukacyjnymi.”

Autor opisuje historię szkoły dla Czarnych, której pierwszą dyrektorką była pierwsza czarna kobieta, która zdobyła dyplom na wyższej uczelni w USA.     

Mary Jane Patterson ukończyła Oberlin College w 1862 r. Jak pisze Sowell, w tamtym czasie Oberlin miał inne wymagania dotyczące programu nauczania dla kobiet i mężczyzn. Łacina, greka i matematyka były wymagane na „kursie dla panów”. Panna Patterson nalegała, by pozwolono jej uczyć się łaciny, greki i matematyki. 

„Kiedy później była dyrektorką czarnej szkoły średniej w Waszyngtonie, była znana z „silnej, zdecydowanej osobowości”, „solidności” i bycia „niestrudzoną pracownicą”. To, jaki charakter kształtował standardy i tradycje szkoły w pierwszych latach jej istnienia, niewątpliwie miało wpływ na jej późniejsze sukcesy.”

Kierowana przez nią szkoła miała niepozorną nazwę M Street School, (po 1916 roku przemianowano ją na Dunbar High School) i miała lepsze wyniki od wielu szkół prywatnych.  Szkoła była niedofinansowana, normą było 40 uczniów w klasie, popękane tablice, jadalnia tak ciasna, że część uczniów jadła na ulicy.

W przeszłości – pisze Sowell – wielu nauczycieli Dunbar kontynuowało nauczanie przez całe lata po tym, jak uzyskali prawo do przejścia na emeryturę, ponieważ było to niezwykle satysfakcjonujące doświadczenie. Teraz, gdy do szkoły napływali niedostatecznie wykształceni, niewystarczająco zmotywowani i destrukcyjni uczniowie, nauczyciele zaczęli odchodzić na emeryturę, niektórzy już w wieku 55 lat. W ciągu zaledwie kilku lat po rejonizacji Dunbar stała się kolejną upadającą szkołą w getcie, z wszystkimi problemami, jakie mają takie szkoły w całym kraju. Osiemdziesiąt pięć lat osiągnięć po prostu rozpłynęło się w powietrzu.” (A równocześnie nauczyciele nigdy nie mieli takich wysokich zarobków, a szkoła takich luksusów).  

Zdemoralizowano uczniów, zdemoralizowano rodziców, zdemoralizowano nauczycieli. Sowell pisze, że polityka edukacyjna pcha do porażki. 

„Krótko mówiąc, porażka przyciąga więcej pieniędzy niż sukces. Z politycznego punktu widzenia porażka staje się okazją do żądania większych pieniędzy, mniejszych klas i bardziej modnych kursów i programów, począwszy od „czarnego angielskiego” po dwujęzyczność i „poczucie własnej wartości”. Politycy, którzy chcą wyglądać na współczujących i zaniepokojonych, wiedzą, że głosowanie za pieniędzmi na takie projekty realizuje ich cel, a głosowanie przeciwko takim programom wiąże się z ryzykiem oskarżenia o złośliwość, jeśli nie o rasizm.”

Modna lewicowa polityka edukacyjna jest zabójcza dla wszystkich, ale szczególnie dla dzieci, które mają najgorsze warunki startu. W Wielkiej Brytanii mamy właśnie dramat, który może zakończyć karierę dyrektorki najlepszej szkoły średniej w kraju. Jak donosi londyński „Telegraph”:

„Michaela, szkoła założona przez Katharine Birbalsingh, jest znienawidzona przez wielu lewicowców, którzy gardzą jej metodami i są oburzeni jej sukcesem. Jednak wiadomość, że uczeń pozywa szkołę w związku z ograniczeniami w modlitwie rytualnej, zaszokowała wielu na prawicy. “Jak to mogło się stać?” – pytają z naiwnością, w którą trudno uwierzyć.”

Zacznijmy od krótkiej prezentacji Katharine Birbalsingh. Córka naukowca z Gujany, urodzona w Nowej Zelandii w 1973 roku. Dorastała w Kanadzie, studiowała w Oxfordzie romanistykę i filozofię. Po studiach zaczęła uczyć w londyńskiej szkole. Głośno zrobiło się o niej po raz pierwszy na konferencji Partii Konserwatywnej w październiku 2010 roku, gdzie wystąpiła z ostrą krytyką brytyjskiego systemu edukacyjnego. Mówiła o kulturze wymówek, niskich oczekiwań, morzu biurokracji i chaosie w klasach szkolnych.  

„Moje doświadczenie w nauczaniu przez ponad dekadę pracy w pięciu różnych szkołach utwierdziło mnie w niezachwianym przekonaniu, że system jest zepsuty, ponieważ utrzymuje biedne dzieci w biedzie.”

Po tym jej wystąpieniu została zawieszona, a następnie zrezygnowała z pracy, ponieważ postawiono jej warunki, których nie była w stanie zaakceptować. W 2014 staje na czele Michaela Community School, szkoły, która ma być modelem wielokulturowości.

Jak dotąd ta wielokulturowość natrafia w Wielkiej Brytanii (podobnie jak we Francji czy w Niemczech) na poważne trudności. Obserwujemy tendencję do samosegregacji etnicznej, religijnej i rasowej, nieustanne uleganie presji grup najbardziej agresywnych, czyli terrorowi mniejszości.

Szkoła kierowana przez Katharinę Birbalsingh oparta jest na założeniu, że różnorodność wymaga wyrzeczeń od wszystkich. Jedzenie wegetariańskie, żeby wszyscy jedli to samo, żadnych symboli religijnych, szkoła jest świątynią nauki.     

Jak pisze „Telegraph” Michaeli jest szkołą stworzoną na wzór Singapuru, obowiązuje bezwzględny wymóg sprawiedliwości i surowa dyscyplina. Wszyscy uczniowie są traktowani równo, nie ma żadnych wyjątków.   

Birbalsingh mówi uczniom: „Nasza szkoła musi być miejscem, gdzie dzieci wszystkich ras i religii kupują coś, co je łączy i co jest większe od nas: nasz kraj”.

W tej szkole połowa uczniów to muzułmanie. Większość odnajduje się w rygorach wspólnoty, jednak grupa około 30 uczniów zaczęła organizować rytualne modlitwy na szkolnym podwórzu. Stanowcza reakcja kierownictwa szkoły wywołała reakcję łańcuchową, pojawiła się przemoc i zastraszanie nauczycieli, groźby śmierci i podkładania bomb. Obecnie jeden z uczniów zaskarżył szkołę w sądzie, twierdząc, że zakaz modlitw jest dyskryminujący i powoduje poczucie wykluczenia. W chwili, kiedy to piszę, nie ma jeszcze wyroku, ale sprawa poruszyła brytyjską opinię publiczną, gdyż wyciąga na światło dzienne drażliwy problem modelu oświaty. Czy szkoła ma być przechowalnią młodych osobników naszego gatunku w godzinach pracy ich rodziców, czy społecznością przygotowującą do dorosłego życia?

Nasze polskie dylematy z oświatą są częścią procesów, które obserwujemy w wielu miejscach na  świecie. Barbara Nowacka od pierwszej chwili zapowiadała redukcję godzin przeznaczonych na nauczanie religii. Podobnie jak z kwestią prac domowych jest to problem cząstkowy, który z pewnością wywoła spory i konflikty, ale nie będzie nawet początkiem czyszczenia stajni Augiasza.

Czy Tomasz Dominik Zbierski ma rację sugerując, że sprawa jest beznadziejna? Nie stać nas na poczucie beznadziei. Czy jest szansa na oddanie szkół dyrektorom z prawdziwego zdarzenia? O tym marzył już autor naszego hymnu narodowego. Trzeba spróbować raz jeszcze.


Andrzej Koraszewski

Publicysta i pisarz ekonomiczno-społeczny. – Ur. 26 marca 1940 w Szymbarku, były dziennikarz BBC, wiceszef polskiej sekcji BBC, i publicysta paryskiej


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Why Edmund Wilson Saw Judaism as the Key to America’s Cultural Survival

Why Edmund Wilson Saw Judaism as the Key to America’s Cultural Survival


SHALOM GOLDMAN


The great New Yorker and New Republic critic discovered F. Scott Fitzgerald and Vladimir Nabokov and despised the federal income tax. He was also a passionate and erudite champion of the Hebrew language, Jewish culture, and the Jewish state..

.
SYLVIA SALMI/BETTMANN VIA GETTY IMAGES

From the early 1930s to the late 1960s Edmund Wilson was among the most influential literary critics in the English-speaking world. In the pages of The New Yorker, The New Republic, and The Nation, (and in scores of lesser journals and newspapers) Wilson addressed his learned and engaging criticism to what he termed “the intelligent skeptical reader.” But, while Wilson strove for an accessible writing style and endeavored to tackle subjects with wide appeal (the Civil War, the Dead Sea Scrolls) he did not intend for his readers to sit back and simply absorb the material. If you were a faithful and constant reader of Edmund Wilson, you were expected to work at the task: Read the book or books under discussion, see what other critics were saying about those books, and learn something about the history of the controversy that Wilson was either addressing or fomenting.

Wilson was famous for immersing himself deeply in the topics he wrote about, often taking up the study of foreign languages to write authoritatively about national literatures unfamiliar to American readers. In the early 1950s he took up the study of biblical Hebrew.

Edmund Wilson’s formal study of Hebrew began in 1952 at Princeton Theological Seminary. His interest in the Jews as a people had long preceded this linguistic endeavor. Wilson’s narrative of his initial involvement with the Hebrew language takes him back to his colonial American origins. On his mother’s death in 1951 he returned to the family home in Talcottville, New York, to go through her belongings. Rummaging in the attic he found the divinity school textbooks used by his paternal grandfather, Thaddeus Wilson, a prominent 19th-century Protestant clergyman. Among the books were Hebrew study texts, a Bible, and a grammar. As he described this moment of discovery in On First Reading Genesis, “I had always had a certain curiosity about Hebrew, and I was perhaps piqued a little at the thought that my grandfather could read something that I couldn’t, so finding myself one autumn in Princeton, with the prospect of spending the winter, I enrolled in a Hebrew course at the Theological Seminary, from which my grandfather had graduated in 1864.” That Wilson’s grandfather studied Hebrew was not at all unusual. All candidates for the Presbyterian ministry had to study Hebrew and Greek, a situation that remains today at some Presbyterian seminaries.

This rediscovery of a family legacy, and Wilson’s subsequent decision to study Hebrew language and literature merged two family intellectual traditions: his paternal grandfather’s preparation for the Presbyterian ministry at Princeton Theological Seminary, and his mother’s descent from the Mather family with its tradition of vast scholarly erudition, and a specific affinity for Hebrew studies. Cotton Mather’s Harvard thesis was on the question of whether Hebrew was the “original language.” His many works (50 books and pamphlets) were peppered with Hebrew words and phrases and he delighted in describing Harvard College as one of the “batei midrash” (the Talmudic study halls) of New England. At the death of his brother Nathan, Mather mourned the loss of a promising young scholar of Hebrew. But he was consoled in the certainty that Nathan’s knowledge of Hebrew would “ease his way into heaven.”

Edmund Wilson visited Israel twice: in 1954, on assignment from The New Yorker to research the discovery of the Dead Sea Scrolls; and in 1967, on the eve of the Six-Day War. Both visits left a deep impression on him. His visit with S.Y. Agnon and his essay on that novelist and short story writer introduced Agnon to the American literary world. On the 1954 publication of Agnon’s collected works, Schocken Publishers issued a Hebrew language brochure in Agnon’s honor. The only non-Israeli included in the list of 14 literary luminaries who praised Agnon was Edmund Wilson.

The philosopher Isaiah Berlin, a close friend of Wilson’s, told the following delightful story about Wilson in Israel. “He went to Jordan and when he came back he had to pass through the Mandelbaum Gate. The Israeli passport officer looked at his passport, noticed it was Edmund Wilson, then said: ‘I think your dating of the Dead Sea Scrolls is not quite right. I think it should have been fifty years before.’ Wilson answered, and the supervising officer said: ‘Stamp Mr. Wilson’s passport. You can’t discuss the Scrolls here, not on the Government’s time.’ He talked to me about that afterward, saying, ‘Only in Israel would I find a passport officer who wished to question the date of the Scrolls!’ That amused him. It pleased him.”

From his first visit to Israel in 1954, to his death in 1972, Wilson was an enthusiastic supporter of the Jewish state, and often found himself defending its policies against the attacks of Jewish associates on the literary left. Literary biographer Leon Edel recounted a furious exchange in early 1967 between Wilson and Jason Epstein concerning Israel’s military situation. If the Israelis are in trouble, Epstein contended, it was because “they had a talent for causing trouble by being where they didn’t belong.” Wilson was shocked by Epstein’s response. Though Wilson’s support of Israel was nuanced, it was also powerful enough to arouse the ire of Edward Said and other supporters of the Palestinian cause.

Wilson was undeterred. A bannerlike inscription in biblical Hebrew hung over his desk in Wellfleet, Massachusetts, and it was this phrase, Hazak Hazak Venithazek (“be strong and be strengthened” in Wilson’s translation), that is engraved on the base of his tombstone. Wilson was also known to use the phrase as a short grace before meals.

The Hebrew exhortation, to be strong in one’s studies, had application across the full range of Wilson’s interests throughout the critic’s lifetime. Apparent in his literary essays is a sense of struggle with the historical material out of which a particular review or essay was crafted. In the Jewish intellectual tradition, he saw methods with which such a struggle might be conducted. His wife, Elena, noted that “to the very end of Edmund’s life, he would be found at his desk surrounded by Bibles and dictionaries, keeping with the new developments, deciphering the Old Testament and facsimile of fragment of the scrolls.” For Wilson, the centrality of the Bible, its cadences and its powerful images, were, as he noted, “part of the texture of our language: the culture of no other Western people seems so deeply to have been influenced by these: something in the English character, something mystical, tough and fierce, has a special affinity to Hebrew.”

Some of Wilson’s Christian friends, amused and bewildered by his obsession with Hebrew and Jewish history, often kidded him about it. After an article of Wilson’s was published in Commentary, John Dos Passos wrote him to say that he thought Wilson was “carrying out his role of uncircumcised rabbi very well.”

What Wilson saw in the Jewish intellectual tradition was an affirmation of the scholarly, and an openness to criticism. As a representative of an American cultural world that he believed was disappearing, he sought allyship in the Jewish tradition. In his mind, what was noble about the American tradition was its “Hebraic” element. In Jewish culture he saw the possibility of American renewal or, at the very least, cultural preservation.

Wilson was therefore all the more disappointed when he encountered American Jews who knew little about their own traditions. The Sixties, the last volume of his memoirs, is peppered with references to Jewish acolytes and visitors who knew woefully little about the Bible, the Hebrew language, or Jewish religious customs. Even close friends came in for criticism. Critic Alfred Kazin noted that “Wilson took every area for his own. He knew more Hebrew than I’ve learned since my Bar Mitzvah.”

Wilson, whose intellectual staying power was legendary, stayed with the study of the “sacred tongue” and achieved a degree of competence, if not mastery. It was his interest in Hebrew that led The New Yorker to send Wilson to Israel. An outsider who saw many aspects an insider could not see, Wilson brought a degree of detachment to the subject of the Dead Sea Scrolls that partisans of religious or academic dogma could not. Two testimonies illustrate this point. The first is from Israeli archaeologist and former IDF Chief of Staff Yigal Yadin on Wilson’s contribution to popularizing the discovery and implications of the Dead Sea Scroll. The second is from Hebrew University professor David Flusser on Edmund Wilson’s contribution to the comparative study of Judaism and Christianity.

In a review in The Times Literary Supplement, Yadin had this to say about Wilson’s New Yorker articles on the scrolls: “The Dead Sea Scrolls were not discovered by archaeologist but by the Bedouin, and their importance was brought to the knowledge of the world at large, again not by an archaeologist, but by a very scholarly amateur, Edmund Wilson.”

Yadin’s admiration for Wilson was reciprocated. Edmund Wilson met Yadin on his 1967 journey to Israel and described him as having “an extraordinary combination of high intelligence, informed authority and almost hypnotic persuasive charm.” On that same trip to Israel, Wilson met the “man he admired most in Israel,” David Flusser, professor of comparative religion at Hebrew University. According to Flusser, an expert on Christian-Jewish relations in the formative periods of Rabbinic Judaism and early Christianity, “Wilson’s book about the Dead Sea Scrolls raised questions which the scholars were forced to answer, and so it changed profoundly the course of research into Essenism and had an important impact upon the study of both ancient Judaism and the beginnings of Christianity. Wilson compelled the scholars to think … he has written a book which is from many aspects a turning point in the research of the history of religion.”

While many other scholarly reviewers expressed indignation that Wilson had “blundered” into their territory and made errors of judgment, Flusser was able to see the significance of Wilson’s contribution. A “scholarly amateur” could bring insights to the discussion that seasoned experts might overlook or deliberately ignore. One biblical scholar who revised his thinking about Wilson’s contribution to the conversation about the Scrolls was James Sanders of Claremont College. “On first reading [The Scrolls From the Dead Sea] essays forty years ago,” Sanders wrote, “I recall thinking that he did not get it quite right. By contrast, when read today his work seems not only engrossing and enthralling but also amazingly balanced and fair, given the fact that he was a self-avowed anti-religionist.”

In his occasional excursions into short fiction, Wilson also took up Jewish themes. In Encounter, Wilson published a short story, “The Messiah at the Seder.” In that story the Messiah appears in mid-20th-century Manhattan on the eve of Passover. He is invited to a Seder on the Upper West Side. There he discovers that the fractious and contentious participants at the Seder—which include a Freudian, a Marxist, and a religious thinker—are unable to accept that he is the Redeemer. Nor are they able to agree on anything else. And, when they come to terms with the reality of his mission to the world, they want to deny their ideological opponents a “share in the world to come.” This satire on the multiplicity of opinions in the Jewish world is anything but savage. The satirical effect is achieved with considerable subtlety and verve.

In the 1960s Wilson was dismayed at what he saw as the decline of reading and the shrinking of an audience for serious and accessible literary criticism. He was especially dismayed to meet Jews who knew little of their own culture, and found it difficult to accept that American Jewish intellectuals might be ignorant of their own cultural traditions. On making the acquaintance of American intellectuals of Jewish origin he would assume, often mistakenly, that they had some innate knowledge of Hebrew and Judaic lore. Jason Epstein remarked that Wilson “had convinced himself, completely inaccurately, that I knew Hebrew and could teach him something about it. I knew nothing about Hebrew, but whenever I saw him in those years, he would ask me whether I knew Hebrew or not. I suppose he assumed that in the interval between each occasion I had learned it, but that is what he was like.”

Wilson’s interest in the Bible, Hebrew, and the Jews persisted until the end of his life. Alfred Kazin, visiting the declining Wilson at his Cape Cod home, has left us this literary snapshot: “Edmund Wilson, the perfectionist, always correcting a word, a fact. Still obsessed with the word in his old age, bitterly disillusioned with America and shakily confronting the end. In his Wellfleet kitchen he (with more Hebrew than I could ever master) asked me—me!—what the Jewish religion could offer a man in his situation.”

Wilson left instructions for his funeral, requesting that Old Testament readings be central to the service. At the funeral, in June of 1972, several Psalms were read, as well as the concluding chapter of Ecclesiastes. Despite his frequent anticlerical statements and his declaration that he was “not a Christian,” Wilson requested that at his funeral there be the full ritual of the Presbyterian church in which he had been baptized. The church ceremony also had its Judaic aspects. Wilson’s cousin Charley Walker, the eminent Yale labor historian, opened his eulogy with the phrase “Shalom, Dear Edmund.”


Shalom Goldman is Professor of Religion at Middlebury College. His most recent book is Starstruck in the Promised Land: How the Arts Shaped American Passions about Israel.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Academy Museum of Motion Pictures Opens Permanent Exhibit About Jewish Founders of Hollywood

Academy Museum of Motion Pictures Opens Permanent Exhibit About Jewish Founders of Hollywood

Shiryn Ghermezian


From left: Sam Warner, Harry M. Warner, Jack L. Warner, and Albert Warner, undated. Photo: Courtesy Margaret Herrick Library, Academy of Motion Picture Arts and Sciences

The Academy Museum of Motion Pictures is set next month to debut its first permanent exhibition, which will examine the start of the American studio film industry in the early 20th century in Los Angeles and the impact predominately Jewish filmmakers had on turning the California city into “a global epicenter of cinema,” the museum announced on Thursday.

Hollywoodland: Jewish Founders and the Making of a Movie Capital will open on May 19 in the LAIKA Gallery of the museum, which is located in Los Angeles. “It details how the American movie industry — built predominately by Jewish immigrants — transformed Los Angeles into the mythological concept of ‘Hollywood’ that prevails today, as well as the complex legacy that the studio system leaves behind,” the museum explained.

“The American film industry began developing amid an influx of immigration to the United States by Jewish émigrés escaping European pogroms and poverty,” said Dara Jaffe, the exhibit’s associate curator. “Most of Hollywood’s founders were among this wave of Jewish immigrants and recognized that the infant movie business presented an opportunity to raise their marginalized status in an industry that didn’t enforce the same antisemitic barriers as many other professions. Hollywoodland also posits the question: how and why did Los Angeles bloom into a world-renowned cinema capital? The goal of our exhibition is to show the inextricable dovetailing of these histories.”

The exhibition is divided into three sections that visitors can view in any order. “Studio Origins” explores the founding of Hollywood’s original eight “major” film studios, which are often referred to as “the majors” — Universal, Fox (later Twentieth Century-Fox), Paramount, United Artists, Warner Bros., Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer and RKO — and their studio heads.

The section of the exhibit titled “Los Angeles: From Film Frontier to Industry Town, 1902–1929” follows the evolution and advancement of the movie industry in Los Angeles. A third section — “From the Shtetl to the Studio: The Jewish Story of Hollywood” — features an original short documentary that “delves into the nuances of Hollywood’s Jewish history, exploring how the shared backgrounds of the industry founders weave together a complex immigrant story characterized by both oppression and innovation.”

The documentary further “examines how antisemitism shaped the founders’ trajectories throughout their careers and how their projected vision of an immigrant’s American Dream came to define America itself on movie screens around the world.”

Academy Museum Director and President Jacqueline Stewart said the stories shared in Hollywoodland “bring the intertwined histories of Los Angeles and the Hollywood studio system to life and resonate with stories of immigrants from around the world.”

The exhibition’s opening day will feature a conversation with Jaffe and book signing with Neal Gabler, a film critic who advised on the exhibit and wrote An Empire of their Own: How the Jews Invented Hollywood.

The Academy Museum is the largest museum in the United States dedicated to the arts, sciences, and artists of filmmaking.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com