Israel Daily News – War Day 122, February 05, 2024

Israel Daily News – War Day 122, February 05, 2024

Israel Daily News


Day 122 of the war in Gaza and inner Hamas disagreements cause delay in the hostage deal, while hostage families vocalize that time is running out, and Blinken is set to arrive in Israel yet again. And much more.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com