Archive | 2021/09/16

Kolejny Żyd po Jezusie z Nazaretu wskazany jest jako ecce homo

Jan Marczewski w spektaklu Teatru Telewizji ‘Dzień gniewu’ Romana Brandstaettera w reżyserii Jacka Raginisa (Fot. TVP)


Kolejny Żyd po Jezusie z Nazaretu wskazany jest jako ecce homo

Sebastian Duda


Wielu chrześcijan nie chciało przyjąć do wiadomości, że Jezus był Żydem

.

Obejrzałem w Teatrze Telewizji przejmujący spektakl: Dzień gniewuRomana Brandstaettera w reżyserii Jacka Raginisa. To dramat łączący w sobie grecki tragizm z chrześcijańskim moralitetem. Dzieło napisał Żyd, który z judaizmu przeszedł na katolicyzm. Jednak „Dzień gniewu” można odczytać jako wyraz zwątpienia autora w sens chrześcijaństwa w obliczu zagłady Żydów podczas II wojny światowej.
.


Zwiastun „Dnia gniewu” Romana Brandstaettera w reżyserii Jacka Raginisa

.
Kolejny Żyd po Jezusie

Gdzieś na polskiej prowincji młody Żyd Emanuel Blatt (wybitna rola Jana Marczewskiego) ucieka z likwidowanego przez esesmanów getta. Trafia do pobliskiego klasztoru (w adaptacji to opactwo cysterskie). Przerażeni mnisi muszą podjąć decyzję: czy ukryć Żyda, narażając na niebezpieczeństwo wspólnotę. Klasztor nieustannie odwiedza główny oprawca Żydów, znajomy opata z czasów studiów rzymskich, który porzucił katolicyzm dla nazizmu. Zakonnicy ubierają Blatta w habit i chrzczą go przez zanurzenie (co wedle Pawła z Tarsu w jego Liście do Rzymian oznacza wejście w doświadczenie śmierci Chrystusa – por. Rz 6,3). Próbują go ratować, ale czy nie dodają mu w ten sposób jeszcze więcej bólu? Przerażająca jest scena, w której Blatt wypowiada przed krucyfiksem swoje nieszczęście. To mocne oskarżenie chrześcijaństwa jako religii domagającej się jednoczesnej apologii bólu cierpienia i przemocy. Młody Żyd będzie musiał w końcu odsłonić przed esesmanem swoją tożsamość, próbując ochronić przed karą zakonników. Niemiec zadrwi sobie z niego, wkładając mu na głowę koronę z drutu kolczastego, a na plecy obrus w kolorze czerwieni. Kolejny Żyd po Jezusie z Nazaretu wskazany jest jako ecce homo.

Oglądając spektakl, pomyślałem o splocie, jaki łączy chrześcijaństwo z żydowskością od początku Kościoła. Jezus był Żydem, ale w toku chrześcijańskich dziejów wielu wierzących w Chrystusa nie chciało przyjąć tego do wiadomości, jak i faktu, że matka Nazarejczyka miała żydowskie pochodzenie i tożsamość. 12 apostołów też było Żydami. Po śmierci Jezusa jego uczniowie wciąż uczestniczyli w świątynnym kulcie. W codziennym życiu starali się przestrzegać przepisów judaistycznej religii, bo bez wątpienia uważali, że są jej częścią.

Większość pierwotnego Kościoła stanowili palestyńscy Żydzi, którzy najpewniej mówili na co dzień po aramejsku, a w synagogach czytali Biblię Hebrajską. Filarami tej wspólnoty byli Piotr, Jan i późniejszy lider wspólnoty chrześcijan w Jerozolimie Jakub – „brat Jezusa”. Od początku do chrześcijaństwa trafiali także Żydzi zhellenizowani, których rodzimym językiem bywał grecki. Wśród nich prym wiódł niejaki Stefanos (po grecku „korona”, „wieniec”), zwany w Polsce Szczepanem – pierwszy chrześcijański męczennik.

Świadkiem jego ukamienowania przez Żydów, dla których to, co głosił o Jezusie było bluźnierstwem, był Szaweł. Za jego sprawą chrześcijaństwo trafiło nie tylko do zhellenizowanych Żydów, ale też do greckojęzycznych pogan.

Dzięki tym ostatnim odchodziło od restrykcyjnego judaizmu, od którego nie odeszła wspólnota jerozolimska Jakuba. Ostatecznie grupa ta została rozbita podczas wojny Żydów z Rzymianami (66-73), choć części judeochrześcijan udało się uciec, zanim Rzymianie zniszczyli świątynię w Jerozolimie i zrujnowali miasto.

Konflikt chrześcijan i Żydów

Odtąd konflikt chrześcijan i Żydów narastał. W II w. Justyn Męczennik tak zwrócił się do Żyda Tryfona:

„Inne bowiem narody nie wyrządziły nam, ani Chrystusowi tyle zła i w takim zakresie, jak uczyniliście to wy, którzy rzeczywiście jesteście sprawcami krzywdzących uprzedzeń, kierowanych przeciwko Jedynemu Sprawiedliwemu i nam, którzy przy Nim trwamy. Po tym bowiem, jak Go ukrzyżowaliście (…) – gdy dowiedzieliście się, że On zmartwychwstał i wstąpił do nieba, jak to prorocy o Nim zapowiedzieli, wy nie tylko, że nie żałowaliście niegodziwości, której się dopuściliście, ale jeszcze wybraliście ludzi i wysłaliście (…) z Jerozolimy na wszystkie ziemie, by rozpowiadali, że pojawiła się bezbożna herezja chrześcijan (…). Tak więc jesteście przyczyną nie tylko waszej własnej nieprawości, ale właściwie także wszystkich innych ludzi” (tł. ks. Leszek Misiarczyk).

Tych, którzy byli przyczyną wszechludzkiej nieprawości, musiała spotkać kara. Tak myślało o Żydach przez wieki wielu chrześcijan. Dopiero Holocaust wystawił to teologiczne przeświadczenie na próbę.


Sebastian Duda – teolog, publicysta, członek Laboratorium „Więzi”


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Here’s how Yom Kippur is the holiest ‘meeting’ of the year

Here’s how Yom Kippur is the holiest ‘meeting’ of the year

MICHAEL FRIEDMAN


In 2021, living a Jewish life means more than ritual observance, it means deciding to stand with Israel, her courageous citizens and Jewish destiny.

Rosh Hashanah and Yom Kippur act as an anchor for the Jewish people. / (photo credit: David Holifield/Unsplash)
.

Yom Kippur is literally “The Day of Atonement,” but what does “atonement” mean? When was the last time you used “atonement” in a text or casual conversation? The words sound so musty and archaic, like it is a relic of a forgotten epoch.

Kippur, or Kapara, literally means, “cleaning” or “cleansing.” Just as the custom is to wear white, and emulate celestial beings who do not eat, the day itself is one of joyful recharging. Like emerging from a ritual bath we emerge from Yom Kippur anew – with new hope, new potential, and new beginnings open before us.

The Mishna describes how Jews in Israel experienced Yom Kippur two millennia ago. It states that Yom Kippur and Tu Be’av were days of dressing in white and dancing in the fields, inviting new relationships and new ventures. Despite popular associations, the day is not at all morose or oppressive, despite that some places of worship contribute to this misconception.

Every holy day is referred to in the Torah as a mo’ed, which literally means a “meeting.” In English, the phrase “I have a meeting” refers to an appointed time to interface with someone. Therefore, every mo’ed is meant to be relationship-oriented, a time of dedicated love and care. We create the time and space to minimize the flutter of constant notifications and news feeds.

Maimonides codified in Jewish law that God gave festivals to the Jewish people in order that they should enjoy and delight in them. We designate these days to enjoy cherished relationships with our loved ones and friends, whom we are often too busy to focus on and too overprogrammed to prioritize. But how exactly do I focus on relationships while fasting and spending time in the synagogue? How are relationships built with family or community on Yom Kippur if I am focused on pangs of hunger and thirst?

The answer that resonates with me is that Yom Kippur is not just a regular day of divine “meeting.” It is exceptional among holidays. In English, again, a meeting to which we refer that encapsulates the most love and care between people is called a “date.” Curiously, that word also carries the same double meaning.

There is a date on a calendar, as well as a date when romantic partners designate time for one another. If Jewish holy days in general are points of meeting between us and the Creator of the Universe, Yom Kippur is even more intimate.

Metaphorically, it is the ultimate date between each member of the Jewish people and the Holy One.

On Rosh Hashanah, we relate to the King of the Universe, who created the Heavens and the Earth. On Yom Kippur we focus on our relationships, how we make the most of our placement in the world. The amorphous, humongous Creator (as they say here in Israel “anak!”) with billions of creations also cares about my individual choices, hardships and journeys. Astounding!

KNOWING THAT I am accountable for my actions, means that I count. Suddenly this date has infused my life with cosmic significance. That is why Rosh Hashanah is about the collective, the world as a whole, economics and ecology, Jews and non-Jews, always in aggregate. No mention of the individual appears in Rosh Hashanah liturgy. Yom Kippur is about me specifically. I have the opportunity – arguably the imperative – as the worshipper of the day to ask the important questions: What is my contribution to the human enterprise? How will I actualize my destiny as part of the Jewish people?

After aliyah, these questions have new meaning for me. I reaffirm my commitment to being part of the destiny of the Jewish People. We merited to plant our familial roots in the Holy Land (at the buzzer just before shmita, the sabbatical year). This Yom Kippur I can add to my list of introspective queries: “How will I contribute to the rebuilding of Israel?” What unique role do I have in shaping the formation of the Jewish state?
Each mo’ed is a meeting point, or a date with the Divine, the Land of Israel is where we rendezvous. It is home. It holds our family history and destiny. Israel is the heart of our people, as the late Elie Wiesel wrote: “Jerusalem is the heart of our heart.”

According to Jewish sources, there are echelons of holiness in space and in time. Shabbat and the festivals are the pinnacles of sanctified time. The Land of Israel is the pinnacle of sanctified space. To experience Yom Kippur in Israel is to grasp the synergy of the most sanctified point in time and the most sanctified point of space.

The Kabbalah teaches the sanctity of Shabbat in the Diaspora is compared to the holiness of the weekday in the Holy Land. The sanctity of Yom Kippur outside of Israel is compared to the holiness of Shabbat in the Land. But the experience of Yom Kippur in the Land has no equivalent in time and space anywhere else on Earth. In my first Yom Kippur as an Israeli citizen, I look forward to building even more of an intimate relationship with God as “Avinu Malkeinu” – not just the King of Kings but a loving Father.

If I am an intellectually honest student of Jewish history, I can admit that the hatred which is unfolding before our 21st century eyes is not anomalous. Our miraculous return to Zion bespeaks the beginning of the fulfillment of Tanach’s promises and prophecies (the 24 books of the Hebrew Bible). Jewish destiny is bigger than any individual.

A committed relationship demands more than just expressing warmth with a loved one, it means standing up to those who demean and detest her. In 2021, living a Jewish life means more than ritual observance, it means deciding to stand with Israel, her courageous citizens and Jewish destiny. If I don’t stand up for those I love, I will watch destiny proceed without me. In this merit, along with an increase in dedication to mitzvot and good deeds, this Yom Kippur is sure to inspire the greatest resilience within us.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Seeing Israel through ISRAEL21c’s Eyes

Seeing Israel through ISRAEL21c’s Eyes

21see


Twenty-three men and women from four countries saw Israel in a new light, ISRAEL21c-style, during a one-week trip arranged by ISRAEL21c and Keshet: the Center for Educational Tourism in Israel.

Whether experiencing the cuisine, the history or the startup culture, our visitors on the Journey to Israel trip gained a greater insight into the stories of the “real Israel” we post every day on our website.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com