Archive | September 2023

Sukkot w getcie warszawskim

Leopoldus Pilichowski: Sukkot, 1894/95 (Museum Iudaicum, Novum Eboracum)


Sukkot w getcie warszawskim

rabin David Berman


„W naszym szopie, zmartwienia innego typu. Nie mamy Etrogu i Lulawu i nie będziemy w stanie dopełnić przykazania i błogosławieństwa. Czekaliśmy do ostatniej chwili pewni, że przybędzie…”

(Rubin Feldszuh s. 483 – FELDSZUH-6-C. 00485)

Żydowskie święto Sukkot, znane również jako „Święto Szałasów” lub Kuczek, rządzi się swoim własnym, unikalnym zestawem zwyczajów i praw. Święto przypada pięć dni po Jom Kipur, pod koniec września lub w październiku. Upamiętnia wędrówkę Żydów przez pustynię do Ziemi Obiecanej po wyjściu z Egiptu.  Zgodnie z tradycją  mieszkali oni wtedy w szałasach. Dwa podstawowe obowiązki to jedzenie i spanie w szałasach oraz odmawianie błogosławieństwa z bukietem z czterech gatunków roślin w ręku.

Budowana z okazji święta „kuczka” to szałas lub tymczasowa altanka z dachem (zgodnie z tradycją przez dach „kuczki” powinny być w nocy widoczne gwiazdy), wykonanym z gałęzi lub roślin, w której Żydzi mieszkają przez siedem dni. Wspomniane cztery gatunki roślin to cytron (etrog), gałązka palmy daktylowej (lulaw), gałązka mirtu i gałązki wierzby. Wszystkie cztery elementy trzyma się razem w trakcie wykonywania gestu błogosławieństwa.

Przez cały okres okupacji niemieckiej w Warszawie przestrzeganie nawet najbardziej podstawowych żydowskich obowiązków i tradycji religijnych było niezwykle trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Mimo to religijni Żydzi zadawali sobie wiele trudu i podejmowali wielkie ryzyko, starając się wypełnić obowiązki, które były prawnie zakazane przez okupanta.

Kuczka stanowi ten rodzaj tradycji, który jest doskonale widoczny, nawet dla postronnego obserwatora. Budowanie ich zatem w okresie okupacji było niebezpieczne. Nie oznacza to jednak, że tego nie robiono. Szukano jednak sposobu, by nie rzucały się w oczy. W okresie funkcjonowania getta szałasy często maskowano lub stawiano w ukrytym miejscu. Jeszcze większym wyzwaniem było pozyskanie czterech gatunków roślin, z których dwa nie są rodzime dla Polski i Europy Środkowej lecz w okresie poprzedzającym wojnę sprowadzane były z krajów Bliskiego Wschodu lub basenu Morza Śródziemnego.

Według relacji rabina Szymona Huberbanda zaraz po zawieszeniu broni, w przeddzień święta Sukkot w 1939 r., warszawscy Żydzi zaczęli stawiać kuczki na każdym podwórzu. Jak podkreślał, przy niektórych budynkach znajdujących się wzdłuż ul. Nalewki powstało nawet kilka kuczek, problemem był jednak brak żywności. Z powodu trudności z zaopatrzeniem, każdy mógł zjeść tylko minimalną ilość chleba.

W odniesieniu do czterech gatunków roślin Huberband pisał, że w Warszawie znalazły się etrogi, przy pomocy których Żydzi odmawiali błogosławieństwo. Etrogi podobno były trzy: jeden u Mendla Rubinrota na ul. Nalewki 43, drugi u Simchy Bunema Rotenberga na ul. Nalewki 33, a trzeci u Meszulama Kaminera na ul. Pawiej 11 – wszystkie przysłane z Palestyny jeszcze przed wybuchem wojny. Dzięki odzyskaniu starego lulawu, który pozostał z poprzedniego roku, oraz gałązkom lokalnego mirtu i wierzby, udało się skompletować wymagane cztery gatunki roślin.

Według relacji, każdego dnia tego święta przed domami tych trzech osób ustawiały się długie kolejki Żydów do lulawu i etrogu, aby odmówić błogosławieństwo. Owoce aż poczerniały po tym, jak przechodziły z rąk do rąk setek ludzi. Interesujące jest, co zanotował Huberband, że w kolejkach ustawiali się również chrześcijanie zupełnie niezdający sobie sprawy z ich celu.

W 1941 r. Eli Sternbuch i rabin Shaul Weingort ze Szwajcarii wysłali do getta trzy komplety lulawów i etrogów, z których jeden otrzymał rabin Yechiel Weinberg. Ponownie kolejki Żydów oczekujących na lulaw i etrog były dłuższe niż po wodę. 2 (Gutta s. 76, Feldheim, 2005)

Ostatnie święto Sukkot odbyło się w getcie warszawskim na przełomie września i października 1942 r. W czasie, gdy przytłaczająca większość Żydów z getta została już zgładzona w Treblince, niektórzy spośród tych, którzy pozostali, nadal zadawali sobie wiele trudu, by wypełnić swoje obowiązki religijne. Z ostatniego święta Sukkot w getcie zachowały się dwie relacje.

Dr Hillel Seidman opisywał, jak rabin Menachem Ziemba zrobił dziurę w dachu swojego mieszkania przy ulicy Muranowskiej, aby zbudować maleńką kuczkę, przez którą przechodziły setki osób. Opowiadał, jak w wigilię święta Sukkot otrzymał ze Szwajcarii trzy etrogi, które następnie podarował rabinowi Menachemowi Ziembie, do szopu Avrahama Hendla oraz Berelowi Gefenowi w szopie przy ulicy Niskiej 64. Według Seidmana w świątecznych nabożeństwach odprawianych przez rabina Menachema uczestniczyli rabin Szimszon Stockhammer, rabin Dawid Szapiro oraz wielu chasydów. (Seidman, The Warsaw Ghetto Diaries [Dziennik z getta warszawskiego], s. 347) (Chidushei HaGRM „Z s. 296)

Z kolei w swoim dzienniku rabin Rubin Feldszuh relacjonował, do czego Żydzi byli gotowi się posunąć, by wypełnić swoje obowiązki religijne. Według jego zapisków, jeszcze w 1942 r., w ostatnich miesiącach istnienia getta, po masowych deportacjach, młody mężczyzna z ortodoksyjnej rodziny zdecydował się pojechać na Węgry, by zdobyć potrzebny etrog i lulaw. Dzięki temu, że biegle władał językiem niemieckim i miał dobry „aryjski” wygląd mógł wyjechać udajac Volksdeutscha. Wyruszył  po Rosz ha-Szana, na tydzień przed świętem Sukkot. Po drodze wysłał wiadomość, że wszystko jest w porządku oraz że jest już blisko granicy i powróci na czas do Warszawy. Po tej wiadomości słuch po nim zaginał.   Rubin Feldszuh w swoich pamiętnikach z getta warszawskiego opisywał z zachwytem, jak bardzo ortodoksyjni Żydzi byli zdeterminowani, by wypełnić tę micwę (czyn sprawiedliwy)… „Nie przejmowali się niebezpieczeństwem i postanowili wysłać kolejnego posłańca. Może jemu by się udało. „4 (Feldszuh s. 483 – FELDSZUH-6-C. 00485)


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Sukkot FAQ

Sukkot FAQ


THE EDITORS


Everything you ever wanted to know about the Feast of Tabernacles.
.

WHAT IS SUKKOT?

The year’s first harvest holiday, Sukkot celebrates the pilgrimage Jews made to the Temple in Jerusalem, bearing fruits and sacrifices. Traditionally, people build temporary dwellings—sukkahs—eating and sleeping in them during the holiday.

WHEN IS SUKKOT?

In 2023, Sukkot begins at sundown on Friday, September 29, and ends at sundown on Friday, October 6.

WHAT’S IT ALL ABOUT?

Sukkot is without doubt the most action-packed of all Jewish holidays. We’re commanded to build a temporary dwelling, take our meals al fresco, shake special tree branches, and so on. This, in part, has to do with the fact that Sukkot (together with Shavuot and Passover) is one of shloshet ha’regalim, or the three festivals of pilgrimage, occasions on which the ancient Israelites traveled to Jerusalem and worshipped at the Temple. This means it’s both a religious and an agricultural celebration, calling for all manner of ritual.

The holiday, the Bible instructs us, is to be celebrated “at the end of the year when you gather in your labors out of the field,” after you’ve gathered your harvest “in from your threshing-floor and from your winepress.” Sukkot, then, is the time to survey—and give thanks for—the land’s bounty, a classic agricultural feast for a classic agricultural society.

A remnant of the ancient traditions is still visible in simchat beit ha’shoeva, or rejoicing at the place of drawing water, a celebration immediately following Sukkot. As Sukkot is also believed to be the time of year when God determines the world’s rainfall for the coming year, a special ceremony was held in the ancient Temple called nisuch ha’mayim, or the water libation ceremony, in which the priests would draw water from a Jerusalem pool and pray for rain. Following the ceremony, the worshippers would make their way to the Temple’s outer courtyard, where they would sing, dance, and give praise to God. While there’s no more Temple, and no more water-drawing ceremony, it’s still customary for Jews to get together in song and dance.

But, Jews being Jews, the here-and-now of nature itself is nothing without history, and Leviticus makes it clear that the festival is also a time to commemorate the Israelites’ triumphant past: “You shall live in booths seven days,” it reads. “All citizens in Israel shall live in booths, in order that future generations may know that I made the Israelite people live in booths when I brought them out of the land of Egypt.” To hark back to our times of wandering, Jews are commanded to take all their meals in the sukkah, Hebrew for booth or hut.

This temporary reminder of our temporary dwelling in the desert, however, needn’t be just a solemn occasion to contemplate our historical hardships. Another key Sukkot tradition is welcoming ushpizin, or guests, into our sukkah. This custom, too, is not without its bit of religious significance: As the holiday lasts for seven days, we welcome in seven symbolic guests: Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, Joseph, and David.

While the first two days of Sukkot are considered the holiday proper, the following five are referred to as Hol Hamoed, or the weekdays of the festival. During these days, none of the holiday’s religious restrictions apply, but Jews are forbidden from strenuous work and are commanded to use that time for enjoyment.

WHAT DO WE EAT?

Unlike other holidays, there are no specific foods uniquely associated with the holiday. That said, because Sukkot celebrates the harvest, some people like to prepare seasonal vegetables and very often they decorate their sukkahs—in which it is a mitzvah to take meals—with gourds, strung popcorn, and other food stuffs.

ANY DOS AND DON’TS?

Perhaps the best known Sukkot custom involves the Four Species, or arba minim, as they’re known in Hebrew: a palm frond (lulav), myrtle tree boughs (hadass), willow tree branches (aravah), and a citron (etrog). Throughout the holiday, the four are held together daily and waved around daily along with an accompanying prayer, a commemoration of a similar ceremony practiced by the Temple’s priests in the ancient days.

The Four Species, tradition has it, symbolize both nature’s offerings and humanity’s taxonomy: the lulav has taste but no smell, symbolizing those Jews who read the Torah but don’t bother with good deeds; the hadass is fragrant but tasteless, symbolizing those Jews who do good deeds but don’t read the Torah; the aravah has neither taste nor smell, just like those Jews who care for neither good deeds nor the good book; and the etrog has both, symbolizing one perfect Jew.

And while it’s important to fulfill every mitzvah to the letter, when the Four Species are involved, Jews are traditionally far more careful with hiddur mitzvah, literally meaning the beautification of the good deed: rather than just buy the four species and perform the waving ritual, Jews take great pains to find absolute perfect exemplars of each four items, often paying top dollar in the process. This is particularly true of the etrog, which, the Bible tells us, must be flawless to be considered kosher.

ANYTHING GOOD TO READ?

Sukkot being a major festival, the Mussaf, or additional fourth daily prayer customary on significant holidays, is read daily. Synagogue congregants also sing the Hallel, a prayer consisting of six psalms and designed as a joyous expression of thanksgiving to God. A final liturgical tradition is that of the Hoshanot, or supplications.

Throughout the holiday we commemorate the ancient ritual pilgrims to the Temple by circling the altar carrying willow branches and the four species and reciting the Hoshanot. The seventh day of Sukkot, therefore, is called Hoshana Rabbah, or the great supplication, and is marked by a special ceremony in which congregants circle the synagogue seven times carrying the lulav and the etrog and reciting Hoshanot. Many communities also blow the shofar after every circling. The ceremony, tradition has it, marks God’s final judgment of the world. After deciding our fate on Yom Kippur, and mulling over the downfall of rain throughout Sukkot, the Almighty finally adjudges future precipitation, the final aspect of human life that must be determined.

ANYTHING ELSE TO DO?

• Watch the five best sukkah time-lapse videos on YouTube.

• Make Joan Nathan’s Ultimate Stuffed Cabbage—the perfect one-pot recipe for Sukkot.

• Use your etrog to make preserves or liqueur.

• Print out some Girls-themed Ushpizin decorations for your sukkah.

• Read Ecclesiastes, the classic biblical text for Sukkot.


From the editors of Tablet Magazine.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Sukkot songs

Sukkot songs

Boys Town JerusalemBoys Town Jerusalem http://bit.ly/2dy4TMksukkot Sukkot the Festival of Booths sees the Jews build booths that they live in for 7 days. Sukkot is the festival where we remember G_d’s kindness and reaffirm our trust in HIM. For 7 days the Sukkah becomes our home. It’s a very joyous time for the Jewish people. There are many street parties – known as simchat beit hashoava, the streets are filled with song and dance . During the week of Sukkot we say the blessing over the Lulav and Etrog – the palm frond and the Citron. 

This year Boys Town Jerusalem has put together a special Sukkot Song – Vesamachta Bechagecha With Happiness in your Celebrations. 

For more information on Boys Town Jerusalem please click here now http://www.boystownjerusalem.org This is the time for charity and to help those in need. Boys Town Jerusalem helps boys from all over Israel (irrespective of their financial situation) to get a top class education. Every donation helps to provide these boys, the next generation of Israel to change their lives around and become leaders in the Israeli society. Click here now http://bit.ly/2dy4TMksukkot

https://youtu.be/N6FhFixEuUg

Follow us on 
Facebook https://www.facebook.com/boystownjeru
Twitter https://twitter.com/Boystownj
Instagram https://www.instagram.com/boystownjer
Linkedin https://www.linkedin.com/groups/3716329
Youtube https://www.youtube.com/user/BTJnational
Pinterest: https://www.pinterest.com/boystownj/
Website http://www.boystownjerusalem.org/


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com

 


Wielki Dzień Pojednania dotyczy także ONZ

Na początku tygodnia przypadało żydowskie święto Jom Kippur, które zawsze gromadzi dziesiątki tysięcy Żydów pod Ścianą Płaczu na modlitwie o przebaczenie. Dopiero w ostatnich latach ONZ również zaczęła szanować ten dzień i odwołuje szczyty Zgromadzenia Ogólnego w tym dniu. Foto: Dan Balilty/AP/TT


Wielki Dzień Pojednania dotyczy także ONZ

Tomas Sandell


Jeszcze w 2016 roku, po 67 latach członkostwa Izraela, Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało pierwsze żydowskie święto religijne za święto oficjalne, kiedy siedziba główna jest zamknięta i unika się ważnych spotkań. Do tego czasu izraelscy dyplomaci i żydowscy urzędnicy byli zmuszeni zrezygnować z wielu strategicznie ważnych spotkań podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku, który co roku zbiega się z żydowskim Nowym Rokiem, Rosz HaSzana, i Wielkim Dniem Pojednania, Jom Kipppur.

Tym, którzy nie znają świąt żydowskich, mogło wydawać się absurdalne i wręcz niegrzeczne, że izraelskie miejsca w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ były puste, kiedy na przykład przemawiał przywódca delegacji palestyńskiej.

Uznanie Jom Kippur za święto religijne usankcjonowane przez ONZ, mające taki sam status jak chrześcijańskie Boże Narodzenie i Wielkanoc, było późną korektą strukturalnej dyskryminacji, jakiej państwo żydowskie było poddawane od czasu jego przyjęcia do grona członków w 1949 r. Przez kilka lat dziesięcioleci, aż do roku 1990, jednak Izrael nie mógł w pełni skorzystać ze swojego członkostwa, ponieważ kraj ten nie należał do żadnej grupy regionalnej. System ONZ opiera się na członkostwie w grupach regionalnych, które między sobą kontrolują władzę w ramach światowej organizacji.

W wyraźnym kontraście z Kartą ONZ nakazującą równe traktowanie wszystkich państw członkowskich, państwo żydowskie zmuszone było żyć we własnym „getcie” aż do roku 2000, kiedy to dzięki naciskom amerykańskim kraj ten został ostatecznie przyjęty jako członek tzw. grupa WEOG, czyli Europa Zachodnia i inne kraje.

Nie tylko to. Wielu może pamiętać, jak żydowski ruch na rzecz samostanowienia, syjonizm, został uznany w 1975 r. za rasistowską fabrykację, antysemicki mit, który kilka lat później został powtórzony podczas tak zwanej konferencji w Durbanie w 2001 r.

Jak dotąd większość przyjaciół Izraela rozpoznaje obraz pozycji Izraela w systemie ONZ. Ale jest też inny obraz. Strukturalna dyskryminacja Izraela przez ONZ oznacza, że ​​nadal – 75 lat po odrodzeniu kraju – ONZ finansuje szereg organów, które podtrzymują mit o powstaniu Izraela w 1948 r. jako „wielkiej katastrofie”, czyli Nakba po arabsku. Nie ma jednak ani jednego organu, który dbałby o interesy Żydów.

Ale w ostatnich latach nastąpiła zmiana.

Decyzja ONZ o wstrzymaniu dorocznego szczytu Zgromadzenia Ogólnego podczas święta Jom Kippur jest istotna z kilku powodów. W ten sposób szacunek dla kultury żydowskiej i pozycji Izraela jest powoli, ale skutecznie wzmacniany w systemie ONZ. W ostatnich latach Sekretarz Generalny ONZ brał udział w oficjalnym przyjęciu żydowskiego Nowego Roku w formie ceremonii Tashlich. Rytuał nawiązujący do żydowskiego Nowego Roku wskazuje na potrzebę rachunku sumienia, pokuty i przebaczenia przed nowym rokiem.

W ostatnich latach światło dzienne w systemie ONZ ujrzała także pierwsza oficjalna grupa interesu zajmująca się kulturą żydowską, tzw. Grupa Przyjaciół. Kiedy dwa lata temu została ona wprowadzona, było obecnych łącznie czterdzieści narodów, a dziesięć państw członkowskich skorzystało z okazji i wygłosiło własne oświadczenia, podkreślając znaczenie kultury żydowskiej w ich własnych ojczyznach i czego możemy się nauczyć z żydowskich świąt.

Podejście jest wyjątkowe. Kultura żydowska nie dotyczy tylko państwa Izrael – około 120 krajów na całym świecie ma doświadczenia związane z własną populacją żydowską. We wszystkich przypadkach doświadczenia są pozytywne! Niezależnie od tego, czy jest to Maroko, Meksyk czy Indie, kraje te są dumne ze swojej mniejszości żydowskiej, swojej kultury i tego, w jaki sposób przyczyniła się ona do dobrobytu narodu.

W ten sposób wszystkie te państwa członkowskie mogą poczuć dumę z własnej mniejszości żydowskiej, a co za tym idzie, rośnie także zrozumienie potrzeby posiadania własnego państwa żydowskiego obok Żydów, którzy nadal żyją w diasporze. Dzięki tej dyplomacji kulturalnej Izrael i naród żydowski zyskują nowych przyjaciół w całym systemie ONZ.

Jeśli pierwsze pięćdziesiąt lat członkostwa Izraela w ONZ spędził w poczekalni ONZ, kraj wszedł teraz do wspaniałego forum ONZ.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Roger Waters sang ‘f***ing Jew’ song, claims former producer

Roger Waters sang ‘f***ing Jew’ song, claims former producer

DAVID ROSE


Documentary makes explosive new allegations about the former Pink Floyd frontman

Roger Waters: bad people can make great art (Alamy)

Roger Waters delivered an impromptu ditty that referred to his Jewish agent as a “f***ing Jew”, the rock star’s ex-producer has claimed in an explosive new documentary about the former Pink Floyd frontman.   

The film also claims Waters once referred disparagingly to a vegetarian restaurant meal as “Jew food” and alleges he said that European Jews could not trace their origins to ancient Israel, but were “just white men like me with beards”.

The documentary, The Dark Side of Roger Waters, which was made by Campaign Against Antisemitism (CAA) and presented by the veteran BBC investigative journalist John Ware, also claims Waters suggested in an email that the giant inflatable pig that floats above the audience at his shows should be adorned not only with a Star of David but the phrases “follow the money” and “dirty kyke [sic]”.

Most of the key allegations about Waters in the documentary are made by two music professionals who are well-known in their own right and who worked closely with the rock star over many years.

Bob Ezrin, who is Jewish and Waters’s former producer, is a music business legend who has also worked with artists including Alice Cooper, KISS and Taylor Swift. The other key interviewee is Jewish saxophonist Norbert Stachel, who spent years touring the world as a member of Waters’ band.

As well as levelling allegations in the film about Waters, both men pay tribute to his virtues and talent. According to Ezrin, Waters is “a brilliant songwriter, a brilliant poet”, who can be “exquisitely sensitive”, “tender” and “sweet”. Stachel admits that he never challenged what he regarded as Water’s unacceptable statements, “because I wanted his money and I wanted his gig”.

However, Ezrin says that Waters is also a “bully” and someone who “finds the weak spot in others to make themselves more powerful”. He adds that although “part of me still loves him, part of me is very upset with him for positions that he’s taking in the public that affect me as a Jew. And affect my people and my family and my friends and I feel that’s why I have to do this interview and speak about it publicly.”

Ezrin also says that in his view, Waters genuinely does not see himself as an antisemite and believes he is a strident campaigner against racism and fascism. Waters has always denied he is antisemitic, saying that the allegation arises from his opposition to Israel’s government, which “sees me as existentialist threat to their settler-colonialist racist apartheid regime”.

Gideon Falter, Chief Executive of Campaign Against Antisemitism, said: “Roger Waters has repeatedly used his enormous platform to bait Jews, but he always claims that he is not antisemitic. We believed that there was further evidence out there, and the release of The Dark Side of Roger Waters now puts the evidence we obtained in the hands of the public.

“Is Roger Waters an antisemite? Now people can make up their own minds.”

Ezrin, who co-produced Pink Floyd’s global hit album The Wall, claims in the film he was present when Waters sang an antisemitic ditty about his former agent, the late Bryan Morrison, who was Jewish: “I can’t remember the exact circumstance… but the last line of the couplet was “…’cos Morry is a f****ing Jew’.”

However, Ezrin adds, “I’m embarrassed to say that I was so shocked that I didn’t say anything.” Because the incident took place “early on in the relationship”, he says, he “kind of chalked it up to just stupidity on his part and a kind of nascent antisemitism that existed in England and many places around the world”.

The film, which was funded by CAA and broadcast on the anti-racism group’s website, also reveals emails allegedly written by Waters in 2010 about the famous giant pig that floats above the audience during gigs.

In one, Waters apparently suggested the pig should be decorated with crosses, Stars of David, dollar signs and “epithets” such as “dirty kyke”, “follow the money” and “scum”. Ezrin says that, in his view, the pig became a “rallying cry” for antisemites in the audience. The film reports that after the band’s Jewish lighting director protested, the phrase “dirty kyke” was abandoned, although Waters’s pig did bear the Star of David at concerts until 2013.

It is also claimed that Waters went on to suggest in a further email that audiences should be showered with confetti shaped in what he called “political and religious symbols”, including a Star of David, a Nazi swastika and a dollar sign, which should be “dropped like bombs” from the ceiling. In the end, the swastika was not used — but both dollar-sign and Star of David-shaped confetti was dropped onto crowds.

Touring this year, Waters juxtaposed images of Anne Frank, who was murdered in the Holocaust, with the Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh, who was accidentally shot by an Israeli soldier while covering clashes in the West Bank last year. One of the most bizarre alleged incidents described by Stachel took place when he and Waters dined at a Lebanese restaurant, and the waiters brought a succession of vegetarian dishes.

According to Stachel, Waters pushed a dish with his arm and berated the waiter, saying: “That’s it! That’s it! Where’s the meat? Where’s the meat? What’s with this? This is Jew food! What’s with the Jew food! Take away the Jew food!”

Stachel also claims that Waters repeatedly asked him probing questions about his Jewish heritage, on one occasion putting on an accent and pretending to be his Jewish grandmother.

Once, Stachel says, he overheard an argument Waters had with a former girlfriend on the way to a venue, in which the singer reportedly said that Jews were not a race, but “white European men that grow beards and they practise the religion Judaism but they’re no different than me they have no difference in their background or their history or their culture or anything”.

Stachel says he was warned not to protest over Waters’s alleged antisemitism by another Jewish member of his entourage, who told him: “If you want to keep this job, let me give you some advice. Just shut up about the Jewish stuff and keep it to yourself… don’t make a fuss.”

Asked whether Waters was an antisemite, Ezrin says: “As a person with a powerful public platform he has a responsibility to understand that what he does affects other people. And so he may not be one but he walks like one, he quacks one, he swims like one, so you know, from my point of view he’s functionally a duck.” Waters, Ezrin adds, “does things and says things that Jewish people take as an attack against us as a group as an ethnic group.”

Last weekend, Waters claimed that he had been barred from Pennsylvania University, where he was to speak at a Palestinian literary festival. In a video, he blamed the campus newspaper for publishing an article “all about how I might be an antisemite”.

This, he said, was a “diversionary tactic”, adding: “If they can get you thinking and talking about antisemitism then you won’t be thinking about the fact that Palestinians have no human rights in the occupied territories.

“That is what we should be talking about in the Daily Pennsylvanian, not whether Roger Waters is an antisemite or not. And by the way, he’s not… Shall I tell you how I know? I am Roger Waters and this is my heart, and it doesn’t have even the slightest flicker of antisemitism in it, anywhere.”

A university spokesman later said it was because of last-minute logistical and security concerns.

Accused on social media of being antisemitic “to his rotten core” by Polly Samson, the wife of his former bandmate Dave Gilmour, Waters retaliated on stage earlier this year, saying: “All I have to say about Polly Samson is: imagine waking up to that every morning!” This, Ezrin says, was “just incendiary… sexist [and] provocative”.

Last week, the JC emailed detailed questions to Waters, asking him to respond to the film’s allegations, including all those described above. He has not replied. Requests for comment from the programme-makers also went unanswered, we understand.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com