Archive | 2023/09/30

Sukkot w getcie warszawskim

Leopoldus Pilichowski: Sukkot, 1894/95 (Museum Iudaicum, Novum Eboracum)


Sukkot w getcie warszawskim

rabin David Berman


„W naszym szopie, zmartwienia innego typu. Nie mamy Etrogu i Lulawu i nie będziemy w stanie dopełnić przykazania i błogosławieństwa. Czekaliśmy do ostatniej chwili pewni, że przybędzie…”

(Rubin Feldszuh s. 483 – FELDSZUH-6-C. 00485)

Żydowskie święto Sukkot, znane również jako „Święto Szałasów” lub Kuczek, rządzi się swoim własnym, unikalnym zestawem zwyczajów i praw. Święto przypada pięć dni po Jom Kipur, pod koniec września lub w październiku. Upamiętnia wędrówkę Żydów przez pustynię do Ziemi Obiecanej po wyjściu z Egiptu.  Zgodnie z tradycją  mieszkali oni wtedy w szałasach. Dwa podstawowe obowiązki to jedzenie i spanie w szałasach oraz odmawianie błogosławieństwa z bukietem z czterech gatunków roślin w ręku.

Budowana z okazji święta „kuczka” to szałas lub tymczasowa altanka z dachem (zgodnie z tradycją przez dach „kuczki” powinny być w nocy widoczne gwiazdy), wykonanym z gałęzi lub roślin, w której Żydzi mieszkają przez siedem dni. Wspomniane cztery gatunki roślin to cytron (etrog), gałązka palmy daktylowej (lulaw), gałązka mirtu i gałązki wierzby. Wszystkie cztery elementy trzyma się razem w trakcie wykonywania gestu błogosławieństwa.

Przez cały okres okupacji niemieckiej w Warszawie przestrzeganie nawet najbardziej podstawowych żydowskich obowiązków i tradycji religijnych było niezwykle trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Mimo to religijni Żydzi zadawali sobie wiele trudu i podejmowali wielkie ryzyko, starając się wypełnić obowiązki, które były prawnie zakazane przez okupanta.

Kuczka stanowi ten rodzaj tradycji, który jest doskonale widoczny, nawet dla postronnego obserwatora. Budowanie ich zatem w okresie okupacji było niebezpieczne. Nie oznacza to jednak, że tego nie robiono. Szukano jednak sposobu, by nie rzucały się w oczy. W okresie funkcjonowania getta szałasy często maskowano lub stawiano w ukrytym miejscu. Jeszcze większym wyzwaniem było pozyskanie czterech gatunków roślin, z których dwa nie są rodzime dla Polski i Europy Środkowej lecz w okresie poprzedzającym wojnę sprowadzane były z krajów Bliskiego Wschodu lub basenu Morza Śródziemnego.

Według relacji rabina Szymona Huberbanda zaraz po zawieszeniu broni, w przeddzień święta Sukkot w 1939 r., warszawscy Żydzi zaczęli stawiać kuczki na każdym podwórzu. Jak podkreślał, przy niektórych budynkach znajdujących się wzdłuż ul. Nalewki powstało nawet kilka kuczek, problemem był jednak brak żywności. Z powodu trudności z zaopatrzeniem, każdy mógł zjeść tylko minimalną ilość chleba.

W odniesieniu do czterech gatunków roślin Huberband pisał, że w Warszawie znalazły się etrogi, przy pomocy których Żydzi odmawiali błogosławieństwo. Etrogi podobno były trzy: jeden u Mendla Rubinrota na ul. Nalewki 43, drugi u Simchy Bunema Rotenberga na ul. Nalewki 33, a trzeci u Meszulama Kaminera na ul. Pawiej 11 – wszystkie przysłane z Palestyny jeszcze przed wybuchem wojny. Dzięki odzyskaniu starego lulawu, który pozostał z poprzedniego roku, oraz gałązkom lokalnego mirtu i wierzby, udało się skompletować wymagane cztery gatunki roślin.

Według relacji, każdego dnia tego święta przed domami tych trzech osób ustawiały się długie kolejki Żydów do lulawu i etrogu, aby odmówić błogosławieństwo. Owoce aż poczerniały po tym, jak przechodziły z rąk do rąk setek ludzi. Interesujące jest, co zanotował Huberband, że w kolejkach ustawiali się również chrześcijanie zupełnie niezdający sobie sprawy z ich celu.

W 1941 r. Eli Sternbuch i rabin Shaul Weingort ze Szwajcarii wysłali do getta trzy komplety lulawów i etrogów, z których jeden otrzymał rabin Yechiel Weinberg. Ponownie kolejki Żydów oczekujących na lulaw i etrog były dłuższe niż po wodę. 2 (Gutta s. 76, Feldheim, 2005)

Ostatnie święto Sukkot odbyło się w getcie warszawskim na przełomie września i października 1942 r. W czasie, gdy przytłaczająca większość Żydów z getta została już zgładzona w Treblince, niektórzy spośród tych, którzy pozostali, nadal zadawali sobie wiele trudu, by wypełnić swoje obowiązki religijne. Z ostatniego święta Sukkot w getcie zachowały się dwie relacje.

Dr Hillel Seidman opisywał, jak rabin Menachem Ziemba zrobił dziurę w dachu swojego mieszkania przy ulicy Muranowskiej, aby zbudować maleńką kuczkę, przez którą przechodziły setki osób. Opowiadał, jak w wigilię święta Sukkot otrzymał ze Szwajcarii trzy etrogi, które następnie podarował rabinowi Menachemowi Ziembie, do szopu Avrahama Hendla oraz Berelowi Gefenowi w szopie przy ulicy Niskiej 64. Według Seidmana w świątecznych nabożeństwach odprawianych przez rabina Menachema uczestniczyli rabin Szimszon Stockhammer, rabin Dawid Szapiro oraz wielu chasydów. (Seidman, The Warsaw Ghetto Diaries [Dziennik z getta warszawskiego], s. 347) (Chidushei HaGRM „Z s. 296)

Z kolei w swoim dzienniku rabin Rubin Feldszuh relacjonował, do czego Żydzi byli gotowi się posunąć, by wypełnić swoje obowiązki religijne. Według jego zapisków, jeszcze w 1942 r., w ostatnich miesiącach istnienia getta, po masowych deportacjach, młody mężczyzna z ortodoksyjnej rodziny zdecydował się pojechać na Węgry, by zdobyć potrzebny etrog i lulaw. Dzięki temu, że biegle władał językiem niemieckim i miał dobry „aryjski” wygląd mógł wyjechać udajac Volksdeutscha. Wyruszył  po Rosz ha-Szana, na tydzień przed świętem Sukkot. Po drodze wysłał wiadomość, że wszystko jest w porządku oraz że jest już blisko granicy i powróci na czas do Warszawy. Po tej wiadomości słuch po nim zaginał.   Rubin Feldszuh w swoich pamiętnikach z getta warszawskiego opisywał z zachwytem, jak bardzo ortodoksyjni Żydzi byli zdeterminowani, by wypełnić tę micwę (czyn sprawiedliwy)… „Nie przejmowali się niebezpieczeństwem i postanowili wysłać kolejnego posłańca. Może jemu by się udało. „4 (Feldszuh s. 483 – FELDSZUH-6-C. 00485)


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Sukkot FAQ

Sukkot FAQ


THE EDITORS


Everything you ever wanted to know about the Feast of Tabernacles.
.

WHAT IS SUKKOT?

The year’s first harvest holiday, Sukkot celebrates the pilgrimage Jews made to the Temple in Jerusalem, bearing fruits and sacrifices. Traditionally, people build temporary dwellings—sukkahs—eating and sleeping in them during the holiday.

WHEN IS SUKKOT?

In 2023, Sukkot begins at sundown on Friday, September 29, and ends at sundown on Friday, October 6.

WHAT’S IT ALL ABOUT?

Sukkot is without doubt the most action-packed of all Jewish holidays. We’re commanded to build a temporary dwelling, take our meals al fresco, shake special tree branches, and so on. This, in part, has to do with the fact that Sukkot (together with Shavuot and Passover) is one of shloshet ha’regalim, or the three festivals of pilgrimage, occasions on which the ancient Israelites traveled to Jerusalem and worshipped at the Temple. This means it’s both a religious and an agricultural celebration, calling for all manner of ritual.

The holiday, the Bible instructs us, is to be celebrated “at the end of the year when you gather in your labors out of the field,” after you’ve gathered your harvest “in from your threshing-floor and from your winepress.” Sukkot, then, is the time to survey—and give thanks for—the land’s bounty, a classic agricultural feast for a classic agricultural society.

A remnant of the ancient traditions is still visible in simchat beit ha’shoeva, or rejoicing at the place of drawing water, a celebration immediately following Sukkot. As Sukkot is also believed to be the time of year when God determines the world’s rainfall for the coming year, a special ceremony was held in the ancient Temple called nisuch ha’mayim, or the water libation ceremony, in which the priests would draw water from a Jerusalem pool and pray for rain. Following the ceremony, the worshippers would make their way to the Temple’s outer courtyard, where they would sing, dance, and give praise to God. While there’s no more Temple, and no more water-drawing ceremony, it’s still customary for Jews to get together in song and dance.

But, Jews being Jews, the here-and-now of nature itself is nothing without history, and Leviticus makes it clear that the festival is also a time to commemorate the Israelites’ triumphant past: “You shall live in booths seven days,” it reads. “All citizens in Israel shall live in booths, in order that future generations may know that I made the Israelite people live in booths when I brought them out of the land of Egypt.” To hark back to our times of wandering, Jews are commanded to take all their meals in the sukkah, Hebrew for booth or hut.

This temporary reminder of our temporary dwelling in the desert, however, needn’t be just a solemn occasion to contemplate our historical hardships. Another key Sukkot tradition is welcoming ushpizin, or guests, into our sukkah. This custom, too, is not without its bit of religious significance: As the holiday lasts for seven days, we welcome in seven symbolic guests: Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, Joseph, and David.

While the first two days of Sukkot are considered the holiday proper, the following five are referred to as Hol Hamoed, or the weekdays of the festival. During these days, none of the holiday’s religious restrictions apply, but Jews are forbidden from strenuous work and are commanded to use that time for enjoyment.

WHAT DO WE EAT?

Unlike other holidays, there are no specific foods uniquely associated with the holiday. That said, because Sukkot celebrates the harvest, some people like to prepare seasonal vegetables and very often they decorate their sukkahs—in which it is a mitzvah to take meals—with gourds, strung popcorn, and other food stuffs.

ANY DOS AND DON’TS?

Perhaps the best known Sukkot custom involves the Four Species, or arba minim, as they’re known in Hebrew: a palm frond (lulav), myrtle tree boughs (hadass), willow tree branches (aravah), and a citron (etrog). Throughout the holiday, the four are held together daily and waved around daily along with an accompanying prayer, a commemoration of a similar ceremony practiced by the Temple’s priests in the ancient days.

The Four Species, tradition has it, symbolize both nature’s offerings and humanity’s taxonomy: the lulav has taste but no smell, symbolizing those Jews who read the Torah but don’t bother with good deeds; the hadass is fragrant but tasteless, symbolizing those Jews who do good deeds but don’t read the Torah; the aravah has neither taste nor smell, just like those Jews who care for neither good deeds nor the good book; and the etrog has both, symbolizing one perfect Jew.

And while it’s important to fulfill every mitzvah to the letter, when the Four Species are involved, Jews are traditionally far more careful with hiddur mitzvah, literally meaning the beautification of the good deed: rather than just buy the four species and perform the waving ritual, Jews take great pains to find absolute perfect exemplars of each four items, often paying top dollar in the process. This is particularly true of the etrog, which, the Bible tells us, must be flawless to be considered kosher.

ANYTHING GOOD TO READ?

Sukkot being a major festival, the Mussaf, or additional fourth daily prayer customary on significant holidays, is read daily. Synagogue congregants also sing the Hallel, a prayer consisting of six psalms and designed as a joyous expression of thanksgiving to God. A final liturgical tradition is that of the Hoshanot, or supplications.

Throughout the holiday we commemorate the ancient ritual pilgrims to the Temple by circling the altar carrying willow branches and the four species and reciting the Hoshanot. The seventh day of Sukkot, therefore, is called Hoshana Rabbah, or the great supplication, and is marked by a special ceremony in which congregants circle the synagogue seven times carrying the lulav and the etrog and reciting Hoshanot. Many communities also blow the shofar after every circling. The ceremony, tradition has it, marks God’s final judgment of the world. After deciding our fate on Yom Kippur, and mulling over the downfall of rain throughout Sukkot, the Almighty finally adjudges future precipitation, the final aspect of human life that must be determined.

ANYTHING ELSE TO DO?

• Watch the five best sukkah time-lapse videos on YouTube.

• Make Joan Nathan’s Ultimate Stuffed Cabbage—the perfect one-pot recipe for Sukkot.

• Use your etrog to make preserves or liqueur.

• Print out some Girls-themed Ushpizin decorations for your sukkah.

• Read Ecclesiastes, the classic biblical text for Sukkot.


From the editors of Tablet Magazine.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Sukkot songs

Sukkot songs

Boys Town JerusalemBoys Town Jerusalem http://bit.ly/2dy4TMksukkot Sukkot the Festival of Booths sees the Jews build booths that they live in for 7 days. Sukkot is the festival where we remember G_d’s kindness and reaffirm our trust in HIM. For 7 days the Sukkah becomes our home. It’s a very joyous time for the Jewish people. There are many street parties – known as simchat beit hashoava, the streets are filled with song and dance . During the week of Sukkot we say the blessing over the Lulav and Etrog – the palm frond and the Citron. 

This year Boys Town Jerusalem has put together a special Sukkot Song – Vesamachta Bechagecha With Happiness in your Celebrations. 

For more information on Boys Town Jerusalem please click here now http://www.boystownjerusalem.org This is the time for charity and to help those in need. Boys Town Jerusalem helps boys from all over Israel (irrespective of their financial situation) to get a top class education. Every donation helps to provide these boys, the next generation of Israel to change their lives around and become leaders in the Israeli society. Click here now http://bit.ly/2dy4TMksukkot

https://youtu.be/N6FhFixEuUg

Follow us on 
Facebook https://www.facebook.com/boystownjeru
Twitter https://twitter.com/Boystownj
Instagram https://www.instagram.com/boystownjer
Linkedin https://www.linkedin.com/groups/3716329
Youtube https://www.youtube.com/user/BTJnational
Pinterest: https://www.pinterest.com/boystownj/
Website http://www.boystownjerusalem.org/


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com