Archive | 2021/02/07

Edukacyjna czystka etniczna

Kilka brytyjskich uniwersytetów jest obecnie praktycznie Judenfrei: wolne od Żydów. Jest to mrożące krew w żyłach oskarżenie nie tylko brytyjskiego środowiska akademickiego, ale społeczeństwa liberalnej demokracji, które toleruje, często z powodu ignorancji lub samozadowolenia, falę dyskryminacji Żydów, jaka przetacza się w ostatnich dziesięcioleciach przez uniwersytety. Na zdjęciu: King’s College w Londynie, miejsce protestów i przemocy przeciwko wizytującemu, izraelskiemu wykładowcy w 2016. (Zdjęcie: Wikipedia)


Edukacyjna czystka etniczna

Richard Kemp
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


“Cel jest osiągnięty! Nie ma więcej Żydów na niemieckich uniwersytetach” – triumfalnie oznajmiła czołowa, nazistowska gazeta studencka, „Die Bewegung”, w 1938 roku.

Oczywiście, nic takiego nie mogłoby zdarzyć się znowu. Tyle tylko, że coś takiego dzieje się znowu – teraz, w Wielkiej Brytanii. Według raportu opublikowanego w tym tygodniu przez Davida Colliera, brytyjskiego badacza, kilka brytyjskich uniwersytetów jest obecnie praktycznie Judenfrei: wolne od Żydów.

Jest to mrożące krew w żyłach oskarżenie nie tylko brytyjskiego środowiska akademickiego, ale społeczeństwa liberalnej demokracji, które toleruje, często z powodu ignorancji lub samozadowolenia, falę dyskryminacji Żydów, jaka przetacza się w ostatnich dziesięcioleciach przez uniwersytety. Z tych przybytków nauki szerzy się antysemityzm i wzmacnia to, co już jest solidnym ruchem, który zagraża Żydom w różnych częściach społeczeństwa i doprowadziło wielu z nich do odejścia. To dzieje się nie tylko w Wielkiej Brytanii. Collier określa środowisko akademickie jako “epicentrum globalnego antysemityzmu”.

Ta nienawiść do Żydów okrywa się szatą antysyjonizmu, doktryny, która twierdzi, że żydowskie państwo, jedyne państwo ze wszystkich na świecie, nie ma prawa istnieć. Stara się rozpalić nienawiść do Izraela przez skupianie się na trzech podstawowych kłamstwach: oskarżeniu o apartheid, czystkę etniczną i osadniczy kolonializm.

Tak jak szczucie wypędziło żydowskich studentów i profesorów z niemieckich uniwersytetów, i liceów, a ich dostęp do nich został z czasem zakazany edyktem państwa niemieckiego, w dzisiejszej Wielkiej Brytanii antysyjonistyczni pracownicy akademiccy i studenci, na których wpłynęli, stworzyli środowisko alienujące wielu Żydów, jako pretekstu używając kwestii poparcia dla państwa żydowskiego. Oczywiście, nie każdy żydowski student popiera Izrael, a bardzo niewielu robi to bezkrytycznie. Niemniej Collier pisze:

“Żydzi dzisiaj na kampusach mogą być tolerowani, osłaniani lub prześladowani. W żadnym momencie nie są traktowani jak równi. Najlepsze, na co mogą mieć nadzieję, jest osłona i tolerancja we wrogim środowisku. Obiegową mądrością na kampusie jest to, że ich przekonanie o swojej żydowskiej tożsamości jest fundamentalnie złe”.

W szczególności Żydzi są groteskowo napiętnowani jako członkowie rasy, dla której nie ma miejsca w Izraelu, gdzie są “białymi” kolonialnymi okupantami i ciemiężycielami rdzennego ludu.

Collier pyta: “Dlaczego student, który nie chce ukrywać swojego żydowskiego pochodzenia   miałby chcieć uczęszczać na uniwersytet, gdzie będzie szkalowany przez innych studentów i prześladowany przez wykładowców?” Rzeczywistość dzisiaj w Wielkiej Brytanii jest taka, że żydowscy studenci wybierają uniwersytet nie na podstawie zawartości kursów lub jakości nauczania, ale ze względu na rozmiary antysemityzmu, z jakim się spotkają. Baronessa Ruth Deech, była Independent Adjudicator for Higher Education [organ rozpatrujący skargi studentów. przyp. tłum.] Wielkiej Brytanii i zasłużona nauczycielka akademicka oraz była rektorka jednego z kolegiów w Oxfordzie, pisała już wcześniej, że “wśród żydowskich studentów narasta przekonanie, że należy unikać pewnych uniwersytetów”.

Można spotkać wielu żydowskich studentów w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach europejskich, którzy to poświadczają, którzy powiedzą ci o stosunkowo bezpiecznych uniwersytetach i o innych, których lepiej unikać.

Często występuję na uniwersytetach mówiąc na rozmaite tematy. Tylko kiedy występuję na zaproszenie żydowskich lub proizraelskich grup spotykam się z wrogością zamiast z otwartą dyskusją. Dosłownie w każdym przypadku mam gwarantowany jakiś rodzaj fizycznego protestu, jak również obelg w mediach społecznościowych – nie po to, by wyrazić inne zdanie, ale żeby zamknąć mi usta. To działo się w Wielkiej Brytanii, USA, Afryce Południowej i Australii, gdzie jeden z wykładów był tak poważnie zakłócony, że doprowadził do dochodzenia przez władze uniwersytetu z nieczęsto stosowaną akcją dyscyplinarną przeciwko sprawcom, wśród których byli nauczyciele akademiccy.

Badania Colliera pokazują, że:

“Jeśli [żydowscy studenci] są obiektem znęcania się nad nimi, jest to znacznie mniej poważne wykroczenie niż [takie samo zachowanie] przeciwko komuś ze społeczności muzułmańskiej, BAME lub LGBTQ. Jeśli odpowiedzialny za nękanie jest nauczyciel akademicki (patrz BristolLeedsWarwick) chroniony będzie nauczyciel, a skarżący się student będzie prześladowany – nawet jeśli student może dowieść nękania”.

W klasycznym wzorze radykalizacji na uniwersytetach istnieje sieć nauczycieli akademickich, którzy zatruwają studentów uprzedzeniami i nienawiścią. Najskuteczniejsze w utrwalaniu szerzenia się antysemityzmu jest indoktrynowanie studentów przez niektórych z nich w ramach nadzoru nad ich doktoratami, co prowadzi do zagorzałego aktywizmu i późniejszej poziomej i pionowej transmisji, często z uniwersytetu na uniwersytet i z kraju do kraju.

Ich wpływ nie ogranicza się do uniwersytetów. Niektórzy piszą wypełnione oszczerstwami książki, publikują wypaczone artykuły w krajowej prasie i otrzymują zaproszenia do szerzenia swoich uprzedzeń na falach eteru. NGO, rządowe organizacje i międzynarodowe korporacje przyjmują te osoby na konsultantów i partnerów. Często odgrywają oni wiodącą rolę w ruchach takich jak Bojkot, Dywestycje i Sankcje (BDS) i grupach aktywistów, takich jak tak zwana Palestine Solidarity Campaign, podżegając do nienawiści do Żydów szeroko i daleko, czasami niszcząc własność i zastraszając Żydów na ulicach.

Najbardziej zagorzali obrońcy Partii Pracy Jeremy’ego Corbyna pochodzili ze świata akademickiego. Profesorzy uniwersyteccy wielokrotnie oskarżali tych, którzy sprzeciwiali się Corbynowi, o oczernianie jego i jego popleczników politycznie motywowanymi kłamstwami. Niefortunnie dla nich, Partia Pracy została pierwszą polityczną partią głównego nurtu, w sprawie której Equality and Human Rights Commission przeprowadziła dochodzenie. EHRC uznała Labour za winną tego właśnie, czemu zaprzeczały armie nauczycieli akademickich – nielegalnego nękania Żydów.

Wielkiej Brytanii nie można porównywać do Niemiec z lat 1930., ale podobieństwa istnieją w pewnych obszarach działania i metodach nazistowskich zabijaków na niemieckich uniwersytetach tamtej ery. Zanim Żydzi zostali definitywnie wykluczeni, członkowie Narodowo-Socjalistycznej Ligi Studentów często przerywali wykłady, prowokowali starcia i zastraszali żydowskich studentów. Wszystko to można zobaczyć dzisiaj na brytyjskich kampusach uniwersyteckich.  

Reagując na pełne przemocy protesty studentów z King’s College London przeciwko wizytującemu wykładowcy izraelskiemu, Lord Eric Pickles, Specjalny Wysłannik ds. Post-Holocaustu, powiedział w parlamencie: “Jeśli chcemy wiedzieć, kim są nowi faszyści, wystarczy jak spojrzymy na tych, którzy dokonali tego ataku”. Jak powiedział mi Robert Festenstein z brytyjskiej organizacji Jewish Human Rights Watch, który od lat zwalcza antysemityzm na brytyjskich uniwersytetach: “Żydzi są czyszczeni etnicznie z pewnych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii”.

Celem dzisiejszych akademickich zabijaków nie tyle jest wygnanie Żydów, ile zamknięcie im ust – zdławienie każdego sprzeciwu wobec ich radykalnej, antysyjonistycznej agendy nakierowanej na delegitymizację żydowskiego państwa. Często udaje im się to i zmuszają Żydów do odejścia, do milczenia o faktach w sprawie Izraela lub do ukrywania ich żydowskiej tożsamości. Jest całkiem zrozumiałe, że wielu młodych Żydów, którzy po prostu chcą kontynuować studia i swoje życie, unika angażowania się w potencjalnie niszczącą konfrontację polityczną i ryzykowania oszkalowania lub gorzej, co mogłoby mieć negatywne skutki dla ich wyników na egzaminach i perspektywie uzyskania zatrudnienia.

Dlaczego jakikolwiek Żyd, tak samo jak każdy członek jakiejkolwiek rasy lub wyznania, miałby być prześladowany za to, kim jest? Dlaczego jakikolwiek dumny Żyd, który chce wyrazić poparcie dla żydowskiego państwa, miałby bać się zrobienia tego? Izrael jest jednym z najważniejszych sojuszników Wielkiej Brytanii, dostarczając nam ratujące życie dane wywiadowcze i technologie, i jest coraz mocniejszym partnerem handlowym. Nade wszystko, wbrew wypaczonym pojęciom żydożerców, Izrael nie jest winien fałszywych oskarżeń, jakie żydożercy rzucają, by go oszkalować. W każdym razie, w cywilizowanym społeczeństwie, musi być możliwe przedstawianie własnych argumentów bez strachu.

W 2016 roku brytyjski rząd przyjął roboczą definicję antysemityzmu, sformułowaną przez International Holocaust Remembrance Alliance’s (IHRA), co dostarcza narzędzi umożliwiającego organom publicznym na działanie przeciwko takiej dyskryminacji, jaka szaleje na naszych uniwersytetach. Rząd stara się przekonać uniwersytety, by przyjęły definicję IHRA, włącznie z ostrzeżeniem, że mogą odebrać finansowanie. Często ostro sprzeciwia się temu grono nauczycielskie, które chce zachować możliwość zastraszania żydowskich studentów ze swoich katedr. Jesienią zeszłego roku zaledwie 29 z 133 instytucji nauczania wyższego przyjęło tę definicję, chociaż podobno od tego czasu zrobiło to także kilka kolejnych. Na tych, którzy ją odrzucają, należałoby wywrzeć więcej nacisków, jak również prowadzić skrupulatne monitorowanie, by zapewnić trzymanie się tej definicji na kampusach, a jeśli będzie to potrzebne, zapisać ją w prawie.

Konieczne jest naświetlenie sytuacji żydowskich studentów – mało który Brytyjczyk ma jakiekolwiek pojęcie o tym, co dziele się w naszych tak zwanych przybytkach nauki. Dlatego praca Davida Colliera jest tak ważna. Jego raport jest punktem wyjściowym do naszkicowania mapy antysemickich sieci na wszystkich brytyjskich uniwersytetach, żeby zrozumieć gdzie i jak działa ta wrogość i położyć jej kres.


Richard Justin Kemp – Były dowódca sił brytyjskich w Afganistanie, pracował w Joint Intelligence Committee oraz COBR. Po przejściu na emeryturę napisał książkę o wojnie w Afganistanie Attack State Red, która stała się bestsellerem.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Zoom Can’t Be the Formula for a Post-Pandemic Jewish Future

Zoom Can’t Be the Formula for a Post-Pandemic Jewish Future

onathan S. Tobin / JNS.org


Rabbi Michael Moskowitz answers questions during the final portion of a virtual Friday night Shabbat service where viewers can ask the rabbis questions about anything relating to Judaism inside Temple Shir Shalom, a Reform synagogue in West Bloomfield Township, Michigan, March 27, 2020, amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Photo: Reuters / Emily Elconin.

 After a horrendous year of pandemic, poverty, and polarization, will the coronavirus vaccine soon return the Jewish world to a semblance of normalcy? That’s the question without a clear answer as 2021 begins amid another surge of coronavirus cases, as well as the first rounds of vaccinations that will hopefully put an end to the plague.

The American Jewish world that will emerge from the crisis understands that back to pre-pandemic business as usual isn’t an option or even something they want to do. Some believe that their recently acquired dexterity with technology is a formula to better help them survive the challenges that were facing them before being sent home to wait out the pandemic. Yet even amid the sometimes forced optimism we’re hearing from Jewish leaders, they also know that even their new skills are no substitute for directly engaging those they are supposed to serve.

Jewish life, whether religious or organizational, is inherently communal. If the old cliché held that you can’t be a good Jew on a desert island because you need others to perform mitzvot, it’s equally true that for all of the herculean efforts expended on connecting with people during the past year, real communities aren’t virtual.

Synagogues, organizations, and philanthropies have all had to reinvent themselves in one way or another since the first lockdowns in March. And, as is characteristic of Jewish culture, many are sounding an optimistic tone and talking about how they turned lemons into lemonade. Some think the lessons they learned about how to wrangle the Internet, Zoom meetings and services, webinars and even YouTube videos instead of relying solely on in-person gatherings — as was the case with most of them before the virus struck — has helped them become more user-friendly and able to reach constituents in ways they’d never previously contemplated.

Nor will the Jewish world be likely to quickly abandon online events even after the pandemic has been quelled by mass vaccinations.

It’s a given that a certain percentage of Jews — both haredim and secular believers in New Age theories — will listen to the misinformation spread by the anti-vaxxer movement. Even before the current crisis, it was a factor in reviving the spread of measles — a disease that had already been wiped out by scientific advances. If anything, the conspiracy theories and lies that duped many people into refusing other vaccines will become even more persuasive now that the traumas of 2020 have increased the susceptibility of many people to such tactics.

Yet fear of the virus won’t soon disappear, even if a critical mass of the population is given the vaccine and a certain degree of “herd immunity” is created.

It’s true that a lot of people can’t wait to return to their old lives and the way they previously lived. But the impact of the months spent under lockdown and the constant drumbeat of information about the perils of going about unmasked or without social distancing will have a disproportionate impact on both the very young and the old.

For children, experiencing the new normal of the pandemic is likely to be one of the formative experiences of their lives. Much like those who grew up in the Great Depression, and who carried the fear of poverty and want with them for the rest of their lives even after they achieved affluence, fear of contagion will remain with those youngsters who were forced to shelter at home lest they infect or be infected by COVID-19. The assumption that these children will be quick to embrace the old paradigm of Jewish life may be misplaced.

Equally affected are the elderly who were, unlike the kids, the principal sufferers during the pandemic. Anyone who assumes that older people, who have had it drilled into them that they are the major target of the disease, will soon be venturing out to be part of crowds or attending indoor events or services even if masked and inoculated is probably mistaken.

That’s particularly significant for Jewish institutions. Not only does the Jewish population skew older than most other demographic groups. Older people were and still are the backbone of non-Orthodox Jewish organizational life and constituted the overwhelming majority of those who were likely to show up for any sort of event or discussion, as well as services. That will impact attendance at in-person events in the Jewish world for years to come.

All that means that the Zoom paradigm we’ve gotten used to in the last 10 months is likely to become something of a permanent aspect of synagogue and organizational life. But will a Jewish world and synagogues that operate primarily in cyberspace with the instant access and mobility that implies be enough to sustain the institutions that have transitioned so much of the efforts to reflect the new reality?

To some extent, that might be true. But as is the case with the rest of the economy and other sectors, including education and the arts, it may be a case of the rich getting richer and the poor getting poorer.

If you are a potential consumer of religious or Jewish content stuck at home, then you have a lot more choices now than you might have had a year ago. But that also means that if you want to watch a religious service from home, your local synagogue is now competing against large institutions from around the world. The same is true for other sorts of activities, including philanthropic groups. Small local groups are at a disadvantage in our brave new Zoom world, and it would be shortsighted to ignore that fact or to expect that the impact on their futures won’t be significant.

Yet as much as technology threatens to be as important to teaching and organizing as other skills, it would be equally foolish to imagine that these virtual skills can replace the impact of in-person services and gatherings. It also can’t replace efforts like kosher-food delivery, visits to senior homes and to hospitals, Jewish holiday packages, and other hands-on charitable work.

Just as has been proven largely true of education, where online efforts are a poor substitute for traditional schooling, this also applies to those tasked with building a connection to the broader Jewish community or inculcating the principles of faith or peoplehood. Indeed, for all of the often unfair abuse that has been directed at Orthodox institutions that have not relied exclusively on Zoom as have the non-Orthodox, no one doubts the power that gathering together has had on their ability to continue to inspire their constituents.

The notion that other sectors of the Jewish world can ignore those lessons while boasting of their new technological skills is wrong. At some point — whether it is on a more limited scale or not — synagogues, groups and other institutions must bring Jews back into the same room with each other. The business of building and maintaining a community will have to involve a large amount of virtual programming going forward. Yet real communities are not Facebook groups, listservs or Zoom gatherings. Without people-to-people contact, the values that link the generations are lost. The greatest Jewish challenge for 2021 will be in remembering that.


Jonathan S. Tobin is editor in chief of JNS — Jewish News Syndicate. Follow him on Twitter at: @jonathans_tobin.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Israeli TV Series ‘Your Honor’ to Be Adapted Into German, After Upcoming French, Italian Versions

Israeli TV Series ‘Your Honor’ to Be Adapted Into German, After Upcoming French, Italian Versions

Shiryn Ghermezian


The “Your Honor” production team: Tobias von dem Borne (DOP), David Nawarth (director), Paula Beer, Sebastian Koch, Al Munteanu (SquareOne Entertainment), and Thomas Hroch (Mona Film). Photo: SquareOne Entertainment.

An adaptation of the Israeli original television series from yes Studios “Your Honor” (“Kvodo”) is coming to Germany, The Algemeiner has learned.

The new series, titled “EUER EHREN,” will be led by Germany’s SquareOne Productions, in co-production with Austria’s Mona Film, German public broadcaster ARD Degeto and Austrian public broadcaster ORF. It will star German actors Sebastian Koch and Paula Beer, who were co-stars in the Oscar-nominated 2018 drama “Never Look Away.” Filming for the six-episode thriller will take place in Vienna, Innsbruck and other surrounding areas.

“Your Honor” is about a judge who has dedicated his career to fighting organized crime, but is forced to confront his convictions when his teenage son is implicated in a hit-and-run case that injures the son of an arrested crime boss. To save his son from those seeking revenge, the judge sets off a series of lies, deceit and violence.

Koch will play the incorruptible Judge Michael Jacobi in the German adaptation, which will focus on drug trafficking across the Austrian Brenner Pass, the main route across the Alps into central Europe.

“When I first discovered the series in Tel Aviv almost four years ago, I was immediately hooked,” said SquareOne Productions CEO Al Munteanu. “Sebastian Koch was my first call. We boarded this project hand-in-hand and attracted the continuous support of ARD DegetoORF, and our production partner Mona Film. I am elated by the high-caliber cast we were able to attract to this premium series, as well as the production teams on both sides of the camera.”

Danna Stern, managing director of yes Studios, said, “It is beyond our wildest dreams to have such a world-class roster of talent on-board for the German rendition of ‘Your Honor.’ This is a testament to Al’s unfaltering commitment to this project and his vision of how best to adapt this unique family/crime drama for local German-speaking audiences.”

Emmy-winning actor Bryan Cranston stars as New Orleans judge Michael Desiato in Showtime’s US adaptation of the Israeli series, which won the Series Mania Grand Prix in 2017.

Square One Productions is also co-producing a French adaptation of the series titled “L’Homme d’Honneur,” which will star Gérad Dépardieu and Kad Mérad, and is currently developing the show’s Italian adaptation, with co-production partner Indiana and Italy’s public broadcaster RAI.

The Israeli original, created by Ron Ninio and Shlomo Mashiach, was produced by Koda Communications and yes Studios. Two seasons already aired in Israel and according to yes Studios, Russian and Indian adaptations of the show also exist.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com