Archive | 2020/03/14

Karski do Edelmana. Przez ogień

Karski do Edelmana. Przez ogień

Waldemar Piasecki


Przypominamy wstrząsający list sprzed 20 lat…

Postanowiliśmy przypomnieć list napisany 25 marca 2000 roku z Waszyngtonu do Łodzi. Pisał Jan Karski do Marka Edelmana. Motywem korespondencji było informacja w amerykańskim dzienniku telewizyjnym, że na ścianie domu bohaterskiego dowódcy powstania w getcie warszawskim i bojownika ze wszelkiej postaci formami nienawiści, ktoś wymalował nocą podłe antysemickie napisy, odnoszące się do żydowskiego pochodzenia Edelmana i dobitnym ‘Raus!’ sugerujące niepożądaną obecność.

Profesor Karski był wstrząśnięty. Zatelefonował do mnie z pytaniem, czy o podłości słyszałem. Słyszałem. „Muszę do niego koniecznie napisać i pokazać, jak bardzo z nim teraz jestem” – mówił Profesor. Poprosił o kwadrans, żeby zebrać myśli. Dokładnie po takim czasie telefon odezwał się ponownie. Precyzyjnym, opanowanym już głosem Jan Karski dyktował słowa, do bólu prawdziwe.

Kilka tygodni później Marek Edelman i Jan Karski odbierali razem w swojej ukochanej Łodzi jej obywatelstwo honorowe. 13 lipca 2000 roku, w Waszyngtonie, Jan Karski odszedł na zawsze. Cztery dni później podczas mszy w katedrze św. Mateusza, przy trumnie dzielnego emisariusza, człowieka, który próbował powstrzymać Holocaust, czuwał jego przyjaciel, który mówił Holocaustowi „nie” z bronią w ręku.

Na trumnie Jana Karskiego okrytej biało-czerwoną flagą spoczęła żółta „łata” z Gwiazdą Dawida z warszawskiego getta. Przywiózł ją ze sobą Marek Edelman. Obecności tej dystynkcji na trumnie (podobnie jak i flagi amerykańskiej) do końca starał się zapobiec przedstawiciel waszyngtońskiej ambasady RP. Było to bowiem – mimo że w zgodzie z życzeniem zmarłego – „wbrew protokołowi”. Patriotyczny urzędnik ostatecznie go nie upilnował. Na trumnie starczyło miejsca na obie flagi i Gwiazdę.

Już w wąskim gronie Edelman zaproponował, aby za Karskiego po prostu… wypić. Jak za przyjaciela i towarzysza walki.

Fragment wsparcia ogniowego z tej walki niżej…


List do MARKA EDELMANA

Drogi i Szlachetny Przyjacielu,

Nasze wspólne miasto Łódź ręką antypolskiej hołoty zaatakowało Cię, mój Przyjacielu Doktorze.

Czuję się tak jak w 1968 r., kiedy do mojej żony Poli Nireńskiej zatelefonował Artur Rubinstein i powiedział: „Dzieje się rzecz straszna. Polacy wypędzają z Polski Polaków”.

Dzieje się rzecz straszna. Polacy piszą na Twoim domu: „Raus”. Polacy powiadają Ci: „Wynocha”. Tobie, jednemu z najgodniejszych Polaków, jakich znam.

Hołota jest wszędzie. Nowoczesne jednak społeczeństwa znajdują w sobie dość determinacji, aby hołotę marginalizować i usuwać w obszar penalizacji. Dotyczy to także hołoty owładniętej ideami antysemityzmu. Z bólem stwierdzam: w III RP panuje klimat tolerancji i przyzwolenia dla antysemityzmu.

I niech mi nikt nie mówi, że jest inaczej. Kto, mając władzę w Polsce, powiada, że pisanie po murach: „Żydzi do gazu”, „Jude raus”, „Polska dla Polaków” to jedynie niewinne wybryki młodych chuliganów, nie dorasta do elit rządzących w rozumieniu świata Zachodu. Kto toleruje, ten sprzyja i staje się współodpowiedzialny.

Dramat polega na tym także, że przedstawiciele elit III RP, gdy przyjeżdżają do USA, starają się przekonywać, że antysemityzmu w Polsce nie ma, a problem jest — na złość Polakom — wyolbrzymiany.

Taką postawą szkodzą Polsce i jej racji stanu. Czynią bowiem złudzenie nieszczerości i dwulicowości wobec zachodnich partnerów.

Odpowiedzią prawdziwą i odpowiadającą doświadczeniom Zachodu w postrzeganiu Polski jest stwierdzenie: „W Polsce istnieje antysemityzm”. Konkluzja taka będzie uprawniona, dopóki cieszyć się będą swobodą działania organizacje siejące nienawiść i pogardę rasową, religijną i narodowościową. Dopóki będą dostępne publikacje zachęcające do etnicznych czystek, budowania Polski „jednego narodu i jednej religii”, uwłaczające innym ludziom z powodu ich „odmienności”. Dopóki policja nie będzie wykrywać sprawców „niewinnych wybryków”, a sądy skazywać na kary współmierne do ohydy czynów i pozostające w proporcji do kar orzekanych na Zachodzie.

Polska powinna wreszcie zdać swój cywilizacyjny egzamin z radzenia sobie z nienawiścią wewnętrzną, nim się zajmie Haiderem w Austrii.

To, co Cię spotkało, Drogi Doktorze, napawa mnie obrzydzeniem i pogardą dla sprawców; zdumieniem dla bezradności władz Polski wobec sprawców; poczuciem prawdziwej solidarności w Twoim bólu.

Masz rację, gdy mówisz: „Dziś piszą, jutro będą zabijać”.

Czy ktoś im przeszkodzi?

Jan Karski


Co się zmieniło od czasu, kiedy te słowa zostały napisane?

18 listopada 2015 niejaki Piotr Rybak podpalił kukłę Żyda.
Fot.: Wojciech Nekanda Trepka/Agencja Gazeta /

25 listopada 2016 roku. Palenie kukły Żyda na Placu Wolności w Łodzi. Mieście Karskiego i Edelmana

Waldemar Piasecki
Nowy Jork


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Wise Men of Chelm: Fact and Fiction

Wise Men of Chelm: Fact and Fiction

Dr. Yvette Alt Miller


The mythical comic town of Chelm was a beloved staple of Yiddish literature.

Once upon a time, an angel, carrying a sackful of foolish souls back to heaven for repair, snagged his sack on a tree growing on top of a tall mountain top. The sack tore and alas, all the poor, foolish souls spilled out of the ripped sack, rolled down the mountain side into the town of Chelm where they stayed from that day on.(1)

For generations, Jewish readers have enjoyed tales of the town of Chelm – a world where the wise are foolish and townspeople believe in their outlandish schemes. The “Wise Men” of Chelm may be fools, but they’re fools of the sweetest nature who manage to convey profound wisdom even with their silly antics.

Take the time that one of their schemes went wrong and everyone in Chelm was downcast. Mottel the Mayor came up with a plan to cheer them up: getting down on his hands and knees, he crawled all around the floor, searching in every nook and cranny. “Mottel, what are you looking for?” the Chelmites cried in astonishment. Replied Mottel: “I see that everyone lost heart, so I’m trying to find it.” (2)

In real life, Chelm is a sizable town in eastern Poland on the banks of the Ochrza River, near the Ukranian border. It’s not far from the city of Lublin. Jews have lived in Chelm since the Middle Ages. The city prospered significantly in the 1500s, when it became a center of trade and commerce. Jews were key players in Chelm’s industry, and the Jewish community in Chelm was one of the largest and most influential in all of Poland during the Renaissance.

melamed (Jewish teacher) in Chelm once told his wife that if he was Rothschild, he’d be richer than him. “How can that be?” asked his wife; “If you were Rothschild, you’d both have the same fortune.” “Yes,” said the melamed – “but I’d do a little teaching on the side”. (3)

Later years saw political upheaval in Chelm and its environs, as the city became first part of Austria, then Russia, then was subject to rebellions from local Poles who agitated for independence. Anti-Semitism increased, and there were waves of pogroms in Chelm and the region. In 1648 and 1649 Chelm Jews were among the victims of the vicious Chmielnicki Pogroms, led by the Cossack leader Bogdan Chmielnicki, who agitated for independant rule. The pogroms led to the deaths of at least 100,000 Jews and the destruction of about 300 Jewish communities in the region.

Illustration from F. Halperin’s ‘Khakhme Khelm,’ Warsaw 1926.

Chelm reverted to Polish rule with the establishment of an independent Polish state in 1918. The city grew rapidly, and once again Chelm’s Jews were a key part of the town’s economic development, where they often worked as merchants, buying and selling livestock. Chelm also developed a large Jewish printing industry and a thriving Jewish cultural and religious life.

“Which is more important, the sun or the moon?” a citizen of Chelm asked the rabbi. “What a silly question!” replied the rabbi. “The moon, of course! It shines at night when we really need it. But who needs the sun to shine when it’s already broad daylight outside?” (4)

Hersh Sziszler grew up in Chelm before World War II and remembers Chelm’s rich Jewish life. “The Jewish population was approximately 60% of the general population” he recalled. “There were many Jewish artisans, merchants and shopkeepers. There were sawmills, alcohol trade, mills and various industrial undertakings that belonged to Jews… Jewish banks, such as the Merchants and Artisans Bank, charitable societies and institutions, a Talmud Torah (religious school)…. There was an intensive communal Jewish life: various unions, clubs, dramatic circles, libraries and Jewish newspapers….” By 1930, over 13,000 Jews called Chelm home.

Berel was the Gabbai, caretaker, of the synagogue in Chelm. Each morning he would walk through the streets of Chelm, rapping on the shutters of the Jewish homes, waking people for morning prayers. As Berel got older, it became more and more difficult to make his rounds through the town. At last, the citizens of Chelm came up with a brilliant solution: they took the shutters down from all the townspeople’s homes and filled Berel’s bedroom with them. This way, without even leaving his house, he could knock on every shutter in town. (5)

Given the vibrancy of Chelm’s Jewish life, it might seem surprising that the town became associated with tales of foolishness. Indeed, for generations, Jews enjoyed many of the comic tales of without identifying Chelm as their setting.

art. recommended Leon Rozenbaum
Some of the Chelm tales seem to have their origin in a collection of German comic stories published in 1597 called the Schildburg Tales, named after a fictional village inhabited by fools. A few of these stories are immediately identifiable as tales that are today commonly included in books of tales about Chelm. One example concerns the village leaders who built a new synagogue (the town hall in the original German version) but forget to put windows in the building. To solve the problem of it being dark inside, they decided to fill sacks with sunlight to illuminate the windowless building.

Lublin Street in Chelm

For generations the Schidburg Tales were enjoyed by Jews and non-Jews alike in their original German. In 1700, they were translated into Yiddish. Prof. Ruth von Bermuth is a professor at Duke University and author of How the Wise Men Got to Helm: The Life and Times of a Yiddish Folk Tradition (NYU Press, New York: 2016). She notes that at the time, Yiddish and German were so similar that if someone read the tales aloud, both Yiddish speaking Jews and German speaking Christians could understand them.

For years, Yiddish versions of these comic tales continued to identify the protagonists as Christians living in the imaginary town of Schildburg, not Chelm. It was only in 1887 that an edition printed in the nearby city of Lvov identified the characters as Jews living in Chelm. Dr. von Bermuth isn’t entirely sure what motivated the authors of that particular volume to shift the stories to Chelm, but she suggests that if they were looking for a typical eastern European Jewish community, Chelm might have seemed representative. The book was called Der Khelmer Khokhem (The Wise People of Chelm), and the only surviving copy is currently housed in the National Library in Jerusalem. It includes many classic tales we today associate with Chelm, including this one

A rabbi from Chelm decided to visit a nearby town, and set out with a wagon driver who hid the rabbi under a blanket to deter anti-Semites from attacking them. After driving around for a while, the unscrupulous wagon driver deposited the rabbi back in the same spot in Chelm where they’d set off. As he walked around, the rabbi was shocked to find that the big city he’d heard so much about was just like Chelm! No matter how far he traveled, everything seemed like Chelm. Perhaps the entire world is just like Chelm, the rabbi concludes.

Stories about the Wise Men of Chelm continued to be published in Yiddish and became a key component of Jewish culture. Menachem Kipnis was a famed chazzan (cantor). Born in Volhynia, Ukraine, a major center of Jewish learning, in 1878, Kipnis wrote extensively about music for Yiddish newspapers. He also wrote a series of comic articles for the Warsaw-based Yiddish newspaper Haynt (“Today”), in which he claimed he was reporting ridiculous events live from Chelm. His column became so popular that it’s said a Jewish woman actually living in Chelm wrote to him begging him to stop: she feared his comic dispatches would prevent her daughter from ever finding a husband, once potential young men learned she was from Chelm.

Residents of Jewish old age Home in Chelm, 1918

Although he didn’t actually live there, Kipnis became one of Chelm’s most famous sons. He perished in 1942 in the Warsaw Ghetto, and his death mirrored that of other Jews from across Europe, including Chelm. The murder of Chelm’s Jews began on December 1, 1939, when German forces forced 2,000 Jewish men between the ages of 16 and 60 into the central market square. Some were murdered and the rest were forced to walk to the city of Hrubieszow, over 50 km away. On the way, a further thousand Jews were shot. German troops forced 400 of the men to swim across the Bug River, partially frozen in January. Most of them drowned. Almost all of Chelm’s other Jewish residents were deported to the Sobibor Concentration Camp. When the town was liberated on July 22, 1944, only 15 Jews remained alive.

The beautiful Jewish life that existed in Chelm and across all of Yiddish speaking Europe today lives on in the many stories that are told about Chelm. The comic antics of Chelm’s imaginary fools have entertained generations of Jewish readers and continue to do so today.

In some versions of The Wise Men of Chelm, these beloved stories conclude with the destruction of the town by fire and its residents scattering across the face of the earth.

“But surely it cannot be for nothing that not even a lonely feather is left in Helm,” the town rabbi proclaims after a fire destroyed the town. “My people, the Lord works in mysterious ways… This is a sign from on high. Like the destruction of Jerusalem in ancient times, the destruction of Helm is a sign that we must go out into the world and spread the wisdom that is our heritage and tradition. Like our forefathers of old, let us go forth with courage in our hearts to fulfill our destiny!”

“And that is what the Chelmites did. Not with sorrow and not with tears, but proudly, they went forth from Helm and dispersed over the face of the earth. They mingled with all the peoples of the world and dutifully spread the wisdom that was once the pride of Chelm alone. And so, dear reader, if you discover a bit of the Chelmite in yourself, you’ll know the reason why.” (5)


(1,2,5) Adapted from The Wise Men of Helm and their Merry Tales by Solomon Simon, Behrman House, New York: 1952.
(3,4) Adapted from Edward Portnoy https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Wise_Men_of_Chelm


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Hackers Use Israel’s Defense Minister’s Account for Pro-Palestinian Tweets

Hackers Use Israel’s Defense Minister’s Account for Pro-Palestinian Tweets

Raphael Kahan / CTech


Yamina Party member Naftali Bennett attends the Srugim conference in Jerusalem on Sept. 2, 2019. Photo: Yonatan Sindel/Flash90.

The official Twitter account of Israel’s Minister of Defense Naftali Bennett was hacked on the night between Friday and Saturday, apparently by Turkish or pro-Palestinian hackers. The unidentified hackers posted several tweets, including a picture of the Turkish flag accompanied by the name of Ottoman-born Turkish poet Mehmet Akif Ersoy and a picture of the Palestinian flag accompanied by the words “freedom for Palestine.”

The hack was discovered by Ran Bar-Zik, a senior developer at Verizon Media, who reported the incident to Twitter. In a blog post, Bar-Zik said the tweets were deleted within minutes, either through Twitter’s interference or by someone from Bennett’s staff.

Known for his right-wing politics, Bennett is also a co-founder of cybersecurity startup Cyota, which was acquired in 2005 by Nasdaq-listed RSA Security.

Though Twitter account hacks are not uncommon, hacks of the accounts of state officials can be especially harmful. In a following tweet, tech blogger Ido Keinan said that should the hackers have chosen a different strategy and used the hack to tweet fake news about a military operation, they could have caused mass panic or even sparked a potential armed conflict.

The minister’s office confirmed the hack in a statement, saying a preliminary examination showed the only compromised data was the password to Bennett’s Twitter account and no other accounts were breached. The office further stated the passwords to all of Bennett’s accounts have been changed as a precaution and that additional examinations will be performed Sunday.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com