Archive | 2020/10/23

Jak Hagia Sofia stała się zakładnikiem polityki neoosmanizmu

Jak Hagia Sofia stała się zakładnikiem polityki neoosmanizmu

AGATA SKOWRON-NALBORCZYK


Hagia Sofia. Fot. Engin Akyurt / Pixabay

Decyzja tureckiego sądu o przekształceniu Hagii Sofii w meczet tak naprawdę służy podkreślaniu wierności rządzących wobec mitycznej osmańskiej przeszłości i podtrzymuje pewien rodzaj turecko-muzułmańskiego nacjonalizmu, mającego na celu odwrócenie procesu sekularyzacji państwa tureckiego.

.

Żądanie przekształcenia Hagii Sofii w miejsce kultu było stałym elementem programu religijnej i nacjonalistycznej prawicy, na razie słabej i pozbawionej wpływu. Dopiero powstanie AKP oraz przyjęcie przez nią ostrzejszego i konfrontacyjnego kursu sprawiło, że pojawiła się możliwość, aby Hagia Sofia zdecydowanie weszła do debaty publicznej jako temat demonstracji i kampanii, a w końcu przedmiot działań sądowych. Służyła ona także jako element dyskursu międzynarodowego i tak np. gdy w 2015 r. papież Franciszek nazwał rzeź Ormian ludobójstwem (twierdzenia takie są zakazane w Turcji i wypowiadanie ich grozi więzieniem), mufti Ankary stwierdził, że takie wypowiedzi papieża przyspieszą zamianę Hagii Sofii w meczet.

Obserwatorzy sceny politycznej Turcji podkreślają, że lipcowa decyzja Danıştay [najwyższy sąd administracyjny Turcji] nie tylko w sposób błędny została oparta na pozornej wierności zasadom XV‑wiecznej fundacji, ale też tak naprawdę służy podkreślaniu wierności rządzących wobec mitycznej osmańskiej przeszłości i podtrzymuje pewien rodzaj turecko-muzułmańskiego nacjonalizmu, który za jeden z celów ma odwrócenie procesu sekularyzacji państwa tureckiego, będącego wynikiem klęski w czasie I wojny światowej i nacisku zwycięskich mocarstw europejskich. Nie bez znaczenia jest także słabnące poparcie dla rządzącej partii AKP i prezydenta Erdoğana, które znalazło wyraz m.in. w utracie stanowiska burmistrza miasta stołecznego Stambułu na rzecz polityka partii opozycyjnej.

Żądanie przekształcenia Hagii Sofii w miejsce kultu było stałym elementem programu religijnej i nacjonalistycznej prawicy

Inni zauważają, że cały przebieg tej sprawy został starannie wyreżyserowany i umiejętnie przeprowadzono grę na społecznych emocjach. Już 10 lipca 2020 r. zorganizowano na otwartych przestrzeniach otaczających Hagię Sofię niespokojne oczekiwanie tłumów na decyzję Danıştay, co utrwalało przekonanie, że tureckie społeczeństwo doświadcza podziału nie do pogodzenia – z jednej strony na „antymuzułmańską” elitę, a z drugiej na „pobożny lud”, któremu odmówiono praw. W tej perspektywie przesłanie Erdoğana przynosi obietnicę, że naród turecki będzie czuł się suwerenny i zostanie mu przywrócona duma z przeszłości, której ponoć odmawiała mu ideologia kemalistyczna (wprowadzona przez Kemala Paszę Atatürka), oparta m.in. na świeckości państwa i republikanizmie. Wewnętrzna polityka podkręcania emocji uzupełniana jest przez ukazywanie zagranicznego zaangażowania Turcji jako dowodu na jej regionalną siłę i znaczenie, choć to zaangażowanie przysparza jej wrogów, wśród których są nie tylko Grecja czy Cypr, ale także Egipt i Izrael.

Przywrócenie Hagii Sofii funkcji meczetu położyło się cieniem także na już nie najlepszych stosunkach rosyjsko-tureckich (m.in. w wyniku zestrzelenia przez wojsko tureckie na pograniczu syryjsko-tureckim rosyjskiego myśliwca Su‑24 w 2015 r.). Rosja zapowiedziała nawet wybudowanie miniatury Hagii Sofii w syryjskiej prowincji Hama, nadanie jej tej samej nazwy i podarowanie jej prawosławnemu patriarsze. Przedsięwzięcie to ma poparcie reżimu Baszara al ‑Asada, gdyż – jak zapowiada Rosja – świadczyć ma o tym, że Syria, w przeciwieństwie do Turcji, jest państwem tolerancyjnym i otwartym na różne wyznania.

Fragmenty tekstu, który ukazał się w najnowszym numerze kwartalnika „Więź”, jesień 2020


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Muzeum Auschwitz unieważniło konkurs na koncepcję wystawy polskiej

Muzeum Auschwitz unieważniło konkurs na koncepcję wystawy polskiej

Marek Szafrański


Oświęcim, 27.01.2020. Brama byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Fot. PAP/A. Grygiel

Muzeum Auschwitz unieważniło konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej i architektoniczno-budowlanej nowej ekspozycji „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej”. Wykluczono jedynego uczestnika – podało w piątek Muzeum.

Placówka ogłosiła konkurs z początkiem sierpnia br. „Przyszła wystawa polska w bloku 15 będzie istotnym rozszerzeniem przygotowywanej aktualnie nowej wystawy głównej. W KL Auschwitz było uwięzionych ponad 140 tys. polskich więźniów. W ramach Zagłady Niemcy skierowali do obozu ok. 300 tys. polskich Żydów. Wielu Romów, których tu zamordowano także pochodziło z przedwojennych terenów Rzeczypospolitej” – wskazywał wówczas Cywiński.

Łukasz Lipiński z biura prasowego Muzeum przypomniał, że istniejąca wystawa stała prezentowana jest w bloku 15 na terenie byłego obozu Auschwitz I od 1985 r.

Lipiński zaznaczył, że ekspozycja “Walka i martyrologia narodu polskiego w latach 1939-1945” jest obecnie jedną z najstarszych, jakie są prezentowane na terenie Miejsca Pamięci.

Nowa wystawa, która miałaby powstać w ciągu najbliższych trzech lat, zajmie dwa piętra historycznego bloku 15. „Zostanie ona sfinansowana z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – dodał.

Wystawa będzie prezentowała losy Polaków w niemieckim obozie, traktując o początkach wojny i okupacji niemieckiej w Polsce, obrazując skalę prześladowań, planowość dokonywanych przez niemiecką policję aresztowań oraz towarzyszące im okrucieństwo. Przedstawiać będzie historię pierwszych więźniów obozu – Polaków i polskich Żydów, pełniąc funkcje wprowadzenia do narracji edukatorów Miejsca Pamięci o genezie Auschwitz oraz stanowiąc prolog do historii Zagłady.

„Ekspozycja zostanie dostosowana do zróżnicowanych oczekiwań odwiedzających Miejsce Pamięci. Wprowadzenie nowych wątków wzbogaci narrację edukatorów, w efekcie podnosząc jej wartość edukacyjną. Elementy wizualne – fotografie, plansze, opisy – zostaną zaprojektowane w sposób, który pozwoli nie tylko odwiedzającym indywidualnie, ale również grupom, na nieograniczony dostęp do prezentowanych treści” – podał Lipiński.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Pierwszy transport polskich więźniów politycznych z Tarnowa przybył do Auschwitz 14 czerwca 1940 r. Polacy stanowili drugą, pod względem liczby osób deportowanych do obozu, grupę więźniów.

Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je ponad 2,32 mln osób. W br. w związku z pandemią liczba ta prawdopodobnie nie przekroczy 600 tys. (PAP)


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


News From Israel- Oct. 22, 2020

News From Israel- Oct. 22, 2020

ILTV Israel News


Is a secret Israeli delegation in Sudan to talk peace? Trump’s last minute push for another country to join the Abraham Accords.

After violence this week leaves two women dead at the hands of their husbands… Israelis are wondering when will enough be enough?

The oldest Jewish museum in Germany is reopening after 5 years and 50 million euros. We’ll hear more from the mayor of Frankfurt.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com